Đang tải...
Tìm thấy 127 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Nicholas Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.68 crt - AAA

  33.852.534,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 2. Nhẫn nam Sporty Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2.15 crt - AAA

  27.848.021,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 3. Nhẫn nam No Rush Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  28.598.281,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 4. Nhẫn nam Ford Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.02 crt - AAA

  25.232.792,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 5. Nhẫn nam Goetzinger Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2.68 crt - AAA

  21.598.020,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 6. Nhẫn nam Daphine Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.4 crt - AAA

  13.964.294,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 7. Nhẫn nam Giant Step Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Giant Step

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.369 crt - AAA

  47.058.999,00 ₫
  19.266.131  - 283.314.332  19.266.131 ₫ - 283.314.332 ₫
 8. Nhẫn nam Amaud Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.02 crt - AAA

  30.351.862,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Banjumoni Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.62 crt - AAA

  17.663.413,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 11. Nhẫn nam Gianni Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Gianni

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.84 crt - AAA

  31.929.704,00 ₫
  13.402.479  - 1.654.775.814  13.402.479 ₫ - 1.654.775.814 ₫
 12. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.15 crt - AAA

  32.523.154,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 13. Nhẫn nam Santy Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  4.9 crt - AAA

  78.433.378,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 14. Nhẫn nam Laban Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  3.7 crt - AAA

  26.357.776,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 15. Nhẫn nam Vanhoy Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  2.77 crt - AAA

  24.773.983,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 16. Nhẫn nam Keaton Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.03 crt - AAA

  36.482.094,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 17. Nhẫn nam Jaydena Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  2.904 crt - AAA

  37.782.544,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 18. Nhẫn nam Alin Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.886 crt - AAA

  28.146.773,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Bhakta Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Peridot

  3 crt - AAA

  35.824.569,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 21. Nhẫn nam Vorian Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.4 crt - AAA

  38.766.127,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 22. Nhẫn nam Zwick Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  29.325.831,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 23. Nhẫn nam Forrantian Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Forrantian

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.16 crt - AAA

  19.104.183,00 ₫
  9.044.483  - 119.433.252  9.044.483 ₫ - 119.433.252 ₫
 24. Nhẫn nam Vlad Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  29.578.350,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 25. Nhẫn nam Guilt Free Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  31.962.960,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Alake Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.23 crt - AAA

  32.865.435,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 28. Nhẫn nam Dino Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Dino

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.43 crt - AAA

  30.274.808,00 ₫
  11.173.599  - 362.152.451  11.173.599 ₫ - 362.152.451 ₫
 29. Nhẫn nam Cool Breeze Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.25 crt - AAA

  31.134.025,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 30. Nhẫn nam Kuchi Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  19.016.044,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 31. Nhẫn nam Motivo Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.02 crt - AAA

  19.211.788,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 32. Nhẫn nam Alonzito Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.198 crt - AAA

  50.807.053,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 33. Nhẫn nam Parker Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.86 crt - AAA

  31.380.866,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 34. Nhẫn nam Akmal Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  2.358 crt - AAA

  31.991.889,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 35. Nhẫn nam Honoya Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.67 crt - AAA

  19.580.021,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 36. Nhẫn nam Vito Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.08 crt - AAA

  38.555.513,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 37. Nhẫn nam Baynard Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2.4 crt - AAA

  37.030.662,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 38. Nhẫn nam Dragos Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - AAA

  28.522.309,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 39. Nhẫn nam Davian Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Davian

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  23.895.842,00 ₫
  11.489.384  - 332.223.166  11.489.384 ₫ - 332.223.166 ₫
 40. Nhẫn nam Machis Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng 14K & Đá Peridot

  1.25 crt - AAA

  29.079.799,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 41. Nhẫn nam Todrick Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Todrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  3.16 crt - AAA

  60.356.037,00 ₫
  17.433.064  - 1.200.199.459  17.433.064 ₫ - 1.200.199.459 ₫
 42. Nhẫn nam Antonie Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2 crt - AAA

  31.267.314,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 43. Nhẫn nam Coalton Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Coalton

  Vàng 14K & Đá Peridot

  2.4 crt - AAA

  48.293.481,00 ₫
  18.554.533  - 1.173.866.014  18.554.533 ₫ - 1.173.866.014 ₫
 44. Nhẫn nam Tubias Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Tubias

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  2.712 crt - AAA

  44.531.637,00 ₫
  14.453.654  - 1.130.526.679  14.453.654 ₫ - 1.130.526.679 ₫
 45. Nhẫn nam Baldemar Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  3.024 crt - AAA

  53.293.049,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Norberto Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.17 crt - AAA

  55.142.070,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 48. Nhẫn nam Silverio Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.5 crt - AAA

  24.489.831,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 49. Nhẫn nam Nevada Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.73 crt - AAA

  93.540.503,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 50. Nhẫn nam Reyes Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  2.86 crt - AAA

  72.770.336,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫
 51. Nhẫn nam Placido Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Placido

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.11 crt - AAA

  40.849.552,00 ₫
  12.990.985  - 487.750.003  12.990.985 ₫ - 487.750.003 ₫
 52. Nhẫn nam Aljerino Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Aljerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.391 crt - AAA

  63.032.099,00 ₫
  15.649.744  - 306.241.198  15.649.744 ₫ - 306.241.198 ₫
 53. Nhẫn nam Blaidon Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Blaidon

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.306 crt - AAA

  45.140.226,00 ₫
  16.724.710  - 547.365.243  16.724.710 ₫ - 547.365.243 ₫
 54. Nhẫn nam Bratniel Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Bratniel

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.978 crt - AAA

  48.979.124,00 ₫
  17.768.315  - 441.855.733  17.768.315 ₫ - 441.855.733 ₫
 55. Nhẫn nam Brensin Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Brensin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.99 crt - AAA

  49.109.709,00 ₫
  17.650.977  - 441.842.212  17.650.977 ₫ - 441.842.212 ₫
 56. Nhẫn nam Telvis Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Telvis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  2.568 crt - AAA

  46.910.839,00 ₫
  15.837.917  - 1.154.210.556  15.837.917 ₫ - 1.154.210.556 ₫
 57. Nhẫn nam Thorald Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Thorald

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.002 crt - AAA

  47.815.207,00 ₫
  17.661.521  - 433.515.003  17.661.521 ₫ - 433.515.003 ₫
 58. Nhẫn nam Tovias Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Tovias

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.8 crt - AAA

  47.174.715,00 ₫
  17.135.123  - 307.511.906  17.135.123 ₫ - 307.511.906 ₫
 59. Nhẫn nam Denis Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  32.446.370,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 60. Nhẫn nam Haldis Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  8.6 crt - AAA

  112.394.600,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 61. Nhẫn nam Chase Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  4.076 crt - AAA

  54.942.001,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 62. Nhẫn nam Jonah Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.62 crt - AAA

  27.261.602,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 63. Nhẫn nam Layton Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.35 crt - AAA

  27.413.277,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 64. Nhẫn nam Reece Đá Peridot

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  1.24 crt - AAA

  36.731.368,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫

You’ve viewed 60 of 127 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng