Đang tải...
Tìm thấy 127 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Goetzinger Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  20.976.183,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 2. Nhẫn nam Daphine Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.4 crt - AAA

  13.802.076,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 3. Nhẫn nam No Rush Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  28.463.099,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 4. Nhẫn nam Baldemar Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  3.024 crt - AAA

  52.698.249,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 5. Nhẫn nam Sporty Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.15 crt - AAA

  27.280.257,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 6. Nhẫn nam Jaydena Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  2.904 crt - AAA

  37.160.707,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 7. Nhẫn nam Laban Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.7 crt - AAA

  25.817.048,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 8. Nhẫn nam Zwick Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.8 crt - AAA

  28.920.285,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Amaud Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.02 crt - AAA

  30.081.499,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 11. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.15 crt - AAA

  31.955.390,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 12. Nhẫn nam Vorian Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.4 crt - AAA

  38.171.327,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 13. Nhẫn nam Vanhoy Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  2.77 crt - AAA

  24.152.146,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 14. Nhẫn nam Keaton Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.03 crt - AAA

  36.184.693,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 15. Nhẫn nam Kuchi Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  18.853.826,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 16. Nhẫn nam Sorennos Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  27.149.672,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 17. Nhẫn nam Nicholas Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.68 crt - AAA

  33.230.697,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 18. Nhẫn Pinky của Nam Sequerer Đá Topaz Xanh

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sequerer

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAA

  13.447.629,00 ₫
  6.983.499  - 381.767.355  6.983.499 ₫ - 381.767.355 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Santy Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  4.9 crt - AAA

  77.892.650,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 21. Nhẫn nam Silverio Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  24.354.649,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 22. Nhẫn nam Cool Breeze Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  30.782.552,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 23. Nhẫn nam Bhakta Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  3 crt - AAA

  34.905.332,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 24. Nhẫn nam Magnezone Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.62 crt - AAA

  30.010.663,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 25. Nhẫn nam Alake Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.23 crt - AAA

  32.703.217,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Banjumoni Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.62 crt - AAA

  17.528.231,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 28. Nhẫn nam Honoya Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.67 crt - AAA

  19.444.839,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 29. Nhẫn nam Antonie Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2 crt - AAA

  30.726.586,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 30. Nhẫn nam Baynard Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.4 crt - AAA

  36.435.862,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 31. Nhẫn nam Motivo Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.02 crt - AAA

  18.995.497,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 32. Nhẫn nam Shroomish Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  3.29 crt - AAA

  35.534.466,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 33. Nhẫn nam Placido Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Placido

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.11 crt - AAA

  40.552.151,00 ₫
  12.990.985  - 487.750.003  12.990.985 ₫ - 487.750.003 ₫
 34. Nhẫn nam Sceaux Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.66 crt - AAA

  20.417.611,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 35. Nhẫn nam Layton Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  27.088.840,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 36. Nhẫn nam Giant Step Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Giant Step

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.369 crt - AAA

  43.814.632,00 ₫
  19.266.131  - 283.314.332  19.266.131 ₫ - 283.314.332 ₫
 37. Nhẫn nam Ford Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.02 crt - AAA

  25.016.501,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 38. Nhẫn nam Alonzito Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.198 crt - AAA

  50.644.835,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 39. Nhẫn nam Viaggio Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  19.785.770,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 40. Nhẫn nam Reece Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.24 crt - AAA

  36.515.077,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 41. Nhẫn nam Gianni Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Gianni

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.84 crt - AAA

  31.794.522,00 ₫
  13.402.479  - 1.654.775.814  13.402.479 ₫ - 1.654.775.814 ₫
 42. Nhẫn nam Dragos Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - AAA

  28.387.127,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 43. Nhẫn nam Moade Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Moade

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  1.124 crt - AAA

  23.243.453,00 ₫
  9.507.346  - 1.643.312.387  9.507.346 ₫ - 1.643.312.387 ₫
 44. Nhẫn nam Chase Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  4.076 crt - AAA

  51.532.441,00 ₫
  13.145.092  - 1.688.125.205  13.145.092 ₫ - 1.688.125.205 ₫
 45. Nhẫn nam Legree Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Legree

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.388 crt - AAA

  42.513.912,00 ₫
  14.256.559  - 2.072.758.423  14.256.559 ₫ - 2.072.758.423 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Coalton Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Coalton

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.4 crt - AAA

  47.698.681,00 ₫
  18.554.533  - 1.173.866.014  18.554.533 ₫ - 1.173.866.014 ₫
 48. Nhẫn nam Abreger Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.15 crt - AAA

  35.284.651,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 49. Nhẫn nam Akmal Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.358 crt - AAA

  31.424.125,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 50. Nhẫn nam Remoraid Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.196 crt - AAA

  47.559.442,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 51. Nhẫn nam Edweaf Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Edweaf

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  0.6 crt - AAA

  23.258.595,00 ₫
  10.509.315  - 1.516.268.389  10.509.315 ₫ - 1.516.268.389 ₫
 52. Nhẫn nam Jeanty Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeanty

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.35 crt - AAA

  23.673.062,00 ₫
  9.992.649  - 433.744.811  9.992.649 ₫ - 433.744.811 ₫
 53. Nhẫn nam Saroza Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Saroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.74 crt - AAA

  29.807.077,00 ₫
  10.719.387  - 1.647.327.290  10.719.387 ₫ - 1.647.327.290 ₫
 54. Nhẫn nam Machis Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.25 crt - AAA

  28.728.326,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 55. Nhẫn nam Denis Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.68 crt - AAA

  32.311.188,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 56. Nhẫn nam Vito Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  1.08 crt - AAA

  38.285.150,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 57. Nhẫn nam Saffron Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Saffron

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.637 crt - AAA

  40.349.648,00 ₫
  11.839.775  - 379.699.067  11.839.775 ₫ - 379.699.067 ₫
 58. Nhẫn nam Palumbo Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Palumbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  1.156 crt - AAA

  29.598.358,00 ₫
  13.558.209  - 1.629.212.911  13.558.209 ₫ - 1.629.212.911 ₫
 59. Nhẫn nam Filippa Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  24.449.818,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 60. Nhẫn nam Todrick Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Todrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  3.16 crt - AAA

  59.761.237,00 ₫
  17.433.064  - 1.200.199.459  17.433.064 ₫ - 1.200.199.459 ₫
 61. Nhẫn nam Vlad Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  29.443.168,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 62. Nhẫn nam Alin Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  0.886 crt - AAA

  28.065.664,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 63. Nhẫn nam Haldis Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  8.6 crt - AAA

  110.123.543,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 64. Nhẫn nam Reyes Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  2.86 crt - AAA

  72.148.499,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫

You’ve viewed 60 of 127 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng