Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Bondoflove Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.426 crt - AAA

  17.507.745,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 2. Nhẫn Tadafuq Đá Opal Đen

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.42 crt - AAA

  13.318.236,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 3. Bông tai nữ Wahda Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.37 crt - AAA

  10.194.006,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 4. Bông tai nữ Yhteys Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.74 crt - AAA

  14.641.344,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 5. Bông tai nữ Huipu Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.704 crt - AAA

  13.276.350,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 6. Bông tai nữ Kukutana Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Kukutana

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.504 crt - AAA

  23.074.416,00 ₫
  9.749.953  - 2.903.448.496  9.749.953 ₫ - 2.903.448.496 ₫
 7. Bông tai nữ Moetsje Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Moetsje

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.28 crt - AAA

  26.935.624,00 ₫
  10.724.948  - 1.939.759.667  10.724.948 ₫ - 1.939.759.667 ₫
 8. Bông tai nữ Tekot Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Tekot

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.532 crt - AAA

  32.614.936,00 ₫
  13.194.276  - 679.751.486  13.194.276 ₫ - 679.751.486 ₫
 9. Dây chuyền nữ Tengja Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Tengja

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.522 crt - AAA

  16.791.710,00 ₫
  7.944.301  - 981.547.228  7.944.301 ₫ - 981.547.228 ₫
 10. Dây chuyền nữ Whakaaro Đá Opal Đen

  Dây chuyền nữ Whakaaro

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.598 crt - AAA

  38.511.891,00 ₫
  13.747.859  - 686.713.723  13.747.859 ₫ - 686.713.723 ₫
 11. Đồ trang sức trên cơ thể Yakapin Đá Opal Đen

  Đồ trang sức trên cơ thể GLAMIRA Yakapin

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  1.025 crt - AAA

  45.216.011,00 ₫
  12.950.881  - 1.394.710.368  12.950.881 ₫ - 1.394.710.368 ₫
 12. Bông tai nữ Huipu - A Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Huipu - A

  Vàng 14K & Đá Opal Đen

  0.5 crt - AAA

  9.971.554,00 ₫
  4.951.674  - 465.238.353  4.951.674 ₫ - 465.238.353 ₫
 13. Bông tai nữ Huipu - B Đá Opal Đen

  Bông tai nữ Huipu - B

  Vàng 14K & Đá Opal Đen & Đá Moissanite

  0.908 crt - AAA

  16.646.523,00 ₫
  7.702.604  - 543.931.379  7.702.604 ₫ - 543.931.379 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng