Đang tải...
Tìm thấy 41 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu [i]
Xem
Sắp xếp theo Bán Chạy Nhất
 1. Nhẫn GLAMIRA Cuit

  Nhẫn GLAMIRA Cuit

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.162 crt - AAA

  11.829.501,00 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Aquery

  Nhẫn GLAMIRA Aquery

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương Đen

  0.015 crt - AAA

  10.379.269,00 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Avendano

  Nhẫn GLAMIRA Avendano

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  20.275.941,00 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Bendel

  Nhẫn GLAMIRA Bendel

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.312 crt - AAAAA

  28.936.237,00 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Burbidge

  Nhẫn GLAMIRA Burbidge

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  21.038.096,00 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Bushnell

  Nhẫn GLAMIRA Bushnell

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  19.527.302,00 ₫
 7. Bảo hành trọn đời
 8. Nhẫn GLAMIRA Catrina

  Nhẫn GLAMIRA Catrina

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.122.811,00 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Desrosier

  Nhẫn GLAMIRA Desrosier

  Vàng Hồng 585 & Kim Cương

  0.158 crt - VS

  16.059.344,00 ₫
 10. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 11. Nhẫn GLAMIRA Dillon

  Nhẫn GLAMIRA Dillon

  Vàng 585 & Ngọc Lục Bảo

  0.66 crt - AAA

  34.007.723,00 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Elona

  Nhẫn GLAMIRA Elona

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.154 crt - VS

  15.693.812,00 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Hilley

  Nhẫn GLAMIRA Hilley

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.155 crt - AAA

  37.192.609,00 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Korita

  Nhẫn GLAMIRA Korita

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.44 crt - AAAAA

  18.098.429,00 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Lanier

  Nhẫn GLAMIRA Lanier

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.016 crt - VS

  8.489.155,00 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Luetta

  Nhẫn GLAMIRA Luetta

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.18 crt - VS

  13.072.093,00 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Madelyn

  Nhẫn GLAMIRA Madelyn

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.02 crt - VS

  23.628.453,00 ₫
 18. Bảo hành trọn đời
 19. Nhẫn GLAMIRA Norris

  Nhẫn GLAMIRA Norris

  Vàng Trắng 585 & Hồng Ngọc

  0.278 crt - AAA

  24.395.203,00 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Pardo

  Nhẫn GLAMIRA Pardo

  Vàng Trắng 585 & Kim Cương

  0.278 crt - VS

  29.599.170,00 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Reardon

  Nhẫn GLAMIRA Reardon

  Vàng 585 & Đá Sapphire

  0.264 crt - AAA

  33.447.799,00 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Samella

  Nhẫn GLAMIRA Samella

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  24.016.965,00 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Shadduck

  Nhẫn GLAMIRA Shadduck

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.103 crt - AAAAA

  20.294.324,00 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Sherlyn

  Nhẫn GLAMIRA Sherlyn

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.43 crt - AAA

  28.249.782,00 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Spight

  Nhẫn GLAMIRA Spight

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.335 crt - AAAAA

  21.286.019,00 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Strothers

  Nhẫn GLAMIRA Strothers

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.165 crt - VS

  13.917.251,00 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Taalty

  Nhẫn GLAMIRA Taalty

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.205 crt - AAAAA

  11.687.830,00 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Veola

  Nhẫn GLAMIRA Veola

  Vàng 585 & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  19.230.442,00 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Wildt

  Nhẫn GLAMIRA Wildt

  Vàng Hồng 585 & Đá Swarovski

  0.18 crt - AAAAA

  15.902.534,00 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Yezo

  Nhẫn GLAMIRA Yezo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.195 crt - AAAAA

  29.609.172,00 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Zaremba

  Nhẫn GLAMIRA Zaremba

  Vàng 585 & Kim Cương Đen

  0.366 crt - AAA

  19.279.649,00 ₫

You’ve viewed 41 of 41 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng