Đang tải...
Tìm thấy 143 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Daphine Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AA

  17.668.280,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 2. Nhẫn nam Graveler Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.668 crt - AAA

  29.748.140,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 3. Nhẫn nam Jonah Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.62 crt - AA

  32.425.553,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 4. Nhẫn nam Kinger Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Kinger

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  19.053.895,00 ₫
  8.942.286  - 115.404.832  8.942.286 ₫ - 115.404.832 ₫
 5. Nhẫn nam Jeanty Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeanty

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.35 crt - AA

  26.187.446,00 ₫
  9.992.649  - 433.744.811  9.992.649 ₫ - 433.744.811 ₫
 6. Nhẫn nam Adila Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AA

  28.626.670,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 7. Nhẫn nam Antonie Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  2 crt - AA

  54.167.137,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 8. Nhẫn nam Reece Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.24 crt - AA

  44.707.103,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  21.249.790,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 11. Nhẫn nam Albeiro Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.132 crt - AAA

  16.508.689,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 12. Nhẫn nam Deharo Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Deharo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  25.251.987,00 ₫
  10.598.264  - 150.890.092  10.598.264 ₫ - 150.890.092 ₫
 13. Nhẫn nam Alake Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.23 crt - AA

  47.762.487,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 14. Nhẫn nam Brody Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.6 crt - AAA

  46.903.540,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 15. Nhẫn nam Akmal Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  2.358 crt - AA

  54.161.730,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 16. Nhẫn nam Davian Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Davian

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AA

  25.599.135,00 ₫
  11.489.384  - 332.223.166  11.489.384 ₫ - 332.223.166 ₫
 17. Nhẫn nam Dragos Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - AA

  31.036.694,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 18. Nhẫn nam Denis Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.68 crt - AA

  34.960.755,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Amaud Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  2.02 crt - AA

  55.144.233,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 21. Nhẫn nam Ansgar Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  19.868.502,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 22. Nhẫn nam Gianni Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Gianni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.84 crt - AA

  37.093.655,00 ₫
  13.402.479  - 1.654.775.814  13.402.479 ₫ - 1.654.775.814 ₫
 23. Nhẫn nam Alin Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.886 crt - AA

  36.690.272,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 24. Nhẫn nam Admetus Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AAA

  29.319.613,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 25. Nhẫn nam Cledwyn Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Cledwyn

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAA

  21.796.467,00 ₫
  11.132.233  - 230.633.927  11.132.233 ₫ - 230.633.927 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Agenor Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Agenor

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.4 crt - AAA

  32.082.192,00 ₫
  12.539.478  - 384.119.522  12.539.478 ₫ - 384.119.522 ₫
 28. Nhẫn nam Alecander Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.27 crt - AA

  24.054.275,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 29. Nhẫn nam Leonard Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Leonard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  32.369.858,00 ₫
  12.794.160  - 384.687.285  12.794.160 ₫ - 384.687.285 ₫
 30. Nhẫn nam Vlad Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.59 crt - AA

  32.092.735,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 31. Nhẫn nam Costel Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Costel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  25.994.947,00 ₫
  13.399.234  - 161.461.320  13.399.234 ₫ - 161.461.320 ₫
 32. Nhẫn nam Tobias Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Tobias

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.2 crt - AAA

  22.929.833,00 ₫
  11.781.107  - 231.499.095  11.781.107 ₫ - 231.499.095 ₫
 33. Nhẫn nam Beau Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.6 crt - AAA

  45.663.923,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 34. Nhẫn nam Keaton Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.03 crt - AA

  49.621.780,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 35. Nhẫn nam Warren Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Warren

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  35.451.467,00 ₫
  15.816.288  - 215.601.697  15.816.288 ₫ - 215.601.697 ₫
 36. Nhẫn nam Layton Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.35 crt - AA

  40.796.290,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 37. Nhẫn nam Clayton Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Clayton

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Sapphire Vàng

  0.47 crt - AA

  65.167.433,00 ₫
  21.364.155  - 570.900.426  21.364.155 ₫ - 570.900.426 ₫
 38. Nhẫn nam Palumbo Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Palumbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.156 crt - AA

  33.464.562,00 ₫
  13.558.209  - 1.629.212.911  13.558.209 ₫ - 1.629.212.911 ₫
 39. Nhẫn nam Parker Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.86 crt - AA

  36.139.271,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 40. Nhẫn nam Patrika Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Patrika

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.58 crt - AA

  46.286.030,00 ₫
  12.551.374  - 1.343.397.707  12.551.374 ₫ - 1.343.397.707 ₫
 41. Nhẫn nam Saffron Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Saffron

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.637 crt - AA

  42.161.087,00 ₫
  11.839.775  - 379.699.067  11.839.775 ₫ - 379.699.067 ₫
 42. Nhẫn nam Sawk Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Sawk

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  28.014.566,00 ₫
  11.779.214  - 166.706.385  11.779.214 ₫ - 166.706.385 ₫
 43. Nhẫn nam Magnezone Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.62 crt - AA

  55.073.397,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 44. Nhẫn nam Abreger Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  2.15 crt - AA

  58.022.256,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 45. Nhẫn nam Aquil Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AA

  35.745.622,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Banjumoni Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.62 crt - AA

  22.827.364,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 48. Nhẫn nam Bhakta Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  3 crt - AA

  74.729.935,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 49. Nhẫn nam Biqees Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.25 crt - AA

  51.698.714,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 50. Nhẫn nam Filippa Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AA

  29.370.441,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 51. Nhẫn nam Ford Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.02 crt - AA

  33.208.527,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 52. Nhẫn nam Honoya Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.67 crt - AA

  24.743.972,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 53. Nhẫn nam Kuchi Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.8 crt - AA

  23.774.449,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 54. Nhẫn nam Motivo Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.02 crt - AA

  27.187.523,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 55. Nhẫn nam Sentanas Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Sentanas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.02 crt - AA

  37.352.395,00 ₫
  11.748.933  - 2.039.084.597  11.748.933 ₫ - 2.039.084.597 ₫
 56. Nhẫn nam Sorennos Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.25 crt - AA

  44.615.180,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 57. Nhẫn nam Titus Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam

  1.25 crt - AA

  49.077.806,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 58. Nhẫn nam Budew Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Budew

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.585 crt - AA

  43.101.953,00 ₫
  13.517.113  - 399.543.776  13.517.113 ₫ - 399.543.776 ₫
 59. Nhẫn nam Horrell Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Horrell

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam

  0.1 crt - AAA

  29.112.514,00 ₫
  13.123.464  - 172.992.345  13.123.464 ₫ - 172.992.345 ₫
 60. Nhẫn nam Gomes Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  1.526 crt - AA

  40.130.653,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 61. Nhẫn nam Remoraid Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  1.196 crt - AA

  56.184.050,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 62. Nhẫn nam Azariah Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Azariah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAA

  21.249.790,00 ₫
  9.998.327  - 142.900.839  9.998.327 ₫ - 142.900.839 ₫
 63. Nhẫn nam Cypress Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Cypress

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Cam & Đá Swarovski

  0.637 crt - AA

  27.936.702,00 ₫
  12.434.035  - 383.916.746  12.434.035 ₫ - 383.916.746 ₫
 64. Nhẫn nam Dino Đá Sapphire Cam

  Nhẫn nam GLAMIRA Dino

  Vàng 14K & Đá Sapphire Cam & Kim Cương

  0.43 crt - AA

  31.978.101,00 ₫
  11.173.599  - 362.152.451  11.173.599 ₫ - 362.152.451 ₫

You’ve viewed 60 of 143 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng