Đang tải...
Tìm thấy 245 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Leocadia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.128 crt - AAA

  21.165.464,00 ₫
  10.599.005  - 120.070.180  10.599.005 ₫ - 120.070.180 ₫
 2. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Jacinthe

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.62 crt - VS

  28.603.448,00 ₫
  7.865.622  - 1.641.360.141  7.865.622 ₫ - 1.641.360.141 ₫
 3. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Elfried

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.35 crt - AA

  16.111.054,00 ₫
  7.344.304  - 387.394.387  7.344.304 ₫ - 387.394.387 ₫
 4. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Crio

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.078 crt - VS

  12.170.033,00 ₫
  5.752.330  - 65.532.700  5.752.330 ₫ - 65.532.700 ₫
 5. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Loveness

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  12.641.824,00 ₫
  6.962.230  - 80.659.988  6.962.230 ₫ - 80.659.988 ₫
 6. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Govinde

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  9.627.972,00 ₫
  5.355.823  - 55.655.393  5.355.823 ₫ - 55.655.393 ₫
 7. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Gufor

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  16.826.522,00 ₫
  8.843.731  - 97.046.704  8.843.731 ₫ - 97.046.704 ₫
 8. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Clysi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  13.004.654,00 ₫
  7.429.209  - 75.593.977  7.429.209 ₫ - 75.593.977 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Zakia

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.532 crt - VS

  37.054.066,00 ₫
  11.391.454  - 171.494.463  11.391.454 ₫ - 171.494.463 ₫
 11. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Profonda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  12.932.484,00 ₫
  7.323.078  - 74.532.660  7.323.078 ₫ - 74.532.660 ₫
 12. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Jolin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.16 crt - VS

  21.301.879,00 ₫
  11.034.853  - 132.947.481  11.034.853 ₫ - 132.947.481 ₫
 13. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Ranunga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.128 crt - VS

  11.005.984,00 ₫
  5.334.313  - 64.414.784  5.334.313 ₫ - 64.414.784 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Enje

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.112 crt - VS

  19.727.736,00 ₫
  9.271.653  - 106.881.564  9.271.653 ₫ - 106.881.564 ₫
 16. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Vryonisi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.016 crt - VS

  11.237.776,00 ₫
  6.304.215  - 64.513.841  6.304.215 ₫ - 64.513.841 ₫
 17. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Eroce

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  18.931.323,00 ₫
  9.393.917  - 104.475.912  9.393.917 ₫ - 104.475.912 ₫
 18. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Famu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.102 crt - AAA

  18.968.116,00 ₫
  9.727.312  - 114.155.114  9.727.312 ₫ - 114.155.114 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Lytho

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.486 crt - VS

  17.908.216,00 ₫
  8.069.395  - 410.516.921  8.069.395 ₫ - 410.516.921 ₫
 21. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Linnige

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.93 crt - VS

  21.675.745,00 ₫
  9.129.013  - 2.603.308.414  9.129.013 ₫ - 2.603.308.414 ₫
 22. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Bignat

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.28 crt - AAA

  27.031.569,00 ₫
  11.994.282  - 164.150.159  11.994.282 ₫ - 164.150.159 ₫
 23. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Emilirar

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.456 crt - AAA

  23.485.924,00 ₫
  11.492.775  - 160.725.649  11.492.775 ₫ - 160.725.649 ₫
 24. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Laxian

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.456 crt - VS

  30.304.666,00 ₫
  14.109.838  - 204.749.027  14.109.838 ₫ - 204.749.027 ₫
 25. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Daletir

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.09 crt - VS

  9.636.745,00 ₫
  5.377.332  - 61.471.405  5.377.332 ₫ - 61.471.405 ₫
 26. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Kest

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.144 crt - VS

  12.113.430,00 ₫
  5.829.028  - 70.768.525  5.829.028 ₫ - 70.768.525 ₫
 27. Bảo hành trọn đời
 28. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Nifer

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.906 crt - VS

  24.729.220,00 ₫
  12.035.319  - 164.079.404  12.035.319 ₫ - 164.079.404 ₫
 29. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Ufandin

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  10.941.456,00 ₫
  5.592.425  - 73.386.438  5.592.425 ₫ - 73.386.438 ₫
 30. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Uloch

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  11.184.568,00 ₫
  5.355.823  - 59.419.526  5.355.823 ₫ - 59.419.526 ₫
 31. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Diep

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.056 crt - VS

  13.842.951,00 ₫
  7.471.662  - 79.867.538  7.471.662 ₫ - 79.867.538 ₫
 32. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Mitsanya

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  12.460.976,00 ₫
  5.570.916  - 63.976.103  5.570.916 ₫ - 63.976.103 ₫
 33. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Vince

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  16.393.222,00 ₫
  8.823.353  - 94.117.471  8.823.353 ₫ - 94.117.471 ₫
 34. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Selina

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  13.976.535,00 ₫
  7.417.322  - 88.471.271  7.417.322 ₫ - 88.471.271 ₫
 35. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Ttrena

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.008 crt - VS

  16.267.279,00 ₫
  8.925.240  - 93.707.097  8.925.240 ₫ - 93.707.097 ₫
 36. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Sheila

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.152 crt - VS

  15.860.584,00 ₫
  8.375.054  - 101.221.215  8.375.054 ₫ - 101.221.215 ₫
 37. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Nasra

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.104 crt - VS

  17.970.196,00 ₫
  9.067.880  - 104.023.084  9.067.880 ₫ - 104.023.084 ₫
 38. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Asumend

  Vàng 14K & Ngọc Trai Trắng
  10.195.705,00 ₫
  5.837.235  - 58.372.357  5.837.235 ₫ - 58.372.357 ₫
 39. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Munita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  11.518.811,00 ₫
  6.367.893  - 65.150.628  6.367.893 ₫ - 65.150.628 ₫
 40. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Wisend

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  19.066.606,00 ₫
  9.885.801  - 107.390.996  9.885.801 ₫ - 107.390.996 ₫
 41. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Ebomwu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.04 crt - VS

  9.352.879,00 ₫
  5.097.711  - 53.985.589  5.097.711 ₫ - 53.985.589 ₫
 42. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Twirl

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.126 crt - VS

  11.505.509,00 ₫
  5.656.953  - 62.164.792  5.656.953 ₫ - 62.164.792 ₫
 43. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Gunes

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  15.448.510,00 ₫
  5.054.692  - 74.928.883  5.054.692 ₫ - 74.928.883 ₫
 44. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Citeey

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.19 crt - VS

  24.863.089,00 ₫
  11.957.490  - 155.178.507  11.957.490 ₫ - 155.178.507 ₫
 45. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Patopa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  17.867.461,00 ₫
  9.618.067  - 109.018.348  9.618.067 ₫ - 109.018.348 ₫
 46. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Nplooj

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.094 crt - VS

  13.944.555,00 ₫
  7.238.172  - 81.070.364  7.238.172 ₫ - 81.070.364 ₫
 47. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 48. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Wegyl

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  15.595.397,00 ₫
  7.824.868  - 90.339.193  7.824.868 ₫ - 90.339.193 ₫
 49. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Routine

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  12.077.206,00 ₫
  6.087.140  - 70.372.307  6.087.140 ₫ - 70.372.307 ₫
 50. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Merila

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.15 crt - VS

  13.710.216,00 ₫
  7.492.888  - 88.683.536  7.492.888 ₫ - 88.683.536 ₫
 51. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Hepopin

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.1 crt - AAA

  19.384.718,00 ₫
  9.965.046  - 206.079.207  9.965.046 ₫ - 206.079.207 ₫
 52. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Rgunder

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.208 crt - VS

  18.208.214,00 ₫
  9.292.031  - 114.990.018  9.292.031 ₫ - 114.990.018 ₫
 53. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Bazing

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.152 crt - VS

  14.933.701,00 ₫
  7.865.622  - 95.914.635  7.865.622 ₫ - 95.914.635 ₫
 54. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Unwaldi

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.112 crt - VS

  10.685.608,00 ₫
  5.936.575  - 68.886.459  5.936.575 ₫ - 68.886.459 ₫
 55. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Brolsa

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  10.890.512,00 ₫
  5.943.367  - 109.669.285  5.943.367 ₫ - 109.669.285 ₫
 56. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Igur

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  19.621.038,00 ₫
  9.667.878  - 114.622.095  9.667.878 ₫ - 114.622.095 ₫
 57. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Loluto

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.098 crt - VS

  19.165.096,00 ₫
  10.044.291  - 127.796.559  10.044.291 ₫ - 127.796.559 ₫
 58. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Zuga

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  10.319.667,00 ₫
  5.794.783  - 62.532.718  5.794.783 ₫ - 62.532.718 ₫
 59. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Blatt

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.102 crt - VS

  15.601.340,00 ₫
  7.641.473  - 88.428.823  7.641.473 ₫ - 88.428.823 ₫
 60. Nhẫn Exclusive
 61. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Cihi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.174 crt - VS

  12.703.806,00 ₫
  5.879.688  - 68.108.162  5.879.688 ₫ - 68.108.162 ₫
 62. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Propinquity

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  13.927.009,00 ₫
  7.195.720  - 80.787.351  7.195.720 ₫ - 80.787.351 ₫
 63. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Mangay

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.352 crt - VS

  25.097.427,00 ₫
  11.736.736  - 167.801.090  11.736.736 ₫ - 167.801.090 ₫
 64. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Gynds

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.1 crt - AAA

  15.025.399,00 ₫
  7.947.131  - 103.131.581  7.947.131 ₫ - 103.131.581 ₫
 65. Nhẫn đeo ngón út Antofagasta Pinky
  Mới

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Antofagasta

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.072 crt - VS1

  21.196.030,00 ₫
  9.965.046  - 114.579.640  9.965.046 ₫ - 114.579.640 ₫
 66. Nhẫn đeo ngón út Pagliara Pinky
  Mới

  Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Pagliara

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  15.684.831,00 ₫
  8.558.449  - 89.886.365  8.558.449 ₫ - 89.886.365 ₫

You’ve viewed 60 of 245 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng