Đang tải...
Tìm thấy 12 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Alake Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Kim Cương

  1.23 crt - AAA

  49.655.034,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 2. Nhẫn nam Keaton Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Kim Cương

  1.03 crt - AAA

  52.487.637,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 3. Nhẫn nam Adila Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Adila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  33.547.293,00 ₫
  10.594.480  - 1.772.640.966  10.594.480 ₫ - 1.772.640.966 ₫
 4. Nhẫn nam Parker Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Parker

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite & Kim Cương

  0.86 crt - AAA

  41.059.894,00 ₫
  12.097.162  - 1.813.506.469  12.097.162 ₫ - 1.813.506.469 ₫
 5. Nhẫn nam Abreger Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Abreger

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  2.15 crt - AAA

  71.918.961,00 ₫
  13.141.848  - 2.230.231.881  13.141.848 ₫ - 2.230.231.881 ₫
 6. Nhẫn nam Akmal Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Akmal

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Swarovski

  2.358 crt - AAA

  68.058.435,00 ₫
  11.491.547  - 10.263.367.425  11.491.547 ₫ - 10.263.367.425 ₫
 7. Nhẫn nam Aquil Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Aquil

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  40.666.245,00 ₫
  12.460.531  - 1.813.398.321  12.460.531 ₫ - 1.813.398.321 ₫
 8. Nhẫn nam Filippa Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Filippa

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  34.291.064,00 ₫
  10.952.171  - 1.776.899.196  10.952.171 ₫ - 1.776.899.196 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Kuchi Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  28.695.072,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 11. Nhẫn nam Mauro Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Mauro

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.8 crt - AAA

  35.601.517,00 ₫
  10.295.457  - 1.784.401.791  10.295.457 ₫ - 1.784.401.791 ₫
 12. Nhẫn nam Pantun Đá Tsavorite

  Nhẫn nam GLAMIRA Pantun

  Vàng 14K & Đá Tsavorite & Đá Sapphire Trắng

  2.298 crt - AAA

  56.458.470,00 ₫
  13.694.472  - 2.700.881.373  13.694.472 ₫ - 2.700.881.373 ₫
 13. Nhẫn Pinky của Nam Golet Đá Tsavorite

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Golet

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.93 crt - AAA

  38.646.627,00 ₫
  9.419.208  - 2.508.206.535  9.419.208 ₫ - 2.508.206.535 ₫

You’ve viewed 12 of 12 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng