Đang tải...
Tìm thấy 119 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Emmy Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  32.880.846,00 ₫
  8.252.858  - 103.535.857  8.252.858 ₫ - 103.535.857 ₫
 2. Nhẫn Alix Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.388.647,00 ₫
  6.640.137  - 75.607.266  6.640.137 ₫ - 75.607.266 ₫
 3. Nhẫn Maclovia Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  17.616.099,00 ₫
  6.379.506  - 85.448.507  6.379.506 ₫ - 85.448.507 ₫
 4. Nhẫn Monalisa Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  19.196.376,00 ₫
  7.212.227  - 86.894.954  7.212.227 ₫ - 86.894.954 ₫
 5. Nhẫn Mastiquer Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  23.463.261,00 ₫
  5.353.205  - 79.865.496  5.353.205 ₫ - 79.865.496 ₫
 6. Nhẫn Estrella Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  12.760.093,00 ₫
  6.663.929  - 69.429.447  6.663.929 ₫ - 69.429.447 ₫
 7. Nhẫn Tinka Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  18.270.379,00 ₫
  5.630.598  - 63.467.924  5.630.598 ₫ - 63.467.924 ₫
 8. Nhẫn Outih Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Outih

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  19.351.564,00 ₫
  9.387.034  - 129.828.741  9.387.034 ₫ - 129.828.741 ₫
  Mới

 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Norlene Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Norlene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  22.962.004,00 ₫
  5.799.305  - 92.924.067  5.799.305 ₫ - 92.924.067 ₫
 11. Nhẫn Masdevalia Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  33.579.195,00 ₫
  8.110.917  - 100.521.297  8.110.917 ₫ - 100.521.297 ₫
 12. Nhẫn Crocus Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.845 crt - VS

  121.592.921,00 ₫
  8.617.038  - 2.409.645.368  8.617.038 ₫ - 2.409.645.368 ₫
 13. Nhẫn Bleu Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Bleu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  10.295.727,00 ₫
  4.750.293  - 240.637.396  4.750.293 ₫ - 240.637.396 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Sonnett Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  39.943.562,00 ₫
  9.489.773  - 1.615.424.353  9.489.773 ₫ - 1.615.424.353 ₫
 16. Nhẫn Arisu Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Arisu

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.716 crt - SI

  57.317.687,00 ₫
  6.934.833  - 567.520.875  6.934.833 ₫ - 567.520.875 ₫
 17. Nhẫn Bewitch Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Bewitch

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  15.451.566,00 ₫
  6.509.010  - 265.348.653  6.509.010 ₫ - 265.348.653 ₫
 18. Nhẫn Mireinio Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Mireinio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  13.892.378,00 ₫
  5.353.205  - 62.156.660  5.353.205 ₫ - 62.156.660 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Darinka Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Darinka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.465 crt - VS

  24.902.136,00 ₫
  9.670.375  - 132.532.383  9.670.375 ₫ - 132.532.383 ₫
 21. Nhẫn Fredith Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Fredith

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  1.125 crt - VS

  117.163.279,00 ₫
  11.655.928  - 2.101.971.238  11.655.928 ₫ - 2.101.971.238 ₫
 22. Nhẫn Calcif Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Calcif

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.03 crt - VS1

  13.619.310,00 ₫
  6.891.035  - 74.268.962  6.891.035 ₫ - 74.268.962 ₫
 23. Nhẫn Ternisha Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Ternisha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  55.396.751,00 ₫
  7.847.312  - 480.125.744  7.847.312 ₫ - 480.125.744 ₫
 24. Nhẫn Desfe Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Desfe

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  11.153.862,00 ₫
  5.772.269  - 66.225.637  5.772.269 ₫ - 66.225.637 ₫
 25. Nhẫn Armanie Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Armanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.676 crt - SI

  41.029.614,00 ₫
  6.379.506  - 139.467.216  6.379.506 ₫ - 139.467.216 ₫
 26. Nhẫn Barnie Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Barnie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.34 crt - AAA

  22.917.396,00 ₫
  6.387.347  - 111.727.883  6.387.347 ₫ - 111.727.883 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn Omme Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Omme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  20.849.922,00 ₫
  9.046.375  - 1.764.638.190  9.046.375 ₫ - 1.764.638.190 ₫
 29. Nhẫn Currens Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Currens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  25.518.836,00 ₫
  9.027.450  - 105.347.293  9.027.450 ₫ - 105.347.293 ₫
 30. Nhẫn Gilena Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Gilena

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.37 crt - VS

  20.039.371,00 ₫
  6.488.733  - 93.113.328  6.488.733 ₫ - 93.113.328 ₫
 31. Nhẫn Bolagna Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Bolagna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  33.393.456,00 ₫
  8.005.475  - 127.571.206  8.005.475 ₫ - 127.571.206 ₫
 32. Nhẫn Karenia Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Karenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.816 crt - VS

  23.726.053,00 ₫
  10.122.424  - 380.726.454  10.122.424 ₫ - 380.726.454 ₫
 33. Nhẫn Priscella Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Priscella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  15.467.786,00 ₫
  6.077.780  - 70.335.163  6.077.780 ₫ - 70.335.163 ₫
 34. Nhẫn Florestine Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Florestine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  13.326.776,00 ₫
  6.642.299  - 72.673.812  6.642.299 ₫ - 72.673.812 ₫
 35. Nhẫn Evalett Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Evalett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.745 crt - VS

  60.629.105,00 ₫
  7.002.424  - 123.448.154  7.002.424 ₫ - 123.448.154 ₫
 36. Nhẫn Shantae Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Shantae

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  38.117.524,00 ₫
  6.370.313  - 99.412.804  6.370.313 ₫ - 99.412.804 ₫
 37. Nhẫn Veruca Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Veruca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.304 crt - VS

  119.438.392,00 ₫
  10.850.514  - 2.111.447.499  10.850.514 ₫ - 2.111.447.499 ₫
 38. Nhẫn Valeska Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Valeska

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.11 crt - VS

  109.699.342,00 ₫
  8.743.027  - 2.060.808.333  8.743.027 ₫ - 2.060.808.333 ₫
 39. Nhẫn Orihuela Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Orihuela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.498 crt - VS

  21.218.969,00 ₫
  5.941.246  - 111.268.261  5.941.246 ₫ - 111.268.261 ₫
 40. Nhẫn Clemmie Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Clemmie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  16.494.901,00 ₫
  6.285.960  - 76.215.584  6.285.960 ₫ - 76.215.584 ₫
 41. Nhẫn Corissa Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Corissa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.708 crt - VS

  209.595.022,00 ₫
  10.430.639  - 3.436.068.431  10.430.639 ₫ - 3.436.068.431 ₫
 42. Nhẫn Nevertheless Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Nevertheless

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - VS

  33.920.935,00 ₫
  6.696.372  - 1.863.699.528  6.696.372 ₫ - 1.863.699.528 ₫
 43. Nhẫn Cevennes Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Cevennes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.084 crt - VS

  39.837.850,00 ₫
  9.065.301  - 209.924.053  9.065.301 ₫ - 209.924.053 ₫
 44. Nhẫn Reassignment Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Reassignment

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AA

  18.226.040,00 ₫
  6.549.565  - 1.668.888.815  6.549.565 ₫ - 1.668.888.815 ₫
 45. Nhẫn Debrisha Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.18 crt - VS

  105.667.406,00 ₫
  6.791.540  - 2.041.869.342  6.791.540 ₫ - 2.041.869.342 ₫
 46. Nhẫn Purvaja Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Purvaja

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.845 crt - VS

  115.784.423,00 ₫
  6.953.218  - 2.376.390.608  6.953.218 ₫ - 2.376.390.608 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn Utilization Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Utilization

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.604 crt - VS

  28.061.609,00 ₫
  6.732.060  - 142.535.845  6.732.060 ₫ - 142.535.845 ₫
 49. Nhẫn Shulamis Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  23.658.462,00 ₫
  8.532.684  - 313.189.546  8.532.684 ₫ - 313.189.546 ₫
 50. Nhẫn Tivona Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Tivona

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  2 crt - VS

  68.277.970,00 ₫
  10.085.384  - 5.474.396.010  10.085.384 ₫ - 5.474.396.010 ₫
 51. Nhẫn Justino Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Justino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.508 crt - VS

  59.644.980,00 ₫
  6.285.960  - 119.933.427  6.285.960 ₫ - 119.933.427 ₫
 52. Nhẫn Emil Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Emil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.14 crt - VS1

  18.541.826,00 ₫
  6.832.636  - 84.529.274  6.832.636 ₫ - 84.529.274 ₫
 53. Nhẫn Kizzie Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Kizzie

  Vàng 14K & Đá Rhodolite & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAA

  13.689.064,00 ₫
  7.241.426  - 367.019.001  7.241.426 ₫ - 367.019.001 ₫
 54. Nhẫn Frolinde Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Frolinde

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương

  1 crt - AAA

  63.202.158,00 ₫
  8.278.272  - 247.910.181  8.278.272 ₫ - 247.910.181 ₫
 55. Nhẫn Cover Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Cover

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  19.664.917,00 ₫
  8.523.221  - 146.199.278  8.523.221 ₫ - 146.199.278 ₫
 56. Nhẫn Exten Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Exten

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.410.506,00 ₫
  5.555.978  - 245.301.173  5.555.978 ₫ - 245.301.173 ₫
 57. Nhẫn Neutralization Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Neutralization

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  10.569.875,00 ₫
  4.967.936  - 58.303.970  4.967.936 ₫ - 58.303.970 ₫
 58. Nhẫn Changure Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Changure

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.076 crt - VS1

  13.226.201,00 ₫
  6.488.733  - 71.646.434  6.488.733 ₫ - 71.646.434 ₫
 59. Nhẫn Schoinoussa Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Schoinoussa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.656 crt - VS

  25.880.313,00 ₫
  9.538.438  - 133.316.442  9.538.438 ₫ - 133.316.442 ₫
 60. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 61. Nhẫn Mell Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Mell

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.424 crt - VS

  23.790.401,00 ₫
  5.555.978  - 105.901.540  5.555.978 ₫ - 105.901.540 ₫
 62. Nhẫn Zophiel Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Zophiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  32.860.837,00 ₫
  7.157.883  - 361.138.582  7.157.883 ₫ - 361.138.582 ₫
 63. Nhẫn Despoina Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  36.782.196,00 ₫
  7.088.941  - 115.891.482  7.088.941 ₫ - 115.891.482 ₫
 64. Nhẫn Priyota Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Priyota

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.495 crt - VS1

  37.809.039,00 ₫
  8.223.117  - 120.649.889  8.223.117 ₫ - 120.649.889 ₫
 65. Nhẫn Adilene Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Adilene

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.084 crt - VS

  11.202.797,00 ₫
  5.190.987  - 59.371.913  5.190.987 ₫ - 59.371.913 ₫
 66. Nhẫn Etheldra Two-Stone

  Nhẫn GLAMIRA Etheldra

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.08 crt - VS

  109.780.181,00 ₫
  9.449.218  - 2.064.255.478  9.449.218 ₫ - 2.064.255.478 ₫

You’ve viewed 60 of 119 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng