Đang tải...
Tìm thấy 928 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Heroic black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.6 crt - AAA

  25.291.190,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 2. Nhẫn nam Keavy black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.055 crt - AAA

  24.114.837,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 3. Nhẫn nam Daphine black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.4 crt - AAA

  16.451.642,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 4. Nhẫn nam Hyndsw black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Hyndsw

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.216 crt - AAA

  18.403.400,00 ₫
  8.769.253  - 120.163.238  8.769.253 ₫ - 120.163.238 ₫
 5. Nhẫn nam Reece black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Reece

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  1.24 crt - AAA

  35.271.403,00 ₫
  13.652.295  - 2.059.564.662  13.652.295 ₫ - 2.059.564.662 ₫
 6. Nhẫn nam Ramses black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.288 crt - AAA

  25.942.768,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 7. Nhẫn nam Beau black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  28.712.105,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 8. Nhẫn nam Rodas black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Rodas

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  42.802.661,00 ₫
  12.598.958  - 310.959.046  12.598.958 ₫ - 310.959.046 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Kuchi black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.8 crt - AAA

  21.476.356,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 11. Nhẫn nam Evarado black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Evarado

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  35.700.200,00 ₫
  13.450.604  - 212.141.034  13.450.604 ₫ - 212.141.034 ₫
 12. Nhẫn nam Allame black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  20.854.518,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 13. Nhẫn nam Malachi black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.3 crt - AAA

  36.944.686,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 14. Nhẫn nam Unwend black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Unwend

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.352 crt - AAA

  22.440.203,00 ₫
  10.219.755  - 152.593.386  10.219.755 ₫ - 152.593.386 ₫
 15. Nhẫn nam Wlongoa black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Wlongoa

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.472 crt - AAA

  30.011.203,00 ₫
  12.309.127  - 184.320.588  12.309.127 ₫ - 184.320.588 ₫
 16. Nhẫn nam Irectua black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Irectua

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.584 crt - AAA

  31.505.504,00 ₫
  12.566.514  - 203.611.055  12.566.514 ₫ - 203.611.055 ₫
 17. Nhẫn nam Ricky black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Ricky

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  13.441.951,00 ₫
  7.664.816  - 77.891.835  7.664.816 ₫ - 77.891.835 ₫
 18. Nhẫn nam Meltan black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Meltan

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  21.543.405,00 ₫
  10.100.524  - 134.303.265  10.100.524 ₫ - 134.303.265 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Yehudah black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Yehudah

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.385 crt - AAA

  30.125.838,00 ₫
  12.369.689  - 196.892.513  12.369.689 ₫ - 196.892.513 ₫
 21. Nhẫn nam Albeiro black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Albeiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.132 crt - AAA

  15.670.561,00 ₫
  8.739.513  - 99.155.959  8.739.513 ₫ - 99.155.959 ₫
 22. Nhẫn nam No Rush black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.5 crt - AAA

  29.436.409,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 23. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  32.118.691,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 24. Nhẫn nam Tariq black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Tariq

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.336 crt - AAA

  29.505.083,00 ₫
  12.127.443  - 191.944.855  12.127.443 ₫ - 191.944.855 ₫
 25. Nhẫn nam Zanisp black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Zanisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.624 crt - AAA

  41.697.412,00 ₫
  15.703.816  - 281.327.160  15.703.816 ₫ - 281.327.160 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Walrein black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Walrein

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.264 crt - AAA

  29.842.497,00 ₫
  12.248.566  - 194.972.931  12.248.566 ₫ - 194.972.931 ₫
 28. Nhẫn nam Komala black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Komala

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.445 crt - AAA

  23.089.887,00 ₫
  10.772.649  - 160.393.383  10.772.649 ₫ - 160.393.383 ₫
 29. Nhẫn nam Yehudi black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Yehudi

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.376 crt - AAA

  24.560.666,00 ₫
  11.122.500  - 175.236.365  11.122.500 ₫ - 175.236.365 ₫
 30. Nhẫn nam Cravate black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Cravate

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  8.925.252,00 ₫
  5.178.009  - 64.485.573  5.178.009 ₫ - 64.485.573 ₫
 31. Nhẫn nam Baldemar black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  3.024 crt - AAA

  42.289.239,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 32. Nhẫn nam Claudiu black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Claudiu

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  28.165.699,00 ₫
  12.027.408  - 175.425.615  12.027.408 ₫ - 175.425.615 ₫
 33. Nhẫn nam Fasciata black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Fasciata

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.045 crt - AAA

  19.962.588,00 ₫
  10.221.918  - 116.391.659  10.221.918 ₫ - 116.391.659 ₫
 34. Nhẫn nam Aubin black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Aubin

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.195 crt - AAA

  22.921.991,00 ₫
  9.417.315  - 141.941.050  9.417.315 ₫ - 141.941.050 ₫
 35. Nhẫn nam Solfrid black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.015 crt - AAA

  13.335.698,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 36. Nhẫn nam Myrtille black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Myrtille

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.075 crt - AAA

  19.918.789,00 ₫
  9.436.240  - 118.554.569  9.436.240 ₫ - 118.554.569 ₫
 37. Nhẫn nam Catapulten black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Catapulten

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.222 crt - AAA

  12.289.931,00 ₫
  7.130.036  - 224.685.650  7.130.036 ₫ - 224.685.650 ₫
 38. Nhẫn nam Abel black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  15.754.373,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 39. Nhẫn nam Amir black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  26.479.439,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 40. Nhẫn nam Banjumoni black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.62 crt - AAA

  19.772.252,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 41. Nhẫn nam Motivo black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Motivo

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.02 crt - AAA

  23.807.974,00 ₫
  7.403.645  - 1.980.888.767  7.403.645 ₫ - 1.980.888.767 ₫
 42. Nhẫn nam Ares black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  29.329.617,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 43. Nhẫn nam Sporty black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  2.15 crt - AAA

  31.416.825,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 44. Nhẫn nam Minnsi black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Minnsi

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  19.908.516,00 ₫
  9.470.306  - 226.429.770  9.470.306 ₫ - 226.429.770 ₫
 45. Nhẫn nam Deangelo black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.346 crt - AAA

  18.804.349,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn Pinky của Nam Bazot black-onyx

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Bazot

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  17.145.937,00 ₫
  8.400.206  - 103.603.443  8.400.206 ₫ - 103.603.443 ₫
 48. Nhẫn nam Brody black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Brody

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.6 crt - AAA

  29.951.722,00 ₫
  12.863.914  - 1.070.303.116  12.863.914 ₫ - 1.070.303.116 ₫
 49. Nhẫn nam Silent Approval black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  32.259.008,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 50. Nhẫn nam Rison black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Rison

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  13.462.500,00 ₫
  6.572.546  - 82.515.063  6.572.546 ₫ - 82.515.063 ₫
 51. Nhẫn nam Cool Breeze black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Cool Breeze

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.25 crt - AAA

  35.324.666,00 ₫
  12.588.143  - 472.082.418  12.588.143 ₫ - 472.082.418 ₫
 52. Nhẫn nam Yaris black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Yaris

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.36 crt - AAA

  31.815.612,00 ₫
  13.126.708  - 205.003.427  13.126.708 ₫ - 205.003.427 ₫
 53. Nhẫn nam Graveler black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.668 crt - AAA

  24.530.116,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 54. Nhẫn nam Solomon black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Solomon

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  31.236.763,00 ₫
  13.885.890  - 190.876.915  13.885.890 ₫ - 190.876.915 ₫
 55. Nhẫn nam Akmal black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  2.358 crt - AAA

  145.023.469,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 56. Nhẫn Pinky của Nam Tagoca black-onyx

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Tagoca

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.2 crt - AAA

  14.569.909,00 ₫
  7.380.934  - 109.443.306  7.380.934 ₫ - 109.443.306 ₫
 57. Nhẫn nam Sentanas black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Sentanas

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  1.02 crt - AAA

  33.972.846,00 ₫
  11.748.933  - 2.039.084.597  11.748.933 ₫ - 2.039.084.597 ₫
 58. Nhẫn nam Ruadh black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Ruadh

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.102 crt - AAA

  28.935.425,00 ₫
  12.172.864  - 174.979.519  12.172.864 ₫ - 174.979.519 ₫
 59. Nhẫn nam Rusin black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Rusin

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.13 crt - AAA

  24.076.716,00 ₫
  11.292.830  - 144.982.644  11.292.830 ₫ - 144.982.644 ₫
 60. Nhẫn nam Ernesto black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  22.262.032,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 61. Nhẫn nam Vantrell black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Vantrell

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.408 crt - AAA

  49.891.873,00 ₫
  20.163.740  - 322.760.434  20.163.740 ₫ - 322.760.434 ₫
 62. Nhẫn nam Gogoat black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Gogoat

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.39 crt - AAA

  26.571.903,00 ₫
  10.931.353  - 185.740.002  10.931.353 ₫ - 185.740.002 ₫
 63. Nhẫn nam Alecander black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Alecander

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.27 crt - AAA

  22.594.310,00 ₫
  10.325.197  - 919.237.283  10.325.197 ₫ - 919.237.283 ₫
 64. Nhẫn nam Antonie black-onyx

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  2 crt - AAA

  36.890.883,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫

You’ve viewed 60 of 928 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng