Đang tải...
Tìm thấy 390 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Desierto

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.1 crt - VS1

  21.936.405,00 ₫
  7.195.720  - 81.325.085  7.195.720 ₫ - 81.325.085 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Cie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.11 crt - AAA

  22.424.043,00 ₫
  11.332.021  - 126.735.244  11.332.021 ₫ - 126.735.244 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Arneb

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  16.878.031,00 ₫
  7.556.567  - 87.876.934  7.556.567 ₫ - 87.876.934 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Abeluie

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  10.736.268,00 ₫
  6.049.499  - 64.117.616  6.049.499 ₫ - 64.117.616 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Misha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  34.585.589,00 ₫
  6.909.589  - 89.419.383  6.909.589 ₫ - 89.419.383 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Teri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.461.543,00 ₫
  6.389.120  - 69.098.724  6.389.120 ₫ - 69.098.724 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Theda

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.33 crt - AAA

  20.897.447,00 ₫
  8.335.431  - 100.471.217  8.335.431 ₫ - 100.471.217 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Larry

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.042 crt - AAA

  16.242.091,00 ₫
  8.775.241  - 94.089.173  8.775.241 ₫ - 94.089.173 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - M

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  44.988.464,00 ₫
  12.141.451  - 346.922.878  12.141.451 ₫ - 346.922.878 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Hauli

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  28.900.616,00 ₫
  11.699.944  - 1.207.862.194  11.699.944 ₫ - 1.207.862.194 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Mixte

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.44 crt - VS

  30.951.078,00 ₫
  10.820.325  - 153.183.231  10.820.325 ₫ - 153.183.231 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Lenox

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.04 crt - AAA

  16.746.428,00 ₫
  8.986.371  - 96.891.043  8.986.371 ₫ - 96.891.043 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Xanocr

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.056 crt - VS

  15.316.059,00 ₫
  8.293.545  - 91.542.015  8.293.545 ₫ - 91.542.015 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - H

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  19.444.152,00 ₫
  10.453.535  - 315.720.200  10.453.535 ₫ - 315.720.200 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Valenza

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.046 crt - VS

  15.341.529,00 ₫
  8.089.772  - 88.542.026  8.089.772 ₫ - 88.542.026 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Boubon

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  16.412.184,00 ₫
  7.947.131  - 1.285.833.524  7.947.131 ₫ - 1.285.833.524 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - E

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.03 crt - AAA

  38.375.193,00 ₫
  14.317.573  - 450.125.221  14.317.573 ₫ - 450.125.221 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Samothraki

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  13.041.163,00 ₫
  6.558.930  - 75.891.144  6.558.930 ₫ - 75.891.144 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Acheux

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  15.237.096,00 ₫
  8.110.149  - 86.122.228  8.110.149 ₫ - 86.122.228 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Adecial

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.07 crt - VS

  11.034.852,00 ₫
  6.155.631  - 67.980.807  6.155.631 ₫ - 67.980.807 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Aphtha

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  17.705.575,00 ₫
  9.373.540  - 112.357.956  9.373.540 ₫ - 112.357.956 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Oralia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  10.838.721,00 ₫
  6.091.952  - 61.655.367  6.091.952 ₫ - 61.655.367 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Cinquantadue

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  18.536.797,00 ₫
  9.923.726  - 106.881.563  9.923.726 ₫ - 106.881.563 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Evolve

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  13.507.293,00 ₫
  7.344.304  - 77.858.118  7.344.304 ₫ - 77.858.118 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Rochel

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.1 crt - AAA

  13.483.802,00 ₫
  7.492.888  - 84.296.765  7.492.888 ₫ - 84.296.765 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Beagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  14.711.533,00 ₫
  7.450.436  - 82.994.887  7.450.436 ₫ - 82.994.887 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Owicim

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  13.478.142,00 ₫
  7.068.362  - 84.466.575  7.068.362 ₫ - 84.466.575 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Bevy

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.57 crt - VS

  40.995.368,00 ₫
  14.638.514  - 211.994.271  14.638.514 ₫ - 211.994.271 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - I

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.78 crt - AAA

  24.754.976,00 ₫
  12.441.450  - 206.149.961  12.441.450 ₫ - 206.149.961 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Bavegels - F

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.78 crt - AAA

  33.011.728,00 ₫
  14.385.780  - 238.838.486  14.385.780 ₫ - 238.838.486 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Alizedi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.01 crt - VS

  13.152.955,00 ₫
  7.213.550  - 76.046.806  7.213.550 ₫ - 76.046.806 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Anafi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  16.001.244,00 ₫
  8.110.149  - 92.575.028  8.110.149 ₫ - 92.575.028 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Limarest

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  13.859.366,00 ₫
  7.539.586  - 79.839.240  7.539.586 ₫ - 79.839.240 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Danseuse

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.032 crt - VS

  14.387.194,00 ₫
  7.845.245  - 84.664.687  7.845.245 ₫ - 84.664.687 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Investor

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  22.084.421,00 ₫
  7.896.188  - 1.282.012.784  7.896.188 ₫ - 1.282.012.784 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Ithakis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.11 crt - VS

  19.495.378,00 ₫
  9.455.049  - 103.810.826  9.455.049 ₫ - 103.810.826 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Taneka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.075 crt - AAA

  12.347.204,00 ₫
  6.818.457  - 73.796.815  6.818.457 ₫ - 73.796.815 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Atolst

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.446 crt - VS

  19.295.566,00 ₫
  8.925.240  - 418.696.123  8.925.240 ₫ - 418.696.123 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Lane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.09 crt - AAA

  11.603.716,00 ₫
  6.367.893  - 67.839.294  6.367.893 ₫ - 67.839.294 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - B Men Sứ Cao Cấp

  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AA

  32.140.318,00 ₫
  10.540.987  - 901.679.686  10.540.987 ₫ - 901.679.686 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Incorporate

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  11.313.907,00 ₫
  6.282.988  - 65.037.421  6.282.988 ₫ - 65.037.421 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Thetissa

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.088 crt - VS

  11.515.133,00 ₫
  5.958.084  - 66.891.188  5.958.084 ₫ - 66.891.188 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Rhodes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  10.018.254,00 ₫
  5.549.407  - 57.707.272  5.549.407 ₫ - 57.707.272 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Apsop

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.018 crt - VS

  12.958.804,00 ₫
  7.386.756  - 75.509.068  7.386.756 ₫ - 75.509.068 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Bibb

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  16.007.753,00 ₫
  8.782.599  - 92.221.257  8.782.599 ₫ - 92.221.257 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Tolland

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.094 crt - AAA

  18.372.081,00 ₫
  9.475.426  - 107.390.992  9.475.426 ₫ - 107.390.992 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Sedocation

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  10.314.856,00 ₫
  5.721.482  - 59.405.377  5.721.482 ₫ - 59.405.377 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Germael

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.018 crt - AAA

  18.306.421,00 ₫
  9.766.934  - 106.287.231  9.766.934 ₫ - 106.287.231 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Avestic

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.15 crt - AAA

  18.642.363,00 ₫
  9.311.276  - 113.773.039  9.311.276 ₫ - 113.773.039 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Regnbu

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.2 crt - AAA

  20.517.637,00 ₫
  10.514.666  - 128.263.540  10.514.666 ₫ - 128.263.540 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Wagnerx

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  23.851.301,00 ₫
  11.497.586  - 137.079.535  11.497.586 ₫ - 137.079.535 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Orinston

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.004 crt - AAAAA

  14.236.913,00 ₫
  7.824.868  - 81.933.573  7.824.868 ₫ - 81.933.573 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Bassignac

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.4 crt - AAA

  19.581.133,00 ₫
  9.719.953  - 1.547.412.477  9.719.953 ₫ - 1.547.412.477 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Arcobaleno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  0.075 crt - AAA

  23.134.983,00 ₫
  11.479.190  - 132.452.197  11.479.190 ₫ - 132.452.197 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Brittan

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.07 crt - AAA

  11.719.755,00 ₫
  6.580.157  - 72.792.104  6.580.157 ₫ - 72.792.104 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Treis

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  13.760.877,00 ₫
  7.683.925  - 79.046.791  7.683.925 ₫ - 79.046.791 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Niraisha

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.4 crt - VS

  42.533.853,00 ₫
  17.069.352  - 266.078.922  17.069.352 ₫ - 266.078.922 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Plantajo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  11.866.075,00 ₫
  6.728.741  - 70.966.639  6.728.741 ₫ - 70.966.639 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Sens

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  14.373.892,00 ₫
  7.386.756  - 83.433.558  7.386.756 ₫ - 83.433.558 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Wuchang

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.36 crt - VS

  14.780.871,00 ₫
  7.344.304  - 1.276.493.947  7.344.304 ₫ - 1.276.493.947 ₫

You’ve viewed 60 of 390 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng