Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Sorennos Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  29.096.292,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 2. Nhẫn nam Baynard Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  2.4 crt - AAA

  35.705.879,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 3. Nhẫn nam Baldemar Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.024 crt - AAA

  51.968.266,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 4. Nhẫn nam Coalton Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Coalton

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  2.4 crt - AAA

  46.968.698,00 ₫
  18.554.533  - 1.173.866.014  18.554.533 ₫ - 1.173.866.014 ₫
 5. Nhẫn nam Todrick Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Todrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.16 crt - AAA

  59.031.254,00 ₫
  17.433.064  - 1.200.199.459  17.433.064 ₫ - 1.200.199.459 ₫
 6. Nhẫn nam Laban Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  3.7 crt - AAA

  28.709.942,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 7. Nhẫn nam Haldis Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  8.6 crt - AAA

  110.907.598,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 8. Nhẫn nam Titus Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  33.558.918,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Chase Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.076 crt - AAA

  57.294.167,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 11. Nhẫn nam Tubias Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Tubias

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.712 crt - AAA

  43.206.854,00 ₫
  14.453.654  - 1.130.526.679  14.453.654 ₫ - 1.130.526.679 ₫
 12. Nhẫn nam Vorian Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  2.4 crt - AAA

  37.441.344,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 13. Nhẫn nam Telvis Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Telvis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.568 crt - AAA

  45.586.056,00 ₫
  15.837.917  - 1.154.210.556  15.837.917 ₫ - 1.154.210.556 ₫
 14. Nhẫn nam Andray Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.2 crt - AAA

  29.901.706,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 15. Nhẫn nam Shroomish Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.29 crt - AAA

  39.914.361,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 16. Nhẫn nam Biqees Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  36.179.826,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 17. Nhẫn nam Santy Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.9 crt - AAA

  80.785.544,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 18. Nhẫn nam Nols Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Nols

  Vàng 14K & Đá Topaz Trắng

  3.2 crt - AAA

  43.007.326,00 ₫
  12.293.987  - 1.163.700.332  12.293.987 ₫ - 1.163.700.332 ₫
 19. Nhẫn nam Cligen Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Cligen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  4.82 crt - AAA

  56.946.477,00 ₫
  14.888.399  - 2.870.250.839  14.888.399 ₫ - 2.870.250.839 ₫
 20. Nhẫn nam Pubpana Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Pubpana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng

  1.25 crt - AAA

  39.367.418,00 ₫
  13.201.328  - 3.354.067.061  13.201.328 ₫ - 3.354.067.061 ₫
 21. Nhẫn nam Weben Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Weben

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  2.848 crt - AAA

  56.670.436,00 ₫
  16.420.822  - 1.952.135.562  16.420.822 ₫ - 1.952.135.562 ₫
 22. Nhẫn nam Effoc Đá Topaz Trắng

  Nhẫn nam GLAMIRA Effoc

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Kim Cương

  3.568 crt - AAA

  55.268.870,00 ₫
  13.686.902  - 1.214.690.965  13.686.902 ₫ - 1.214.690.965 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng