Đang tải...
Tìm thấy 944 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Albeiro Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.132 crt - AAA

  16.697.944,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 2. Nhẫn nam Abel Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  15.835.483,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 3. Nhẫn nam Daphine Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AA

  18.181.971,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 4. Nhẫn nam Ernesto Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  22.937.942,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 5. Nhẫn nam Amir Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.24 crt - AAA

  28.561.242,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 6. Nhẫn nam Deangelo Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.346 crt - AAA

  22.697.589,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 7. Nhẫn nam Solfrid Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  13.416.807,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 8. Nhẫn nam Graveler Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.668 crt - AAA

  30.721.450,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Heroic Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.6 crt - AAA

  30.482.177,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 11. Nhẫn nam Ares Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  29.572.944,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 12. Nhẫn nam Denis Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.68 crt - AA

  34.609.281,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 13. Nhẫn nam Hercules Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Hercules

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.24 crt - AAA

  21.628.028,00 ₫
  9.068.005  - 124.529.609  9.068.005 ₫ - 124.529.609 ₫
 14. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  33.443.474,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 15. Nhẫn nam Malachi Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.3 crt - AAA

  37.890.960,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 16. Nhẫn nam Buizel Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.045 crt - AAA

  12.554.887,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 17. Nhẫn nam Final Round Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.36 crt - AAA

  28.488.514,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 18. Nhẫn nam Alonzito Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Alonzito

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.198 crt - AA

  65.704.105,00 ₫
  15.706.791  - 587.433.177  15.706.791 ₫ - 587.433.177 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Pinky của Nam Talgo Hồng Ngọc

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Talgo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.64 crt - AAA

  28.109.734,00 ₫
  11.412.060  - 192.093.550  11.412.060 ₫ - 192.093.550 ₫
 21. Nhẫn Pinky của Nam Cwealf Hồng Ngọc

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Cwealf

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.192 crt - AAA

  26.472.139,00 ₫
  10.946.493  - 163.421.460  10.946.493 ₫ - 163.421.460 ₫
 22. Nhẫn nam Valdimar Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Valdimar

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.396 crt - AAA

  35.259.237,00 ₫
  14.018.909  - 227.673.443  14.018.909 ₫ - 227.673.443 ₫
 23. Nhẫn Pinky của Nam Tagoca Hồng Ngọc

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Tagoca

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.2 crt - AAA

  15.353.964,00 ₫
  7.380.934  - 109.443.306  7.380.934 ₫ - 109.443.306 ₫
 24. Nhẫn nam Cobalion Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Cobalion

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.748 crt - AAA

  32.328.223,00 ₫
  13.336.781  - 203.678.650  13.336.781 ₫ - 203.678.650 ₫
 25. Nhẫn nam Marius Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Marius

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  1.32 crt - AAA

  35.363.598,00 ₫
  11.355.283  - 182.820.071  11.355.283 ₫ - 182.820.071 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Keavy Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.055 crt - AAA

  25.061.111,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 28. Nhẫn nam Sporty Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  48.611.970,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 29. Nhẫn nam Magical Day Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Magical Day

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.6 crt - AAA

  26.125.803,00 ₫
  9.278.889  - 143.428.048  9.278.889 ₫ - 143.428.048 ₫
 30. Nhẫn nam Banjumoni Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.62 crt - AA

  22.989.582,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 31. Nhẫn nam Reece Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  1.24 crt - AA

  44.247.485,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 32. Nhẫn nam Croiser Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Croiser

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  8.748.164,00 ₫
  5.075.270  - 63.471.708  5.075.270 ₫ - 63.471.708 ₫
 33. Nhẫn nam Agustin Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Agustin

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.55 crt - AAA

  23.850.421,00 ₫
  10.868.628  - 129.774.671  10.868.628 ₫ - 129.774.671 ₫
 34. Nhẫn nam Leone Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Leone

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.27 crt - AAA

  21.789.708,00 ₫
  10.087.277  - 127.071.034  10.087.277 ₫ - 127.071.034 ₫
 35. Nhẫn nam Pineiro Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.07 crt - AAA

  18.593.465,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 36. Nhẫn nam Zabron Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Zabron

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.696 crt - AAA

  30.577.885,00 ₫
  12.417.002  - 208.977.776  12.417.002 ₫ - 208.977.776 ₫
 37. Nhẫn nam Peaceful Sail Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.15 crt - AA

  53.287.103,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 38. Nhẫn nam Cool Breeze Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  42.381.164,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 39. Nhẫn nam Giant Step Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Giant Step

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.369 crt - AAA

  50.168.184,00 ₫
  19.266.131  - 283.314.332  19.266.131 ₫ - 283.314.332 ₫
 40. Nhẫn nam Aviv Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Aviv

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.15 crt - AAA

  19.308.578,00 ₫
  8.909.842  - 120.379.529  8.909.842 ₫ - 120.379.529 ₫
 41. Nhẫn nam Tomen Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Tomen

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  24.441.166,00 ₫
  8.645.156  - 229.471.365  8.645.156 ₫ - 229.471.365 ₫
 42. Nhẫn nam Degrafer Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Degrafer

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.075 crt - AAA

  18.634.561,00 ₫
  8.857.121  - 108.415.926  8.857.121 ₫ - 108.415.926 ₫
 43. Nhẫn nam Rodas Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  69.271.287,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 44. Nhẫn nam Guilt Free Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Guilt Free

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  34.125.871,00 ₫
  13.983.220  - 252.411.738  13.983.220 ₫ - 252.411.738 ₫
 45. Nhẫn nam Minasera Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Minasera

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.416 crt - AAA

  21.185.174,00 ₫
  9.103.152  - 141.589.575  9.103.152 ₫ - 141.589.575 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Admetus Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Admetus

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.4 crt - AAA

  33.077.671,00 ₫
  11.274.174  - 368.303.229  11.274.174 ₫ - 368.303.229 ₫
 48. Nhẫn nam Yaris Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Yaris

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.36 crt - AAA

  32.680.776,00 ₫
  13.126.708  - 205.003.427  13.126.708 ₫ - 205.003.427 ₫
 49. Nhẫn nam Dino Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Dino

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.43 crt - AA

  31.869.955,00 ₫
  11.173.599  - 362.152.451  11.173.599 ₫ - 362.152.451 ₫
 50. Nhẫn nam Komala Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Komala

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.445 crt - AAA

  24.144.307,00 ₫
  10.772.649  - 160.393.383  10.772.649 ₫ - 160.393.383 ₫
 51. Nhẫn nam Antonie Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2 crt - AA

  51.084.988,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 52. Nhẫn nam Darmanitan Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Darmanitan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.015 crt - AAA

  19.614.899,00 ₫
  9.368.108  - 112.768.778  9.368.108 ₫ - 112.768.778 ₫
 53. Nhẫn nam Chase Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  4.076 crt - AA

  88.656.380,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 54. Nhẫn nam Nicholas Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  2.68 crt - AA

  56.671.248,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 55. Nhẫn nam Ramses Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.288 crt - AAA

  26.943.114,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 56. Nhẫn nam Allame Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  20.935.628,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 57. Nhẫn nam Ford Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.02 crt - AA

  32.748.909,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 58. Nhẫn nam Bemeaned Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Bemeaned

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.045 crt - AAA

  22.471.836,00 ₫
  10.667.207  - 126.733.079  10.667.207 ₫ - 126.733.079 ₫
 59. Nhẫn nam Ansgar Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ansgar

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.1 crt - AAA

  20.057.757,00 ₫
  10.371.159  - 120.068.610  10.371.159 ₫ - 120.068.610 ₫
 60. Nhẫn nam Gianni Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Gianni

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  0.84 crt - AA

  37.255.873,00 ₫
  13.402.479  - 1.654.775.814  13.402.479 ₫ - 1.654.775.814 ₫
 61. Nhẫn nam Machis Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Machis

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.25 crt - AA

  40.326.938,00 ₫
  12.035.519  - 460.321.586  12.035.519 ₫ - 460.321.586 ₫
 62. Nhẫn nam Omeara Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Omeara

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  2.2 crt - AAA

  55.568.704,00 ₫
  17.305.452  - 425.079.649  17.305.452 ₫ - 425.079.649 ₫
 63. Nhẫn nam Ches Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Ches

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  17.861.860,00 ₫
  8.540.795  - 107.496.682  8.540.795 ₫ - 107.496.682 ₫
 64. Nhẫn nam Elumelm Hồng Ngọc

  Nhẫn nam GLAMIRA Elumelm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  0.18 crt - AAA

  25.092.744,00 ₫
  11.967.658  - 154.147.981  11.967.658 ₫ - 154.147.981 ₫

You’ve viewed 60 of 944 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng