Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Haldis Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  8.6 crt - AAA

  61.322.857,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 2. Nhẫn nam Chase Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.076 crt - AAA

  38.152.402,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 3. Nhẫn nam Shroomish Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  63.449.270,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 4. Nhẫn nam Bhakta Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng

  3 crt - AAA

  28.605.852,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 5. Nhẫn nam Laban Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng

  3.7 crt - AAA

  19.869.042,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 6. Nhẫn nam Santy Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  43.177.924,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 7. Nhẫn nam Nols Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Nols

  Vàng 14K & Đá Topaz Vàng

  3.2 crt - AAA

  31.111.315,00 ₫
  12.293.987  - 1.163.700.332  12.293.987 ₫ - 1.163.700.332 ₫
 8. Nhẫn nam Cligen Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Cligen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  41.995.353,00 ₫
  14.888.399  - 2.870.250.839  14.888.399 ₫ - 2.870.250.839 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Weben Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Weben

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  2.848 crt - AAA

  45.152.934,00 ₫
  16.420.822  - 1.952.135.562  16.420.822 ₫ - 1.952.135.562 ₫
 11. Nhẫn nam Effoc Đá Topaz Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Effoc

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Moissanite

  3.568 crt - AAA

  35.802.669,00 ₫
  13.686.902  - 1.214.690.965  13.686.902 ₫ - 1.214.690.965 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng