Đang tải...
Tìm thấy 65 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Goetzinger Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.68 crt - AAAA

  23.652.786,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 2. Nhẫn nam Sporty Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.15 crt - AAAA

  29.172.805,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 3. Nhẫn nam Antonie Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2 crt - AAAA

  38.945.649,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 4. Nhẫn nam Guilt Free Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  35.612.873,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 5. Nhẫn nam Laban Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  3.7 crt - AAAA

  28.736.978,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 6. Nhẫn nam Vorian Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Vorian

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.4 crt - AAAA

  45.660.407,00 ₫
  16.431.366  - 1.119.320.096  16.431.366 ₫ - 1.119.320.096 ₫
 7. Nhẫn nam Cool Breeze Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.25 crt - AAAA

  36.487.231,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 8. Nhẫn nam No Rush Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  32.248.194,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.15 crt - AAAA

  33.847.938,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 11. Nhẫn nam Silverio Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Silverio

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  28.139.744,00 ₫
  9.680.379  - 209.626.653  9.680.379 ₫ - 209.626.653 ₫
 12. Nhẫn nam Reyes Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Reyes

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.86 crt - AAAA

  74.798.065,00 ₫
  25.977.915  - 1.418.667.013  25.977.915 ₫ - 1.418.667.013 ₫
 13. Nhẫn nam Vito Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Vito

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.08 crt - AAAA

  41.448.407,00 ₫
  13.018.562  - 425.174.275  13.018.562 ₫ - 425.174.275 ₫
 14. Nhẫn nam Aljerino Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Aljerino

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.391 crt - AAAA

  66.682.012,00 ₫
  15.649.744  - 306.241.198  15.649.744 ₫ - 306.241.198 ₫
 15. Nhẫn nam Baynard Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Baynard

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.4 crt - AAAA

  43.924.942,00 ₫
  13.414.375  - 1.109.384.224  13.414.375 ₫ - 1.109.384.224 ₫
 16. Nhẫn nam Blaidon Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Blaidon

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.306 crt - AAAA

  49.844.558,00 ₫
  16.724.710  - 547.365.243  16.724.710 ₫ - 547.365.243 ₫
 17. Nhẫn nam Bratniel Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Bratniel

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  0.978 crt - AAAA

  47.546.194,00 ₫
  17.768.315  - 441.855.733  17.768.315 ₫ - 441.855.733 ₫
 18. Nhẫn nam Brensin Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Brensin

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.99 crt - AAAA

  53.922.186,00 ₫
  17.650.977  - 441.842.212  17.650.977 ₫ - 441.842.212 ₫
 19. Nhẫn nam Coalton Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Coalton

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.4 crt - AAAA

  55.187.761,00 ₫
  18.554.533  - 1.173.866.014  18.554.533 ₫ - 1.173.866.014 ₫
 20. Nhẫn nam Machis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.25 crt - AAAA

  34.433.005,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 21. Nhẫn nam Telvis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Telvis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.568 crt - AAAA

  53.805.119,00 ₫
  15.837.917  - 1.154.210.556  15.837.917 ₫ - 1.154.210.556 ₫
 22. Nhẫn nam Thorald Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Thorald

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.002 crt - AAAA

  45.922.659,00 ₫
  17.661.521  - 433.515.003  17.661.521 ₫ - 433.515.003 ₫
 23. Nhẫn nam Todrick Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Todrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.16 crt - AAAA

  67.250.317,00 ₫
  17.433.064  - 1.200.199.459  17.433.064 ₫ - 1.200.199.459 ₫
 24. Nhẫn nam Tovias Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Tovias

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.8 crt - AAAA

  52.041.265,00 ₫
  17.135.123  - 307.511.906  17.135.123 ₫ - 307.511.906 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Nhẫn nam Tubias Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Tubias

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.712 crt - AAAA

  51.425.917,00 ₫
  14.453.654  - 1.130.526.679  14.453.654 ₫ - 1.130.526.679 ₫
 27. Nhẫn nam Alonzito Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.198 crt - AAAA

  55.511.385,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 28. Nhẫn nam Baldemar Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  3.024 crt - AAAA

  60.187.329,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 29. Nhẫn nam Alin Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.886 crt - AAAA

  32.959.250,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 30. Nhẫn nam Amaud Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  2.02 crt - AAAA

  42.491.202,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 31. Nhẫn nam Dragos Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Thạch Anh Tím

  0.892 crt - AAAA

  32.172.222,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 32. Nhẫn nam Vlad Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.59 crt - AAAA

  33.228.263,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 33. Nhẫn nam Denis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.68 crt - AAAA

  36.096.283,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 34. Nhẫn nam Haldis Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  8.6 crt - AAAA

  113.178.655,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 35. Nhẫn nam Nicholas Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.68 crt - AAAA

  35.880.263,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 36. Nhẫn nam Chase Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.076 crt - AAAA

  57.294.167,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 37. Nhẫn nam Andray Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.2 crt - AAAA

  29.955.779,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 38. Nhẫn nam Adila Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  28.302.233,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 39. Nhẫn nam Parker Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  0.86 crt - AAAA

  35.814.834,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 40. Nhẫn nam Magnezone Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.62 crt - AAAA

  37.094.197,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 41. Nhẫn nam Abreger Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  2.15 crt - AAAA

  37.177.199,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 42. Nhẫn nam Akmal Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  2.358 crt - AAAA

  36.155.494,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 43. Nhẫn nam Alake Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.23 crt - AAAA

  37.569.767,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 44. Nhẫn nam Aquil Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  35.421.185,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 45. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 46. Nhẫn nam Bhakta Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  3 crt - AAAA

  47.125.780,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 47. Nhẫn nam Filippa Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  29.046.004,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 48. Nhẫn nam Kuchi Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  23.450.012,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 49. Nhẫn nam Vanhoy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.77 crt - AAAA

  26.828.749,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 50. Nhẫn nam Gomes Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  1.526 crt - AAAA

  36.345.559,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 51. Nhẫn nam Remoraid Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  1.196 crt - AAAA

  52.453.028,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 52. Nhẫn nam Santy Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  4.9 crt - AAAA

  80.785.544,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 53. Nhẫn nam Miga Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Miga

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  30.618.981,00 ₫
  10.916.212  - 1.127.836.557  10.916.212 ₫ - 1.127.836.557 ₫
 54. Nhẫn nam Zwick Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương Nhân Tạo

  1.8 crt - AAAA

  35.030.509,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 55. Nhẫn nam Adjo Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Adjo

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  1.25 crt - AAAA

  43.783.270,00 ₫
  14.867.851  - 3.038.187.382  14.867.851 ₫ - 3.038.187.382 ₫
 56. Nhẫn nam Mauro Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.8 crt - AAAA

  30.356.457,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 57. Nhẫn nam Sceaux Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.66 crt - AAAA

  25.311.197,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 58. Nhẫn nam Viaggio Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.5 crt - AAAA

  23.570.865,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 59. Nhẫn nam Jeanty Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeanty

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  0.35 crt - AAAA

  27.268.902,00 ₫
  9.992.649  - 433.744.811  9.992.649 ₫ - 433.744.811 ₫
 60. Nhẫn nam Jaydena Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Kim Cương

  2.904 crt - AAAA

  39.810.273,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 61. Nhẫn nam Lazaris Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Lazaris

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  1.676 crt - AAAA

  41.894.237,00 ₫
  13.702.042  - 1.750.727.966  13.702.042 ₫ - 1.750.727.966 ₫
 62. Nhẫn Pinky của Nam Sequerer Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Sequerer

  Vàng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Swarovski

  0.43 crt - AAAA

  17.773.452,00 ₫
  6.983.499  - 381.767.355  6.983.499 ₫ - 381.767.355 ₫
 63. Nhẫn nam Cligen Đá Emerald (Đá nhân tạo)

  Nhẫn nam GLAMIRA Cligen

  Vàng Trắng 14K & Đá Emerald (Đá nhân tạo) & Đá Moissanite

  4.82 crt - AAAA

  56.243.531,00 ₫
  14.888.399  - 2.870.250.839  14.888.399 ₫ - 2.870.250.839 ₫

You’ve viewed 60 of 65 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng