Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Nastille Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Nastille

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.192 crt - AAA

  18.188.460,00 ₫
  6.873.731  - 130.261.326  6.873.731 ₫ - 130.261.326 ₫
 2. Nhẫn Pinky của Nam Rahzira Đá Topaz Xanh

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Rahzira

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.6 crt - AAA

  20.456.813,00 ₫
  9.265.911  - 121.447.463  9.265.911 ₫ - 121.447.463 ₫
 3. Nhẫn nam Ayaan Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Ayaan

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  7 crt - AAA

  26.800.362,00 ₫
  11.343.388  - 175.128.220  11.343.388 ₫ - 175.128.220 ₫
 4. Nhẫn nam Raphael Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Raphael

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  2.12 crt - AAA

  16.812.579,00 ₫
  7.526.931  - 113.268.958  7.526.931 ₫ - 113.268.958 ₫
 5. Nhẫn nam Moshe Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Moshe

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.42 crt - AAA

  36.788.145,00 ₫
  13.854.257  - 265.402.727  13.854.257 ₫ - 265.402.727 ₫
 6. Nhẫn nam Rowan Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Rowan

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  12.024 crt - AAA

  37.575.716,00 ₫
  12.667.630  - 282.395.099  12.667.630 ₫ - 282.395.099 ₫
 7. Nhẫn nam Kohen Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Kohen

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.405 crt - AAA

  33.706.808,00 ₫
  13.172.129  - 246.517.808  13.172.129 ₫ - 246.517.808 ₫
 8. Nhẫn nam Josue Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Josue

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  7 crt - AAA

  29.669.193,00 ₫
  11.322.840  - 189.822.494  11.322.840 ₫ - 189.822.494 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Andres Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Andres

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  3 crt - AAA

  21.801.063,00 ₫
  9.470.306  - 134.073.459  9.470.306 ₫ - 134.073.459 ₫
 11. Nhẫn nam Emmett Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Emmett

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương Đen

  2.27 crt - AAA

  21.784.840,00 ₫
  9.387.034  - 125.611.064  9.387.034 ₫ - 125.611.064 ₫
 12. Nhẫn nam Legend Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Legend

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  7 crt - AAA

  24.002.366,00 ₫
  9.454.625  - 159.109.158  9.454.625 ₫ - 159.109.158 ₫
 13. Nhẫn nam Brady Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Brady

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  7.28 crt - AAA

  33.529.719,00 ₫
  13.745.571  - 234.635.314  13.745.571 ₫ - 234.635.314 ₫
 14. Nhẫn nam Calvin Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Calvin

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  7 crt - AAA

  21.629.382,00 ₫
  8.531.873  - 145.523.373  8.531.873 ₫ - 145.523.373 ₫
 15. Nhẫn nam Thanh Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Thanh

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  3.316 crt - AAA

  29.198.761,00 ₫
  11.681.342  - 179.467.560  11.681.342 ₫ - 179.467.560 ₫
 16. Nhẫn nam Clanbella Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Clanbella

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh & Kim Cương

  2.916 crt - AAA

  24.093.748,00 ₫
  10.144.053  - 134.506.039  10.144.053 ₫ - 134.506.039 ₫
 17. Nhẫn nam Califoura Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Califoura

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  17.376 crt - AAA

  40.172.020,00 ₫
  12.642.216  - 460.470.287  12.642.216 ₫ - 460.470.287 ₫
 18. Nhẫn nam Swurt Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Swurt

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  15 crt - AAA

  40.101.185,00 ₫
  22.521.313  - 176.847.193  22.521.313 ₫ - 176.847.193 ₫
 19. Nhẫn nam Fylfa Đá Topaz Xanh

  Nhẫn nam GLAMIRA Fylfa

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  3.3 crt - AAA

  39.930.315,00 ₫
  15.322.062  - 239.285.572  15.322.062 ₫ - 239.285.572 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng