Đang tải...
Tìm thấy 78 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
Xem
 1. Nhẫn Ahti Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ahti

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  15.131.247,00 ₫
  7.301.851  - 86.263.735  7.301.851 ₫ - 86.263.735 ₫
 2. Nhẫn Giraudel Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Giraudel

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  13.009.747,00 ₫
  6.962.230  - 75.367.560  6.962.230 ₫ - 75.367.560 ₫
 3. Nhẫn Bayleigh Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bayleigh

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - VS1

  13.471.632,00 ₫
  7.259.399  - 81.254.327  7.259.399 ₫ - 81.254.327 ₫
 4. Nhẫn Asterosya Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Asterosya

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.524 crt - AAA

  21.192.066,00 ₫
  8.681.562  - 138.098.393  8.681.562 ₫ - 138.098.393 ₫
 5. Nhẫn Gael Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Gael

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  11.688.623,00 ₫
  7.004.683  - 77.405.290  7.004.683 ₫ - 77.405.290 ₫
 6. Nhẫn Sinelle Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sinelle

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.134 crt - VS

  16.776.145,00 ₫
  8.069.395  - 92.716.540  8.069.395 ₫ - 92.716.540 ₫
 7. Nhẫn Kopaonik Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kopaonik

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  16.104.545,00 ₫
  8.415.808  - 89.872.208  8.415.808 ₫ - 89.872.208 ₫
 8. Nhẫn Neahalkidon Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Neahalkidon

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  14.335.685,00 ₫
  7.705.152  - 85.202.424  7.705.152 ₫ - 85.202.424 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Nhẫn Apocynum Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Apocynum

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  17.473.501,00 ₫
  8.965.995  - 97.301.423  8.965.995 ₫ - 97.301.423 ₫
 11. Nhẫn Avala Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Avala

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.524 crt - AAA

  25.159.124,00 ₫
  10.222.592  - 160.810.553  10.222.592 ₫ - 160.810.553 ₫
 12. Nhẫn Cumerka Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Cumerka

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.596 crt - VS1

  38.715.097,00 ₫
  11.371.644  - 180.933.102  11.371.644 ₫ - 180.933.102 ₫
 13. Nhẫn Delices Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Delices

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  13.563.896,00 ₫
  7.344.304  - 78.452.454  7.344.304 ₫ - 78.452.454 ₫
 14. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 15. Nhẫn Famatina Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Famatina

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.392 crt - AAA

  26.950.058,00 ₫
  11.111.267  - 164.263.366  11.111.267 ₫ - 164.263.366 ₫
 16. Nhẫn Golija Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Golija

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.332 crt - AAA

  21.389.614,00 ₫
  9.516.180  - 129.579.569  9.516.180 ₫ - 129.579.569 ₫
 17. Nhẫn Ksirovuni Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Ksirovuni

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu

  0.32 crt - VS1

  29.272.784,00 ₫
  10.209.008  - 137.362.554  10.209.008 ₫ - 137.362.554 ₫
 18. Nhẫn Levuka Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Levuka

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  17.679.254,00 ₫
  9.053.730  - 102.013.659  9.053.730 ₫ - 102.013.659 ₫
 19. Nhẫn Nasinu Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nasinu

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  16.272.374,00 ₫
  8.476.940  - 94.046.722  8.476.940 ₫ - 94.046.722 ₫
 20. Nhẫn Natumbua Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Natumbua

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  20.573.108,00 ₫
  10.539.572  - 118.669.245  10.539.572 ₫ - 118.669.245 ₫
 21. Nhẫn Sayan Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Sayan

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.368 crt - AAA

  20.534.051,00 ₫
  8.843.731  - 126.480.525  8.843.731 ₫ - 126.480.525 ₫
 22. Nhẫn Bellora Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bellora

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  25.807.517,00 ₫
  11.431.077  - 150.664.376  11.431.077 ₫ - 150.664.376 ₫
 23. Nhẫn Bense Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bense

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.542 crt - VS

  32.900.502,00 ₫
  12.490.978  - 194.022.664  12.490.978 ₫ - 194.022.664 ₫
 24. Nhẫn Bioche Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bioche

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.494 crt - VS

  30.330.420,00 ₫
  11.552.775  - 178.782.166  11.552.775 ₫ - 178.782.166 ₫
 25. Nhẫn Coneja Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Coneja

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.332 crt - AAA

  30.584.288,00 ₫
  13.153.239  - 182.220.831  13.153.239 ₫ - 182.220.831 ₫
 26. Bảo hành trọn đời
 27. Nhẫn Dubuc Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Dubuc

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  22.723.476,00 ₫
  10.853.722  - 130.980.510  10.853.722 ₫ - 130.980.510 ₫
 28. Nhẫn Eggleston Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Eggleston

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  23.316.681,00 ₫
  11.148.060  - 134.376.720  11.148.060 ₫ - 134.376.720 ₫
 29. Nhẫn Galion Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Galion

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  22.832.720,00 ₫
  10.964.098  - 131.518.239  10.964.098 ₫ - 131.518.239 ₫
 30. Nhẫn Hampstead Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hampstead

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  16.680.202,00 ₫
  8.701.090  - 96.381.615  8.701.090 ₫ - 96.381.615 ₫
 31. Nhẫn Labasa Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Labasa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  18.719.343,00 ₫
  9.549.010  - 108.056.085  9.549.010 ₫ - 108.056.085 ₫
 32. Nhẫn Lautoka Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Lautoka

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  11.895.508,00 ₫
  6.389.120  - 68.900.611  6.389.120 ₫ - 68.900.611 ₫
 33. Nhẫn Liossion Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Liossion

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.2 crt - AAA

  15.826.903,00 ₫
  7.683.925  - 96.027.842  7.683.925 ₫ - 96.027.842 ₫
 34. Nhẫn Nausori Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nausori

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  24.130.355,00 ₫
  11.607.963  - 138.947.446  11.607.963 ₫ - 138.947.446 ₫
 35. Nhẫn Savusavu Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Savusavu

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.062 crt - VS

  18.126.138,00 ₫
  9.495.803  - 104.659.875  9.495.803 ₫ - 104.659.875 ₫
 36. Nhẫn Seaqaqa Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Seaqaqa

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.114 crt - VS

  24.386.203,00 ₫
  11.313.625  - 141.154.983  11.313.625 ₫ - 141.154.983 ₫
 37. Nhẫn Acharnes Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Acharnes

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  11.851.639,00 ₫
  6.282.988  - 70.980.789  6.282.988 ₫ - 70.980.789 ₫
 38. Nhẫn Aditi Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aditi

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.086 crt - VS

  15.877.282,00 ₫
  9.469.765  - 108.820.232  9.469.765 ₫ - 108.820.232 ₫
 39. Nhẫn Alkyonias Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Alkyonias

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.24 crt - VS1

  19.975.657,00 ₫
  7.450.436  - 97.372.177  7.450.436 ₫ - 97.372.177 ₫
 40. Nhẫn Amaterasu Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Amaterasu

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  14.575.400,00 ₫
  8.517.695  - 99.084.431  8.517.695 ₫ - 99.084.431 ₫
 41. Nhẫn Anopatisia Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Anopatisia

  14K Vàng Trắng và Vàng Vàng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  14.187.383,00 ₫
  7.620.246  - 84.353.371  7.620.246 ₫ - 84.353.371 ₫
 42. Nhẫn Aylaia Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Aylaia

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Swarovski

  0.258 crt - VS1

  16.867.843,00 ₫
  7.556.567  - 89.716.547  7.556.567 ₫ - 89.716.547 ₫
 43. Nhẫn Barboleta Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Barboleta

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.13 crt - VS1

  19.788.299,00 ₫
  9.149.389  - 106.824.957  9.149.389 ₫ - 106.824.957 ₫
 44. Nhẫn Bayu Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Bayu

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.118 crt - VS

  14.037.667,00 ₫
  8.130.527  - 95.051.433  8.130.527 ₫ - 95.051.433 ₫
 45. Nhẫn Buttermere Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Buttermere

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.332 crt - AAA

  21.908.669,00 ₫
  9.801.462  - 132.551.256  9.801.462 ₫ - 132.551.256 ₫
 46. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 47. Nhẫn Callalily Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Callalily

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  25.396.859,00 ₫
  11.015.041  - 144.508.745  11.015.041 ₫ - 144.508.745 ₫
 48. Nhẫn Eleftheriossa Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Eleftheriossa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Kim Cương Đen

  0.16 crt - VS1

  16.874.918,00 ₫
  7.959.867  - 95.108.036  7.959.867 ₫ - 95.108.036 ₫
 49. Nhẫn Erythros Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Erythros

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  13.643.990,00 ₫
  7.195.720  - 81.579.800  7.195.720 ₫ - 81.579.800 ₫
 50. Nhẫn Escorial Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Escorial

  14K Vàng Trắng & Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.332 crt - AAA

  28.322.695,00 ₫
  12.031.074  - 169.272.779  12.031.074 ₫ - 169.272.779 ₫
 51. Nhẫn Feileacon Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Feileacon

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.432 crt - VS1

  22.698.004,00 ₫
  10.202.781  - 145.909.680  10.202.781 ₫ - 145.909.680 ₫
 52. Nhẫn Hiltonisia Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Hiltonisia

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.096 crt - AAA

  17.759.347,00 ₫
  9.169.767  - 105.141.005  9.169.767 ₫ - 105.141.005 ₫
 53. Nhẫn Jonda Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Jonda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.286 crt - VS

  21.289.142,00 ₫
  9.414.294  - 125.518.266  9.414.294 ₫ - 125.518.266 ₫
 54. Nhẫn Kalirrois Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kalirrois

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  18.413.967,00 ₫
  9.370.710  - 108.551.371  9.370.710 ₫ - 108.551.371 ₫
 55. Nhẫn Kifisoudan Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Kifisoudan

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.088 crt - AAA

  13.456.631,00 ₫
  7.153.267  - 80.419.424  7.153.267 ₫ - 80.419.424 ₫
 56. Nhẫn Marnivathi Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Marnivathi

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.152 crt - AAA

  14.166.157,00 ₫
  7.089.588  - 85.669.401  7.089.588 ₫ - 85.669.401 ₫
 57. Nhẫn Mediterranean Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mediterranean

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.352 crt - VS

  25.484.595,00 ₫
  10.412.214  - 139.527.640  10.412.214 ₫ - 139.527.640 ₫
 58. Nhẫn Mesogeion Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mesogeion

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.08 crt - AAA

  21.305.840,00 ₫
  10.915.985  - 125.107.891  10.915.985 ₫ - 125.107.891 ₫
 59. Nhẫn Exclusive
 60. Nhẫn Michoutzos Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Michoutzos

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.232 crt - AAA

  22.043.949,00 ₫
  10.282.026  - 132.296.536  10.282.026 ₫ - 132.296.536 ₫
 61. Nhẫn Micovoda Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Micovoda

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.312 crt - AAA

  24.277.524,00 ₫
  10.915.985  - 146.447.412  10.915.985 ₫ - 146.447.412 ₫
 62. Nhẫn Mirasarkoudi Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mirasarkoudi

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.248 crt - AAA

  23.742.620,00 ₫
  11.114.098  - 135.607.844  11.114.098 ₫ - 135.607.844 ₫
 63. Nhẫn Mnisileous Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Mnisileous

  14K Vàng Trắng và Vàng Vàng với Rhodium Đen & Kim Cương Đen

  0.13 crt - AAA

  21.501.122,00 ₫
  10.717.873  - 127.570.147  10.717.873 ₫ - 127.570.147 ₫
 64. Nhẫn Navva Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Navva

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  17.920.384,00 ₫
  9.149.389  - 103.853.274  9.149.389 ₫ - 103.853.274 ₫
 65. Nhẫn Nymphalis Animals
  Mới

  Nhẫn GLAMIRA Nymphalis

  14K Vàng Hồng với Rhodium Đen & Kim Cương Nâu & Đá Sapphire Trắng

  0.278 crt - VS1

  15.453.321,00 ₫
  7.259.399  - 100.584.424  7.259.399 ₫ - 100.584.424 ₫

You’ve viewed 60 of 78 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng