Đang tải...
Tìm thấy 110 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Emmeline Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Emmeline

  Vàng 14K & Đá Morganite

  7.5 crt - AAA

  54.959.844,00 ₫
  9.145.059  - 5.253.049.082  9.145.059 ₫ - 5.253.049.082 ₫
 2. Nhẫn Massima Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Massima

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  6.56 crt - AAA

  43.324.463,00 ₫
  10.938.923  - 3.856.213.945  10.938.923 ₫ - 3.856.213.945 ₫
 3. Nhẫn Candita Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Candita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4 crt - VS

  2.014.060.256,00 ₫
  8.470.501  - 7.100.918.807  8.470.501 ₫ - 7.100.918.807 ₫
 4. Nhẫn Jomairys Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Jomairys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.68 crt - VS

  2.210.347.427,00 ₫
  8.762.493  - 2.579.880.001  8.762.493 ₫ - 2.579.880.001 ₫
 5. Nhẫn Adaliz Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Adaliz

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.69 crt - VS

  2.567.615.759,00 ₫
  13.145.093  - 3.897.457.960  13.145.093 ₫ - 3.897.457.960 ₫
 6. Nhẫn Florrie Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Florrie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  6.56 crt - VS

  2.559.871.185,00 ₫
  11.828.691  - 3.868.136.995  11.828.691 ₫ - 3.868.136.995 ₫
 7. Nhẫn Darcie Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Darcie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.842 crt - VS

  9.637.377.021,00 ₫
  13.153.203  - 10.757.793.444  13.153.203 ₫ - 10.757.793.444 ₫
 8. Nhẫn Danelle Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Danelle

  Vàng 14K & Kim Cương

  9.54 crt - VS

  9.483.763.547,00 ₫
  22.701.916  - 13.078.421.499  22.701.916 ₫ - 13.078.421.499 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Loagen Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Loagen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  4.644 crt - AAA

  28.434.171,00 ₫
  10.016.982  - 2.602.387.797  10.016.982 ₫ - 2.602.387.797 ₫
 11. Nhẫn Martoya Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Martoya

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.864 crt - VS

  1.926.361.503,00 ₫
  10.526.618  - 2.664.990.564  10.526.618 ₫ - 2.664.990.564 ₫
 12. Nhẫn Tamanna Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Tamanna

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.05 crt - VS

  5.085.974.730,00 ₫
  9.541.682  - 5.911.628.522  9.541.682 ₫ - 5.911.628.522 ₫
 13. Nhẫn Cristen Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Cristen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  7.06 crt - AA

  118.061.157,00 ₫
  11.760.829  - 3.923.291.231  11.760.829 ₫ - 3.923.291.231 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Azaria Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Azaria

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.858 crt - VS

  2.214.481.561,00 ₫
  8.253.668  - 2.592.952.097  8.253.668 ₫ - 2.592.952.097 ₫
 16. Nhẫn Josafina Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Josafina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.8 crt - VS

  2.214.468.044,00 ₫
  9.867.741  - 2.591.032.517  9.867.741 ₫ - 2.591.032.517 ₫
 17. Nhẫn Hendrika Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Hendrika

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  4.83 crt - AAA

  35.693.171,00 ₫
  9.647.935  - 2.644.361.795  9.647.935 ₫ - 2.644.361.795 ₫
 18. Nhẫn Brigette Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Brigette

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  13 crt - AAA

  78.444.463,00 ₫
  18.272.274  - 10.848.811.457  18.272.274 ₫ - 10.848.811.457 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Ganesa Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Ganesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  12 crt - AAA

  53.442.021,00 ₫
  13.322.181  - 16.856.094.734  13.322.181 ₫ - 16.856.094.734 ₫
 21. Nhẫn Adeshia Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Adeshia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.814.505.195,00 ₫
  9.633.606  - 2.420.513.995  9.633.606 ₫ - 2.420.513.995 ₫
 22. Nhẫn Julisha Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Julisha

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AA

  75.936.027,00 ₫
  11.090.327  - 2.657.866.476  11.090.327 ₫ - 2.657.866.476 ₫
 23. Nhẫn Djamila Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Djamila

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  5.108 crt - VS

  54.298.534,00 ₫
  12.734.139  - 2.667.126.435  12.734.139 ₫ - 2.667.126.435 ₫
 24. Nhẫn Nida Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Nida

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  6.62 crt - AAA

  53.707.247,00 ₫
  16.693.348  - 3.928.549.806  16.693.348 ₫ - 3.928.549.806 ₫
 25. Nhẫn Eboni Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Eboni

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  6.82 crt - AAA

  55.324.023,00 ₫
  16.805.820  - 357.583.303  16.805.820 ₫ - 357.583.303 ₫
 26. Nhẫn Elnora Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Elnora

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.204 crt - AAA

  60.625.320,00 ₫
  10.641.523  - 12.771.991.048  10.641.523 ₫ - 12.771.991.048 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Carilene Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Carilene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  7.16 crt - VS

  5.093.866.923,00 ₫
  12.501.626  - 5.954.062.138  12.501.626 ₫ - 5.954.062.138 ₫
 29. Nhẫn Domela Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Domela

  Vàng 14K & Đá Aquamarine & Đá Sapphire Trắng

  5.3 crt - AAA

  54.902.256,00 ₫
  9.992.649  - 3.338.075.033  9.992.649 ₫ - 3.338.075.033 ₫
 30. Nhẫn Gerlindis Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Gerlindis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  12.47 crt - AAA

  56.558.235,00 ₫
  14.111.643  - 16.917.332.157  14.111.643 ₫ - 16.917.332.157 ₫
 31. Nhẫn Kitty Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Kitty

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  12.97 crt - AAA

  62.315.634,00 ₫
  12.133.932  - 10.779.679.404  12.133.932 ₫ - 10.779.679.404 ₫
 32. Nhẫn Satinka Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Satinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.368 crt - VS

  2.027.677.404,00 ₫
  9.521.135  - 7.156.316.374  9.521.135 ₫ - 7.156.316.374 ₫
 33. Nhẫn Jorgelina Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Jorgelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  7.752 crt - VS

  3.824.233.682,00 ₫
  15.060.350  - 4.376.002.073  15.060.350 ₫ - 4.376.002.073 ₫
 34. Nhẫn Shandra Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Shandra

  Vàng Trắng 14K & Đá Opal Đen

  12 crt - AAA

  93.068.717,00 ₫
  25.366.893  - 17.145.654.479  25.366.893 ₫ - 17.145.654.479 ₫
 35. Nhẫn Rabin Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Rabin

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  4.333 crt - VS

  53.023.228,00 ₫
  11.914.937  - 7.154.126.426  11.914.937 ₫ - 7.154.126.426 ₫
 36. Nhẫn Yovela Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Yovela

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  11 crt - AAA

  65.670.581,00 ₫
  12.630.320  - 15.854.017.943  12.630.320 ₫ - 15.854.017.943 ₫
 37. Nhẫn Jermelia Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Jermelia

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.728 crt - VS

  2.222.463.786,00 ₫
  14.368.219  - 2.644.267.169  14.368.219 ₫ - 2.644.267.169 ₫
 38. Nhẫn Jeylianis Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Jeylianis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Trắng & Đá Swarovski

  5.22 crt - AAA

  25.948.986,00 ₫
  9.745.537  - 2.640.211.712  9.745.537 ₫ - 2.640.211.712 ₫
 39. Nhẫn Corine Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Corine

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  13.42 crt - AAA

  65.780.618,00 ₫
  16.730.118  - 10.848.514.054  16.730.118 ₫ - 10.848.514.054 ₫
 40. Nhẫn Clare Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Clare

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  13.706 crt - A

  284.871.634,00 ₫
  16.092.059  - 10.865.357.728  16.092.059 ₫ - 10.865.357.728 ₫
 41. Nhẫn Jensine Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Jensine

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  8 crt - AAA

  48.731.741,00 ₫
  15.045.751  - 6.753.866.172  15.045.751 ₫ - 6.753.866.172 ₫
 42. Nhẫn Jaselle Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Jaselle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  10.18 crt - VS

  10.029.496.700,00 ₫
  12.869.321  - 22.525.936.822  12.869.321 ₫ - 22.525.936.822 ₫
 43. Nhẫn Carli Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Carli

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  14.44 crt - AA

  306.602.945,00 ₫
  15.052.780  - 10.961.147.662  15.052.780 ₫ - 10.961.147.662 ₫
 44. Nhẫn Ledina Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Ledina

  Vàng 14K & Đá Opan Lửa

  4.5 crt - AAA

  35.475.798,00 ₫
  11.506.687  - 2.604.780.517  11.506.687 ₫ - 2.604.780.517 ₫
 45. Nhẫn Noreen Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Noreen

  Vàng 14K & Kim Cương

  10.84 crt - VS

  9.516.780.929,00 ₫
  16.326.735  - 12.986.254.443  16.326.735 ₫ - 12.986.254.443 ₫
 46. Nhẫn Gwenora Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Gwenora

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.24 crt - VS

  5.097.286.217,00 ₫
  11.343.388  - 6.066.628.156  11.343.388 ₫ - 6.066.628.156 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Moneta Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Moneta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Sapphire Trắng

  7.6 crt - AAA

  54.370.180,00 ₫
  11.030.847  - 4.301.570.894  11.030.847 ₫ - 4.301.570.894 ₫
 49. Nhẫn Vondila Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Vondila

  Vàng 14K & Kim Cương

  8.14 crt - VS

  3.829.437.917,00 ₫
  11.728.386  - 4.355.603.120  11.728.386 ₫ - 4.355.603.120 ₫
 50. Nhẫn Alkida Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Alkida

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  4.82 crt - AAA

  31.655.557,00 ₫
  9.691.194  - 2.604.753.486  9.691.194 ₫ - 2.604.753.486 ₫
 51. Nhẫn Cecila Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Cecila

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  12.6 crt - A

  268.043.644,00 ₫
  14.717.529  - 10.783.410.428  14.717.529 ₫ - 10.783.410.428 ₫
 52. Nhẫn Marcette Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Marcette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  4.61 crt - VS

  48.135.859,00 ₫
  11.233.079  - 2.602.752.788  11.233.079 ₫ - 2.602.752.788 ₫
 53. Nhẫn Aurkene Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Aurkene

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  6.68 crt - VS

  55.347.005,00 ₫
  9.898.022  - 4.847.422.108  9.898.022 ₫ - 4.847.422.108 ₫
 54. Nhẫn Edolie Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Edolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Hồng & Đá Sapphire Trắng

  11.18 crt - AAA

  90.947.983,00 ₫
  14.402.285  - 15.040.817.379  14.402.285 ₫ - 15.040.817.379 ₫
 55. Nhẫn Tayna Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Tayna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  12.946 crt - VS

  9.644.226.150,00 ₫
  14.726.721  - 10.798.604.876  14.726.721 ₫ - 10.798.604.876 ₫
 56. Nhẫn Joscelin Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Joscelin

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  4.91 crt - AA

  147.727.648,00 ₫
  15.304.218  - 2.670.100.438  15.304.218 ₫ - 2.670.100.438 ₫
 57. Nhẫn Maharlika Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Maharlika

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.62 crt - VS

  3.809.010.031,00 ₫
  10.901.072  - 4.302.084.587  10.901.072 ₫ - 4.302.084.587 ₫
 58. Nhẫn Gillian Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Gillian

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  9.2 crt - VS

  9.439.374.661,00 ₫
  11.166.029  - 12.750.388.970  11.166.029 ₫ - 12.750.388.970 ₫
 59. Nhẫn Barinda Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Barinda

  Vàng 14K & Kim Cương

  4.4 crt - VS

  1.840.782.945,00 ₫
  9.424.885  - 2.523.063.027  9.424.885 ₫ - 2.523.063.027 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Malenita Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Malenita

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  4.5 crt - VS

  46.364.976,00 ₫
  10.010.493  - 2.583.692.137  10.010.493 ₫ - 2.583.692.137 ₫
 62. Nhẫn Mercille Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Mercille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  4.48 crt - VS

  1.619.306.509,00 ₫
  8.990.140  - 2.113.691.519  8.990.140 ₫ - 2.113.691.519 ₫
 63. Nhẫn Marecel Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Marecel

  Vàng 14K & Kim Cương

  7.812 crt - VS

  4.581.185.305,00 ₫
  11.686.479  - 5.331.319.427  11.686.479 ₫ - 5.331.319.427 ₫
 64. Nhẫn Carlene Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Carlene

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  9.756 crt - AAA

  50.127.089,00 ₫
  19.787.934  - 12.879.541.813  19.787.934 ₫ - 12.879.541.813 ₫
 65. Nhẫn Danette Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Danette

  Vàng Trắng 14K & Đá Kunzite & Đá Sapphire Trắng

  6.78 crt - AAA

  52.692.842,00 ₫
  14.119.484  - 3.918.546.341  14.119.484 ₫ - 3.918.546.341 ₫
 66. Nhẫn Margrie Big Stone

  Nhẫn GLAMIRA Margrie

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.988 crt - AA

  106.089.173,00 ₫
  14.650.479  - 2.690.039.777  14.650.479 ₫ - 2.690.039.777 ₫

You’ve viewed 60 of 110 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng