Đang tải...
Tìm thấy 88 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Nicholas Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Nicholas

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  2.68 crt - AAA

  41.936.415,00 ₫
  12.669.252  - 2.956.983.586  12.669.252 ₫ - 2.956.983.586 ₫
 2. Nhẫn nam Goetzinger Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Goetzinger

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  2.68 crt - AAA

  29.681.901,00 ₫
  7.644.539  - 10.088.206.224  7.644.539 ₫ - 10.088.206.224 ₫
 3. Nhẫn nam Biqees Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Biqees

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.25 crt - AAA

  39.478.266,00 ₫
  12.854.181  - 3.335.817.491  12.854.181 ₫ - 3.335.817.491 ₫
 4. Nhẫn nam Jonah Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Jonah

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.62 crt - AAA

  29.911.168,00 ₫
  12.454.583  - 1.640.365.422  12.454.583 ₫ - 1.640.365.422 ₫
 5. Nhẫn nam Daphine Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.4 crt - AAA

  17.262.734,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 6. Nhẫn nam Keaton Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.03 crt - AAA

  33.751.417,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 7. Nhẫn nam Chase Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Chase

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.076 crt - AAA

  55.780.129,00 ₫
  14.349.564  - 1.704.549.815  14.349.564 ₫ - 1.704.549.815 ₫
 8. Nhẫn nam Layton Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Layton

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  29.981.734,00 ₫
  11.480.192  - 1.293.312.790  11.480.192 ₫ - 1.293.312.790 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Reece Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.24 crt - AAA

  36.461.005,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 11. Nhẫn nam Clayton Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Clayton

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.47 crt - AAA

  64.599.669,00 ₫
  21.364.155  - 570.900.426  21.364.155 ₫ - 570.900.426 ₫
 12. Nhẫn nam Andray Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Andray

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.2 crt - AAA

  35.308.984,00 ₫
  9.962.369  - 469.865.435  9.962.369 ₫ - 469.865.435 ₫
 13. Nhẫn nam Adila Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  27.437.069,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 14. Nhẫn nam Palumbo Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Palumbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.156 crt - AAA

  36.005.982,00 ₫
  13.558.209  - 1.629.212.911  13.558.209 ₫ - 1.629.212.911 ₫
 15. Nhẫn nam Parker Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.86 crt - AAA

  33.922.288,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 16. Nhẫn nam Patrika Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Patrika

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.58 crt - AAA

  36.363.674,00 ₫
  12.551.374  - 1.343.397.707  12.551.374 ₫ - 1.343.397.707 ₫
 17. Nhẫn nam Saffron Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Saffron

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.637 crt - AAA

  30.778.765,00 ₫
  11.839.775  - 379.699.067  11.839.775 ₫ - 379.699.067 ₫
 18. Nhẫn nam Shroomish Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Shroomish

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.29 crt - AAA

  81.942.161,00 ₫
  10.174.334  - 4.237.345.675  10.174.334 ₫ - 4.237.345.675 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Magnezone Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.62 crt - AAA

  35.553.123,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 21. Nhẫn nam Abreger Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  2.15 crt - AAA

  41.097.475,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 22. Nhẫn nam Akmal Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.358 crt - AAA

  146.699.725,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 23. Nhẫn nam Alake Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.23 crt - AAA

  121.955.210,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 24. Nhẫn nam Aquil Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  34.556.021,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 25. Nhẫn nam Banjumoni Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.62 crt - AAA

  20.312.979,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Bhakta Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Bhakta

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  3 crt - AAA

  52.235.658,00 ₫
  11.430.986  - 10.153.093.561  11.430.986 ₫ - 10.153.093.561 ₫
 28. Nhẫn nam Filippa Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  28.180.840,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 29. Nhẫn nam Ford Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.02 crt - AAA

  31.018.580,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 30. Nhẫn nam Honoya Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Honoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.67 crt - AAA

  21.175.168,00 ₫
  8.363.166  - 1.593.646.534  8.363.166 ₫ - 1.593.646.534 ₫
 31. Nhẫn nam Kuchi Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  22.584.848,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 32. Nhẫn nam Laban Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Laban

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  3.7 crt - AAA

  37.496.769,00 ₫
  8.346.133  - 9.952.806.536  8.346.133 ₫ - 9.952.806.536 ₫
 33. Nhẫn nam Motivo Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.02 crt - AAA

  24.997.576,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 34. Nhẫn nam Sentanas Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Sentanas

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.02 crt - AAA

  35.162.448,00 ₫
  11.748.933  - 2.039.084.597  11.748.933 ₫ - 2.039.084.597 ₫
 35. Nhẫn nam Sorennos Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Sorennos

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.25 crt - AAA

  32.394.732,00 ₫
  9.826.105  - 3.295.262.906  9.826.105 ₫ - 3.295.262.906 ₫
 36. Nhẫn nam Titus Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.25 crt - AAA

  36.857.358,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 37. Nhẫn nam Vanhoy Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Vanhoy

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.77 crt - AAA

  68.288.784,00 ₫
  7.656.705  - 10.133.005.249  7.656.705 ₫ - 10.133.005.249 ₫
 38. Nhẫn nam Budew Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Budew

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.585 crt - AAA

  33.395.888,00 ₫
  13.517.113  - 399.543.776  13.517.113 ₫ - 399.543.776 ₫
 39. Nhẫn nam Gomes Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Gomes

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.526 crt - AAA

  37.291.832,00 ₫
  12.940.697  - 3.011.069.882  12.940.697 ₫ - 3.011.069.882 ₫
 40. Nhẫn nam Remoraid Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Remoraid

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.196 crt - AAA

  35.338.994,00 ₫
  12.702.777  - 1.680.217.057  12.702.777 ₫ - 1.680.217.057 ₫
 41. Nhẫn nam Santy Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Santy

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  4.9 crt - AAA

  60.805.651,00 ₫
  15.337.203  - 1.793.445.462  15.337.203 ₫ - 1.793.445.462 ₫
 42. Nhẫn nam Cypress Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Cypress

  Vàng Hồng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.637 crt - AAA

  28.910.010,00 ₫
  12.434.035  - 383.916.746  12.434.035 ₫ - 383.916.746 ₫
 43. Nhẫn nam Dino Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Dino

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  28.409.297,00 ₫
  11.173.599  - 362.152.451  11.173.599 ₫ - 362.152.451 ₫
 44. Nhẫn nam Frenzy Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Frenzy

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.638 crt - AAA

  29.390.177,00 ₫
  10.662.611  - 1.308.885.749  10.662.611 ₫ - 1.308.885.749 ₫
 45. Nhẫn nam Miga Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Miga

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  28.347.924,00 ₫
  10.916.212  - 1.127.836.557  10.916.212 ₫ - 1.127.836.557 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Regenia Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Regenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.92 crt - AAA

  36.340.693,00 ₫
  10.507.422  - 3.471.391.476  10.507.422 ₫ - 3.471.391.476 ₫
 48. Nhẫn nam Ronita Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Ronita

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  41.467.333,00 ₫
  13.565.779  - 2.944.695.547  13.565.779 ₫ - 2.944.695.547 ₫
 49. Nhẫn nam Tagetes Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Tagetes

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  31.504.694,00 ₫
  10.855.651  - 1.302.032.028  10.855.651 ₫ - 1.302.032.028 ₫
 50. Nhẫn nam Yehuda Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Yehuda

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.052 crt - AAA

  39.441.766,00 ₫
  14.595.324  - 655.308.035  14.595.324 ₫ - 655.308.035 ₫
 51. Nhẫn nam Yemima Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Yemima

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.43 crt - AAA

  31.065.622,00 ₫
  12.309.127  - 378.495.947  12.309.127 ₫ - 378.495.947 ₫
 52. Nhẫn nam Zwick Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Zwick

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.8 crt - AAA

  35.922.710,00 ₫
  11.022.195  - 3.862.824.342  11.022.195 ₫ - 3.862.824.342 ₫
 53. Nhẫn nam Adjo Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Adjo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.25 crt - AAA

  43.648.088,00 ₫
  14.867.851  - 3.038.187.382  14.867.851 ₫ - 3.038.187.382 ₫
 54. Nhẫn nam Chamabreer Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Chamabreer

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.31 crt - AAA

  39.681.309,00 ₫
  15.043.047  - 419.523.674  15.043.047 ₫ - 419.523.674 ₫
 55. Nhẫn nam Legree Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Legree

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.388 crt - AAA

  38.755.854,00 ₫
  14.256.559  - 2.072.758.423  14.256.559 ₫ - 2.072.758.423 ₫
 56. Nhẫn nam Mauro Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  29.491.293,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 57. Nhẫn nam Saroza Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Saroza

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  29.131.167,00 ₫
  10.719.387  - 1.647.327.290  10.719.387 ₫ - 1.647.327.290 ₫
 58. Nhẫn nam Sceaux Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Sceaux

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.66 crt - AAA

  22.986.068,00 ₫
  9.351.076  - 1.589.266.642  9.351.076 ₫ - 1.589.266.642 ₫
 59. Nhẫn nam Vacanza Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Vacanza

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  24.208.653,00 ₫
  8.703.824  - 1.260.260.800  8.703.824 ₫ - 1.260.260.800 ₫
 60. Nhẫn nam Viaggio Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Viaggio

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.5 crt - AAA

  21.299.808,00 ₫
  8.891.187  - 1.087.484.750  8.891.187 ₫ - 1.087.484.750 ₫
 61. Nhẫn nam Fourantat Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Fourantat

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.056 crt - AAA

  32.546.946,00 ₫
  10.931.353  - 1.553.402.872  10.931.353 ₫ - 1.553.402.872 ₫
 62. Nhẫn nam Jeanty Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Jeanty

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.35 crt - AAA

  25.484.500,00 ₫
  9.992.649  - 433.744.811  9.992.649 ₫ - 433.744.811 ₫
 63. Nhẫn nam Begeistrin Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Begeistrin

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.86 crt - AAA

  56.157.555,00 ₫
  17.316.808  - 4.728.867.532  17.316.808 ₫ - 4.728.867.532 ₫
 64. Nhẫn nam Rekkef Đá Zircon Nâu

  Nhẫn nam GLAMIRA Rekkef

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.995 crt - AAA

  68.890.344,00 ₫
  21.980.585  - 4.810.017.259  21.980.585 ₫ - 4.810.017.259 ₫

You’ve viewed 60 of 88 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng