Đang tải...
Tìm thấy 928 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn nam Solfrid Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Solfrid

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.015 crt - AAA

  13.335.698,00 ₫
  7.097.052  - 77.283.518  7.097.052 ₫ - 77.283.518 ₫
 2. Nhẫn nam Ares Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ares

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  29.654.053,00 ₫
  13.334.347  - 173.357.335  13.334.347 ₫ - 173.357.335 ₫
 3. Nhẫn nam Heroic Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Heroic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.6 crt - AAA

  30.887.723,00 ₫
  13.153.203  - 60.512.848  13.153.203 ₫ - 60.512.848 ₫
 4. Nhẫn nam No Rush Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA No Rush

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.5 crt - AAA

  30.680.083,00 ₫
  12.442.146  - 233.148.310  12.442.146 ₫ - 233.148.310 ₫
 5. Nhẫn nam Keavy Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Keavy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.055 crt - AAA

  24.304.092,00 ₫
  10.204.615  - 141.129.956  10.204.615 ₫ - 141.129.956 ₫
 6. Nhẫn nam Amir Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Amir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  28.696.423,00 ₫
  13.004.503  - 246.031.154  13.004.503 ₫ - 246.031.154 ₫
 7. Nhẫn nam Abel Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Abel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  15.781.410,00 ₫
  8.346.133  - 23.661.166  8.346.133 ₫ - 23.661.166 ₫
 8. Nhẫn nam Malachi Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Malachi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.3 crt - AAA

  36.944.686,00 ₫
  14.988.975  - 229.268.594  14.988.975 ₫ - 229.268.594 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Nhẫn nam Final Round Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Final Round

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  27.920.750,00 ₫
  14.023.775  - 158.879.345  14.023.775 ₫ - 158.879.345 ₫
 11. Nhẫn Pinky của Nam Dekand Đá Sapphire Đen

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Dekand

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.11 crt - AAA

  16.394.054,00 ₫
  7.503.949  - 91.666.876  7.503.949 ₫ - 91.666.876 ₫
 12. Nhẫn nam Bacote Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Bacote

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.126 crt - AAA

  12.398.347,00 ₫
  6.534.154  - 79.243.659  6.534.154 ₫ - 79.243.659 ₫
 13. Nhẫn nam Minasera Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Minasera

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.416 crt - AAA

  20.779.628,00 ₫
  9.103.152  - 141.589.575  9.103.152 ₫ - 141.589.575 ₫
 14. Nhẫn nam Yehudah Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Yehudah

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.385 crt - AAA

  31.342.475,00 ₫
  12.369.689  - 196.892.513  12.369.689 ₫ - 196.892.513 ₫
 15. Nhẫn Pinky của Nam Eporep Đá Sapphire Đen

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Eporep

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.72 crt - AAA

  25.838.136,00 ₫
  10.696.677  - 162.272.414  10.696.677 ₫ - 162.272.414 ₫
 16. Nhẫn nam Demesure Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Demesure

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.04 crt - AAA

  16.864.488,00 ₫
  8.206.896  - 98.155.613  8.206.896 ₫ - 98.155.613 ₫
 17. Nhẫn nam Kuchi Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Kuchi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.8 crt - AAA

  23.504.085,00 ₫
  8.260.968  - 1.744.861.071  8.260.968 ₫ - 1.744.861.071 ₫
 18. Nhẫn nam Allame Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Allame

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  20.881.555,00 ₫
  9.964.261  - 121.298.762  9.964.261 ₫ - 121.298.762 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nam Ford Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ford

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.02 crt - AAA

  34.235.910,00 ₫
  9.977.509  - 2.015.360.162  9.977.509 ₫ - 2.015.360.162 ₫
 21. Nhẫn nam Baldemar Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Baldemar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  3.024 crt - AAA

  82.843.824,00 ₫
  14.013.501  - 1.117.278.846  14.013.501 ₫ - 1.117.278.846 ₫
 22. Nhẫn nam Zander Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Zander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.204 crt - AAA

  29.575.106,00 ₫
  12.815.248  - 184.090.779  12.815.248 ₫ - 184.090.779 ₫
 23. Nhẫn nam Pineiro Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Pineiro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.07 crt - AAA

  18.674.574,00 ₫
  8.720.858  - 110.497.728  8.720.858 ₫ - 110.497.728 ₫
 24. Nhẫn nam Expai Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Expai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.048 crt - AAA

  11.172.516,00 ₫
  5.917.724  - 65.860.641  5.917.724 ₫ - 65.860.641 ₫
 25. Nhẫn Pinky của Nam Zomnip Đá Sapphire Đen

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Zomnip

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.48 crt - AAA

  23.525.173,00 ₫
  8.908.220  - 298.008.615  8.908.220 ₫ - 298.008.615 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn nam Buizel Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Buizel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.045 crt - AAA

  12.014.159,00 ₫
  6.365.447  - 69.956.654  6.365.447 ₫ - 69.956.654 ₫
 28. Nhẫn nam Yaris Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Yaris

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.36 crt - AAA

  32.951.140,00 ₫
  13.126.708  - 205.003.427  13.126.708 ₫ - 205.003.427 ₫
 29. Nhẫn nam Daphine Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Daphine

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.4 crt - AAA

  17.722.353,00 ₫
  7.097.052  - 1.452.476.021  7.097.052 ₫ - 1.452.476.021 ₫
 30. Nhẫn nam Sweeney Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Sweeney

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  24.638.802,00 ₫
  10.174.334  - 152.323.021  10.174.334 ₫ - 152.323.021 ₫
 31. Nhẫn nam Ramses Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ramses

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.288 crt - AAA

  26.645.714,00 ₫
  14.295.491  - 168.260.973  14.295.491 ₫ - 168.260.973 ₫
 32. Nhẫn nam Alake Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Alake

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.23 crt - AAA

  45.085.884,00 ₫
  11.506.687  - 10.242.629.436  11.506.687 ₫ - 10.242.629.436 ₫
 33. Nhẫn nam Trebian Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Trebian

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.384 crt - AAA

  29.391.530,00 ₫
  13.091.561  - 198.163.224  13.091.561 ₫ - 198.163.224 ₫
 34. Nhẫn nam Silent Approval Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Silent Approval

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  33.367.500,00 ₫
  14.713.203  - 231.904.638  14.713.203 ₫ - 231.904.638 ₫
 35. Nhẫn nam Peaceful Sail Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Peaceful Sail

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.15 crt - AAA

  51.935.283,00 ₫
  12.555.699  - 867.543.706  12.555.699 ₫ - 867.543.706 ₫
 36. Nhẫn nam Orion Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Orion

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.55 crt - AAA

  25.817.589,00 ₫
  11.106.549  - 172.762.536  11.106.549 ₫ - 172.762.536 ₫
 37. Nhẫn nam Graveler Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Graveler

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.668 crt - AAA

  30.937.741,00 ₫
  9.538.438  - 84.402.202  9.538.438 ₫ - 84.402.202 ₫
 38. Nhẫn nam Ernesto Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ernesto

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  22.748.688,00 ₫
  11.563.463  - 145.307.076  11.563.463 ₫ - 145.307.076 ₫
 39. Nhẫn nam Antonie Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Antonie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  2 crt - AAA

  58.303.705,00 ₫
  11.932.510  - 10.137.682.816  11.932.510 ₫ - 10.137.682.816 ₫
 40. Nhẫn nam Marcellus Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Marcellus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  22.747.607,00 ₫
  9.493.017  - 133.411.069  9.493.017 ₫ - 133.411.069 ₫
 41. Nhẫn nam Titus Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Titus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.25 crt - AAA

  47.347.477,00 ₫
  11.733.793  - 3.320.812.294  11.733.793 ₫ - 3.320.812.294 ₫
 42. Nhẫn nam Natu Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Natu

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.225 crt - AAA

  24.250.290,00 ₫
  10.986.237  - 149.038.103  10.986.237 ₫ - 149.038.103 ₫
 43. Nhẫn nam Ches Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ches

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  17.915.933,00 ₫
  8.540.795  - 107.496.682  8.540.795 ₫ - 107.496.682 ₫
 44. Nhẫn nam Deangelo Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Deangelo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.346 crt - AAA

  22.237.971,00 ₫
  8.247.180  - 46.013.773  8.247.180 ₫ - 46.013.773 ₫
 45. Nhẫn nam Gianni Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Gianni

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.84 crt - AAA

  37.553.273,00 ₫
  13.402.479  - 1.654.775.814  13.402.479 ₫ - 1.654.775.814 ₫
 46. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 47. Nhẫn nam Narimane Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Narimane

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  26.440.507,00 ₫
  10.840.510  - 148.781.251  10.840.510 ₫ - 148.781.251 ₫
 48. Nhẫn nam Surrett Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Surrett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  23.492.460,00 ₫
  10.764.809  - 142.752.143  10.764.809 ₫ - 142.752.143 ₫
 49. Nhẫn nam Banjumoni Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Banjumoni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.62 crt - AAA

  23.286.982,00 ₫
  8.039.540  - 10.095.708.819  8.039.540 ₫ - 10.095.708.819 ₫
 50. Nhẫn nam Magnezone Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Magnezone

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.62 crt - AAA

  47.043.589,00 ₫
  11.673.231  - 2.637.873.064  11.673.231 ₫ - 2.637.873.064 ₫
 51. Nhẫn nam Blasius Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Blasius

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.216 crt - AAA

  50.623.478,00 ₫
  20.550.360  - 305.538.251  20.550.360 ₫ - 305.538.251 ₫
 52. Nhẫn Pinky của Nam Aruwoyx Đá Sapphire Đen

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Aruwoyx

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.12 crt - AAA

  18.074.367,00 ₫
  8.646.237  - 110.470.690  8.646.237 ₫ - 110.470.690 ₫
 53. Nhẫn nam Beau Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Beau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.6 crt - AAA

  50.043.818,00 ₫
  12.296.150  - 1.063.206.069  12.296.150 ₫ - 1.063.206.069 ₫
 54. Nhẫn nam Terra Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Terra

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  26.680.050,00 ₫
  13.664.191  - 166.300.838  13.664.191 ₫ - 166.300.838 ₫
 55. Nhẫn nam Sporty Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Sporty

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.15 crt - AAA

  47.260.150,00 ₫
  13.018.021  - 840.777.676  13.018.021 ₫ - 840.777.676 ₫
 56. Nhẫn nam Ciprian Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Ciprian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  21.493.118,00 ₫
  11.902.770  - 127.976.752  11.902.770 ₫ - 127.976.752 ₫
 57. Cung Hoàng Đạo
  Nhẫn nam Arion - Scorpio Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Arion - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.42 crt - AAA

  32.118.691,00 ₫
  15.078.194  - 208.802.043  15.078.194 ₫ - 208.802.043 ₫
 58. Nhẫn nam Bastiodon Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Bastiodon

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.19 crt - AAA

  29.063.308,00 ₫
  11.915.477  - 174.993.034  11.915.477 ₫ - 174.993.034 ₫
 59. Nhẫn nam Powerful Mind Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Powerful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.1 crt - AAA

  23.122.331,00 ₫
  10.268.421  - 132.410.720  10.268.421 ₫ - 132.410.720 ₫
 60. Nhẫn nam Gunnar Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Gunnar

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.61 crt - AAA

  29.100.348,00 ₫
  12.354.549  - 194.256.467  12.354.549 ₫ - 194.256.467 ₫
 61. Nhẫn nam Keaton Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Keaton

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.03 crt - AAA

  48.945.870,00 ₫
  12.776.046  - 2.573.607.564  12.776.046 ₫ - 2.573.607.564 ₫
 62. Nhẫn nam Aubin Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Aubin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.195 crt - AAA

  23.246.428,00 ₫
  9.417.315  - 141.941.050  9.417.315 ₫ - 141.941.050 ₫
 63. Nhẫn nam Palumbo Đá Sapphire Đen

  Nhẫn nam GLAMIRA Palumbo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  1.156 crt - AAA

  33.518.635,00 ₫
  13.558.209  - 1.629.212.911  13.558.209 ₫ - 1.629.212.911 ₫
 64. Nhẫn Pinky của Nam Gops Đá Sapphire Đen

  Nhẫn Pinky của Nam GLAMIRA Gops

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.112 crt - AAA

  25.417.992,00 ₫
  10.507.422  - 150.565.658  10.507.422 ₫ - 150.565.658 ₫

You’ve viewed 60 of 928 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng