Đang tải...
Tìm thấy 205 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Agustin Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.55 crt - AAA

  20.281.617,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 2. Nhẫn nam Heroic Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.6 crt - AAA

  25.291.190,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 3. Nhẫn nam Cool Breeze Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.25 crt - AAA

  31.539.571,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 4. Nhẫn nam No Rush Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  28.787.536,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 5. Nhẫn nam Peaceful Sail Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.15 crt - AAA

  32.901.664,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 6. Nhẫn nam Layton Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.35 crt - AAA

  27.629.568,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 7. Nhẫn nam Uptodate Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  15.729.231,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 8. Nhẫn nam Jonah Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.62 crt - AAA

  27.559.002,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Magical Day Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.6 crt - AAA

  20.934.816,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 11. Nhẫn nam Alonzito Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.198 crt - AAA

  47.968.232,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 12. Nhẫn nam Keaton Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.03 crt - AAA

  29.533.740,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 13. Nhẫn nam Goetzinger Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.68 crt - AAA

  22.382.075,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 14. Nhẫn nam Ares Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.07 crt - AAA

  29.329.617,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 15. Nhẫn nam Baynard Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.4 crt - AAA

  37.030.662,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 16. Nhẫn nam Nicholas Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.68 crt - AAA

  34.636.589,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 17. Nhẫn Pinky của Nam Allams Thạch Anh Vàng

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Allams

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.02 crt - AAA

  28.257.352,00 ₫
  11.143.318  - 2.030.973.677  11.143.318 ₫ - 2.030.973.677 ₫
 18. Nhẫn nam Sporty Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.15 crt - AAA

  28.226.531,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Daphine Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  14.207.622,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 21. Nhẫn nam Nevada Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Nevada

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.73 crt - AAA

  52.147.788,00 ₫
  17.303.290  - 582.661.256  17.303.290 ₫ - 582.661.256 ₫
 22. Nhẫn nam Alake Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  117.277.914,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 23. Nhẫn nam Ernesto Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  22.262.032,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 24. Nhẫn nam Shroomish Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  70.803.168,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 25. Nhẫn nam Laban Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  3.7 crt - AAA

  27.925.886,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Hector Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - AAA

  30.934.766,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 28. Nhẫn nam Amaud Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.02 crt - AAA

  33.001.428,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 29. Nhẫn nam Perfect Balance Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Perfect Balance

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.14 crt - AAA

  28.545.830,00 ₫
  11.791.921  - 174.154.904  11.791.921 ₫ - 174.154.904 ₫
 30. Nhẫn nam Ford Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.02 crt - AAA

  25.530.192,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 31. Nhẫn nam Gianni Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Gianni

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.84 crt - AAA

  27.901.282,00 ₫
  13.402.479  - 1.654.775.814  13.402.479 ₫ - 1.654.775.814 ₫
 32. Nhẫn nam Powerful Mind Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Powerful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  22.716.785,00 ₫
  10.268.421  - 132.410.720  10.268.421 ₫ - 132.410.720 ₫
 33. Nhẫn nam Giant Step Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Giant Step

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.369 crt - AAA

  37.461.080,00 ₫
  19.266.131  - 283.314.332  19.266.131 ₫ - 283.314.332 ₫
 34. Nhẫn nam Vorian Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.4 crt - AAA

  38.766.127,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 35. Nhẫn nam Vanhoy Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.77 crt - AAA

  60.988.958,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 36. Nhẫn nam Remoraid Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.196 crt - AAA

  33.203.119,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 37. Nhẫn Pinky của Nam Bohizat Thạch Anh Vàng

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bohizat

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  25.762.706,00 ₫
  10.885.932  - 154.742.782  10.885.932 ₫ - 154.742.782 ₫
 38. Nhẫn nam Alin Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.886 crt - AAA

  23.415.405,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 39. Nhẫn nam Magnezone Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.62 crt - AAA

  31.227.300,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 40. Nhẫn nam Coalton Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Coalton

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.4 crt - AAA

  48.293.481,00 ₫
  18.554.533  - 1.173.866.014  18.554.533 ₫ - 1.173.866.014 ₫
 41. Nhẫn nam Brody Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.6 crt - AAA

  29.951.722,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 42. Nhẫn nam Absolute Strength Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  35.272.754,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 43. Nhẫn nam Guilt Free Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  32.152.215,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 44. Nhẫn nam Elumelm Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  24.579.052,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫
 45. Nhẫn nam Dragos Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.892 crt - AAA

  28.495.272,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Palumbo Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Palumbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.156 crt - AAA

  32.950.870,00 ₫
  13.558.209  - 1.629.212.911  13.558.209 ₫ - 1.629.212.911 ₫
 48. Nhẫn nam Abreger Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.15 crt - AAA

  36.230.925,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 49. Nhẫn nam Alecander Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.27 crt - AAA

  20.404.363,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 50. Nhẫn nam Haldis Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  8.6 crt - AAA

  76.544.346,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 51. Nhẫn nam Vlad Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  28.253.568,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 52. Nhẫn nam Todrick Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Todrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.16 crt - AAA

  45.458.985,00 ₫
  17.433.064  - 1.200.199.459  17.433.064 ₫ - 1.200.199.459 ₫
 53. Nhẫn nam Albeiro Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.132 crt - AAA

  15.670.561,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 54. Nhẫn nam Rodas Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  42.802.661,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 55. Nhẫn nam Blaidon Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Blaidon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.306 crt - AAA

  39.192.220,00 ₫
  16.724.710  - 547.365.243  16.724.710 ₫ - 547.365.243 ₫
 56. Nhẫn nam Ansgar Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  19.706.284,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 57. Nhẫn nam Silverio Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.5 crt - AAA

  24.679.086,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 58. Nhẫn nam Norberto Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Norberto

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.17 crt - AAA

  46.977.079,00 ₫
  14.660.482  - 550.528.508  14.660.482 ₫ - 550.528.508 ₫
 59. Nhẫn nam Abstract Mind Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Abstract Mind

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.922 crt - AAA

  30.533.545,00 ₫
  15.917.674  - 185.645.370  15.917.674 ₫ - 185.645.370 ₫
 60. Nhẫn nam Genius Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Genius

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.33 crt - AAA

  28.156.507,00 ₫
  14.250.881  - 180.995.115  14.250.881 ₫ - 180.995.115 ₫
 61. Nhẫn nam Legendary Spirit Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Legendary Spirit

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.72 crt - AAA

  26.138.780,00 ₫
  13.788.558  - 179.089.046  13.788.558 ₫ - 179.089.046 ₫
 62. Nhẫn nam Relaxing Voyage Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Relaxing Voyage

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.1 crt - AAA

  38.477.649,00 ₫
  17.487.137  - 222.644.675  17.487.137 ₫ - 222.644.675 ₫
 63. Nhẫn nam Roman Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Roman

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  42.570.418,00 ₫
  14.307.657  - 252.573.958  14.307.657 ₫ - 252.573.958 ₫
 64. Nhẫn nam Arlo Thạch Anh Vàng

  Nhẫn nam GLAMIRA Arlo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  35.356.298,00 ₫
  13.288.386  - 226.091.816  13.288.386 ₫ - 226.091.816 ₫

You’ve viewed 60 of 205 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng