Đang tải...
Tìm thấy 964 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Quera Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Quera

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.105 crt - VS

  25.596.160,00 ₫
  13.849.390  - 147.199.622  13.849.390 ₫ - 147.199.622 ₫
 2. Nhẫn nam Graveler Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.668 crt - VS

  31.181.069,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 3. Nhẫn nam Heroic Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  32.455.834,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 4. Nhẫn nam Hector Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Hector

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.48 crt - VS

  36.450.190,00 ₫
  12.854.181  - 214.979.855  12.854.181 ₫ - 214.979.855 ₫
 5. Nhẫn nam Silverio Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  32.060.021,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 6. Nhẫn nam Deangelo Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.346 crt - VS

  22.075.753,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 7. Nhẫn nam No Rush Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  36.168.471,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 8. Nhẫn nam Buizel Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.045 crt - VS

  12.203.413,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Cool Breeze Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.25 crt - VS

  56.872.669,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 11. Nhẫn nam Ramses Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.288 crt - VS

  28.916.771,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 12. Nhẫn Pinky của Nam Bicelar Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bicelar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  15.116.314,00 ₫
  7.210.604  - 87.800.672  7.210.604 ₫ - 87.800.672 ₫
 13. Nhẫn Pinky của Nam Sparo Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sparo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  23.060.688,00 ₫
  9.577.641  - 172.559.763  9.577.641 ₫ - 172.559.763 ₫
 14. Nhẫn nam Alake Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.23 crt - VS

  52.710.146,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 15. Nhẫn nam Kuchi Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  35.994.898,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 16. Nhẫn nam Keaton Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.03 crt - VS

  55.299.422,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 17. Nhẫn nam Unwend Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Unwend

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  26.063.079,00 ₫
  10.219.755  - 152.593.386  10.219.755 ₫ - 152.593.386 ₫
 18. Nhẫn Pinky của Nam Histrok Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Histrok

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  32.024.333,00 ₫
  10.280.317  - 191.214.870  10.280.317 ₫ - 191.214.870 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Uptodate Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Uptodate

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  18.162.506,00 ₫
  7.697.260  - 202.502.565  7.697.260 ₫ - 202.502.565 ₫
 21. Nhẫn Pinky của Nam Lmun Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Lmun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.304 crt - VS

  56.688.822,00 ₫
  16.593.855  - 336.819.354  16.593.855 ₫ - 336.819.354 ₫
 22. Nhẫn nam Reece Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.24 crt - VS

  54.061.694,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 23. Nhẫn nam Motivo Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.02 crt - VS

  36.542.114,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 24. Nhẫn nam Arevik Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Arevik

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  19.371.031,00 ₫
  8.927.415  - 111.768.435  8.927.415 ₫ - 111.768.435 ₫
 25. Nhẫn nam Rison Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Rison

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  14.165.446,00 ₫
  6.572.546  - 82.515.063  6.572.546 ₫ - 82.515.063 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Backmos Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Backmos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  14.544.766,00 ₫
  6.801.003  - 83.339.672  6.801.003 ₫ - 83.339.672 ₫
 28. Nhẫn nam Cravate Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  9.303.761,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 29. Nhẫn nam Danner Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Danner

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  15.400.737,00 ₫
  7.664.275  - 95.316.789  7.664.275 ₫ - 95.316.789 ₫
 30. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Baskug - K Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Baskug - K

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.876 crt - VS

  50.210.361,00 ₫
  15.380.461  - 272.040.159  15.380.461 ₫ - 272.040.159 ₫
 31. Nhẫn Pinky của Nam Randsa Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Randsa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  20.385.708,00 ₫
  8.277.191  - 293.087.994  8.277.191 ₫ - 293.087.994 ₫
 32. Nhẫn nam Keavy Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.055 crt - VS

  24.628.528,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 33. Nhẫn nam Shroomish Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  3.29 crt - VS

  115.967.729,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 34. Nhẫn nam Leone Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.27 crt - VS

  23.979.655,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 35. Nhẫn nam Fine Tune Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Fine Tune

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.06 crt - VS

  27.701.485,00 ₫
  20.547.657  - 159.460.632  20.547.657 ₫ - 159.460.632 ₫
 36. Nhẫn nam Vantrell Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Vantrell

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Onyx Đen

  0.408 crt - VS

  53.352.532,00 ₫
  20.163.740  - 322.760.434  20.163.740 ₫ - 322.760.434 ₫
 37. Nhẫn nam Yannis Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Yannis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  29.068.175,00 ₫
  13.650.673  - 168.098.759  13.650.673 ₫ - 168.098.759 ₫
 38. Nhẫn nam Sporty Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2.15 crt - VS

  73.323.231,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 39. Nhẫn nam Plante Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Plante

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.09 crt - VS

  19.713.042,00 ₫
  8.908.220  - 114.080.048  8.908.220 ₫ - 114.080.048 ₫
 40. Nhẫn nam Paul Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Paul

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.43 crt - VS

  27.434.365,00 ₫
  11.582.389  - 162.137.233  11.582.389 ₫ - 162.137.233 ₫
 41. Nhẫn nam Guilt Free Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  39.533.150,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 42. Nhẫn nam Hwardi Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Hwardi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  16.802.304,00 ₫
  7.679.686  - 29.743.272  7.679.686 ₫ - 29.743.272 ₫
 43. Nhẫn Pinky của Nam Zomnip Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zomnip

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.48 crt - VS

  24.795.883,00 ₫
  8.908.220  - 298.008.615  8.908.220 ₫ - 298.008.615 ₫
 44. Nhẫn nam Surrett Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Surrett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  24.898.352,00 ₫
  10.764.809  - 142.752.143  10.764.809 ₫ - 142.752.143 ₫
 45. Nhẫn nam Vanhoy Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  2.77 crt - VS

  106.856.466,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Zwick Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.8 crt - VS

  64.905.721,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 48. Nhẫn nam Jonah Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  39.968.706,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 49. Nhẫn nam Magical Day Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.6 crt - VS

  28.099.460,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 50. Nhẫn nam Ailfrid Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Ailfrid

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.45 crt - VS

  26.939.599,00 ₫
  11.329.328  - 253.547.269  11.329.328 ₫ - 253.547.269 ₫
 51. Nhẫn nam Abel Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  15.997.701,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 52. Nhẫn nam Hercules Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  21.519.883,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 53. Nhẫn nam Solfrid Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.015 crt - VS

  13.470.880,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 54. Nhẫn nam Final Round Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  31.056.971,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 55. Nhẫn nam Powerful Mind Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Powerful Mind

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  23.744.168,00 ₫
  10.268.421  - 132.410.720  10.268.421 ₫ - 132.410.720 ₫
 56. Nhẫn nam Fernando Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Fernando

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  18.233.340,00 ₫
  8.922.008  - 106.523.372  8.922.008 ₫ - 106.523.372 ₫
 57. Nhẫn nam Mauro Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  42.901.343,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 58. Chữ viết tắt
  Nhẫn nam Bagheera - M Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Bagheera - M

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.208 crt - VS

  26.081.193,00 ₫
  11.190.632  - 151.498.409  11.190.632 ₫ - 151.498.409 ₫
 59. Nhẫn nam Dragos Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - VS

  36.092.499,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 60. Nhẫn nam Filippa Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  41.590.890,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 61. Nhẫn nam Aglaval Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Aglaval

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  25.287.946,00 ₫
  9.735.263  - 145.793.734  9.735.263 ₫ - 145.793.734 ₫
 62. Nhẫn nam Daphine Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  22.426.685,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 63. Nhẫn nam Maverick Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Maverick

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.12 crt - VS

  48.962.362,00 ₫
  15.540.517  - 301.320.572  15.540.517 ₫ - 301.320.572 ₫
 64. Nhẫn nam Silent Approval Kim Cương Nhân Tạo

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  33.691.937,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫

You’ve viewed 60 of 964 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng