Đang tải...
Tìm thấy 332 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Pastolisa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.356 crt - VS

  196.503.311,00 ₫
  7.747.604  - 2.080.957.111  7.747.604 ₫ - 2.080.957.111 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Lillian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.558 crt - SI

  231.117.204,00 ₫
  9.469.765  - 471.790.210  9.469.765 ₫ - 471.790.210 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zonel

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.6 crt - VS

  16.373.411,00 ₫
  7.705.152  - 1.302.177.789  7.705.152 ₫ - 1.302.177.789 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Hydrogenation

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.938 crt - VS

  97.427.931,00 ₫
  9.275.898  - 1.461.799.668  9.275.898 ₫ - 1.461.799.668 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Saphira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.016 crt - SI

  41.577.822,00 ₫
  12.188.998  - 1.232.484.724  12.188.998 ₫ - 1.232.484.724 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Fegolasens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.63 crt - VS

  23.796.961,00 ₫
  8.008.263  - 306.748.539  8.008.263 ₫ - 306.748.539 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Bartlow

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.065 crt - VS

  38.200.571,00 ₫
  8.069.395  - 1.831.264.904  8.069.395 ₫ - 1.831.264.904 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Lumini

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.458 crt - VS

  15.972.374,00 ₫
  7.556.567  - 301.526.863  7.556.567 ₫ - 301.526.863 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Fleta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.03 crt - SI

  78.323.966,00 ₫
  7.768.830  - 260.574.232  7.768.830 ₫ - 260.574.232 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Nillson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  232.270.501,00 ₫
  9.352.596  - 2.913.594.677  9.352.596 ₫ - 2.913.594.677 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Zygic

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.402 crt - VS

  41.381.689,00 ₫
  7.132.041  - 117.706.982  7.132.041 ₫ - 117.706.982 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn đính hôn Staska

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.1 crt - VS

  119.159.999,00 ₫
  8.201.847  - 1.838.962.976  8.201.847 ₫ - 1.838.962.976 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Edmiston

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.229 crt - VS

  233.291.346,00 ₫
  8.264.111  - 2.912.278.647  8.264.111 ₫ - 2.912.278.647 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Fanetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.218 crt - VS

  205.199.309,00 ₫
  9.305.616  - 2.368.446.318  9.305.616 ₫ - 2.368.446.318 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Savanna 0.25 crt Halo

  Nhẫn đính hôn Savanna 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - SI

  27.081.663,00 ₫
  7.222.607  - 104.617.426  7.222.607 ₫ - 104.617.426 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Glinda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.745 crt - VS

  91.573.148,00 ₫
  9.503.728  - 1.488.672.187  9.503.728 ₫ - 1.488.672.187 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Kailey

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.68 crt - SI

  50.873.814,00 ₫
  10.576.364  - 236.758.310  10.576.364 ₫ - 236.758.310 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Fayette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.04 crt - SI

  100.387.447,00 ₫
  8.150.904  - 267.140.242  8.150.904 ₫ - 267.140.242 ₫
 22. Nhẫn đính hôn Bella

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương & Đá Swarovski

  1.074 crt - AA

  30.026.742,00 ₫
  13.873.518  - 1.497.686.293  13.873.518 ₫ - 1.497.686.293 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Fegurier

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  38.588.023,00 ₫
  8.049.018  - 303.352.333  8.049.018 ₫ - 303.352.333 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Savanna Halo

  Nhẫn đính hôn Savanna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  21.305.274,00 ₫
  6.996.192  - 81.806.210  6.996.192 ₫ - 81.806.210 ₫
 25. Nhẫn đính hôn Magdalen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.032 crt - VS

  38.781.889,00 ₫
  9.127.314  - 1.839.302.596  9.127.314 ₫ - 1.839.302.596 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Tibelda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.625 crt - SI

  44.582.334,00 ₫
  7.747.604  - 122.447.530  7.747.604 ₫ - 122.447.530 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Blandon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.45 crt - VS

  28.414.392,00 ₫
  7.599.020  - 115.329.637  7.599.020 ₫ - 115.329.637 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Elienor

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.99 crt - VS

  452.550.401,00 ₫
  10.254.856  - 4.024.013.945  10.254.856 ₫ - 4.024.013.945 ₫
 30. Nhẫn đính hôn Teoria

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  32.444.279,00 ₫
  6.941.004  - 105.324.971  6.941.004 ₫ - 105.324.971 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Doppit

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.79 crt - AA

  43.023.473,00 ₫
  11.166.455  - 2.327.748.393  11.166.455 ₫ - 2.327.748.393 ₫
 32. Nhẫn đính hôn Izamary

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.196 crt - VS

  146.384.021,00 ₫
  9.088.258  - 1.248.814.829  9.088.258 ₫ - 1.248.814.829 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Holly

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.236 crt - VS

  557.023.206,00 ₫
  12.243.338  - 4.587.204.671  12.243.338 ₫ - 4.587.204.671 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Oiffe

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.5 crt - VS

  218.919.998,00 ₫
  10.561.081  - 1.654.534.605  10.561.081 ₫ - 1.654.534.605 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Scump - A Halo

  Nhẫn đính hôn Scump - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.218 crt - VS

  21.167.727,00 ₫
  8.554.204  - 2.620.247.012  8.554.204 ₫ - 2.620.247.012 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Betty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - SI

  60.605.088,00 ₫
  7.936.942  - 269.305.321  7.936.942 ₫ - 269.305.321 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Jasminum

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.842 crt - VS

  91.322.962,00 ₫
  8.069.395  - 1.487.851.437  8.069.395 ₫ - 1.487.851.437 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Grindle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  23.634.225,00 ₫
  7.811.283  - 98.688.203  7.811.283 ₫ - 98.688.203 ₫
 39. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Syfig - A Halo

  Nhẫn đính hôn Syfig - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.01 crt - VS

  20.259.241,00 ₫
  8.341.941  - 1.450.252.553  8.341.941 ₫ - 1.450.252.553 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Fendr - A Halo

  Nhẫn đính hôn Fendr - A

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.9 crt - VS

  19.800.470,00 ₫
  8.532.978  - 1.149.702.092  8.532.978 ₫ - 1.149.702.092 ₫
 41. Nhẫn SYLVIE Chaandee

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  1.716 crt - AA

  52.149.372,00 ₫
  14.753.703  - 2.204.055.586  14.753.703 ₫ - 2.204.055.586 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Stidham

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.308 crt - VS

  207.937.503,00 ₫
  8.884.486  - 2.376.554.772  8.884.486 ₫ - 2.376.554.772 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Folio

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.274 crt - VS1

  36.499.637,00 ₫
  6.070.725  - 95.320.300  6.070.725 ₫ - 95.320.300 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Geranium

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - SI

  92.956.539,00 ₫
  9.776.557  - 321.083.380  9.776.557 ₫ - 321.083.380 ₫
 45. Nhẫn đính hôn Harebrained

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.358 crt - VS

  678.257.161,00 ₫
  10.301.837  - 2.279.875.983  10.301.837 ₫ - 2.279.875.983 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Zayolo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.55 crt - VS

  18.081.138,00 ₫
  8.002.320  - 313.937.184  8.002.320 ₫ - 313.937.184 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Brianna Halo

  Nhẫn đính hôn Brianna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.256 crt - VS

  21.416.500,00 ₫
  6.622.609  - 88.839.194  6.622.609 ₫ - 88.839.194 ₫
 48. Nhẫn SYLVIE Rakov

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.245 crt - VS

  57.005.671,00 ₫
  14.551.345  - 1.694.609.889  14.551.345 ₫ - 1.694.609.889 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Caprina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.092 crt - VS

  124.109.126,00 ₫
  9.199.484  - 1.693.930.643  9.199.484 ₫ - 1.693.930.643 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Ciph

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.89 crt - VS

  19.592.735,00 ₫
  8.235.810  - 1.438.153.560  8.235.810 ₫ - 1.438.153.560 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Savanna 0.8 crt Halo

  Nhẫn đính hôn Savanna 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.96 crt - SI

  97.470.668,00 ₫
  8.105.621  - 254.376.148  8.105.621 ₫ - 254.376.148 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Anni Halo

  Nhẫn đính hôn Anni

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.565 crt - VS

  72.412.861,00 ₫
  7.947.131  - 1.296.871.203  7.947.131 ₫ - 1.296.871.203 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Roplasista

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.456 crt - VS

  16.623.881,00 ₫
  8.448.072  - 109.357.967  8.448.072 ₫ - 109.357.967 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Richelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.072 crt - VS

  116.575.200,00 ₫
  8.399.960  - 1.652.808.201  8.399.960 ₫ - 1.652.808.201 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Khasi

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.294 crt - VS

  32.816.164,00 ₫
  10.321.649  - 2.943.594.536  10.321.649 ₫ - 2.943.594.536 ₫
 57. Nhẫn đính hôn Chanoa

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.568 crt - VS

  590.275.501,00 ₫
  9.650.897  - 786.817.017  9.650.897 ₫ - 786.817.017 ₫
 58. Nhẫn đính hôn Karla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.208 crt - SI

  117.266.895,00 ₫
  12.124.470  - 305.135.339  12.124.470 ₫ - 305.135.339 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Jambo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  19.873.205,00 ₫
  7.407.983  - 93.409.928  7.407.983 ₫ - 93.409.928 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Nhẫn đính hôn Lovelace

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.26 crt - VS

  190.180.701,00 ₫
  10.698.062  - 2.895.028.729  10.698.062 ₫ - 2.895.028.729 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Morte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.39 crt - VS

  675.560.570,00 ₫
  8.802.977  - 2.263.800.590  8.802.977 ₫ - 2.263.800.590 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Amay Halo

  Nhẫn đính hôn Amay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.52 crt - VS

  46.700.153,00 ₫
  7.811.283  - 1.534.690.831  7.811.283 ₫ - 1.534.690.831 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Dower

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.54 crt - VS

  12.550.693,00 ₫
  4.215.828  - 1.270.890.201  4.215.828 ₫ - 1.270.890.201 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Whig Halo
  Mới

  Nhẫn đính hôn Whig

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.35 crt - VS

  15.355.397,00 ₫
  7.981.094  - 111.707.015  7.981.094 ₫ - 111.707.015 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Arhangelos

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.986 crt - AA

  30.829.097,00 ₫
  8.762.222  - 219.027.258  8.762.222 ₫ - 219.027.258 ₫

You’ve viewed 60 of 332 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng