Đang tải...
Tìm thấy 11 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Sidario Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Sidario

  Vàng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  60.591.525,00 ₫
  19.189.077  - 191.295.981  19.189.077 ₫ - 191.295.981 ₫
 2. Nhẫn nam Silvono Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Silvono

  Vàng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  11.98 crt - AAA

  61.760.308,00 ₫
  18.757.847  - 203.340.694  18.757.847 ₫ - 203.340.694 ₫
 3. Nhẫn nam Corbien Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Corbien

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  57.333.099,00 ₫
  17.323.566  - 172.640.871  17.323.566 ₫ - 172.640.871 ₫
 4. Nhẫn nam Siyuan Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Siyuan

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  60.945.702,00 ₫
  18.322.561  - 193.323.711  18.322.561 ₫ - 193.323.711 ₫
 5. Nhẫn nam Chervil Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Chervil

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  12.08 crt - AAA

  59.599.830,00 ₫
  16.585.473  - 198.595.806  16.585.473 ₫ - 198.595.806 ₫
 6. Nhẫn nam Clabon Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Clabon

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  52.551.713,00 ₫
  14.586.132  - 145.266.524  14.586.132 ₫ - 145.266.524 ₫
 7. Nhẫn nam Shilow Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Shilow

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  11.99 crt - AAA

  62.787.420,00 ₫
  18.850.852  - 209.545.543  18.850.852 ₫ - 209.545.543 ₫
 8. Nhẫn nam Brescott Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Brescott

  Vàng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  12.2 crt - AAA

  60.910.283,00 ₫
  16.594.935  - 215.831.502  16.594.935 ₫ - 215.831.502 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Claivin Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Claivin

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen & Đá Swarovski

  12.16 crt - AAA

  59.635.247,00 ₫
  16.603.046  - 205.287.310  16.603.046 ₫ - 205.287.310 ₫
 11. Nhẫn nam Clebson Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Clebson

  Vàng Trắng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  62.787.420,00 ₫
  20.446.269  - 203.867.901  20.446.269 ₫ - 203.867.901 ₫
 12. Nhẫn nam Simitrio Saphia Sao Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Simitrio

  Vàng 14K & Saphia Sao Đen

  11.92 crt - AAA

  65.797.922,00 ₫
  22.169.839  - 221.103.599  22.169.839 ₫ - 221.103.599 ₫

You’ve viewed 11 of 11 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng