Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Severny

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.274 crt - VS

  46.583.834,00 ₫
  12.638.147  - 354.861.524  12.638.147 ₫ - 354.861.524 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Adalicia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.58 crt - VS

  42.161.968,00 ₫
  13.739.368  - 307.116.466  13.739.368 ₫ - 307.116.466 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Abarrane

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  30.368.627,00 ₫
  13.520.029  - 172.994.456  13.520.029 ₫ - 172.994.456 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Reyneke

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  1.11 crt - SI

  169.199.195,00 ₫
  12.984.843  - 411.960.303  12.984.843 ₫ - 411.960.303 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Adonia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  32.960.219,00 ₫
  13.981.065  - 189.480.233  13.981.065 ₫ - 189.480.233 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Ahmarria

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.77 crt - SI

  87.869.015,00 ₫
  12.493.525  - 279.508.101  12.493.525 ₫ - 279.508.101 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Rudolfia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  99.455.470,00 ₫
  14.367.384  - 366.125.616  14.367.384 ₫ - 366.125.616 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Addiena

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.497 crt - VS

  33.783.517,00 ₫
  13.056.730  - 185.956.664  13.056.730 ₫ - 185.956.664 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Sakhalin

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.566 crt - SI

  57.617.272,00 ₫
  13.958.424  - 299.036.313  13.958.424 ₫ - 299.036.313 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Ahmeena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.56 crt - VS

  34.653.795,00 ₫
  13.523.708  - 209.602.772  13.523.708 ₫ - 209.602.772 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Abena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.215 crt - VS

  34.410.967,00 ₫
  13.187.484  - 170.206.736  13.187.484 ₫ - 170.206.736 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Abequa

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  24.575.258,00 ₫
  13.102.578  - 138.183.299  13.102.578 ₫ - 138.183.299 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Adanya

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.762 crt - SI

  89.801.742,00 ₫
  14.183.423  - 291.776.915  14.183.423 ₫ - 291.776.915 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Abdera

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.57 crt - VS

  39.887.639,00 ₫
  13.373.993  - 192.098.144  13.373.993 ₫ - 192.098.144 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Adette

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - SI

  69.467.499,00 ₫
  14.036.254  - 265.824.208  14.036.254 ₫ - 265.824.208 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Wrangel

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.62 crt - SI

  60.238.013,00 ₫
  14.977.287  - 309.847.580  14.977.287 ₫ - 309.847.580 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Ahmonie

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Đá Garnet & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  30.864.758,00 ₫
  14.055.782  - 185.376.478  14.055.782 ₫ - 185.376.478 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng