Đang tải...
Tìm thấy 434 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Efrata Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Efrata

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  65.042.237,00 ₫
  7.037.796  - 847.764.848  7.037.796 ₫ - 847.764.848 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Wulden Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Wulden

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.7 crt - VS

  25.768.461,00 ₫
  5.922.141  - 1.626.006.436  5.922.141 ₫ - 1.626.006.436 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Ayoova Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Ayoova

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.73 crt - VS

  29.377.217,00 ₫
  6.367.893  - 1.616.737.614  6.367.893 ₫ - 1.616.737.614 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Alfreda Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Alfreda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.25 crt - VS

  31.011.078,00 ₫
  6.007.047  - 266.899.678  6.007.047 ₫ - 266.899.678 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Enero Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Enero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  19.409.056,00 ₫
  8.450.053  - 96.183.500  8.450.053 ₫ - 96.183.500 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Sipnyo Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Sipnyo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.732 crt - VS

  52.131.261,00 ₫
  7.599.020  - 2.683.968.406  7.599.020 ₫ - 2.683.968.406 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Despiteously Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Despiteously

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.5 crt - VS

  55.860.583,00 ₫
  4.775.920  - 1.075.339.240  4.775.920 ₫ - 1.075.339.240 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Hearteye 3.5 mm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  18.549.816,00 ₫
  5.155.446  - 201.437.720  5.155.446 ₫ - 201.437.720 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Shasha Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Shasha

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.708 crt - VS

  98.083.967,00 ₫
  4.381.110  - 1.597.166.952  4.381.110 ₫ - 1.597.166.952 ₫
 11. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Céline Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Céline

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  17.646.424,00 ₫
  6.904.495  - 382.087.807  6.904.495 ₫ - 382.087.807 ₫
 12. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Hearteye 5.0 mm

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.44 crt - AAA

  12.557.204,00 ₫
  6.092.801  - 843.519.586  6.092.801 ₫ - 843.519.586 ₫
 13. Nhẫn
 14. Nhẫn nữ Juicy Design Solitaire

  Nhẫn nữ Juicy

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.15 crt - VS

  21.701.216,00 ₫
  6.887.514  - 219.480.088  6.887.514 ₫ - 219.480.088 ₫
 15. Nhẫn đính hôn Raeann Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Raeann

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  14.812.853,00 ₫
  7.101.475  - 1.801.901.831  7.101.475 ₫ - 1.801.901.831 ₫
 16. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Agnella Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Agnella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.248 crt - VS

  22.248.855,00 ₫
  6.856.099  - 78.834.530  6.856.099 ₫ - 78.834.530 ₫
 17. Nhẫn đính hôn Jay Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Jay

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.455 crt - VS

  64.836.201,00 ₫
  6.771.194  - 849.066.728  6.771.194 ₫ - 849.066.728 ₫
 18. Nhẫn đính hôn Vennis Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Vennis

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.346 crt - VS

  28.609.672,00 ₫
  7.386.756  - 3.054.636.458  7.386.756 ₫ - 3.054.636.458 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn nữ Edoarda Design Solitaire

  Nhẫn nữ Edoarda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.25 crt - VS

  14.443.798,00 ₫
  6.049.499  - 267.324.200  6.049.499 ₫ - 267.324.200 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Indifferently Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Indifferently

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.953.215,00 ₫
  5.807.519  - 74.277.945  5.807.519 ₫ - 74.277.945 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Violet Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Violet

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.88 crt - VS

  33.324.462,00 ₫
  7.630.152  - 1.802.467.866  7.630.152 ₫ - 1.802.467.866 ₫
 23. Nhẫn đính hôn Rashell Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Rashell

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.76 crt - AA

  28.009.393,00 ₫
  7.274.682  - 1.116.489.985  7.274.682 ₫ - 1.116.489.985 ₫
 24. Nhẫn đính hôn Brno Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Brno

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.35 crt - AAA

  11.602.868,00 ₫
  6.091.952  - 374.870.864  6.091.952 ₫ - 374.870.864 ₫
 25. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Samy Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Samy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.25 crt - AAA

  16.923.031,00 ₫
  9.319.766  - 301.286.300  9.319.766 ₫ - 301.286.300 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Caninna Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Caninna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  21.961.875,00 ₫
  6.983.457  - 1.076.075.084  6.983.457 ₫ - 1.076.075.084 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Nhẫn đính hôn Saiorsa Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Saiorsa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  1.09 crt - VS

  18.259.156,00 ₫
  7.132.041  - 2.838.778.991  7.132.041 ₫ - 2.838.778.991 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Manque Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Manque

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  14.166.441,00 ₫
  6.474.025  - 89.787.306  6.474.025 ₫ - 89.787.306 ₫
 30. Nhẫn nữ Tasenka Design Solitaire

  Nhẫn nữ Tasenka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  14.902.851,00 ₫
  5.592.425  - 366.380.332  5.592.425 ₫ - 366.380.332 ₫
 31. Nhẫn nữ Roxanne Design Solitaire

  Nhẫn nữ Roxanne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.76 crt - VS

  138.864.529,00 ₫
  9.361.653  - 1.135.593.670  9.361.653 ₫ - 1.135.593.670 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Hearteye 6.0 mm Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Hearteye 6.0 mm

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.76 crt - VS

  31.742.678,00 ₫
  6.479.969  - 1.108.211.725  6.479.969 ₫ - 1.108.211.725 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Samarie Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Samarie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  25.776.103,00 ₫
  9.405.238  - 119.065.470  9.405.238 ₫ - 119.065.470 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Keyser B Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Keyser B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  12.365.884,00 ₫
  6.431.573  - 67.287.416  6.431.573 ₫ - 67.287.416 ₫
 35. Nhẫn đính hôn Snyed Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Snyed

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.022 crt - VS

  9.161.559,00 ₫
  5.183.748  - 52.627.106  5.183.748 ₫ - 52.627.106 ₫
 36. Nhẫn đính hôn Huesin Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Huesin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  24.778.183,00 ₫
  7.132.041  - 193.300.966  7.132.041 ₫ - 193.300.966 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Merrita Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Merrita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.355 crt - VS

  15.997.563,00 ₫
  6.226.384  - 372.748.225  6.226.384 ₫ - 372.748.225 ₫
 38. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Berangaria 1.0 crt

  Vàng 14K & Đá Aquamarine

  1 crt - AAA

  20.018.111,00 ₫
  6.815.061  - 2.874.962.784  6.815.061 ₫ - 2.874.962.784 ₫
 39. Nhẫn đính hôn Hepto Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Hepto

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.44 crt - VS

  14.309.648,00 ₫
  6.744.873  - 850.312.006  6.744.873 ₫ - 850.312.006 ₫
 40. Nhẫn nữ Ehtel Design Solitaire

  Nhẫn nữ Ehtel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.5 crt - VS

  19.694.339,00 ₫
  5.958.084  - 1.086.376.922  5.958.084 ₫ - 1.086.376.922 ₫
 41. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Siargaole 1.0 crt Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Siargaole 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  227.434.863,00 ₫
  8.539.204  - 2.900.434.359  8.539.204 ₫ - 2.900.434.359 ₫
 42. Nhẫn đính hôn Quishm Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Quishm

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.93 crt - VS

  47.365.811,00 ₫
  12.141.451  - 2.648.308.197  12.141.451 ₫ - 2.648.308.197 ₫
 43. Nhẫn đính hôn Mariwen Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Mariwen

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  1.5 crt - AA

  35.625.113,00 ₫
  10.528.251  - 1.379.512.326  10.528.251 ₫ - 1.379.512.326 ₫
 44. Nhẫn đính hôn Duviverss Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Duviverss

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  11.291.549,00 ₫
  6.091.952  - 70.287.402  6.091.952 ₫ - 70.287.402 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Adele Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Adele

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  20.078.110,00 ₫
  8.974.485  - 410.106.539  8.974.485 ₫ - 410.106.539 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Hearty Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Hearty

  Vàng 14K & Đá Sapphire Xanh

  0.1 crt - AAA

  12.260.317,00 ₫
  6.792.420  - 77.292.080  6.792.420 ₫ - 77.292.080 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Anissa Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Anissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  19.992.356,00 ₫
  7.313.172  - 85.952.415  7.313.172 ₫ - 85.952.415 ₫
 48. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Siargaole 0.5 crt Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Siargaole 0.5 crt

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  61.780.459,00 ₫
  7.141.097  - 1.103.145.707  7.141.097 ₫ - 1.103.145.707 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Opalina Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Opalina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.03 crt - VS

  37.292.086,00 ₫
  6.637.326  - 2.874.382.600  6.637.326 ₫ - 2.874.382.600 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Dulcinia Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Dulcinia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.7 crt - VS

  108.920.709,00 ₫
  9.718.821  - 1.657.704.406  9.718.821 ₫ - 1.657.704.406 ₫
 52. Nhẫn nữ Misery Design Solitaire

  Nhẫn nữ Misery

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Zircon Xanh

  0.62 crt - AAA

  23.714.603,00 ₫
  9.786.745  - 1.672.350.561  9.786.745 ₫ - 1.672.350.561 ₫
 53. Nhẫn đính hôn Castrele Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Castrele

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.35 crt - AAA

  18.599.344,00 ₫
  7.702.604  - 1.291.012.745  7.702.604 ₫ - 1.291.012.745 ₫
 54. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alabate Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Alabate

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.5 crt - AA

  16.215.488,00 ₫
  7.811.283  - 1.100.810.815  7.811.283 ₫ - 1.100.810.815 ₫
 55. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Bona 3.0 crt Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Bona 3.0 crt

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3 crt - AA

  66.921.191,00 ₫
  13.392.388  - 5.067.994.842  13.392.388 ₫ - 5.067.994.842 ₫
 56. Nhẫn đính hôn Gale Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Gale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  13.662.386,00 ₫
  5.391.483  - 22.019.895  5.391.483 ₫ - 22.019.895 ₫
 57. Nhẫn nữ Fritsche Design Solitaire

  Nhẫn nữ Fritsche

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.1 crt - VS

  12.846.729,00 ₫
  4.990.164  - 58.612.925  4.990.164 ₫ - 58.612.925 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Magnolia Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Magnolia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.094 crt - VS

  15.179.360,00 ₫
  6.753.930  - 76.244.918  6.753.930 ₫ - 76.244.918 ₫
 59. Nhẫn đính hôn Derivel Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Derivel

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  17.841.990,00 ₫
  5.985.820  - 73.641.158  5.985.820 ₫ - 73.641.158 ₫
 60. Nhẫn Hình Trái Tim
 61. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alabate 1.0 crt Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Alabate 1.0 crt

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  1 crt - VS

  25.917.895,00 ₫
  8.309.394  - 2.888.972.154  8.309.394 ₫ - 2.888.972.154 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Meringata Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Meringata

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.44 crt - VS

  23.031.964,00 ₫
  5.943.367  - 839.486.581  5.943.367 ₫ - 839.486.581 ₫
  Mới

 63. Nhẫn đính hôn Gaby Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Gaby

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.29 crt - SI

  26.286.100,00 ₫
  7.652.793  - 103.442.902  7.652.793 ₫ - 103.442.902 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Yuol Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Yuol

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.86 crt - AA

  22.195.931,00 ₫
  7.050.532  - 1.186.381.166  7.050.532 ₫ - 1.186.381.166 ₫
 65. Nhẫn đính hôn Naidene Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Naidene

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.39 crt - VS

  29.104.388,00 ₫
  7.556.567  - 3.061.485.482  7.556.567 ₫ - 3.061.485.482 ₫
 66. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Gwen Design Solitaire

  Nhẫn đính hôn Gwen

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.714 crt - VS

  88.877.972,00 ₫
  8.942.787  - 1.430.243.218  8.942.787 ₫ - 1.430.243.218 ₫

You’ve viewed 60 of 434 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng