Đang tải...
Tìm thấy 24 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Goetzinger Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2.68 crt - AAA

  64.018.117,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 2. Nhẫn nam Chase Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.076 crt - AAA

  98.767.990,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 3. Nhẫn nam Jaydena Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.904 crt - AAA

  75.579.418,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 4. Nhẫn nam Magnezone Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  1.62 crt - AAA

  55.938.561,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 5. Nhẫn nam Sorennos Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  1.25 crt - AAA

  78.653.996,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 6. Nhẫn nam Vanhoy Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.77 crt - AAA

  102.625.000,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 7. Nhẫn nam Nicholas Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  2.68 crt - AAA

  76.272.631,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 8. Nhẫn nam Amaud Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.02 crt - AAA

  57.712.689,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Antonie Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2 crt - AAA

  56.194.866,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 11. Nhẫn nam Haldis Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  8.6 crt - AAA

  162.952.651,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 12. Nhẫn nam Shroomish Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  107.978.205,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 13. Nhẫn nam Abreger Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Sultan

  2.15 crt - AAA

  66.809.083,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 14. Nhẫn nam Akmal Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.358 crt - AAA

  172.411.333,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 15. Nhẫn nam Bhakta Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Sultan

  3 crt - AAA

  75.351.772,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 16. Nhẫn nam Biqees Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Đá Sultan

  1.25 crt - AAA

  85.737.530,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 17. Nhẫn nam Laban Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  3.7 crt - AAA

  80.484.630,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 18. Nhẫn nam Titus Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  1.25 crt - AAA

  83.116.622,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 19. Nhẫn nam Santy Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  103.793.512,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 20. Nhẫn nam Nols Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Nols

  Vàng 14K & Đá Sultan

  3.2 crt - AAA

  75.640.250,00 ₫
  12.293.987  - 1.163.700.332  12.293.987 ₫ - 1.163.700.332 ₫
 21. Nhẫn nam Cligen Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Cligen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAA

  115.047.681,00 ₫
  14.888.399  - 2.870.250.839  14.888.399 ₫ - 2.870.250.839 ₫
 22. Nhẫn nam Pubpana Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Pubpana

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  1.25 crt - AAA

  88.925.122,00 ₫
  13.201.328  - 3.354.067.061  13.201.328 ₫ - 3.354.067.061 ₫
 23. Nhẫn nam Weben Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Weben

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  2.848 crt - AAA

  91.709.599,00 ₫
  16.420.822  - 1.952.135.562  16.420.822 ₫ - 1.952.135.562 ₫
 24. Nhẫn nam Effoc Đá Sultan

  Nhẫn nam GLAMIRA Effoc

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan & Đá Moissanite

  3.568 crt - AAA

  80.331.604,00 ₫
  13.686.902  - 1.214.690.965  13.686.902 ₫ - 1.214.690.965 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn Pinky của Nam Slorong Đá Sultan

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Slorong

  Vàng Trắng 14K & Đá Sultan

  1.62 crt - AAA

  53.955.171,00 ₫
  10.825.370  - 2.626.517.779  10.825.370 ₫ - 2.626.517.779 ₫

You’ve viewed 24 of 24 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng