Đang tải...
Tìm thấy 197 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Lorenz Swing

  Nhẫn GLAMIRA Lorenz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  11.125.203,00 ₫
  5.657.364  - 58.898.776  5.657.364 ₫ - 58.898.776 ₫
 2. Nhẫn Leanne Swing

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.063.323,00 ₫
  6.907.797  - 81.744.522  6.907.797 ₫ - 81.744.522 ₫
 3. Nhẫn Varenza Swing

  Nhẫn GLAMIRA Varenza

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  10.027.254,00 ₫
  5.028.768  - 52.612.809  5.028.768 ₫ - 52.612.809 ₫
 4. Nhẫn Cesarina Swing

  Nhẫn GLAMIRA Cesarina

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.447 crt - VS

  30.344.563,00 ₫
  9.770.951  - 123.394.085  9.770.951 ₫ - 123.394.085 ₫
 5. Nhẫn Benumb Swing

  Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  10.836.184,00 ₫
  5.677.641  - 60.507.438  5.677.641 ₫ - 60.507.438 ₫
 6. Nhẫn Luna Swing

  Nhẫn GLAMIRA Luna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  20.597.132,00 ₫
  9.330.258  - 112.403.789  9.330.258 ₫ - 112.403.789 ₫
 7. Nhẫn Cedille Swing

  Nhẫn GLAMIRA Cedille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  18.075.718,00 ₫
  8.701.391  - 103.616.962  8.701.391 ₫ - 103.616.962 ₫
 8. Nhẫn Jane Swing

  Nhẫn GLAMIRA Jane

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  18.379.877,00 ₫
  7.758.362  - 99.250.583  7.758.362 ₫ - 99.250.583 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Ortensia Swing

  Nhẫn GLAMIRA Ortensia

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  49.749.931,00 ₫
  15.882.527  - 271.107.404  15.882.527 ₫ - 271.107.404 ₫
 11. Nhẫn Cristophia Swing

  Nhẫn GLAMIRA Cristophia

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.403 crt - VS

  27.722.842,00 ₫
  7.988.442  - 129.517.826  7.988.442 ₫ - 129.517.826 ₫
 12. Nhẫn Orpha Swing

  Nhẫn GLAMIRA Orpha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.643 crt - VS

  35.791.854,00 ₫
  9.032.317  - 131.721.292  9.032.317 ₫ - 131.721.292 ₫
 13. Nhẫn Comejp Swing

  Nhẫn GLAMIRA Comejp

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.126 crt - VS

  18.959.538,00 ₫
  8.440.761  - 96.492.876  8.440.761 ₫ - 96.492.876 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Gitano Swing

  Nhẫn GLAMIRA Gitano

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  10.589.071,00 ₫
  5.799.305  - 67.158.387  5.799.305 ₫ - 67.158.387 ₫
 16. Nhẫn Allona Swing

  Nhẫn GLAMIRA Allona

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.2 crt - VS

  19.750.892,00 ₫
  7.066.230  - 97.533.772  7.066.230 ₫ - 97.533.772 ₫
 17. Nhẫn Hannah Swing

  Nhẫn GLAMIRA Hannah

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  12.567.864,00 ₫
  6.702.320  - 70.524.418  6.702.320 ₫ - 70.524.418 ₫
 18. Nhẫn Nanina Swing

  Nhẫn GLAMIRA Nanina

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.11 crt - AAA

  12.304.261,00 ₫
  6.285.960  - 67.942.448  6.285.960 ₫ - 67.942.448 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Curateur Swing

  Nhẫn GLAMIRA Curateur

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.899.754,00 ₫
  6.285.960  - 76.242.620  6.285.960 ₫ - 76.242.620 ₫
 21. Nhẫn Underlying Swing

  Nhẫn GLAMIRA Underlying

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.552 crt - VS

  29.406.128,00 ₫
  10.807.797  - 320.989.547  10.807.797 ₫ - 320.989.547 ₫
 22. Nhẫn Kalolimnos Swing

  Nhẫn GLAMIRA Kalolimnos

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  22.247.163,00 ₫
  9.576.289  - 120.122.677  9.576.289 ₫ - 120.122.677 ₫
 23. Nhẫn Arotilak Swing

  Nhẫn GLAMIRA Arotilak

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.703.316,00 ₫
  6.204.851  - 69.510.555  6.204.851 ₫ - 69.510.555 ₫
 24. Nhẫn Edda Swing

  Nhẫn GLAMIRA Edda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  27.733.388,00 ₫
  8.763.034  - 108.605.180  8.763.034 ₫ - 108.605.180 ₫
 25. Nhẫn Undulation Swing

  Nhẫn GLAMIRA Undulation

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.117 crt - VS

  12.468.372,00 ₫
  6.225.129  - 67.658.568  6.225.129 ₫ - 67.658.568 ₫
 26. Nhẫn Osbourn Swing

  Nhẫn GLAMIRA Osbourn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  20.591.185,00 ₫
  8.389.932  - 122.001.710  8.389.932 ₫ - 122.001.710 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Petitfleur Swing

  Nhẫn GLAMIRA Petitfleur

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.522 crt - VS

  24.611.494,00 ₫
  9.481.661  - 931.363.103  9.481.661 ₫ - 931.363.103 ₫
 29. Nhẫn Vivien Swing

  Nhẫn GLAMIRA Vivien

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  22.326.649,00 ₫
  8.824.677  - 115.499.456  8.824.677 ₫ - 115.499.456 ₫
 30. Nhẫn Htenies Swing

  Nhẫn GLAMIRA Htenies

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.22 crt - VS

  15.426.151,00 ₫
  7.036.220  - 88.719.911  7.036.220 ₫ - 88.719.911 ₫
 31. Nhẫn Alcosta Swing

  Nhẫn GLAMIRA Alcosta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.046 crt - VS1

  13.186.998,00 ₫
  6.326.515  - 69.983.696  6.326.515 ₫ - 69.983.696 ₫
 32. Nhẫn Bridget Swing

  Nhẫn GLAMIRA Bridget

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  20.206.185,00 ₫
  8.542.958  - 104.860.635  8.542.958 ₫ - 104.860.635 ₫
 33. Nhẫn Calivita Swing

  Nhẫn GLAMIRA Calivita

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.222 crt - AAA

  16.368.370,00 ₫
  7.436.088  - 92.383.344  7.436.088 ₫ - 92.383.344 ₫
 34. Nhẫn Hazer Swing

  Nhẫn GLAMIRA Hazer

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  0.75 crt - AAA

  15.430.477,00 ₫
  7.455.554  - 670.407.860  7.455.554 ₫ - 670.407.860 ₫
 35. Nhẫn Hemaround Swing

  Nhẫn GLAMIRA Hemaround

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.31 crt - VS

  22.289.069,00 ₫
  9.670.916  - 125.840.874  9.670.916 ₫ - 125.840.874 ₫
 36. Nhẫn Dalila Swing

  Nhẫn GLAMIRA Dalila

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.232 crt - AAA

  18.315.261,00 ₫
  8.328.289  - 97.885.252  8.328.289 ₫ - 97.885.252 ₫
 37. Nhẫn Brinson Swing

  Nhẫn GLAMIRA Brinson

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  14.427.157,00 ₫
  7.064.608  - 30.048.244  7.064.608 ₫ - 30.048.244 ₫
 38. Nhẫn Arash Swing

  Nhẫn GLAMIRA Arash

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.175 crt - AAA

  15.697.057,00 ₫
  7.572.352  - 94.208.303  7.572.352 ₫ - 94.208.303 ₫
 39. Nhẫn Megan Swing

  Nhẫn GLAMIRA Megan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  20.849.111,00 ₫
  8.548.906  - 111.700.842  8.548.906 ₫ - 111.700.842 ₫
 40. Nhẫn Feuille Swing

  Nhẫn GLAMIRA Feuille

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  17.808.868,00 ₫
  7.202.494  - 88.733.429  7.202.494 ₫ - 88.733.429 ₫
 41. Nhẫn Nancie Swing

  Nhẫn GLAMIRA Nancie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  23.247.240,00 ₫
  7.291.714  - 114.972.251  7.291.714 ₫ - 114.972.251 ₫
 42. Nhẫn Lavillerose Swing

  Nhẫn GLAMIRA Lavillerose

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.406 crt - VS

  19.923.926,00 ₫
  7.844.878  - 104.103.618  7.844.878 ₫ - 104.103.618 ₫
 43. Nhẫn Escalante Swing

  Nhẫn GLAMIRA Escalante

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.105 crt - AAA

  9.913.432,00 ₫
  5.211.264  - 60.818.357  5.211.264 ₫ - 60.818.357 ₫
 44. Nhẫn Aquilino Swing

  Nhẫn GLAMIRA Aquilino

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.54 crt - VS

  19.038.484,00 ₫
  9.304.843  - 143.644.338  9.304.843 ₫ - 143.644.338 ₫
 45. Nhẫn Senart Swing

  Nhẫn GLAMIRA Senart

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.416 crt - VS

  23.418.109,00 ₫
  8.909.842  - 238.880.029  8.909.842 ₫ - 238.880.029 ₫
 46. Nhẫn Dossil Swing

  Nhẫn GLAMIRA Dossil

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.614.214,00 ₫
  5.860.137  - 256.183.314  5.860.137 ₫ - 256.183.314 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Edwina Swing

  Nhẫn GLAMIRA Edwina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.3 crt - AAA

  14.903.809,00 ₫
  7.705.370  - 102.805.871  7.705.370 ₫ - 102.805.871 ₫
 49. Nhẫn Areflan Swing

  Nhẫn GLAMIRA Areflan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh

  0.5 crt - AAA

  12.901.764,00 ₫
  6.229.184  - 1.046.524.617  6.229.184 ₫ - 1.046.524.617 ₫
 50. Nhẫn Unmotivated Swing

  Nhẫn GLAMIRA Unmotivated

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.416 crt - VS

  23.873.131,00 ₫
  7.786.480  - 127.422.506  7.786.480 ₫ - 127.422.506 ₫
 51. Nhẫn Mopa Swing

  Nhẫn GLAMIRA Mopa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.282 crt - VS

  20.493.853,00 ₫
  8.913.898  - 120.406.565  8.913.898 ₫ - 120.406.565 ₫
 52. Nhẫn Kith Swing

  Nhẫn GLAMIRA Kith

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  11.607.262,00 ₫
  5.515.423  - 68.537.248  5.515.423 ₫ - 68.537.248 ₫
 53. Nhẫn Beyonce Swing

  Nhẫn GLAMIRA Beyonce

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.166 crt - VS

  17.815.358,00 ₫
  7.078.127  - 82.542.099  7.078.127 ₫ - 82.542.099 ₫
 54. Nhẫn Avoriaz Swing

  Nhẫn GLAMIRA Avoriaz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.412 crt - VS

  38.768.020,00 ₫
  12.468.101  - 173.789.919  12.468.101 ₫ - 173.789.919 ₫
 55. Nhẫn Frida Swing

  Nhẫn GLAMIRA Frida

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski

  0.46 crt - VS1

  27.684.992,00 ₫
  10.011.575  - 149.795.117  10.011.575 ₫ - 149.795.117 ₫
 56. Nhẫn Zelmira Swing

  Nhẫn GLAMIRA Zelmira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  39.773.503,00 ₫
  13.910.222  - 231.255.765  13.910.222 ₫ - 231.255.765 ₫
 57. Nhẫn Charlotte Swing

  Nhẫn GLAMIRA Charlotte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.142 crt - VS

  65.826.851,00 ₫
  10.983.533  - 185.429.084  10.983.533 ₫ - 185.429.084 ₫
 58. Nhẫn Gunillaess Swing

  Nhẫn GLAMIRA Gunillaess

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  15.533.486,00 ₫
  6.772.615  - 81.082.132  6.772.615 ₫ - 81.082.132 ₫
 59. Nhẫn Affiest Swing

  Nhẫn GLAMIRA Affiest

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  19.183.669,00 ₫
  7.883.811  - 94.694.956  7.883.811 ₫ - 94.694.956 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Kalavros Swing

  Nhẫn GLAMIRA Kalavros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.456 crt - VS

  19.489.720,00 ₫
  7.338.757  - 232.310.184  7.338.757 ₫ - 232.310.184 ₫
 62. Nhẫn Wilhoit Swing

  Nhẫn GLAMIRA Wilhoit

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  20.414.366,00 ₫
  8.734.105  - 111.971.210  8.734.105 ₫ - 111.971.210 ₫
 63. Nhẫn Injabulo Swing

  Nhẫn GLAMIRA Injabulo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.696 crt - VS

  36.071.680,00 ₫
  12.757.661  - 213.033.236  12.757.661 ₫ - 213.033.236 ₫
 64. Nhẫn Abedin Swing

  Nhẫn GLAMIRA Abedin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.8 crt - VS

  39.856.234,00 ₫
  15.709.224  - 228.525.090  15.709.224 ₫ - 228.525.090 ₫
 65. Nhẫn Dugos Swing

  Nhẫn GLAMIRA Dugos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.332 crt - VS

  27.329.193,00 ₫
  9.330.258  - 128.084.895  9.330.258 ₫ - 128.084.895 ₫
 66. Nhẫn Pamerkem Swing

  Nhẫn GLAMIRA Pamerkem

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  10.794.007,00 ₫
  6.164.296  - 62.345.911  6.164.296 ₫ - 62.345.911 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 197 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng