Đang tải...
Tìm thấy 369 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Linderoth Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Linderoth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  11.810.036,00 ₫
  6.084.026  - 68.759.100  6.084.026 ₫ - 68.759.100 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Angelika

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.061.088,00 ₫
  5.076.201  - 51.395.977  5.076.201 ₫ - 51.395.977 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Breadth

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  21.696.405,00 ₫
  7.025.910  - 1.097.839.135  7.025.910 ₫ - 1.097.839.135 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Averasa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.1 crt - VS

  10.099.478,00 ₫
  5.054.692  - 21.073.483  5.054.692 ₫ - 21.073.483 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Joy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  23.217.907,00 ₫
  9.184.484  - 104.419.313  9.184.484 ₫ - 104.419.313 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Adlonn

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  10.931.550,00 ₫
  5.915.065  - 157.683.207  5.915.065 ₫ - 157.683.207 ₫
 7. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Joy 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  35.682.564,00 ₫
  8.102.791  - 293.644.828  8.102.791 ₫ - 293.644.828 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Joy 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  25.663.461,00 ₫
  8.677.316  - 1.120.551.287  8.677.316 ₫ - 1.120.551.287 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.104.233,00 ₫
  7.356.191  - 1.100.174.027  7.356.191 ₫ - 1.100.174.027 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.186.337,00 ₫
  7.141.097  - 277.300.565  7.141.097 ₫ - 277.300.565 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Joy 0.07crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.975.390,00 ₫
  7.528.266  - 87.650.527  7.528.266 ₫ - 87.650.527 ₫
 13. Nhẫn
 14. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Joy 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.667.551,00 ₫
  7.706.566  - 91.938.237  7.706.566 ₫ - 91.938.237 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.16crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.619.537,00 ₫
  5.936.575  - 72.367.575  5.936.575 ₫ - 72.367.575 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Pavon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.65 crt - VS

  84.307.522,00 ₫
  7.386.756  - 1.407.587.661  7.386.756 ₫ - 1.407.587.661 ₫
 17. Nhẫn nữ Vitaly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  11.248.813,00 ₫
  5.646.199  - 61.782.724  5.646.199 ₫ - 61.782.724 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Pavones

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.62 crt - AAA

  14.463.609,00 ₫
  7.233.927  - 1.634.779.986  7.233.927 ₫ - 1.634.779.986 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Menba

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.62 crt - AAA

  16.349.354,00 ₫
  6.962.230  - 1.629.048.876  6.962.230 ₫ - 1.629.048.876 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  38.202.270,00 ₫
  6.926.004  - 2.879.420.312  6.926.004 ₫ - 2.879.420.312 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  24.588.277,00 ₫
  9.260.332  - 1.114.395.655  9.260.332 ₫ - 1.114.395.655 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Bridal Rise 0.1crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  14.181.440,00 ₫
  5.764.500  - 66.254.397  5.764.500 ₫ - 66.254.397 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Agafya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.796 crt - VS

  1.201.176.474,00 ₫
  11.553.906  - 1.688.185.388  11.553.906 ₫ - 1.688.185.388 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt Classic Solitaire

  Nhẫn nữ Bridal Rise 0.05crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.05 crt - VS

  11.010.795,00 ₫
  5.484.878  - 58.542.168  5.484.878 ₫ - 58.542.168 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Histomania

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  13.891.348,00 ₫
  4.151.300  - 66.013.836  4.151.300 ₫ - 66.013.836 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Dohtig

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  12.032.206,00 ₫
  6.240.536  - 76.188.315  6.240.536 ₫ - 76.188.315 ₫
 29. Nhẫn nữ Clerical

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.16 crt - AAA

  11.667.112,00 ₫
  6.452.799  - 78.310.943  6.452.799 ₫ - 78.310.943 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Liogo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  14.632.570,00 ₫
  7.259.399  - 1.275.644.894  7.259.399 ₫ - 1.275.644.894 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Hayley

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.02 crt - AA

  28.358.071,00 ₫
  8.984.673  - 2.060.862.867  8.984.673 ₫ - 2.060.862.867 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Julia 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.142.341,00 ₫
  7.330.153  - 1.106.117.395  7.330.153 ₫ - 1.106.117.395 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Vaisselle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1 crt - AAA

  21.278.105,00 ₫
  6.219.309  - 2.329.531.407  6.219.309 ₫ - 2.329.531.407 ₫
 34. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.882.815,00 ₫
  8.629.770  - 1.104.631.555  8.629.770 ₫ - 1.104.631.555 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Alfrida

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.594.166,00 ₫
  8.154.300  - 279.635.465  8.154.300 ₫ - 279.635.465 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Cyndroa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  13.123.239,00 ₫
  6.346.668  - 843.519.586  6.346.668 ₫ - 843.519.586 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Isre

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.02 crt - VS

  15.602.188,00 ₫
  6.113.178  - 2.030.933.765  6.113.178 ₫ - 2.030.933.765 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Hayley 2.15crt

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  2.15 crt - AAA

  28.655.523,00 ₫
  9.424.483  - 2.245.885.577  9.424.483 ₫ - 2.245.885.577 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Leenil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.512 crt - VS

  22.916.493,00 ₫
  6.622.609  - 1.082.768.446  6.622.609 ₫ - 1.082.768.446 ₫
 40. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.16 crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Alfrida 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.399.151,00 ₫
  7.702.604  - 82.556.205  7.702.604 ₫ - 82.556.205 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Julia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  17.224.445,00 ₫
  7.132.041  - 283.243.933  7.132.041 ₫ - 283.243.933 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Reperch

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.17 crt - VS

  10.125.800,00 ₫
  5.119.220  - 75.565.678  5.119.220 ₫ - 75.565.678 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Linderoth 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  22.586.212,00 ₫
  8.339.111  - 1.102.933.450  8.339.111 ₫ - 1.102.933.450 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Sora

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  58.900.757,00 ₫
  6.516.478  - 1.092.744.820  6.516.478 ₫ - 1.092.744.820 ₫
 45. Glamira Bộ cô dâu Glowing Beauty-RING A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  20.612.447,00 ₫
  7.376.851  - 118.372.074  7.376.851 ₫ - 118.372.074 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Nichele

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  16.274.638,00 ₫
  6.028.272  - 374.234.069  6.028.272 ₫ - 374.234.069 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Bridal Choice 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  41.798.574,00 ₫
  9.486.747  - 2.900.009.837  9.486.747 ₫ - 2.900.009.837 ₫
 48. Glamira Bộ cô dâu Graceful-RING A

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.5 crt - AA

  16.305.488,00 ₫
  6.581.855  - 149.815.326  6.581.855 ₫ - 149.815.326 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Podode

  Vàng Trắng 14K & Đá Aquamarine

  0.86 crt - AAA

  18.179.064,00 ₫
  7.280.625  - 1.185.744.378  7.280.625 ₫ - 1.185.744.378 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Grace 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - VS

  227.891.937,00 ₫
  10.460.327  - 2.909.137.149  10.460.327 ₫ - 2.909.137.149 ₫
 52. Nhẫn đính hôn Linde

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  29.878.442,00 ₫
  7.720.717  - 270.918.521  7.720.717 ₫ - 270.918.521 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Belva 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  40.018.960,00 ₫
  8.189.961  - 2.889.821.207  8.189.961 ₫ - 2.889.821.207 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Westbrook Classic Solitaire
  Mới

  Nhẫn đính hôn Westbrook

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  8.959.768,00 ₫
  4.689.034  - 145.584.215  4.689.034 ₫ - 145.584.215 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Titina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  61.978.006,00 ₫
  8.830.146  - 1.110.362.657  8.830.146 ₫ - 1.110.362.657 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Katherina 0.5crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  23.550.169,00 ₫
  8.195.054  - 1.108.452.287  8.195.054 ₫ - 1.108.452.287 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Joy 1.0crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1 crt - VS

  44.653.372,00 ₫
  9.826.368  - 2.916.354.099  9.826.368 ₫ - 2.916.354.099 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Prosel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.015 crt - VS

  10.660.137,00 ₫
  6.070.725  - 62.009.137  6.070.725 ₫ - 62.009.137 ₫
 59. Nhẫn nữ Cadieux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  22.920.739,00 ₫
  5.879.688  - 838.849.793  5.879.688 ₫ - 838.849.793 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn nữ Burke

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  15.966.999,00 ₫
  8.293.545  - 100.174.050  8.293.545 ₫ - 100.174.050 ₫
 62. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Effie 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  18.878.682,00 ₫
  5.773.556  - 1.081.707.130  5.773.556 ₫ - 1.081.707.130 ₫
 63. Nhẫn đính hôn Gamed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  43.132.435,00 ₫
  7.259.399  - 1.518.756.949  7.259.399 ₫ - 1.518.756.949 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Carcason

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  11.423.718,00 ₫
  5.248.276  - 63.763.843  5.248.276 ₫ - 63.763.843 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Effie 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  29.152.218,00 ₫
  5.773.556  - 1.777.703.831  5.773.556 ₫ - 1.777.703.831 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Belva 0.25 crt Classic Solitaire

  Nhẫn đính hôn Belva 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  16.223.412,00 ₫
  7.351.096  - 277.512.830  7.351.096 ₫ - 277.512.830 ₫

You’ve viewed 60 of 369 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng