Đang tải...
Tìm thấy 153 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Nomusa Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  15.836.565,00 ₫
  8.273.135  - 103.481.785  8.273.135 ₫ - 103.481.785 ₫
 2. Nhẫn Violinda Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  16.406.762,00 ₫
  6.692.047  - 86.462.375  6.692.047 ₫ - 86.462.375 ₫
 3. Nhẫn Kohtuda Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  12.411.865,00 ₫
  5.434.314  - 64.887.332  5.434.314 ₫ - 64.887.332 ₫
 4. Nhẫn Dosia Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Dosia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  12.602.471,00 ₫
  6.549.565  - 69.713.331  6.549.565 ₫ - 69.713.331 ₫
 5. Nhẫn Strasta Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  9.525.730,00 ₫
  4.927.381  - 55.951.803  4.927.381 ₫ - 55.951.803 ₫
 6. Nhẫn Pyropus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  10.272.745,00 ₫
  4.438.293  - 51.098.775  4.438.293 ₫ - 51.098.775 ₫
 7. Nhẫn Upoznati Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.492.780,00 ₫
  6.610.397  - 73.133.433  6.610.397 ₫ - 73.133.433 ₫
 8. Nhẫn đeo ngón áp út Inneffable Infinity

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.838.652,00 ₫
  7.380.934  - 80.838.806  7.380.934 ₫ - 80.838.806 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Sumpay Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  17.419.275,00 ₫
  6.988.366  - 89.666.187  6.988.366 ₫ - 89.666.187 ₫
 11. Nhẫn Inarite Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  16.379.995,00 ₫
  6.792.892  - 87.908.817  6.792.892 ₫ - 87.908.817 ₫
 12. Nhẫn Kafala Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  14.818.914,00 ₫
  7.416.622  - 89.206.564  7.416.622 ₫ - 89.206.564 ₫
 13. Nhẫn Motiv Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Motiv

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.67 crt - VS

  37.384.837,00 ₫
  10.473.897  - 2.994.739.901  10.473.897 ₫ - 2.994.739.901 ₫
  Mới

 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Ferrum Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  17.376.286,00 ₫
  7.202.494  - 96.141.401  7.202.494 ₫ - 96.141.401 ₫
 16. Nhẫn Bondoflove Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  23.763.903,00 ₫
  8.097.939  - 929.457.040  8.097.939 ₫ - 929.457.040 ₫
 17. Nhẫn Verbintenis Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  10.786.977,00 ₫
  5.231.541  - 64.265.494  5.231.541 ₫ - 64.265.494 ₫
 18. Nhẫn Vertere Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  20.219.433,00 ₫
  7.903.277  - 99.358.730  7.903.277 ₫ - 99.358.730 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Povrzete Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  15.501.853,00 ₫
  6.630.674  - 80.365.665  6.630.674 ₫ - 80.365.665 ₫
 21. Nhẫn Cobswan Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  23.911.523,00 ₫
  9.122.078  - 122.339.665  9.122.078 ₫ - 122.339.665 ₫
 22. Nhẫn Iskrenne Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  30.338.884,00 ₫
  8.800.344  - 120.595.815  8.800.344 ₫ - 120.595.815 ₫
 23. Nhẫn Passie Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  10.813.202,00 ₫
  4.967.936  - 57.411.769  4.967.936 ₫ - 57.411.769 ₫
 24. Nhẫn Milota Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  10.688.836,00 ₫
  5.779.028  - 73.255.097  5.779.028 ₫ - 73.255.097 ₫
 25. Nhẫn Chalybs Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  16.271.849,00 ₫
  6.792.892  - 90.450.238  6.792.892 ₫ - 90.450.238 ₫
 26. Nhẫn Naolin Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  21.521.236,00 ₫
  6.319.215  - 96.506.396  6.319.215 ₫ - 96.506.396 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Aveniren Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.348.254,00 ₫
  5.150.432  - 59.939.675  5.150.432 ₫ - 59.939.675 ₫
 29. Nhẫn Istorkia Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  14.762.949,00 ₫
  7.475.021  - 89.409.343  7.475.021 ₫ - 89.409.343 ₫
 30. Nhẫn Bezumiye Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Bezumiye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  11.727.573,00 ₫
  5.414.037  - 74.525.808  5.414.037 ₫ - 74.525.808 ₫
 31. Nhẫn Mysterium Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  17.656.383,00 ₫
  6.610.397  - 77.783.691  6.610.397 ₫ - 77.783.691 ₫
 32. Nhẫn Apanza Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Apanza

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.114 crt - VS

  17.764.800,00 ₫
  7.728.081  - 93.856.829  7.728.081 ₫ - 93.856.829 ₫
 33. Nhẫn Doveriye Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  43.518.043,00 ₫
  10.049.426  - 152.660.975  10.049.426 ₫ - 152.660.975 ₫
 34. Nhẫn Nadiser Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Nadiser

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.608 crt - VS

  18.555.073,00 ₫
  8.370.466  - 126.773.635  8.370.466 ₫ - 126.773.635 ₫
 35. Nhẫn Igavesti Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  32.127.882,00 ₫
  11.809.495  - 189.687.313  11.809.495 ₫ - 189.687.313 ₫
 36. Nhẫn Spojeny Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  17.184.869,00 ₫
  6.123.742  - 72.484.563  6.123.742 ₫ - 72.484.563 ₫
 37. Nhẫn Mihto Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Mihto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.204 crt - VS

  13.817.757,00 ₫
  7.163.561  - 95.762.889  7.163.561 ₫ - 95.762.889 ₫
 38. Nhẫn Nowlove Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  32.610.211,00 ₫
  8.251.506  - 112.390.273  8.251.506 ₫ - 112.390.273 ₫
 39. Nhẫn Lidhje Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  17.888.627,00 ₫
  7.854.071  - 90.342.098  7.854.071 ₫ - 90.342.098 ₫
 40. Nhẫn Feiloai Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Feiloai

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.568 crt - VS

  28.547.723,00 ₫
  11.166.029  - 156.216.261  11.166.029 ₫ - 156.216.261 ₫
 41. Nhẫn Belatri Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Belatri

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.53 crt - VS

  24.693.685,00 ₫
  9.441.107  - 145.496.331  9.441.107 ₫ - 145.496.331 ₫
 42. Nhẫn Diverse Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  14.535.032,00 ₫
  6.711.783  - 78.148.684  6.711.783 ₫ - 78.148.684 ₫
 43. Nhẫn Steadiness Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  23.045.546,00 ₫
  8.876.046  - 114.810.030  8.876.046 ₫ - 114.810.030 ₫
 44. Nhẫn Roseus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  33.175.001,00 ₫
  8.611.089  - 113.404.134  8.611.089 ₫ - 113.404.134 ₫
 45. Nhẫn Cregan Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  20.179.960,00 ₫
  7.078.126  - 86.840.880  7.078.126 ₫ - 86.840.880 ₫
 46. Nhẫn Crestbo Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Crestbo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  14.696.981,00 ₫
  7.007.832  - 818.175.255  7.007.832 ₫ - 818.175.255 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Iunctura Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  20.412.744,00 ₫
  7.221.960  - 99.182.998  7.221.960 ₫ - 99.182.998 ₫
 49. Nhẫn Obman Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  22.021.139,00 ₫
  6.813.169  - 108.118.520  6.813.169 ₫ - 108.118.520 ₫
 50. Nhẫn đeo ngón áp út Shram Infinity

  Nhẫn đeo ngón áp út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  12.369.147,00 ₫
  5.069.322  - 63.346.257  5.069.322 ₫ - 63.346.257 ₫
 51. Nhẫn Afrisera Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Afrisera

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.224 crt - VS

  14.819.726,00 ₫
  7.669.683  - 111.822.512  7.669.683 ₫ - 111.822.512 ₫
 52. Nhẫn Lacus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  23.191.814,00 ₫
  7.397.156  - 102.440.881  7.397.156 ₫ - 102.440.881 ₫
 53. Nhẫn Ventus Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  15.871.170,00 ₫
  6.346.792  - 78.959.775  6.346.792 ₫ - 78.959.775 ₫
 54. Nhẫn Vaten Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Vaten

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  16.271.310,00 ₫
  7.650.216  - 100.778.141  7.650.216 ₫ - 100.778.141 ₫
 55. Nhẫn Cunnette Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  11.380.427,00 ₫
  6.144.019  - 65.657.871  6.144.019 ₫ - 65.657.871 ₫
 56. Nhẫn Kholbo Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  17.601.499,00 ₫
  8.039.540  - 110.457.171  8.039.540 ₫ - 110.457.171 ₫
 57. Nhẫn Betelges Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  17.757.499,00 ₫
  7.397.156  - 96.006.219  7.397.156 ₫ - 96.006.219 ₫
 58. Nhẫn Imfihlelo Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.221.368,00 ₫
  7.533.419  - 90.855.788  7.533.419 ₫ - 90.855.788 ₫
 59. Nhẫn Shprese Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  13.960.510,00 ₫
  6.929.967  - 82.028.408  6.929.967 ₫ - 82.028.408 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Passy Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  13.728.538,00 ₫
  6.853.725  - 74.863.765  6.853.725 ₫ - 74.863.765 ₫
 62. Nhẫn Spojiti Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  17.834.012,00 ₫
  7.260.892  - 92.045.386  7.260.892 ₫ - 92.045.386 ₫
 63. Nhẫn Ceangal Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  28.316.833,00 ₫
  7.218.716  - 118.933.081  7.218.716 ₫ - 118.933.081 ₫
 64. Nhẫn Elkartu Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.014 crt - VS

  58.699.518,00 ₫
  12.705.751  - 265.402.726  12.705.751 ₫ - 265.402.726 ₫
 65. Nhẫn Singlenesslove Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Singlenesslove

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - VS

  16.151.268,00 ₫
  5.454.591  - 84.150.764  5.454.591 ₫ - 84.150.764 ₫
 66. Nhẫn Longway Infinity

  Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  21.207.343,00 ₫
  6.618.507  - 85.489.061  6.618.507 ₫ - 85.489.061 ₫

You’ve viewed 60 of 153 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng