Đang tải...
Tìm thấy 603 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đính hôn Aldea Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Aldea

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.176 crt - VS

  33.053.878,00 ₫
  5.342.390  - 1.950.094.315  5.342.390 ₫ - 1.950.094.315 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Institutionalize Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Institutionalize

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.46 crt - AAA

  11.179.546,00 ₫
  5.136.913  - 90.625.975  5.136.913 ₫ - 90.625.975 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Manana Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Manana

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.08 crt - VS

  29.903.058,00 ₫
  6.346.792  - 1.731.937.678  6.346.792 ₫ - 1.731.937.678 ₫
 4. Nhẫn đính hôn Empire Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Empire

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.19 crt - VS

  15.650.823,00 ₫
  5.229.918  - 66.536.550  5.229.918 ₫ - 66.536.550 ₫
 5. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Cadence

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.12 crt - VS

  35.998.412,00 ₫
  6.411.950  - 2.758.225.558  6.411.950 ₫ - 2.758.225.558 ₫
 6. Nhẫn đính hôn Villeparis Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Villeparis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Sapphire Trắng

  0.976 crt - VS

  30.821.484,00 ₫
  6.083.187  - 1.722.812.896  6.083.187 ₫ - 1.722.812.896 ₫
 7. Nhẫn đính hôn Acker Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Acker

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  2.82 crt - VS

  29.378.012,00 ₫
  8.389.932  - 1.798.149.798  8.389.932 ₫ - 1.798.149.798 ₫
 8. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.576 crt - VS

  23.524.363,00 ₫
  8.313.690  - 1.069.748.875  8.313.690 ₫ - 1.069.748.875 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đính hôn Allison Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Allison

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Kim Cương

  1.92 crt - VS

  56.935.122,00 ₫
  7.746.466  - 3.803.006.328  7.746.466 ₫ - 3.803.006.328 ₫
 11. Nhẫn đính hôn Starila Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Starila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.45 crt - AA

  13.275.676,00 ₫
  6.769.912  - 371.493.526  6.769.912 ₫ - 371.493.526 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Rokh Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Rokh

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.876 crt - VS

  101.913.944,00 ₫
  6.509.010  - 1.565.420.545  6.509.010 ₫ - 1.565.420.545 ₫
 13. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 14. Nhẫn đính hôn Consecratedness A Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Consecratedness A

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.68 crt - VS

  19.167.989,00 ₫
  5.819.583  - 1.060.921.494  5.819.583 ₫ - 1.060.921.494 ₫
 15. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.74 crt - VS

  25.366.081,00 ₫
  9.992.649  - 1.095.217.153  9.992.649 ₫ - 1.095.217.153 ₫
 16. Nhẫn đính hôn Roenou Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Roenou

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.526 crt - VS

  44.349.413,00 ₫
  7.218.716  - 387.566.661  7.218.716 ₫ - 387.566.661 ₫
 17. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Cadence 1.6 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.72 crt - VS

  51.384.823,00 ₫
  6.620.130  - 3.105.237.635  6.620.130 ₫ - 3.105.237.635 ₫
 18. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Viviette 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.18 crt - VS

  40.177.697,00 ₫
  8.638.126  - 2.786.694.876  8.638.126 ₫ - 2.786.694.876 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đính hôn Arthalia Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Arthalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.8 crt - VS

  153.217.930,00 ₫
  7.981.142  - 1.819.143.557  7.981.142 ₫ - 1.819.143.557 ₫
 21. Nhẫn đính hôn Ocorie Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Ocorie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  10.129.453,00 ₫
  5.799.305  - 91.761.503  5.799.305 ₫ - 91.761.503 ₫
 22. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Ageall 1 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.24 crt - VS

  37.627.625,00 ₫
  7.656.705  - 2.777.069.922  7.656.705 ₫ - 2.777.069.922 ₫
 23. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Abella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.606 crt - VS

  21.859.731,00 ₫
  7.458.798  - 1.061.651.471  7.458.798 ₫ - 1.061.651.471 ₫
 24. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Ageall

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.49 crt - AA

  18.000.286,00 ₫
  9.473.551  - 306.295.269  9.473.551 ₫ - 306.295.269 ₫
 25. Nhẫn Consecratedness SET Solitaire Pave

  Nhẫn Consecratedness SET

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.824 crt - VS

  23.701.451,00 ₫
  (Giá Nhẫn Đôi)
  8.078.473  - 1.103.747.137  8.078.473 ₫ - 1.103.747.137 ₫
 26. Nhẫn đính hôn Manilla Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Manilla

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.36 crt - VS

  35.892.159,00 ₫
  6.596.879  - 2.779.354.498  6.596.879 ₫ - 2.779.354.498 ₫
 27. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 28. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Cadence 2.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.144 crt - VS

  519.335.542,00 ₫
  8.243.935  - 3.545.065.638  8.243.935 ₫ - 3.545.065.638 ₫
 29. Nhẫn đính hôn Shaed Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Shaed

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  10.979.478,00 ₫
  6.285.960  - 267.741.376  6.285.960 ₫ - 267.741.376 ₫
  Mới

 30. Nhẫn đính hôn Tasco Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Tasco

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.394 crt - AA

  14.445.271,00 ₫
  6.988.366  - 283.030.454  6.988.366 ₫ - 283.030.454 ₫
 31. Nhẫn đính hôn Susette Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Susette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.144 crt - VS

  187.680.135,00 ₫
  6.242.161  - 2.238.640.194  6.242.161 ₫ - 2.238.640.194 ₫
 32. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  23.639.807,00 ₫
  7.072.719  - 99.372.247  7.072.719 ₫ - 99.372.247 ₫
 33. Nhẫn đính hôn Oleysa Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Oleysa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.078 crt - VS

  33.656.519,00 ₫
  6.618.508  - 2.705.991.248  6.618.508 ₫ - 2.705.991.248 ₫
 34. Nhẫn đính hôn Zanyria Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Zanyria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.06 crt - VS

  113.496.604,00 ₫
  7.001.343  - 1.738.764.362  7.001.343 ₫ - 1.738.764.362 ₫
 35. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Alina Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Alina

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.596 crt - VS

  21.859.731,00 ₫
  7.262.514  - 1.063.679.200  7.262.514 ₫ - 1.063.679.200 ₫
 36. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Kabena 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.346 crt - VS

  36.418.017,00 ₫
  8.110.917  - 283.990.246  8.110.917 ₫ - 283.990.246 ₫
 37. Nhẫn đính hôn Natose Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Natose

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.924 crt - VS

  14.347.940,00 ₫
  6.062.910  - 1.129.431.704  6.062.910 ₫ - 1.129.431.704 ₫
 38. Nhẫn đính hôn Aubriel Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Aubriel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  33.578.113,00 ₫
  6.834.799  - 268.958.010  6.834.799 ₫ - 268.958.010 ₫
 39. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Kabena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.196 crt - VS

  19.986.650,00 ₫
  7.603.984  - 90.288.022  7.603.984 ₫ - 90.288.022 ₫
 40. Nhẫn đính hôn Atoryia Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Atoryia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.342 crt - VS

  33.375.881,00 ₫
  6.411.950  - 267.930.629  6.411.950 ₫ - 267.930.629 ₫
 41. Nhẫn đính hôn Blehe Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Blehe

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.6 crt - VS

  12.749.009,00 ₫
  6.184.574  - 821.081.670  6.184.574 ₫ - 821.081.670 ₫
 42. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Cassidy 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.74 crt - VS

  64.405.547,00 ₫
  7.358.223  - 1.078.076.080  7.358.223 ₫ - 1.078.076.080 ₫
 43. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.16 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Abella 0.16 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.266 crt - VS

  22.876.029,00 ₫
  7.232.774  - 90.950.413  7.232.774 ₫ - 90.950.413 ₫
 44. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Viviette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.68 crt - VS

  23.559.780,00 ₫
  8.333.967  - 1.079.901.037  8.333.967 ₫ - 1.079.901.037 ₫
 45. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Kabena 1.0 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.096 crt - VS

  220.069.190,00 ₫
  9.205.890  - 2.782.747.563  9.205.890 ₫ - 2.782.747.563 ₫
 46. Nhẫn đính hôn Gertha Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Gertha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.36 crt - VS

  28.006.455,00 ₫
  7.056.498  - 96.384.733  7.056.498 ₫ - 96.384.733 ₫
 47. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Abella 0.25 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Abella 0.25 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.356 crt - VS

  35.739.674,00 ₫
  7.417.704  - 277.190.595  7.417.704 ₫ - 277.190.595 ₫
 48. Nhẫn đính hôn Thursa Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Thursa

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.382 crt - VS

  333.432.236,00 ₫
  5.482.979  - 3.242.393.241  5.482.979 ₫ - 3.242.393.241 ₫
 49. Nhẫn đính hôn Vavuniya Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Vavuniya

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.628 crt - VS

  279.704.439,00 ₫
  8.273.135  - 1.311.237.916  8.273.135 ₫ - 1.311.237.916 ₫
 50. Thay Đổi Kích Thước Miễn Phí Trong 60 ngày
 51. Nhẫn đính hôn Zamazenta Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Zamazenta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.116 crt - VS

  78.515.299,00 ₫
  8.292.601  - 1.102.327.725  8.292.601 ₫ - 1.102.327.725 ₫
 52. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Viviette 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.98 crt - VS

  33.657.331,00 ₫
  8.496.185  - 1.746.402.143  8.496.185 ₫ - 1.746.402.143 ₫
 53. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Dahlia 0.25crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.33 crt - VS

  34.865.046,00 ₫
  7.115.977  - 280.854.020  7.115.977 ₫ - 280.854.020 ₫
 54. Nhẫn đính hôn Byrne Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Byrne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  59.620.377,00 ₫
  6.793.704  - 1.057.271.580  6.793.704 ₫ - 1.057.271.580 ₫
 55. Nhẫn đính hôn Ladre Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Ladre

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  58.036.856,00 ₫
  6.123.742  - 1.049.904.166  6.123.742 ₫ - 1.049.904.166 ₫
 56. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Sydney 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.938 crt - VS

  110.104.077,00 ₫
  7.795.131  - 1.739.142.873  7.795.131 ₫ - 1.739.142.873 ₫
 57. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Berdina 0.5 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.66 crt - VS

  62.052.570,00 ₫
  7.203.845  - 1.069.492.027  7.203.845 ₫ - 1.069.492.027 ₫
 58. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Ageall 0.8 crt

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  1.04 crt - VS

  34.932.367,00 ₫
  9.841.245  - 1.758.676.664  9.841.245 ₫ - 1.758.676.664 ₫
 59. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Sydney Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Sydney

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.638 crt - VS

  26.782.789,00 ₫
  9.229.142  - 1.090.080.242  9.229.142 ₫ - 1.090.080.242 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Xem Cả Bộ
  Nhẫn đính hôn Zarita Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Zarita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.22 crt - VS

  19.572.182,00 ₫
  5.834.452  - 86.002.752  5.834.452 ₫ - 86.002.752 ₫
 62. Nhẫn đính hôn Mayetta Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Mayetta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.566 crt - VS

  43.903.311,00 ₫
  6.370.313  - 384.349.327  6.370.313 ₫ - 384.349.327 ₫
 63. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Dahlia Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Dahlia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  22.001.403,00 ₫
  6.945.648  - 94.613.845  6.945.648 ₫ - 94.613.845 ₫
 64. Nhẫn đính hôn Navarra Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Navarra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  2.5 crt - VS

  645.407.313,00 ₫
  7.191.679  - 2.145.526.866  7.191.679 ₫ - 2.145.526.866 ₫
 65. Kích Thước Đá Quý
  Nhẫn đính hôn Cannoli Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Cannoli

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.466 crt - VS

  36.375.568,00 ₫
  5.335.360  - 269.160.781  5.335.360 ₫ - 269.160.781 ₫
 66. Nhẫn đính hôn Moqu Solitaire Pave

  Nhẫn đính hôn Moqu

  Vàng 14K & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  1.33 crt - VS

  16.704.431,00 ₫
  6.521.176  - 2.499.041.192  6.521.176 ₫ - 2.499.041.192 ₫

You’ve viewed 60 of 603 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng