Đang tải...
Tìm thấy 155 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.09 crt - VS

  13.919.650,00 ₫
  6.219.309  - 73.230.780  6.219.309 ₫ - 73.230.780 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Nomusa

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  18.283.213,00 ₫
  9.597.690  - 118.089.058  9.597.690 ₫ - 118.089.058 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Violinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  18.472.269,00 ₫
  7.678.831  - 97.938.212  7.678.831 ₫ - 97.938.212 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Obman

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  24.386.486,00 ₫
  7.865.622  - 120.820.177  7.865.622 ₫ - 120.820.177 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Pyropus

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.124 crt - VS

  11.383.812,00 ₫
  5.011.674  - 57.098.782  5.011.674 ₫ - 57.098.782 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Dosia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.048 crt - VS

  14.415.779,00 ₫
  7.556.567  - 79.980.745  7.556.567 ₫ - 79.980.745 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  17.413.784,00 ₫
  7.620.246  - 90.919.378  7.620.246 ₫ - 90.919.378 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.102 crt - AAA

  12.107.487,00 ₫
  5.943.367  - 71.943.049  5.943.367 ₫ - 71.943.049 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Ethosan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  12.144.281,00 ₫
  6.580.157  - 75.169.452  6.580.157 ₫ - 75.169.452 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  19.569.245,00 ₫
  8.049.018  - 101.504.233  8.049.018 ₫ - 101.504.233 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.384.831,00 ₫
  7.641.472  - 83.773.180  7.641.472 ₫ - 83.773.180 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  17.106.710,00 ₫
  8.639.958  - 102.508.946  8.639.958 ₫ - 102.508.946 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.426 crt - VS

  26.359.118,00 ₫
  9.292.031  - 981.448.176  9.292.031 ₫ - 981.448.176 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Mysterium

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  20.065.375,00 ₫
  7.599.020  - 88.216.558  7.599.020 ₫ - 88.216.558 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.066 crt - VS

  12.097.866,00 ₫
  5.646.199  - 64.556.296  5.646.199 ₫ - 64.556.296 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Iskrenne

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.576 crt - VS

  36.925.862,00 ₫
  10.143.347  - 136.216.332  10.143.347 ₫ - 136.216.332 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Naolin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  23.937.336,00 ₫
  7.292.512  - 109.089.098  7.292.512 ₫ - 109.089.098 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.438 crt - VS

  30.828.531,00 ₫
  8.235.810  - 131.291.829  8.235.810 ₫ - 131.291.829 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Doveriye

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.392 crt - VS1

  47.519.773,00 ₫
  11.569.756  - 171.055.788  11.569.756 ₫ - 171.055.788 ₫
 23. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Inneffable

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  17.016.145,00 ₫
  8.575.431  - 93.112.765  8.575.431 ₫ - 93.112.765 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Vertere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.273 crt - VS

  22.797.060,00 ₫
  9.169.767  - 113.348.513  9.169.767 ₫ - 113.348.513 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  10.824.287,00 ₫
  5.646.199  - 63.452.527  5.646.199 ₫ - 63.452.527 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Steadiness

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.454 crt - VS

  26.274.496,00 ₫
  10.440.516  - 139.966.311  10.440.516 ₫ - 139.966.311 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Ressan Infinity
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ressan

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  16.803.599,00 ₫
  7.804.491  - 131.390.884  7.804.491 ₫ - 131.390.884 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Milota

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.132 crt - AAA

  12.153.054,00 ₫
  6.601.383  - 82.202.439  6.601.383 ₫ - 82.202.439 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Igavesti

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.608 crt - VS

  36.375.109,00 ₫
  13.723.519  - 214.272.565  13.723.519 ₫ - 214.272.565 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Motiv

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.67 crt - VS

  41.729.800,00 ₫
  12.251.828  - 3.149.758.654  12.251.828 ₫ - 3.149.758.654 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.104 crt - VS

  20.768.957,00 ₫
  9.192.409  - 104.971.198  9.192.409 ₫ - 104.971.198 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Middole

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.266 crt - VS

  15.929.073,00 ₫
  8.341.941  - 106.824.958  8.341.941 ₫ - 106.824.958 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Roseus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.354 crt - VS

  37.175.765,00 ₫
  10.004.669  - 129.324.856  10.004.669 ₫ - 129.324.856 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Cregan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  22.496.212,00 ₫
  8.215.715  - 98.758.960  8.215.715 ₫ - 98.758.960 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Cobswan

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.21 crt - VS

  27.032.701,00 ₫
  10.618.817  - 139.527.636  10.618.817 ₫ - 139.527.636 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Istorkia

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.228 crt - VS

  16.788.598,00 ₫
  8.558.449  - 101.235.368  8.558.449 ₫ - 101.235.368 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Chalybs

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.242 crt - VS

  18.219.818,00 ₫
  7.790.057  - 101.475.931  7.790.057 ₫ - 101.475.931 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Ferrum

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.23 crt - VS

  19.598.396,00 ₫
  8.313.922  - 108.707.030  8.313.922 ₫ - 108.707.030 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Crestbo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  16.867.844,00 ₫
  8.150.904  - 864.958.163  8.150.904 ₫ - 864.958.163 ₫
 41. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Shram

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.108 crt - VS

  13.726.630,00 ₫
  5.752.330  - 70.768.525  5.752.330 ₫ - 70.768.525 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Iunctura

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.324 crt - VS

  22.776.964,00 ₫
  8.334.299  - 111.890.972  8.334.299 ₫ - 111.890.972 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Nowlove

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.726 crt - VS

  51.830.413,00 ₫
  9.608.445  - 142.966.302  9.608.445 ₫ - 142.966.302 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Lacus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.396 crt - VS

  25.760.254,00 ₫
  8.558.449  - 115.725.865  8.558.449 ₫ - 115.725.865 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Ventus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.212 crt - VS

  17.726.235,00 ₫
  7.280.625  - 89.023.160  7.280.625 ₫ - 89.023.160 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Nadiser

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.608 crt - VS

  21.017.728,00 ₫
  9.638.444  - 141.834.232  9.638.444 ₫ - 141.834.232 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  19.982.451,00 ₫
  9.271.653  - 124.541.858  9.271.653 ₫ - 124.541.858 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Betelges

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.268 crt - VS

  20.034.526,00 ₫
  8.538.072  - 108.919.292  8.538.072 ₫ - 108.919.292 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Uniquella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.206 crt - VS

  14.760.777,00 ₫
  6.474.025  - 73.400.591  6.474.025 ₫ - 73.400.591 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.528 crt - VS

  29.638.725,00 ₫
  11.965.980  - 159.282.259  11.965.980 ₫ - 159.282.259 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Gdansk

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  18.863.116,00 ₫
  9.551.841  - 109.499.475  9.551.841 ₫ - 109.499.475 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.34 crt - VS

  20.003.393,00 ₫
  8.334.299  - 103.994.783  8.334.299 ₫ - 103.994.783 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Imfihlelo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  19.658.679,00 ₫
  8.782.599  - 104.447.614  8.782.599 ₫ - 104.447.614 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Aveniren

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.732.108,00 ₫
  5.879.688  - 67.627.033  5.879.688 ₫ - 67.627.033 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Mihto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.204 crt - VS

  15.836.243,00 ₫
  8.252.790  - 108.098.537  8.252.790 ₫ - 108.098.537 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Diverse

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.214 crt - VS

  16.438.788,00 ₫
  7.726.377  - 88.810.892  7.726.377 ₫ - 88.810.892 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.054 crt - VS

  15.742.848,00 ₫
  7.959.867  - 86.221.287  7.959.867 ₫ - 86.221.287 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Shprese

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.084 crt - AAA

  16.059.828,00 ₫
  8.049.018  - 94.145.777  8.049.018 ₫ - 94.145.777 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Elkartu

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.014 crt - VS

  64.042.052,00 ₫
  14.588.137  - 292.682.567  14.588.137 ₫ - 292.682.567 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  19.101.417,00 ₫
  7.047.135  - 82.244.886  7.047.135 ₫ - 82.244.886 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Inarite

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.344 crt - VS

  18.147.648,00 ₫
  7.683.925  - 97.754.250  7.683.925 ₫ - 97.754.250 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Cunnette

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  13.136.540,00 ₫
  7.132.041  - 75.735.483  7.132.041 ₫ - 75.735.483 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Longway

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  24.442.241,00 ₫
  7.600.718  - 96.494.819  7.600.718 ₫ - 96.494.819 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Weligeed

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.312 crt - VS

  35.240.209,00 ₫
  14.905.966  - 217.187.647  14.905.966 ₫ - 217.187.647 ₫

You’ve viewed 60 of 155 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng