Đang tải...
Tìm thấy 65 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn April Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA April

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.373.937,00 ₫
 2. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Tonia Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tonia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  25.785.415,00 ₫
 3. Nhẫn Marissa Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Marissa

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  20.698.519,00 ₫
 4. Nhẫn Amadora Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Amadora

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  19.658.969,00 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Nature 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Nature 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  58.263.421,00 ₫
 6. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lissy 0.5crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lissy 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.5 crt - SI

  58.617.598,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Nhẫn Simone Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Simone

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  17.106.734,00 ₫
 9. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lissy Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lissy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.497.562,00 ₫
 10. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Tonia 0.1 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tonia 0.1 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  17.337.084,00 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Nature Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  Nhẫn GLAMIRA Nature

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  19.580.022,00 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Lissy 0.25crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Lissy 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  29.964.700,00 ₫
 13. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Luxuy 0.5crt Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Luxuy 0.5crt

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.5 crt - AA

  19.852.549,00 ₫
 14. Nhẫn Julianne Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Julianne

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.329.091,00 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn April 0.07crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA April 0.07crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  16.960.196,00 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Tonia 0.5 crt Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tonia 0.5 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AA

  16.889.902,00 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Storm Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  Nhẫn GLAMIRA Storm

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  17.084.294,00 ₫
 18. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 19. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Evie 0.25 crt Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Evie 0.25 crt

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  26.033.339,00 ₫
 20. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Luxuy Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Luxuy

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.35 crt - SI

  36.115.480,00 ₫
 21. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rosita Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rosita

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.35 crt - AA

  17.415.489,00 ₫
 22. Nhẫn Eugenie Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Eugenie

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  33.980.956,00 ₫
 23. Nhẫn Mary Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Mary

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.23 crt - VS

  27.248.355,00 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jessica Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Jessica

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  18.045.437,00 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Clara Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Clara

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  14.570.721,00 ₫
 26. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rosita 0.25 crt Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rosita 0.25 crt

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.25 crt - AA

  16.524.370,00 ₫
 27. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Jessica 0.25crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Jessica 0.25crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  27.910.476,00 ₫
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Nature 0.1 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Nature 0.1 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.993.409,00 ₫
 29. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn April 0.16crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA April 0.16crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  25.084.091,00 ₫
 30. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Bridal Luxuy 0.1crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Bridal Luxuy 0.1crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.143.385,00 ₫
 31. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Storm 016crt Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  Nhẫn GLAMIRA Storm 016crt

  Vàng Trắng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  14.323.068,00 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Tonia 0.24 crt Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Tonia 0.24 crt

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  25.785.415,00 ₫
 33. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Clara 0.5crt Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Topaz Xanh

  Nhẫn GLAMIRA Clara 0.5crt

  Vàng Hồng-Trắng 585 & Đá Topaz Xanh

  0.5 crt - AAA

  18.758.657,00 ₫
 34. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Rosita 0.1 crt Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Rosita 0.1 crt

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.639.232,00 ₫
 36. Nhẫn Clarinda Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Clarinda

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.42 crt - SI

  36.930.086,00 ₫
 37. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Evie Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Evie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  14.516.377,00 ₫
 38. Nhẫn Anastasia Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Anastasia

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.853.810,00 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ursula 0.25crt Vàng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ursula 0.25crt

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.25 crt - SI

  28.087.564,00 ₫
 40. Nhẫn Calvina Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Calvina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  29.440.466,00 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ursula Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ursula

  Vàng Trắng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  15.962.283,00 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn Ursula Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Ursula

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.968.501,00 ₫
 43. Nhẫn Prenia Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  Nhẫn GLAMIRA Prenia

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  25.694.573,00 ₫
 44. Nhẫn Antibes Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Antibes

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  11.298.236,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 65 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...