Đang tải...
Tìm thấy 119 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn GLAMIRA Emmy

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.34 crt - VS

  36.088.129,00 ₫
  9.594.294  - 117.933.401  9.594.294 ₫ - 117.933.401 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Monalisa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  21.503.671,00 ₫
  8.388.639  - 99.027.832  8.388.639 ₫ - 99.027.832 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Masdevalia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.37 crt - VS

  37.158.783,00 ₫
  9.445.709  - 115.117.370  9.445.709 ₫ - 115.117.370 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Estrella

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  14.692.003,00 ₫
  7.770.528  - 80.320.367  7.770.528 ₫ - 80.320.367 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Tinka

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.406 crt - VS

  35.004.455,00 ₫
  6.468.082  - 86.872.224  6.468.082 ₫ - 86.872.224 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Mastiquer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.32 crt - VS

  25.451.198,00 ₫
  6.113.178  - 88.697.687  6.113.178 ₫ - 88.697.687 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Maclovia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  19.701.130,00 ₫
  7.332.417  - 96.664.629  7.332.417 ₫ - 96.664.629 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Ternisha

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.58 crt - VS

  59.509.528,00 ₫
  9.084.862  - 511.299.461  9.084.862 ₫ - 511.299.461 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn GLAMIRA Darinka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.465 crt - VS

  28.403.354,00 ₫
  11.335.417  - 152.107.766  11.335.417 ₫ - 152.107.766 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Bleu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.2 crt - AAA

  11.519.094,00 ₫
  5.368.841  - 256.145.005  5.368.841 ₫ - 256.145.005 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Alix

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.379.155,00 ₫
  7.698.076  - 86.150.526  7.698.076 ₫ - 86.150.526 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Sonnett

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Swarovski

  1.06 crt - AA

  44.148.751,00 ₫
  11.092.871  - 1.704.402.292  11.092.871 ₫ - 1.704.402.292 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn GLAMIRA Bewitch

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.28 crt - VS

  17.398.218,00 ₫
  7.514.115  - 284.772.231  7.514.115 ₫ - 284.772.231 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Evalett

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.745 crt - VS

  64.838.464,00 ₫
  8.105.055  - 137.079.535  8.105.055 ₫ - 137.079.535 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Clemmie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  18.416.232,00 ₫
  7.238.172  - 86.362.792  7.238.172 ₫ - 86.362.792 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Schoinoussa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.656 crt - VS

  21.493.198,00 ₫
  6.993.362  - 122.419.225  6.993.362 ₫ - 122.419.225 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Kalogiros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.01 crt - VS

  38.108.873,00 ₫
  8.320.715  - 1.856.227.049  8.320.715 ₫ - 1.856.227.049 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Neutralization

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  11.843.150,00 ₫
  5.646.199  - 65.490.254  5.646.199 ₫ - 65.490.254 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Srprise

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.2 crt - VS

  20.432.732,00 ₫
  10.222.592  - 128.263.540  10.222.592 ₫ - 128.263.540 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Fronnie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - VS

  19.037.172,00 ₫
  8.456.563  - 112.485.311  8.456.563 ₫ - 112.485.311 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Desfe

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  12.713.994,00 ₫
  6.597.138  - 75.268.505  6.597.138 ₫ - 75.268.505 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Barnie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.34 crt - AAA

  25.139.313,00 ₫
  7.344.304  - 123.537.147  7.344.304 ₫ - 123.537.147 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Outih

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  22.259.326,00 ₫
  10.896.174  - 147.367.218  10.896.174 ₫ - 147.367.218 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn GLAMIRA Orihuela

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.498 crt - VS

  23.027.719,00 ₫
  6.686.289  - 121.145.650  6.686.289 ₫ - 121.145.650 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Changure

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.076 crt - VS1

  15.068.700,00 ₫
  7.492.888  - 82.004.323  7.492.888 ₫ - 82.004.323 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Hera

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.3 crt - SI

  142.095.173,00 ₫
  8.628.638  - 331.696.540  8.628.638 ₫ - 331.696.540 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Shantae

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.56 crt - VS

  40.939.615,00 ₫
  7.278.644  - 110.008.908  7.278.644 ₫ - 110.008.908 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Zarlish

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.235 crt - VS

  30.649.946,00 ₫
  12.293.714  - 51.286.169  12.293.714 ₫ - 51.286.169 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Mireinio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.4 crt - VS

  15.395.303,00 ₫
  6.091.952  - 84.862.804  6.091.952 ₫ - 84.862.804 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Damacia

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.235 crt - VS

  17.223.313,00 ₫
  8.193.923  - 100.159.901  8.193.923 ₫ - 100.159.901 ₫
 35. Nhẫn GLAMIRA Eustolia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương

  0.35 crt - AA

  21.183.294,00 ₫
  8.313.922  - 118.923.962  8.313.922 ₫ - 118.923.962 ₫
 36. Nhẫn GLAMIRA Omme

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  23.976.112,00 ₫
  10.618.817  - 1.859.538.353  10.618.817 ₫ - 1.859.538.353 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Emil

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.14 crt - VS1

  20.818.485,00 ₫
  7.926.754  - 96.551.422  7.926.754 ₫ - 96.551.422 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Shedricka

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.66 crt - VS

  29.389.386,00 ₫
  7.592.793  - 219.409.332  7.592.793 ₫ - 219.409.332 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Slayton

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  19.860.471,00 ₫
  7.514.115  - 2.496.695.711  7.514.115 ₫ - 2.496.695.711 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Cevennes

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.084 crt - VS

  43.519.036,00 ₫
  10.460.327  - 230.149.848  10.460.327 ₫ - 230.149.848 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Cuenca

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.702 crt - VS

  31.201.830,00 ₫
  7.153.267  - 135.211.618  7.153.267 ₫ - 135.211.618 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Armanie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.676 crt - SI

  44.173.374,00 ₫
  7.313.172  - 152.999.274  7.313.172 ₫ - 152.999.274 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Reassignment

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.82 crt - AA

  20.302.543,00 ₫
  7.556.567  - 1.754.001.112  7.556.567 ₫ - 1.754.001.112 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Currens

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  43.778.564,00 ₫
  10.599.005  - 137.504.059  10.599.005 ₫ - 137.504.059 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Florestine

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.06 crt - VS

  15.322.284,00 ₫
  7.728.076  - 83.928.842  7.728.076 ₫ - 83.928.842 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Utilization

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.604 crt - VS

  30.375.986,00 ₫
  7.620.246  - 154.937.942  7.620.246 ₫ - 154.937.942 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn GLAMIRA Fontelle

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.532 crt - AAA

  13.653.894,00 ₫
  7.060.720  - 127.867.311  7.060.720 ₫ - 127.867.311 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Justino

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.508 crt - VS

  63.948.941,00 ₫
  7.089.588  - 130.640.886  7.089.588 ₫ - 130.640.886 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Nevertheless

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  1.09 crt - VS

  36.843.219,00 ₫
  7.743.359  - 1.958.622.791  7.743.359 ₫ - 1.958.622.791 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Erin

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.808 crt - SI

  69.072.689,00 ₫
  10.848.627  - 639.817.714  10.848.627 ₫ - 639.817.714 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Cover

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  22.772.721,00 ₫
  10.007.499  - 165.565.249  10.007.499 ₫ - 165.565.249 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Exten

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.245.842,00 ₫
  6.346.668  - 262.088.380  6.346.668 ₫ - 262.088.380 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Norlene

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  25.148.935,00 ₫
  6.622.609  - 103.641.010  6.622.609 ₫ - 103.641.010 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Crocus

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.845 crt - VS

  129.434.101,00 ₫
  10.070.895  - 2.534.733.266  10.070.895 ₫ - 2.534.733.266 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Bolagna

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.496 crt - VS

  36.698.880,00 ₫
  9.311.276  - 143.518.181  9.311.276 ₫ - 143.518.181 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Karenia

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.816 crt - VS

  27.135.153,00 ₫
  11.736.736  - 411.705.593  11.736.736 ₫ - 411.705.593 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Shulamis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.35 crt - VS

  27.249.775,00 ₫
  10.069.763  - 342.069.130  10.069.763 ₫ - 342.069.130 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Mell

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.424 crt - VS

  25.867.799,00 ₫
  6.367.893  - 116.376.800  6.367.893 ₫ - 116.376.800 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn GLAMIRA Priscella

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.14 crt - VS

  17.303.972,00 ₫
  7.041.476  - 79.994.901  7.041.476 ₫ - 79.994.901 ₫
 62. Nhẫn GLAMIRA Zophiel

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.39 crt - VS

  35.807.659,00 ₫
  8.299.488  - 386.106.657  8.299.488 ₫ - 386.106.657 ₫
 63. Nhẫn GLAMIRA Debrisha

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.18 crt - VS

  111.725.128,00 ₫
  7.788.641  - 2.143.801.153  7.788.641 ₫ - 2.143.801.153 ₫
 64. Nhẫn GLAMIRA Despoina

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.42 crt - VS

  40.246.222,00 ₫
  8.218.828  - 131.291.827  8.218.828 ₫ - 131.291.827 ₫
 65. Nhẫn GLAMIRA Salvina

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Kim Cương

  0.59 crt - AAA

  27.415.056,00 ₫
  9.441.747  - 277.229.810  9.441.747 ₫ - 277.229.810 ₫
 66. Nhẫn GLAMIRA Priyota

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Swarovski & Kim Cương

  0.495 crt - VS1

  41.135.746,00 ₫
  9.523.256  - 135.211.615  9.523.256 ₫ - 135.211.615 ₫

You’ve viewed 60 of 119 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng