Đang tải...
Tìm thấy 100 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Antonie Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  2 crt - AAA

  31.186.205,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 2. Nhẫn nam Alake Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  119.684.153,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 3. Nhẫn nam Zwick Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.8 crt - AAA

  31.380.596,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 4. Nhẫn nam Chase Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  4.076 crt - AAA

  53.671.290,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 5. Nhẫn nam Jonah Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Fire Opal

  0.62 crt - AAA

  29.613.768,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 6. Nhẫn nam Daphine Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.4 crt - AAA

  16.073.133,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 7. Nhẫn nam Amaud Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Amaud

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.02 crt - AAA

  34.650.648,00 ₫
  13.375.443  - 2.865.654.659  13.375.443 ₫ - 2.865.654.659 ₫
 8. Nhẫn nam Goetzinger Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Fire Opal

  2.68 crt - AAA

  26.059.025,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Gianni Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Gianni

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.84 crt - AAA

  29.956.048,00 ₫
  13.402.479  - 1.654.775.814  13.402.479 ₫ - 1.654.775.814 ₫
 11. Nhẫn nam Banjumoni Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Fire Opal

  0.62 crt - AAA

  20.015.579,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 12. Nhẫn nam Ronita Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.8 crt - AAA

  39.088.131,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 13. Nhẫn nam Moade Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Moade

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.124 crt - AAA

  24.433.054,00 ₫
  9.507.346  - 1.643.312.387  9.507.346 ₫ - 1.643.312.387 ₫
 14. Nhẫn nam Adila Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.8 crt - AAA

  25.571.558,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 15. Nhẫn nam Layton Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Fire Opal

  0.35 crt - AAA

  29.522.115,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 16. Nhẫn nam Jaydena Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Jaydena

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  2.904 crt - AAA

  37.620.326,00 ₫
  11.158.459  - 2.967.744.071  11.158.459 ₫ - 2.967.744.071 ₫
 17. Nhẫn nam Parker Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  32.056.777,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 18. Nhẫn nam Regenia Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Regenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.92 crt - AAA

  35.151.092,00 ₫
  10.507.422  - 3.471.391.476  10.507.422 ₫ - 3.471.391.476 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Magnezone Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.62 crt - AAA

  32.876.520,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 21. Nhẫn nam Akmal Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  2.358 crt - AAA

  141.752.066,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 22. Nhẫn nam Keaton Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.03 crt - AAA

  31.264.069,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 23. Nhẫn nam Vlad Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Vlad

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.59 crt - AAA

  29.145.769,00 ₫
  14.042.701  - 1.139.556.838  14.042.701 ₫ - 1.139.556.838 ₫
 24. Nhẫn nam Dragos Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Dragos

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.892 crt - AAA

  29.387.473,00 ₫
  12.776.316  - 1.145.315.583  12.776.316 ₫ - 1.145.315.583 ₫
 25. Nhẫn nam Alin Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Alin

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.886 crt - AAA

  25.551.280,00 ₫
  11.621.322  - 1.630.497.139  11.621.322 ₫ - 1.630.497.139 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Davian Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Davian

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Onyx Đen

  0.25 crt - AAA

  23.895.842,00 ₫
  11.489.384  - 332.223.166  11.489.384 ₫ - 332.223.166 ₫
 28. Nhẫn nam Denis Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Denis

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  28.363.876,00 ₫
  12.477.294  - 1.146.694.441  12.477.294 ₫ - 1.146.694.441 ₫
 29. Nhẫn nam Haldis Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Haldis

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  8.6 crt - AAA

  91.765.834,00 ₫
  23.294.554  - 6.248.164.001  23.294.554 ₫ - 6.248.164.001 ₫
 30. Nhẫn nam Nicholas Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  2.68 crt - AAA

  38.313.539,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 31. Nhẫn nam Reece Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.24 crt - AAA

  33.405.892,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 32. Nhẫn nam Clayton Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Clayton

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  63.410.068,00 ₫
  21.364.155  - 570.900.426  21.364.155 ₫ - 570.900.426 ₫
 33. Nhẫn nam Andray Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.2 crt - AAA

  35.687.494,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 34. Nhẫn nam Palumbo Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Palumbo

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  1.156 crt - AAA

  34.816.381,00 ₫
  13.558.209  - 1.629.212.911  13.558.209 ₫ - 1.629.212.911 ₫
 35. Nhẫn nam Patrika Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Patrika

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  35.904.055,00 ₫
  12.551.374  - 1.343.397.707  12.551.374 ₫ - 1.343.397.707 ₫
 36. Nhẫn nam Saffron Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Saffron

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.637 crt - AAA

  29.589.164,00 ₫
  11.839.775  - 379.699.067  11.839.775 ₫ - 379.699.067 ₫
 37. Nhẫn nam Shroomish Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  81.401.433,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 38. Nhẫn nam Abreger Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Fire Opal

  2.15 crt - AAA

  36.149.816,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 39. Nhẫn nam Aquil Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.8 crt - AAA

  32.690.510,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 40. Nhẫn nam Bhakta Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Fire Opal

  3 crt - AAA

  40.528.901,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 41. Nhẫn nam Biqees Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Fire Opal

  1.25 crt - AAA

  39.937.884,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 42. Nhẫn nam Filippa Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.8 crt - AAA

  26.315.329,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 43. Nhẫn nam Ford Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.02 crt - AAA

  27.963.467,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 44. Nhẫn nam Honoya Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  20.877.768,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 45. Nhẫn nam Kuchi Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  0.8 crt - AAA

  20.719.337,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Laban Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  3.7 crt - AAA

  35.387.930,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 48. Nhẫn nam Motivo Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.02 crt - AAA

  21.942.463,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 49. Nhẫn nam Sentanas Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Sentanas

  Vàng 14K & Fire Opal

  1.02 crt - AAA

  32.107.335,00 ₫
  11.748.933  - 2.039.084.597  11.748.933 ₫ - 2.039.084.597 ₫
 50. Nhẫn nam Sorennos Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.25 crt - AAA

  32.854.350,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 51. Nhẫn nam Titus Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Fire Opal

  1.25 crt - AAA

  37.316.976,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 52. Nhẫn nam Vanhoy Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Fire Opal & Đá Moissanite

  2.77 crt - AAA

  64.665.908,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 53. Nhẫn nam Budew Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Budew

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.585 crt - AAA

  32.206.287,00 ₫
  13.517.113  - 399.543.776  13.517.113 ₫ - 399.543.776 ₫
 54. Nhẫn nam Gomes Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.526 crt - AAA

  32.749.718,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 55. Nhẫn nam Remoraid Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.196 crt - AAA

  35.338.994,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 56. Nhẫn nam Santy Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  58.696.812,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 57. Nhẫn nam Cypress Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Cypress

  Vàng Hồng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.637 crt - AAA

  27.720.409,00 ₫
  12.434.035  - 383.916.746  12.434.035 ₫ - 383.916.746 ₫
 58. Nhẫn nam Dino Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Dino

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  27.219.696,00 ₫
  11.173.599  - 362.152.451  11.173.599 ₫ - 362.152.451 ₫
 59. Nhẫn nam Frenzy Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Frenzy

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.638 crt - AAA

  28.930.558,00 ₫
  10.662.611  - 1.308.885.749  10.662.611 ₫ - 1.308.885.749 ₫
 60. Nhẫn nam Miga Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Miga

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.5 crt - AAA

  28.050.524,00 ₫
  10.916.212  - 1.127.836.557  10.916.212 ₫ - 1.127.836.557 ₫
 61. Nhẫn nam Tagetes Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Tagetes

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  0.35 crt - AAA

  31.045.075,00 ₫
  10.855.651  - 1.302.032.028  10.855.651 ₫ - 1.302.032.028 ₫
 62. Nhẫn nam Yehuda Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Yehuda

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  1.052 crt - AAA

  37.089.600,00 ₫
  14.595.324  - 655.308.035  14.595.324 ₫ - 655.308.035 ₫
 63. Nhẫn nam Yemima Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Yemima

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  29.876.021,00 ₫
  12.309.127  - 378.495.947  12.309.127 ₫ - 378.495.947 ₫
 64. Nhẫn nam Adjo Đá Opan Lửa

  Nhẫn nam GLAMIRA Adjo

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa

  1.25 crt - AAA

  39.105.974,00 ₫
  14.867.851  - 3.038.187.382  14.867.851 ₫ - 3.038.187.382 ₫

You’ve viewed 60 of 100 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng