Đang tải...
Tìm thấy 358 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Desierto Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  19.893.104,00 ₫
  6.265.683  - 71.605.875  6.265.683 ₫ - 71.605.875 ₫
 2. Nhẫn Arneb Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Arneb

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  14.954.637,00 ₫
  6.549.565  - 77.256.485  6.549.565 ₫ - 77.256.485 ₫
 3. Nhẫn Cie Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  19.508.917,00 ₫
  9.803.395  - 110.119.216  9.803.395 ₫ - 110.119.216 ₫
 4. Nhẫn Misha Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Misha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  32.047.585,00 ₫
  6.010.189  - 79.743.831  6.010.189 ₫ - 79.743.831 ₫
 5. Nhẫn Teri Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  11.089.784,00 ₫
  5.637.087  - 61.345.565  5.637.087 ₫ - 61.345.565 ₫
 6. Nhẫn Abeluie Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Abeluie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  9.244.012,00 ₫
  5.292.373  - 56.384.393  5.292.373 ₫ - 56.384.393 ₫
 7. Nhẫn Larry Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Larry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.042 crt - AAA

  14.099.206,00 ₫
  7.582.626  - 81.771.563  7.582.626 ₫ - 81.771.563 ₫
 8. Nhẫn Bavegels - M Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  40.639.479,00 ₫
  10.438.750  - 318.029.064  10.438.750 ₫ - 318.029.064 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Theda Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Theda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.33 crt - AAA

  18.688.092,00 ₫
  7.242.508  - 88.679.357  7.242.508 ₫ - 88.679.357 ₫
 11. Nhẫn Owicim Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Owicim

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  11.777.591,00 ₫
  6.123.742  - 74.404.147  6.123.742 ₫ - 74.404.147 ₫
  Mới

 12. Nhẫn Anafi Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Anafi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  13.532.522,00 ₫
  7.066.230  - 81.338.974  7.066.230 ₫ - 81.338.974 ₫
 13. Nhẫn Euboean Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Euboean

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  9.919.921,00 ₫
  5.362.938  - 60.656.142  5.362.938 ₫ - 60.656.142 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Lenox Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Lenox

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  14.403.906,00 ₫
  7.708.615  - 83.434.296  7.708.615 ₫ - 83.434.296 ₫
 16. Nhẫn Mixte Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Mixte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  28.150.558,00 ₫
  9.557.904  - 138.223.540  9.557.904 ₫ - 138.223.540 ₫
 17. Nhẫn Rhodes Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Rhodes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.914.167,00 ₫
  4.951.985  - 51.680.059  4.951.985 ₫ - 51.680.059 ₫
 18. Nhẫn Bavegels - E Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.03 crt - AAA

  33.790.620,00 ₫
  12.297.772  - 413.575.669  12.297.772 ₫ - 413.575.669 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Gaby Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.16 crt - AAA

  15.967.421,00 ₫
  8.098.210  - 85.935.168  8.098.210 ₫ - 85.935.168 ₫
 21. Nhẫn Gaby Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  25.404.472,00 ₫
  8.642.993  - 108.686.286  8.642.993 ₫ - 108.686.286 ₫
 22. Nhẫn Samothraki Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Samothraki

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.065.452,00 ₫
  5.839.860  - 68.239.846  5.839.860 ₫ - 68.239.846 ₫
 23. Nhẫn Oralia Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Oralia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  9.574.936,00 ₫
  5.373.482  - 54.437.768  5.373.482 ₫ - 54.437.768 ₫
 24. Nhẫn Akelak Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Akelak

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  16.115.039,00 ₫
  8.611.089  - 93.505.350  8.611.089 ₫ - 93.505.350 ₫
 25. Nhẫn Gaby Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Gaby

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.28 crt - VS

  26.339.661,00 ₫
  10.087.277  - 132.599.975  10.087.277 ₫ - 132.599.975 ₫
 26. Nhẫn Evolve Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Evolve

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  11.795.164,00 ₫
  6.427.901  - 68.496.688  6.427.901 ₫ - 68.496.688 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Treis Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Treis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  11.993.611,00 ₫
  6.711.783  - 69.226.675  6.711.783 ₫ - 69.226.675 ₫
 29. Nhẫn Bibb Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Bibb

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  13.706.638,00 ₫
  7.533.419  - 79.176.068  7.533.419 ₫ - 79.176.068 ₫
 30. Nhẫn Valenza Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Valenza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.046 crt - VS

  13.274.325,00 ₫
  6.968.899  - 76.675.196  6.968.899 ₫ - 76.675.196 ₫
  Mới

 31. Nhẫn Thetissa Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Thetissa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  9.849.085,00 ₫
  5.321.843  - 60.250.594  5.321.843 ₫ - 60.250.594 ₫
 32. Nhẫn Bavegels - H Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  16.945.597,00 ₫
  9.090.715  - 292.276.899  9.090.715 ₫ - 292.276.899 ₫
 33. Nhẫn Niraisha Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Niraisha

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.4 crt - AAAAA

  33.434.281,00 ₫
  14.292.517  - 227.213.821  14.292.517 ₫ - 227.213.821 ₫
  Mới

 34. Nhẫn Plantajo Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Plantajo

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  10.235.705,00 ₫
  5.860.137  - 62.116.100  5.860.137 ₫ - 62.116.100 ₫
  Mới

 35. Nhẫn Pericolo Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Pericolo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.43 crt - VS

  56.863.205,00 ₫
  7.611.284  - 1.042.969.326  7.611.284 ₫ - 1.042.969.326 ₫
 36. Nhẫn Bevy Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Bevy

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.57 crt - AAA

  31.788.035,00 ₫
  12.348.871  - 183.049.880  12.348.871 ₫ - 183.049.880 ₫
 37. Nhẫn Alizedi Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Alizedi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  11.333.654,00 ₫
  6.229.184  - 65.752.501  6.229.184 ₫ - 65.752.501 ₫
 38. Nhẫn Bavegels - F Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - F

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  28.773.207,00 ₫
  12.371.852  - 212.343.812  12.371.852 ₫ - 212.343.812 ₫
 39. Nhẫn Aneous Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Aneous

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  0.16 crt - AAA

  11.282.554,00 ₫
  6.103.464  - 74.201.369  6.103.464 ₫ - 74.201.369 ₫
 40. Nhẫn Bavegels - I Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Bavegels - I

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  21.593.964,00 ₫
  10.787.519  - 185.172.235  10.787.519 ₫ - 185.172.235 ₫
 41. Nhẫn Avestic Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Avestic

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  16.073.403,00 ₫
  7.967.624  - 98.750.413  7.967.624 ₫ - 98.750.413 ₫
 42. Nhẫn Apsop Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Apsop

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.018 crt - AAAAA

  11.156.566,00 ₫
  6.387.347  - 65.441.582  6.387.347 ₫ - 65.441.582 ₫
 43. Nhẫn Initiation Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Initiation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.208 crt - AAA

  18.091.399,00 ₫
  9.051.783  - 112.566.007  9.051.783 ₫ - 112.566.007 ₫
 44. Nhẫn Incorporate Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Incorporate

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.974.805,00 ₫
  5.555.978  - 57.668.620  5.555.978 ₫ - 57.668.620 ₫
 45. Nhẫn Ministry Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Ministry

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  14.984.647,00 ₫
  7.864.344  - 89.652.664  7.864.344 ₫ - 89.652.664 ₫
 46. Nhẫn Hillet Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Hillet

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  13.175.373,00 ₫
  7.241.426  - 88.598.249  7.241.426 ₫ - 88.598.249 ₫
  Mới

 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Beagen Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Beagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  13.026.672,00 ₫
  6.529.287  - 73.403.794  6.529.287 ₫ - 73.403.794 ₫
 49. Nhẫn Latteg Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Latteg

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Hồng

  1.86 crt - AAA

  63.918.353,00 ₫
  17.199.470  - 4.699.465.462  17.199.470 ₫ - 4.699.465.462 ₫
 50. Nhẫn Orinston Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Orinston

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.004 crt - AAAAA

  12.254.514,00 ₫
  6.735.305  - 70.564.977  6.735.305 ₫ - 70.564.977 ₫
  Mới

 51. Nhẫn Taneka Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Taneka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  10.838.888,00 ₫
  5.958.820  - 65.022.516  5.958.820 ₫ - 65.022.516 ₫
 52. Nhẫn Lane Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Lane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  10.234.894,00 ₫
  5.596.532  - 59.939.671  5.596.532 ₫ - 59.939.671 ₫
 53. Nhẫn Adstla Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Adstla

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  16.752.557,00 ₫
  8.951.748  - 133.978.828  8.951.748 ₫ - 133.978.828 ₫
 54. Nhẫn Rochel Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Rochel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  11.712.163,00 ₫
  6.488.733  - 73.836.382  6.488.733 ₫ - 73.836.382 ₫
 55. Nhẫn Tranglo SET Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Tranglo SET

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.35 crt - AAA

  23.762.282,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  9.273.481  - 1.256.002.570  9.273.481 ₫ - 1.256.002.570 ₫
 56. Nhẫn Expansionism Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Expansionism

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  19.291.004,00 ₫
  9.311.332  - 120.852.664  9.311.332 ₫ - 120.852.664 ₫
 57. Nhẫn Ithoca Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Ithoca

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  12.274.249,00 ₫
  6.671.229  - 73.741.751  6.671.229 ₫ - 73.741.751 ₫
 58. Nhẫn Lefkada Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Lefkada

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.698 crt - AAA

  24.074.823,00 ₫
  9.071.249  - 142.103.268  9.071.249 ₫ - 142.103.268 ₫
 59. Nhẫn Wilkin Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Wilkin

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.553.340,00 ₫
  5.799.305  - 71.781.610  5.799.305 ₫ - 71.781.610 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Germael Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.018 crt - AAA

  15.717.064,00 ₫
  8.383.984  - 91.396.517  8.383.984 ₫ - 91.396.517 ₫
 62. Nhẫn Regnbu Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Regnbu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  18.077.340,00 ₫
  9.207.512  - 113.809.680  9.207.512 ₫ - 113.809.680 ₫
 63. Nhẫn Tolland Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Tolland

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  15.911.185,00 ₫
  8.195.270  - 93.667.571  8.195.270 ₫ - 93.667.571 ₫
 64. Nhẫn Consery Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Consery

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.824.753,00 ₫
  5.454.591  - 55.789.590  5.454.591 ₫ - 55.789.590 ₫
 65. Nhẫn Serifesta Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Serifesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  22.236.889,00 ₫
  7.942.209  - 916.587.719  7.942.209 ₫ - 916.587.719 ₫
 66. Nhẫn Sedocation Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn GLAMIRA Sedocation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.162.090,00 ₫
  5.095.818  - 53.099.464  5.095.818 ₫ - 53.099.464 ₫

You’ve viewed 60 of 358 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng