Đang tải...
Tìm thấy 72 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Scorpio Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.775 crt - VS

  30.288.535,00 ₫
  8.320.715  - 164.178.465  8.320.715 ₫ - 164.178.465 ₫
 2. Cung Hoàng Đạo
  Dây chuyền nữ Brandie - Virgo Cung hoàng đạo

  Dây chuyền nữ Brandie - Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.09 crt - AAA

  11.285.605,00 ₫
  5.458.841  - 53.971.437  5.458.841 ₫ - 53.971.437 ₫
 3. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Jolyn Pisces Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Jolyn Pisces

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.21 crt - VS

  14.330.309,00 ₫
  4.602.997  - 75.141.151  4.602.997 ₫ - 75.141.151 ₫
 4. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Aydases - Libra Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Aydases - Libra

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.662.301,00 ₫
  4.181.583  - 48.579.955  4.181.583 ₫ - 48.579.955 ₫
 5. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Toebra - Taurus Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Toebra - Taurus

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.148 crt - VS

  17.273.124,00 ₫
  3.699.604  - 51.792.202  3.699.604 ₫ - 51.792.202 ₫
 6. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Endessous - Cancer Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Endessous - Cancer

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.049 crt - VS

  17.885.291,00 ₫
  7.030.154  - 33.212.103  7.030.154 ₫ - 33.212.103 ₫
 7. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Foat - Leo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Foat - Leo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  8.799.579,00 ₫
  2.839.231  - 32.716.822  2.839.231 ₫ - 32.716.822 ₫
 8. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Sarsocaq - Taurus Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Sarsocaq - Taurus

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  14.749.740,00 ₫
  5.009.409  - 67.641.183  5.009.409 ₫ - 67.641.183 ₫
 9. Bảo hành trọn đời
 10. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Swin - Aries Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Swin - Aries

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  11.698.246,00 ₫
  4.542.431  - 51.594.093  4.542.431 ₫ - 51.594.093 ₫
 11. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Trapider - Virgo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Trapider - Virgo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  22.508.665,00 ₫
  7.944.301  - 103.796.671  7.944.301 ₫ - 103.796.671 ₫
 12. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Ding - Cancer Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Ding - Cancer

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.252 crt - AAA

  13.402.011,00 ₫
  5.033.183  - 84.537.333  5.033.183 ₫ - 84.537.333 ₫
 13. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Caux - Gemini Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Caux - Gemini

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  18.652.835,00 ₫
  6.304.215  - 81.721.306  6.304.215 ₫ - 81.721.306 ₫
 14. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Ellermas - Leo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Ellermas - Leo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  12.726.730,00 ₫
  4.839.599  - 53.829.928  4.839.599 ₫ - 53.829.928 ₫
 15. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Widero - Virgo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Widero - Virgo

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.24 crt - AAA

  15.616.905,00 ₫
  5.943.367  - 85.471.287  5.943.367 ₫ - 85.471.287 ₫
 16. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Mauna - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Mauna - Sagittarius

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.152 crt - VS

  18.660.759,00 ₫
  6.049.499  - 71.843.994  6.049.499 ₫ - 71.843.994 ₫
 17. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Cavignac - Virgo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Cavignac - Virgo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.8 crt - VS

  46.749.116,00 ₫
  7.152.418  - 152.617.198  7.152.418 ₫ - 152.617.198 ₫
 18. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Cavalaire - Virgo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Cavalaire - Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.43 crt - VS

  27.089.020,00 ₫
  9.212.219  - 188.560.419  9.212.219 ₫ - 188.560.419 ₫
 19. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Magdalene - Aries Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Magdalene - Aries

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.28 crt - AAA

  21.341.218,00 ₫
  8.439.582  - 120.140.934  8.439.582 ₫ - 120.140.934 ₫
 20. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Gagei - Aquarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Gagei - Aquarius

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.02 crt - AAA

  11.408.436,00 ₫
  4.457.526  - 50.348.817  4.457.526 ₫ - 50.348.817 ₫
 21. Cung Hoàng Đạo
  Dây chuyền nữ Tbear - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Dây chuyền nữ Tbear - Sagittarius

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.25 crt - AAA

  14.757.948,00 ₫
  7.143.362  - 273.409.080  7.143.362 ₫ - 273.409.080 ₫
 22. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Ofren - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Ofren - Sagittarius

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  12.003.620,00 ₫
  4.733.467  - 52.032.765  4.733.467 ₫ - 52.032.765 ₫
 23. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Sulnes - Capricorn Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Sulnes - Capricorn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.114 crt - VS1

  16.334.921,00 ₫
  4.452.431  - 61.881.775  4.452.431 ₫ - 61.881.775 ₫
 24. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Gildo - Aries Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Gildo - Aries

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.05 crt - VS

  9.779.103,00 ₫
  3.506.020  - 54.325.208  3.506.020 ₫ - 54.325.208 ₫
 25. Bảo hành trọn đời
 26. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Bicgesa - Pisces Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Bicgesa - Pisces

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.28 crt - AAA

  18.195.477,00 ₫
  5.540.067  - 81.042.064  5.540.067 ₫ - 81.042.064 ₫
 27. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Eling - Scorpio Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Eling - Scorpio

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  17.090.578,00 ₫
  5.879.688  - 92.192.954  5.879.688 ₫ - 92.192.954 ₫
 28. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Coridiu - Aquarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Coridiu - Aquarius

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.39 crt - AAA

  15.691.057,00 ₫
  5.985.820  - 97.669.346  5.985.820 ₫ - 97.669.346 ₫
 29. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Bicge - Aquarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Bicge - Aquarius

  Vàng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.114 crt - VS

  14.125.687,00 ₫
  3.893.188  - 59.306.319  3.893.188 ₫ - 59.306.319 ₫
 30. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Steve - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Steve - Sagittarius

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  15.044.077,00 ₫
  5.858.462  - 91.244.844  5.858.462 ₫ - 91.244.844 ₫
 31. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Sensoxas - Aries Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Sensoxas - Aries

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  13.876.064,00 ₫
  5.497.614  - 74.560.959  5.497.614 ₫ - 74.560.959 ₫
 32. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Stevni - Pisces Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Stevni - Pisces

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.312 crt - VS

  19.428.585,00 ₫
  6.537.704  - 98.037.264  6.537.704 ₫ - 98.037.264 ₫
 33. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Jingba - Aquarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Jingba - Aquarius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.064 crt - VS

  12.816.730,00 ₫
  4.430.922  - 53.575.216  4.430.922 ₫ - 53.575.216 ₫
 34. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Prendry - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Prendry - Sagittarius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.015 crt - VS

  9.744.009,00 ₫
  3.419.983  - 39.013.960  3.419.983 ₫ - 39.013.960 ₫
 35. Cung Hoàng Đạo
  Dây chuyền nữ Alejandrina - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Dây chuyền nữ Alejandrina - Sagittarius

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.162 crt - VS

  13.012.012,00 ₫
  5.292.427  - 65.433.647  5.292.427 ₫ - 65.433.647 ₫
 36. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Ocump - Leo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Ocump - Leo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  15.697.849,00 ₫
  6.070.725  - 263.291.202  6.070.725 ₫ - 263.291.202 ₫
 37. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Auxect - Capricorn Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Auxect - Capricorn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.24 crt - VS1

  26.010.158,00 ₫
  6.378.082  - 91.230.694  6.378.082 ₫ - 91.230.694 ₫
 38. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Kymbio - Gemini Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Kymbio - Gemini

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.312 crt - VS

  12.522.957,00 ₫
  4.473.940  - 81.961.871  4.473.940 ₫ - 81.961.871 ₫
 39. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Stanne - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Stanne - Sagittarius

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.461 crt - VS

  17.195.577,00 ₫
  6.749.967  - 113.631.532  6.749.967 ₫ - 113.631.532 ₫
 40. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Erkuyol - Taurus Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Erkuyol - Taurus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.66 crt - VS

  34.181.157,00 ₫
  13.443.898  - 221.291.399  13.443.898 ₫ - 221.291.399 ₫
 41. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Objea - Scorpio Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Objea - Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  12.902.201,00 ₫
  5.264.125  - 62.490.264  5.264.125 ₫ - 62.490.264 ₫
 42. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Saczamas - Virgo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Saczamas - Virgo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  12.170.601,00 ₫
  4.581.487  - 68.702.501  4.581.487 ₫ - 68.702.501 ₫
 43. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 44. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Sersoraz - Pisces Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Sersoraz - Pisces

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.256 crt - AAA

  13.934.649,00 ₫
  5.433.936  - 81.848.663  5.433.936 ₫ - 81.848.663 ₫
 45. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Neshas - Cancer Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Neshas - Cancer

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  11.076.739,00 ₫
  4.202.810  - 46.726.192  4.202.810 ₫ - 46.726.192 ₫
 46. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Culer - Virgo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Culer - Virgo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.16 crt - VS

  14.617.004,00 ₫
  5.030.636  - 68.985.518  5.030.636 ₫ - 68.985.518 ₫
 47. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Herley - Aries Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Herley - Aries

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.78 crt - VS

  42.002.064,00 ₫
  9.271.654  - 175.980.295  9.271.654 ₫ - 175.980.295 ₫
 48. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Zellay - Sagittarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Zellay - Sagittarius

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  1.404 crt - AAA

  49.509.386,00 ₫
  10.182.970  - 1.413.672.538  10.182.970 ₫ - 1.413.672.538 ₫
 49. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Dyhto - Aries Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Dyhto - Aries

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.016 crt - VS

  12.826.070,00 ₫
  5.285.352  - 58.287.456  5.285.352 ₫ - 58.287.456 ₫
 50. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Inwin - Capricorn Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Inwin - Capricorn

  Vàng Trắng 14K
  11.397.681,00 ₫
  4.499.978  - 48.962.027  4.499.978 ₫ - 48.962.027 ₫
 51. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Olle - Gemini Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Olle - Gemini

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.402 crt - VS

  18.266.798,00 ₫
  7.193.172  - 128.192.783  7.193.172 ₫ - 128.192.783 ₫
 52. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Supikan - Capricorn Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Supikan - Capricorn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.213 crt - VS

  14.545.401,00 ₫
  5.816.010  - 81.480.742  5.816.010 ₫ - 81.480.742 ₫
 53. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Obduc - Gemini Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Obduc - Gemini

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  11.872.866,00 ₫
  4.691.015  - 54.551.624  4.691.015 ₫ - 54.551.624 ₫
 54. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Aceing - Capricorn Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Aceing - Capricorn

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.024 crt - VS

  13.484.652,00 ₫
  5.646.199  - 62.631.776  5.646.199 ₫ - 62.631.776 ₫
 55. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Libi - Scorpio Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Libi - Scorpio

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.096 crt - VS

  16.362.939,00 ₫
  6.846.759  - 84.112.801  6.846.759 ₫ - 84.112.801 ₫
 56. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Alfe - Aquarius Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Alfe - Aquarius

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.064 crt - VS

  14.062.290,00 ₫
  5.879.688  - 68.645.896  5.879.688 ₫ - 68.645.896 ₫
 57. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Ufferz - Libra Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Ufferz - Libra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  25.892.423,00 ₫
  10.614.572  - 148.853.065  10.614.572 ₫ - 148.853.065 ₫
 58. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Eneni - Taurus Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Eneni - Taurus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.12 crt - VS

  11.100.228,00 ₫
  4.108.281  - 59.221.411  4.108.281 ₫ - 59.221.411 ₫
 59. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Haldi - Taurus Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Haldi - Taurus

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.048 crt - VS

  12.012.394,00 ₫
  4.818.089  - 57.395.949  4.818.089 ₫ - 57.395.949 ₫
 60. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Kennethes - Libra Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Kennethes - Libra

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.24 crt - VS

  21.443.387,00 ₫
  9.053.730  - 130.400.317  9.053.730 ₫ - 130.400.317 ₫
 61. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Stige - Scorpio Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Stige - Scorpio

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.282 crt - VS

  24.171.393,00 ₫
  9.676.368  - 150.197.393  9.676.368 ₫ - 150.197.393 ₫
 62. Trang sức gốm sứ
 63. Cung Hoàng Đạo
  Dây chuyền nữ Newmoon - Pisces Cung hoàng đạo

  Dây chuyền nữ Newmoon - Pisces

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.18 crt - VS

  11.280.794,00 ₫
  5.197.333  - 59.702.544  5.197.333 ₫ - 59.702.544 ₫
 64. Cung Hoàng Đạo
  Mặt dây chuyền nữ Axsea - Leo Cung hoàng đạo

  Mặt dây chuyền nữ Axsea - Leo

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.174 crt - VS

  14.070.214,00 ₫
  5.624.973  - 69.381.742  5.624.973 ₫ - 69.381.742 ₫

You’ve viewed 60 of 72 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng