Đang tải...
Tìm thấy 168 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Nhẫn GLAMIRA Benumb

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.045 crt - VS

  10.836.184,00 ₫
 2. GLAMIRA Diamonds Ring Adalyn

  Nhẫn GLAMIRA Adalyn

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.07 crt - VS

  15.703.545,00 ₫
 3. Bảo hành trọn đời
 4. Xem Bộ Set
  Nhẫn GLAMIRA Eider
 5. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 6. Nhẫn GLAMIRA Catherina

  Nhẫn GLAMIRA Catherina

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.473 crt - VS

  33.587.307,00 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Nhẫn GLAMIRA Leanne

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.088 crt - VS

  15.063.323,00 ₫
 8. Thiết kế mới nhất
 9. Nhẫn GLAMIRA Nancie

  Nhẫn GLAMIRA Nancie

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  23.247.240,00 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Crevaison

  Nhẫn GLAMIRA Crevaison

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.17 crt - AAAAA

  13.139.956,00 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Curateur

  Nhẫn GLAMIRA Curateur

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  14.899.754,00 ₫
 12. Bảo hành trọn đời
 13. Nhẫn GLAMIRA Aquilino

  Nhẫn GLAMIRA Aquilino

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.54 crt - AAAAA

  16.929.646,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Warburton

  Nhẫn GLAMIRA Warburton

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.366 crt - VS

  32.591.016,00 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Agnarr

  Nhẫn GLAMIRA Agnarr

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  28.352.250,00 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Faler

  Nhẫn GLAMIRA Faler

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  16.998.859,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Wilhoit

  Nhẫn GLAMIRA Wilhoit

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  20.414.366,00 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Contrates

  Nhẫn GLAMIRA Contrates

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  16.540.052,00 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Inverse

  Nhẫn GLAMIRA Inverse

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  10.255.442,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Dion

  Nhẫn GLAMIRA Dion

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.13 crt - VS

  20.241.333,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Kith

  Nhẫn GLAMIRA Kith

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.15 crt - AAA

  10.606.916,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Arash

  Nhẫn GLAMIRA Arash

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương Đen

  0.175 crt - AAA

  15.697.057,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Azzutnas

  Nhẫn GLAMIRA Azzutnas

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.075 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Ellisey

  Nhẫn GLAMIRA Ellisey

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.14 crt - AAAAA

  13.529.550,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Camilo

  Nhẫn GLAMIRA Camilo

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  15.111.719,00 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Nhẫn GLAMIRA Abet

  Nhẫn GLAMIRA Abet

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.19 crt - AAAAA

  12.112.842,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Brinson

  Nhẫn GLAMIRA Brinson

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  14.427.157,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Caphaws

  Nhẫn GLAMIRA Caphaws

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  21.273.582,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Arotilak

  Nhẫn GLAMIRA Arotilak

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.703.316,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Fasilosa

  Nhẫn GLAMIRA Fasilosa

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.36 crt - AAAAA

  11.900.337,00 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Acilegna

  Nhẫn GLAMIRA Acilegna

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.14 crt - AAA

  14.307.116,00 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Dossil

  Nhẫn GLAMIRA Dossil

  Vàng 585 & Đá Garnet

  0.25 crt - AAA

  10.614.214,00 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Masones

  Nhẫn GLAMIRA Masones

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.252 crt - AAA

  20.074.789,00 ₫
 35. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 36. Nhẫn GLAMIRA Reaux

  Nhẫn GLAMIRA Reaux

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.384 crt - VS

  36.871.147,00 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Affiest

  Nhẫn GLAMIRA Affiest

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.155 crt - VS

  19.183.669,00 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Almery

  Nhẫn GLAMIRA Almery

  Vàng Trắng 585 & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  9.987.783,00 ₫

You’ve viewed 60 of 168 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng