Đang tải...
Tìm thấy 738 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Heroic Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  31.266.233,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 2. Nhẫn nam Abel Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  16.051.774,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 3. Nhẫn nam Hercules Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  22.006.537,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 4. Nhẫn nam Ares Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  29.735.162,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 5. Nhẫn nam Agustin Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.55 crt - AAA

  24.499.294,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 6. Nhẫn nam Daphine Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AA

  20.236.737,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 7. Nhẫn nam Ramses Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.288 crt - AAA

  29.484.535,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 8. Nhẫn nam Silverio Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  27.193.470,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Croche Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Croche

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  9.350.265,00 ₫
  5.424.581  - 66.918.850  5.424.581 ₫ - 66.918.850 ₫
 11. Nhẫn nam Alonzito Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.198 crt - AA

  68.056.271,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 12. Nhẫn nam Amir Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  28.858.642,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 13. Nhẫn nam Solfrid Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  13.443.844,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 14. Nhẫn nam Magical Day Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  26.909.859,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 15. Nhẫn nam Bellanca Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Bellanca

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.088 crt - AAA

  17.241.374,00 ₫
  8.107.672  - 93.099.808  8.107.672 ₫ - 93.099.808 ₫
 16. Nhẫn Pinky của Nam Ofenge Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Ofenge

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.294 crt - AAA

  15.851.434,00 ₫
  8.137.953  - 113.552.840  8.137.953 ₫ - 113.552.840 ₫
 17. Nhẫn nam Absolute Strength Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Absolute Strength

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.47 crt - AAA

  49.520.932,00 ₫
  14.037.293  - 252.979.501  14.037.293 ₫ - 252.979.501 ₫
 18. Nhẫn nam Vito Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.08 crt - AA

  56.940.259,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Cravate Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  8.925.252,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 21. Nhẫn nam Vanhoy Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  2.77 crt - AA

  51.512.974,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 22. Nhẫn nam Kuchi Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AA

  24.071.849,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 23. Nhẫn Pinky của Nam Ulutal Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Ulutal

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.112 crt - AAA

  19.616.252,00 ₫
  8.874.695  - 112.241.573  8.874.695 ₫ - 112.241.573 ₫
 24. Nhẫn nam Gogoat Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Gogoat

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.39 crt - AAA

  30.113.671,00 ₫
  10.931.353  - 185.740.002  10.931.353 ₫ - 185.740.002 ₫
 25. Nhẫn nam No Rush Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  31.301.920,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Sporty Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.15 crt - AA

  51.748.191,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 28. Nhẫn nam Denis Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.68 crt - AA

  35.150.009,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 29. Nhẫn nam Final Round Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.36 crt - AAA

  30.543.280,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 30. Nhẫn nam Peaceful Sail Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.15 crt - AA

  56.423.324,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 31. Nhẫn nam Senon Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Senon

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  39.334.162,00 ₫
  14.353.079  - 225.834.970  14.353.079 ₫ - 225.834.970 ₫
 32. Nhẫn Pinky của Nam Puzeni Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Puzeni

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  12.345.084,00 ₫
  5.816.879  - 90.315.060  5.816.879 ₫ - 90.315.060 ₫
 33. Nhẫn nam Rodas Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  83.816.866,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 34. Nhẫn nam Brody Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.6 crt - AAA

  79.509.427,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 35. Nhẫn nam Yemima Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Yemima

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Đen

  0.43 crt - AA

  32.120.042,00 ₫
  12.309.127  - 378.495.947  12.309.127 ₫ - 378.495.947 ₫
 36. Nhẫn nam Deangelo Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.346 crt - AAA

  23.265.353,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 37. Nhẫn Pinky của Nam Dekand Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Dekand

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  16.448.127,00 ₫
  7.503.949  - 91.666.876  7.503.949 ₫ - 91.666.876 ₫
 38. Nhẫn nam Holoman Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Holoman

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.015 crt - AAA

  26.335.876,00 ₫
  11.188.739  - 151.092.863  11.188.739 ₫ - 151.092.863 ₫
 39. Nhẫn Pinky của Nam Randsa Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Randsa

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.25 crt - AA

  19.033.889,00 ₫
  8.277.191  - 293.087.994  8.277.191 ₫ - 293.087.994 ₫
 40. Nhẫn Pinky của Nam Afdends Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Afdends

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.4 crt - AA

  21.687.781,00 ₫
  7.152.477  - 1.043.780.423  7.152.477 ₫ - 1.043.780.423 ₫
 41. Nhẫn nam Goetzinger Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.68 crt - AA

  48.337.011,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 42. Nhẫn nam Graveler Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.668 crt - AAA

  32.100.306,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 43. Nhẫn Pinky của Nam Slorong Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Slorong

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.62 crt - AA

  55.901.792,00 ₫
  10.825.370  - 2.626.517.779  10.825.370 ₫ - 2.626.517.779 ₫
 44. Nhẫn nam Narimane Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Narimane

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  26.602.725,00 ₫
  10.840.510  - 148.781.251  10.840.510 ₫ - 148.781.251 ₫
 45. Nhẫn nam Ansgar Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  20.544.412,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Nols Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Nols

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.2 crt - AA

  77.992.416,00 ₫
  12.293.987  - 1.163.700.332  12.293.987 ₫ - 1.163.700.332 ₫
 48. Nhẫn nam Dvina Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Dvina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.416 crt - AA

  21.794.034,00 ₫
  7.205.198  - 1.045.794.633  7.205.198 ₫ - 1.045.794.633 ₫
 49. Nhẫn nam Seaneka Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Seaneka

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.6 crt - AAA

  27.902.907,00 ₫
  11.156.566  - 182.563.229  11.156.566 ₫ - 182.563.229 ₫
 50. Nhẫn nam Viaggio Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  22.624.591,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 51. Nhẫn nam Torcuil Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Torcuil

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  15.097.660,00 ₫
  7.229.530  - 86.110.902  7.229.530 ₫ - 86.110.902 ₫
 52. Nhẫn nam Rison Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Rison

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.07 crt - AAA

  13.868.045,00 ₫
  6.572.546  - 82.515.063  6.572.546 ₫ - 82.515.063 ₫
 53. Nhẫn nam Parker Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.86 crt - AA

  36.436.671,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 54. Nhẫn nam Aquata Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquata

  14K Vàng Trắng với Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  1.76 crt - AAA

  39.296.852,00 ₫
  8.927.415  - 184.550.399  8.927.415 ₫ - 184.550.399 ₫
 55. Nhẫn nam Draughn Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Draughn

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  28.097.567,00 ₫
  11.733.793  - 162.123.710  11.733.793 ₫ - 162.123.710 ₫
 56. Nhẫn nam Arries Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Arries

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  32.151.134,00 ₫
  13.293.252  - 183.441.910  13.293.252 ₫ - 183.441.910 ₫
 57. Nhẫn nam Dyfin Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Dyfin

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.232 crt - AAA

  55.297.259,00 ₫
  17.750.742  - 316.231.143  17.750.742 ₫ - 316.231.143 ₫
 58. Nhẫn nam Asenga Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Asenga

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.904 crt - AAA

  54.687.857,00 ₫
  14.004.850  - 317.555.924  14.004.850 ₫ - 317.555.924 ₫
 59. Nhẫn nam Santy Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  4.9 crt - AA

  130.965.085,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 60. Nhẫn nam Ciprian Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  21.925.700,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 61. Nhẫn nam Rafael Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Rafael

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.33 crt - AAA

  41.628.741,00 ₫
  16.104.226  - 227.119.198  16.104.226 ₫ - 227.119.198 ₫
 62. Nhẫn nam Beamard Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Beamard

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  17.822.657,00 ₫
  9.292.406  - 102.238.104  9.292.406 ₫ - 102.238.104 ₫
 63. Nhẫn nam Chase Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  4.076 crt - AA

  104.604.876,00 ₫
  13.145.092  - 1.688.125.205  13.145.092 ₫ - 1.688.125.205 ₫
 64. Nhẫn nam Myrtille Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn nam GLAMIRA Myrtille

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.075 crt - AAA

  20.432.480,00 ₫
  9.436.240  - 118.554.569  9.436.240 ₫ - 118.554.569 ₫

You’ve viewed 60 of 738 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng