Đang tải...
Tìm thấy 203 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  12.788.429,00 ₫
  6.495.252  - 67.386.470  6.495.252 ₫ - 67.386.470 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  17.177.181,00 ₫
  7.983.924  - 93.636.346  7.983.924 ₫ - 93.636.346 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  36.408.504,00 ₫
  11.479.190  - 145.725.718  11.479.190 ₫ - 145.725.718 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  14.972.191,00 ₫
  7.259.399  - 77.914.721  7.259.399 ₫ - 77.914.721 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  11.416.643,00 ₫
  5.709.878  - 59.532.732  5.709.878 ₫ - 59.532.732 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Arotilak

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  14.447.193,00 ₫
  7.153.267  - 79.343.958  7.153.267 ₫ - 79.343.958 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  31.096.550,00 ₫
  9.360.804  - 147.466.280  9.360.804 ₫ - 147.466.280 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  12.344.374,00 ₫
  6.516.478  - 69.070.426  6.516.478 ₫ - 69.070.426 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  20.627.165,00 ₫
  10.045.990  - 118.230.571  10.045.990 ₫ - 118.230.571 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  21.093.861,00 ₫
  9.083.730  - 114.508.888  9.083.730 ₫ - 114.508.888 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  17.260.387,00 ₫
  8.002.320  - 99.240.089  8.002.320 ₫ - 99.240.089 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Gitano

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  12.085.695,00 ₫
  6.643.836  - 76.032.653  6.643.836 ₫ - 76.032.653 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  23.822.715,00 ₫
  10.975.419  - 130.612.581  10.975.419 ₫ - 130.612.581 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Edda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  30.810.983,00 ₫
  10.178.441  - 123.876.764  10.178.441 ₫ - 123.876.764 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Hannah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  14.564.929,00 ₫
  7.811.849  - 81.891.115  7.811.849 ₫ - 81.891.115 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Adalyn

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  18.342.081,00 ₫
  9.194.107  - 95.249.544  9.194.107 ₫ - 95.249.544 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Bridget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  22.783.192,00 ₫
  9.864.292  - 119.107.921  9.864.292 ₫ - 119.107.921 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Knitlove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.094 crt - VS

  20.284.431,00 ₫
  10.143.347  - 117.367.364  10.143.347 ₫ - 117.367.364 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Curateur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  16.746.429,00 ₫
  7.238.172  - 86.391.094  7.238.172 ₫ - 86.391.094 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Orpha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.643 crt - VS

  40.706.692,00 ₫
  10.209.008  - 145.739.873  10.209.008 ₫ - 145.739.873 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Nancie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  26.151.950,00 ₫
  8.492.789  - 130.754.095  8.492.789 ₫ - 130.754.095 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Utilize

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  24.193.751,00 ₫
  10.599.005  - 141.522.908  10.599.005 ₫ - 141.522.908 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Feuille

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  20.088.298,00 ₫
  8.334.299  - 101.164.607  8.334.299 ₫ - 101.164.607 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Osbourn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  23.074.984,00 ₫
  9.618.067  - 136.414.445  9.618.067 ₫ - 136.414.445 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Petitfleur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  27.765.433,00 ₫
  10.995.230  - 986.415.130  10.995.230 ₫ - 986.415.130 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Kalavros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  21.699.518,00 ₫
  8.395.431  - 250.612.017  8.395.431 ₫ - 250.612.017 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Twistmore

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  13.952.479,00 ₫
  6.983.457  - 76.174.162  6.983.457 ₫ - 76.174.162 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Kith

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  13.077.389,00 ₫
  6.304.215  - 77.051.517  6.304.215 ₫ - 77.051.517 ₫
 33. Nhẫn SYLVIE Zosavuta

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.128 crt - VS

  63.326.868,00 ₫
  15.619.171  - 308.319.290  15.619.171 ₫ - 308.319.290 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  20.500.089,00 ₫
  8.201.847  - 95.263.694  8.201.847 ₫ - 95.263.694 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Calivita

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - VS

  19.486.037,00 ₫
  8.578.826  - 104.985.343  8.578.826 ₫ - 104.985.343 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Dalila

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.232 crt - AAA

  21.174.521,00 ₫
  9.757.311  - 114.607.942  9.757.311 ₫ - 114.607.942 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Alcosta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - VS1

  15.064.738,00 ₫
  7.315.436  - 80.476.031  7.315.436 ₫ - 80.476.031 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Wrapup

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.29 crt - VS

  27.544.112,00 ₫
  11.644.755  - 150.211.547  11.644.755 ₫ - 150.211.547 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Alom

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.168 crt - VS

  19.200.755,00 ₫
  9.230.898  - 111.607.953  9.230.898 ₫ - 111.607.953 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Megan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  23.938.186,00 ₫
  10.045.989  - 129.027.683  10.045.989 ₫ - 129.027.683 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Escalante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.105 crt - AAA

  11.155.983,00 ₫
  5.900.915  - 68.122.316  5.900.915 ₫ - 68.122.316 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Undulation

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.117 crt - VS

  14.127.101,00 ₫
  7.132.041  - 76.980.760  7.132.041 ₫ - 76.980.760 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Comejp

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  22.210.082,00 ₫
  9.826.368  - 111.622.109  9.826.368 ₫ - 111.622.109 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Vivien

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  25.373.650,00 ₫
  10.276.931  - 132.367.289  10.276.931 ₫ - 132.367.289 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Frida

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.46 crt - VS1

  31.242.304,00 ₫
  11.688.623  - 169.753.911  11.688.623 ₫ - 169.753.911 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Gunillaess

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  17.446.897,00 ₫
  7.768.830  - 91.669.372  7.768.830 ₫ - 91.669.372 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Giraldo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.21 crt - VS

  41.085.087,00 ₫
  8.479.205  - 149.518.158  8.479.205 ₫ - 149.518.158 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Avoriaz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  44.393.561,00 ₫
  14.585.024  - 200.178.290  14.585.024 ₫ - 200.178.290 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Hazer

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.75 crt - AAA

  17.746.895,00 ₫
  8.680.713  - 710.911.720  8.680.713 ₫ - 710.911.720 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Assieve

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  36.228.789,00 ₫
  8.945.617  - 1.133.895.565  8.945.617 ₫ - 1.133.895.565 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  46.380.627,00 ₫
  16.372.563  - 269.248.718  16.372.563 ₫ - 269.248.718 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Avrain

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.486 crt - VS

  32.457.014,00 ₫
  14.656.345  - 227.942.310  14.656.345 ₫ - 227.942.310 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Sayang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.188 crt - VS

  21.206.785,00 ₫
  9.925.424  - 123.721.111  9.925.424 ₫ - 123.721.111 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Hugging

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.117 crt - VS1

  18.467.458,00 ₫
  7.987.886  - 88.867.502  7.987.886 ₫ - 88.867.502 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Caphaws

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  23.529.792,00 ₫
  7.832.509  - 111.947.577  7.832.509 ₫ - 111.947.577 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Dugos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.332 crt - VS

  30.499.099,00 ₫
  10.777.307  - 144.904.969  10.777.307 ₫ - 144.904.969 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Reaux

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  43.086.303,00 ₫
  14.146.630  - 187.569.859  14.146.630 ₫ - 187.569.859 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Acilegna

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  16.533.883,00 ₫
  8.558.449  - 103.131.585  8.558.449 ₫ - 103.131.585 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Lavillerose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.406 crt - VS

  22.413.570,00 ₫
  9.067.880  - 117.890.942  9.067.880 ₫ - 117.890.942 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Dossil

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  12.186.167,00 ₫
  6.749.967  - 274.328.885  6.749.967 ₫ - 274.328.885 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Agnarr

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  32.200.318,00 ₫
  11.497.586  - 163.485.070  11.497.586 ₫ - 163.485.070 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Kleven

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.92 crt - AAA

  24.547.241,00 ₫
  10.182.970  - 1.843.095.030  10.182.970 ₫ - 1.843.095.030 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Brinson

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  16.844.918,00 ₫
  8.259.865  - 35.046.057  8.259.865 ₫ - 35.046.057 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Melody

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.295 crt - VS

  30.886.266,00 ₫
  11.332.021  - 146.461.565  11.332.021 ₫ - 146.461.565 ₫

You’ve viewed 60 of 203 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng