Đang tải...
Tìm thấy 83 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Asion

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  7.276 crt - VS

  94.023.797,00 ₫
  19.795.377  - 3.237.423.333  19.795.377 ₫ - 3.237.423.333 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Tinuola

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  8.69 crt - VS

  1.189.114.266,00 ₫
  29.665.896  - 5.207.763.046  29.665.896 ₫ - 5.207.763.046 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Osagia

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.8 crt - VS

  562.184.314,00 ₫
  21.633.859  - 4.685.043.826  21.633.859 ₫ - 4.685.043.826 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Anaphiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Xanh & Đá Sapphire Trắng

  14.96 crt - AAA

  192.888.046,00 ₫
  51.129.946  - 14.384.379.936  51.129.946 ₫ - 14.384.379.936 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Devalle

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  4.8 crt - AAA

  32.650.314,00 ₫
  11.313.625  - 418.115.935  11.313.625 ₫ - 418.115.935 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Bentler

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.72 crt - VS

  48.440.712,00 ₫
  12.802.014  - 216.338.593  12.802.014 ₫ - 216.338.593 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Amirella

  Vàng 14K & Kim Cương

  2.934 crt - VS

  604.204.776,00 ₫
  21.345.181  - 3.930.957.782  21.345.181 ₫ - 3.930.957.782 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Vanmatre

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.2 crt - VS

  67.803.639,00 ₫
  15.710.302  - 238.583.769  15.710.302 ₫ - 238.583.769 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Cleitus

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  2.75 crt - AAA

  67.635.526,00 ₫
  25.041.390  - 3.880.170.286  25.041.390 ₫ - 3.880.170.286 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Tqral Women

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.606 crt - VS

  34.791.909,00 ₫
  16.041.433  - 259.413.862  16.041.433 ₫ - 259.413.862 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Vonda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.99 crt - VS

  83.256.113,00 ₫
  13.739.368  - 337.172.927  13.739.368 ₫ - 337.172.927 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Cenedra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.72 crt - VS

  291.194.185,00 ₫
  16.318.790  - 2.390.521.685  16.318.790 ₫ - 2.390.521.685 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Doutt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.84 crt - VS

  97.754.818,00 ₫
  19.168.776  - 308.489.101  19.168.776 ₫ - 308.489.101 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Masumi

  Vàng Trắng 14K & Đá Morganite & Đá Sapphire Trắng

  8.88 crt - AAA

  95.691.053,00 ₫
  27.778.169  - 4.360.083.105  27.778.169 ₫ - 4.360.083.105 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Banele

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương

  1.485 crt - VS

  71.918.997,00 ₫
  15.912.660  - 285.692.041  15.912.660 ₫ - 285.692.041 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Dantella

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  0.948 crt - AAA

  37.994.252,00 ₫
  14.923.796  - 249.239.376  14.923.796 ₫ - 249.239.376 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Stefanik

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  1.995 crt - AAA

  28.563.259,00 ₫
  12.950.881  - 303.451.383  12.950.881 ₫ - 303.451.383 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Rawetha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.59 crt - AAA

  35.288.322,00 ₫
  13.587.105  - 284.857.137  13.587.105 ₫ - 284.857.137 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Corbeille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.055 crt - VS

  76.796.803,00 ₫
  15.636.717  - 458.148.765  15.636.717 ₫ - 458.148.765 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Branwyn

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  3.33 crt - VS

  68.267.505,00 ₫
  12.891.165  - 553.398.318  12.891.165 ₫ - 553.398.318 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Autya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.584 crt - AAA

  52.934.747,00 ₫
  12.873.051  - 2.292.682.526  12.873.051 ₫ - 2.292.682.526 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Weasel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.384 crt - VS

  84.348.277,00 ₫
  11.332.021  - 203.178.276  11.332.021 ₫ - 203.178.276 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Togelina

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  4.108 crt - VS

  1.423.276.743,00 ₫
  21.820.651  - 5.254.545.849  21.820.651 ₫ - 5.254.545.849 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Britta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.103 crt - VS

  139.795.088,00 ₫
  23.688.566  - 3.143.036.982  23.688.566 ₫ - 3.143.036.982 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Vitello

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.16 crt - VS

  102.187.154,00 ₫
  13.782.670  - 537.351.220  13.782.670 ₫ - 537.351.220 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Anda

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.724 crt - VS

  172.678.048,00 ₫
  19.901.792  - 398.262.261  19.901.792 ₫ - 398.262.261 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Wapo

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  2.57 crt - VS

  56.167.939,00 ₫
  21.948.857  - 386.814.200  21.948.857 ₫ - 386.814.200 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Radigan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.615 crt - VS

  74.344.739,00 ₫
  21.503.105  - 912.108.878  21.503.105 ₫ - 912.108.878 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Csenge

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.768 crt - VS

  89.061.085,00 ₫
  29.954.574  - 6.495.874.868  29.954.574 ₫ - 6.495.874.868 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Zirkle

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  4.19 crt - VS

  57.510.574,00 ₫
  15.244.738  - 932.726.707  15.244.738 ₫ - 932.726.707 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Grozdan

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.9 crt - AAA

  23.528.377,00 ₫
  10.473.912  - 187.216.087  10.473.912 ₫ - 187.216.087 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Zenobia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  2.234 crt - VS

  189.216.459,00 ₫
  22.550.836  - 2.115.018.272  22.550.836 ₫ - 2.115.018.272 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Tabatha

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Onyx Đen

  4.132 crt - AA

  99.434.528,00 ₫
  24.231.960  - 1.883.948.616  24.231.960 ₫ - 1.883.948.616 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Murdoch

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.33 crt - VS

  62.508.947,00 ₫
  21.146.503  - 397.894.335  21.146.503 ₫ - 397.894.335 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Cordialle

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.84 crt - VS

  52.441.731,00 ₫
  11.865.509  - 1.835.750.729  11.865.509 ₫ - 1.835.750.729 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Vulpix

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.206 crt - VS

  80.178.581,00 ₫
  17.893.499  - 301.399.509  17.893.499 ₫ - 301.399.509 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Timonie

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.676 crt - VS

  118.773.397,00 ₫
  19.154.626  - 3.004.429.155  19.154.626 ₫ - 3.004.429.155 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Palencia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.948 crt - VS

  122.092.060,00 ₫
  21.597.067  - 664.270.430  21.597.067 ₫ - 664.270.430 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Malick

  Vàng 14K & Kim Cương

  3.03 crt - VS

  341.747.623,00 ₫
  18.577.270  - 3.365.361.404  18.577.270 ₫ - 3.365.361.404 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Camaradell

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.17 crt - VS

  72.294.844,00 ₫
  12.012.678  - 382.597.239  12.012.678 ₫ - 382.597.239 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Orina

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.932 crt - AA

  95.139.452,00 ₫
  18.091.045  - 14.286.059.643  18.091.045 ₫ - 14.286.059.643 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Cyrillus

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet & Đá Swarovski

  1.515 crt - AAA

  35.143.983,00 ₫
  16.482.940  - 1.974.471.770  16.482.940 ₫ - 1.974.471.770 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Amarok

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Đá Sapphire Trắng

  2.9 crt - VS1

  116.831.331,00 ₫
  16.261.054  - 2.212.093.286  16.261.054 ₫ - 2.212.093.286 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Rathman

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.67 crt - VS

  94.305.683,00 ₫
  18.989.060  - 367.852.025  18.989.060 ₫ - 367.852.025 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Renesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  5.03 crt - VS

  72.941.254,00 ₫
  14.567.194  - 3.612.506.455  14.567.194 ₫ - 3.612.506.455 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Gerlind

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.194 crt - AAA

  48.918.446,00 ₫
  20.789.901  - 393.932.090  20.789.901 ₫ - 393.932.090 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Judoc

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.998 crt - VS

  53.275.783,00 ₫
  14.385.780  - 225.791.377  14.385.780 ₫ - 225.791.377 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Delcenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Vàng & Đá Sapphire Trắng

  12.426 crt - AAA

  52.769.748,00 ₫
  19.021.607  - 503.629.685  19.021.607 ₫ - 503.629.685 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Toinetta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  3.365 crt - AA

  98.657.359,00 ₫
  26.507.421  - 3.054.933.625  26.507.421 ₫ - 3.054.933.625 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Anisatum

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  5.232 crt - AA

  136.505.295,00 ₫
  27.917.414  - 3.886.184.407  27.917.414 ₫ - 3.886.184.407 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Grajeda

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.898 crt - VS

  42.863.569,00 ₫
  15.904.452  - 1.559.568.076  15.904.452 ₫ - 1.559.568.076 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Joeann

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.67 crt - VS

  180.099.050,00 ₫
  16.847.467  - 12.967.905.519  16.847.467 ₫ - 12.967.905.519 ₫
 58. Glamira Ring Kuala

  Vàng Trắng 14K & Đá Opan Lửa & Đá Sapphire Trắng

  4.1 crt - AAA

  83.223.566,00 ₫
  11.368.813  - 6.549.450.089  11.368.813 ₫ - 6.549.450.089 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Adoel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.672 crt - VS

  168.609.105,00 ₫
  27.254.587  - 4.285.012.709  27.254.587 ₫ - 4.285.012.709 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Ciel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.145 crt - VS

  105.006.292,00 ₫
  15.912.377  - 1.533.983.289  15.912.377 ₫ - 1.533.983.289 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Walcott

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  5.2 crt - AAA

  115.822.090,00 ₫
  13.194.276  - 9.361.795.245  13.194.276 ₫ - 9.361.795.245 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Andin

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  6.36 crt - VS

  205.962.323,00 ₫
  31.024.381  - 5.614.685.651  31.024.381 ₫ - 5.614.685.651 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Jackmason

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  9.23 crt - VS

  95.365.300,00 ₫
  18.844.438  - 25.687.449.004  18.844.438 ₫ - 25.687.449.004 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Tionnie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  7.842 crt - AAA

  152.420.784,00 ₫
  21.633.859  - 6.428.431.795  21.633.859 ₫ - 6.428.431.795 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Venus

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương

  2.816 crt - AA

  104.098.089,00 ₫
  21.481.030  - 4.749.953.900  21.481.030 ₫ - 4.749.953.900 ₫

You’ve viewed 60 of 83 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng