Đang tải...
Tìm thấy 66 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Sporty Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.15 crt - AAAA

  29.010.586,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 2. Nhẫn nam Jeanty Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeanty

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  26.295.592,00 ₫
  9.992.649  - 433.744.811  9.992.649 ₫ - 433.744.811 ₫
 3. Nhẫn nam Goetzinger Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.68 crt - AAAA

  23.003.912,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 4. Nhẫn nam Alake Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.23 crt - AAAA

  36.785.712,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 5. Nhẫn nam Laban Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  3.7 crt - AAAA

  26.384.812,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 6. Nhẫn nam Kuchi Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  22.665.957,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 7. Nhẫn nam Vorian Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.4 crt - AAAA

  41.334.584,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 8. Nhẫn nam Alonzito Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.198 crt - AAAA

  54.727.330,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Zwick Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.8 crt - AAAA

  34.246.454,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 11. Nhẫn nam Cool Breeze Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1.25 crt - AAAA

  35.135.411,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 12. Nhẫn nam Guilt Free Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  34.612.527,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 13. Nhẫn nam No Rush Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  31.247.848,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 14. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.15 crt - AAAA

  33.685.719,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 15. Nhẫn nam Silverio Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  27.139.398,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 16. Nhẫn nam Monte Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Monte

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Onyx Đen

  2.808 crt - AAAA

  55.332.946,00 ₫
  14.494.749  - 675.058.118  14.494.749 ₫ - 675.058.118 ₫
 17. Nhẫn nam Reyes Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.86 crt - AAAA

  74.176.228,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫
 18. Nhẫn nam Vito Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.08 crt - AAAA

  40.907.679,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 19. Nhẫn nam Aljerino Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Aljerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.391 crt - AAAA

  65.681.666,00 ₫
  15.649.744  - 306.241.198  15.649.744 ₫ - 306.241.198 ₫
 20. Nhẫn nam Baynard Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.4 crt - AAAA

  39.599.119,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 21. Nhẫn nam Blaidon Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Blaidon

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.306 crt - AAAA

  49.060.503,00 ₫
  16.724.710  - 547.365.243  16.724.710 ₫ - 547.365.243 ₫
 22. Nhẫn nam Bratniel Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Bratniel

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.978 crt - AAAA

  46.978.430,00 ₫
  17.768.315  - 441.855.733  17.768.315 ₫ - 441.855.733 ₫
 23. Nhẫn nam Brensin Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Brensin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.99 crt - AAAA

  53.354.422,00 ₫
  17.650.977  - 441.842.212  17.650.977 ₫ - 441.842.212 ₫
 24. Nhẫn nam Coalton Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Coalton

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.4 crt - AAAA

  50.861.938,00 ₫
  18.554.533  - 1.173.866.014  18.554.533 ₫ - 1.173.866.014 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Machis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1.25 crt - AAAA

  33.081.185,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 27. Nhẫn nam Telvis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Telvis

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.568 crt - AAAA

  49.479.296,00 ₫
  15.837.917  - 1.154.210.556  15.837.917 ₫ - 1.154.210.556 ₫
 28. Nhẫn nam Thorald Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Thorald

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.002 crt - AAAA

  45.354.895,00 ₫
  17.661.521  - 433.515.003  17.661.521 ₫ - 433.515.003 ₫
 29. Nhẫn nam Todrick Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Todrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.16 crt - AAAA

  62.924.494,00 ₫
  17.433.064  - 1.200.199.459  17.433.064 ₫ - 1.200.199.459 ₫
 30. Nhẫn nam Tovias Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Tovias

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.8 crt - AAAA

  51.662.756,00 ₫
  17.135.123  - 307.511.906  17.135.123 ₫ - 307.511.906 ₫
 31. Nhẫn nam Tubias Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Tubias

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.712 crt - AAAA

  47.100.094,00 ₫
  14.453.654  - 1.130.526.679  14.453.654 ₫ - 1.130.526.679 ₫
 32. Nhẫn nam Baldemar Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.024 crt - AAAA

  55.861.506,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 33. Nhẫn nam Alin Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.886 crt - AAAA

  32.391.486,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 34. Nhẫn nam Amaud Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  2.02 crt - AAAA

  40.463.473,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 35. Nhẫn nam Antonie Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  38.161.594,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 36. Nhẫn nam Dragos Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - AAAA

  31.171.876,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 37. Nhẫn nam Vlad Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  32.227.917,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 38. Nhẫn nam Denis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.68 crt - AAAA

  35.095.937,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 39. Nhẫn nam Haldis Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  8.6 crt - AAAA

  110.826.489,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 40. Nhẫn nam Nicholas Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.68 crt - AAAA

  35.258.426,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 41. Nhẫn nam Chase Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.076 crt - AAAA

  54.942.001,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 42. Nhẫn nam Andray Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1.2 crt - AAAA

  29.171.723,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 43. Nhẫn nam Adila Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  27.518.178,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 44. Nhẫn nam Parker Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.86 crt - AAAA

  35.030.779,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 45. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 46. Nhẫn nam Magnezone Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1.62 crt - AAAA

  35.066.468,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 47. Nhẫn nam Abreger Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  2.15 crt - AAAA

  37.014.980,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 48. Nhẫn nam Akmal Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  2.358 crt - AAAA

  35.993.275,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 49. Nhẫn nam Aquil Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  34.637.130,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 50. Nhẫn nam Bhakta Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAAA

  46.341.725,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 51. Nhẫn nam Filippa Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  28.261.949,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 52. Nhẫn nam Vanhoy Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.77 crt - AAAA

  26.179.875,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 53. Nhẫn nam Gomes Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.526 crt - AAAA

  34.993.739,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 54. Nhẫn nam Remoraid Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.196 crt - AAAA

  51.885.264,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 55. Nhẫn nam Santy Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.9 crt - AAAA

  78.433.378,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 56. Nhẫn nam Miga Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Miga

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  29.618.635,00 ₫
  10.916.212  - 1.127.836.557  10.916.212 ₫ - 1.127.836.557 ₫
 57. Nhẫn nam Adjo Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Adjo

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  1.25 crt - AAAA

  42.431.450,00 ₫
  14.867.851  - 3.038.187.382  14.867.851 ₫ - 3.038.187.382 ₫
 58. Nhẫn nam Mauro Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  29.572.402,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 59. Nhẫn nam Sceaux Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.66 crt - AAAA

  24.743.433,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 60. Nhẫn nam Viaggio Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  22.570.519,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 61. Nhẫn nam Jaydena Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.904 crt - AAAA

  39.188.436,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 62. Nhẫn nam Lazaris Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Lazaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.676 crt - AAAA

  41.326.473,00 ₫
  13.702.042  - 1.750.727.966  13.702.042 ₫ - 1.750.727.966 ₫
 63. Nhẫn Pinky của Nam Sequerer Đá Ruby (Đá nhân tạo)

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sequerer

  Vàng 14K & Đá Ruby (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAA

  16.583.850,00 ₫
  6.983.499  - 381.767.355  6.983.499 ₫ - 381.767.355 ₫

You’ve viewed 60 of 66 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng