Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas Kim Cương Nâu

  Mặt dây chuyền nữ Gyvenimas

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  15.931.904,00 ₫
  4.366.393  - 60.296.877  4.366.393 ₫ - 60.296.877 ₫
 2. Bông tai nữ Kinabuhi Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Kinabuhi

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  14.637.665,00 ₫
  4.669.788  - 64.358.180  4.669.788 ₫ - 64.358.180 ₫
 3. Nhẫn Kohtuda Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.09 crt - VS1

  14.354.081,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 4. Nhẫn Povrzete Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  17.974.159,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 5. Bông tai nữ Batasuna Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.18 crt - VS1

  15.463.511,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 6. Nhẫn Strasta Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.07 crt - VS1

  12.541.071,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 7. Nhẫn Renkonti Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Renkonti

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  17.603.123,00 ₫
  7.295.059  - 87.763.731  7.295.059 ₫ - 87.763.731 ₫
 8. Bông tai nữ Adzinstva Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  20.709.806,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 9. Nhẫn Bondoflove Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.426 crt - VS1

  63.837.715,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 10. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.286.341,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 11. Bông tai nữ Enhed Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.192 crt - VS1

  17.298.879,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 12. Bông tai nữ Forhard Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.768.320,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 13. Bông tai nữ Forhold Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.156 crt - VS1

  16.992.088,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 14. Bông tai nữ Jednota Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.456 crt - VS1

  31.107.019,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 15. Nhẫn Kafala Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.102 crt - VS1

  19.303.774,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 16. Nhẫn Konexioa Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  24.851.484,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 17. Nhẫn Lidhje Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.104 crt - VS1

  20.468.674,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 18. Nhẫn Nexum Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  25.407.613,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Passie Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu

  0.066 crt - VS1

  12.351.733,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 21. Bông tai nữ Relasyon Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.093 crt - VS1

  11.209.473,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 22. Bông tai nữ Relatie Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.084 crt - VS1

  16.147.281,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 23. Bông tai nữ Relationship Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.24 crt - VS1

  23.993.376,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 24. Bông tai nữ Rilato Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.397.567,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 25. Vòng đeo ngón tay Sambungan Kim Cương Nâu

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  9.958.819,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 26. Nhẫn Spojeny Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  15.934.734,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 27. Bông tai nữ Spolu Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.216 crt - VS1

  23.157.058,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 28. Bông tai nữ Suhde Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.360.492,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 29. Nhẫn Tadafuq Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.42 crt - VS1

  59.421.792,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 30. Nhẫn Verbintenis Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.102 crt - VS1

  14.446.911,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 31. Bông tai nữ Veza Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.568 crt - VS1

  67.703.450,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 32. Nhẫn Vezu Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.528 crt - VS1

  42.407.062,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 33. Bông tai nữ Wahda Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.37 crt - VS1

  219.004.338,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Wananga Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.134 crt - VS1

  14.157.384,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 35. Bông tai nữ Yhteys Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.74 crt - VS1

  432.262.006,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 36. Bông tai nữ Zajedno Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.492 crt - VS1

  39.799.338,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 37. Bông tai nữ Aikya Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.324 crt - VS1

  21.160.936,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 38. Nhẫn Chidones Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.228 crt - VS1

  24.094.411,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫
 39. Bông tai nữ Dibana Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Dibana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.202 crt - VS1

  19.435.094,00 ₫
  6.755.627  - 94.796.714  6.755.627 ₫ - 94.796.714 ₫
 40. Vòng tay Filmkien Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Filmkien

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  3.36 crt - VS1

  183.282.149,00 ₫
  12.679.185  - 375.394.446  12.679.185 ₫ - 375.394.446 ₫
 41. Dây chuyền nữ Harremana Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Harremana

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.264 crt - VS1

  24.924.502,00 ₫
  7.274.682  - 92.730.686  7.274.682 ₫ - 92.730.686 ₫
 42. Bông tai nữ Huipu Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Huipu

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.704 crt - VS1

  432.113.988,00 ₫
  6.316.950  - 504.478.737  6.316.950 ₫ - 504.478.737 ₫
 43. Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan Kim Cương Nâu

  Vòng đeo lòng bàn tay Jinsilhan

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.546 crt - VS1

  42.291.873,00 ₫
  11.981.829  - 59.312.547  11.981.829 ₫ - 59.312.547 ₫
 44. Vòng tay Odnos Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Odnos

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  3.92 crt - VS1

  209.822.116,00 ₫
  13.075.409  - 432.563.985  13.075.409 ₫ - 432.563.985 ₫
 45. Nhẫn Passy Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Passy

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.054 crt - VS1

  15.484.452,00 ₫
  7.471.662  - 81.339.230  7.471.662 ₫ - 81.339.230 ₫
 46. Vòng tay Prawdziwy Kim Cương Nâu

  Vòng tay GLAMIRA Prawdziwy

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.312 crt - VS1

  68.350.995,00 ₫
  22.188.574  - 111.952.676  22.188.574 ₫ - 111.952.676 ₫
 47. Bông tai nữ Rankontre Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Rankontre

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  16.213.224,00 ₫
  5.879.688  - 74.985.489  5.879.688 ₫ - 74.985.489 ₫
 48. Bông tai nữ Tutaki Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Tutaki

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  15.323.417,00 ₫
  5.370.257  - 69.891.174  5.370.257 ₫ - 69.891.174 ₫
 49. Nhẫn Ubuzima Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.138 crt - VS1

  21.353.105,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 50. Dây chuyền nữ Aito Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Aito

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.27 crt - VS1

  26.666.193,00 ₫
  7.746.189  - 116.107.937  7.746.189 ₫ - 116.107.937 ₫
 51. Mặt dây chuyền nữ Bophelong Kim Cương Nâu

  Mặt dây chuyền nữ Bophelong

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.096 crt - VS1

  14.389.175,00 ₫
  3.914.697  - 48.594.101  3.914.697 ₫ - 48.594.101 ₫
 52. Bông tai nữ Duruovo Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Duruovo

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.252 crt - VS1

  25.511.764,00 ₫
  7.567.888  - 111.990.030  7.567.888 ₫ - 111.990.030 ₫
 53. Bông tai nữ Halawai Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  19.716.980,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 54. Dây chuyền nữ Hamkke Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Hamkke

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.776 crt - VS1

  61.863.101,00 ₫
  11.507.492  - 121.432.629  11.507.492 ₫ - 121.432.629 ₫
 55. Bông tai nữ Hlangana Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Hlangana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nâu

  0.144 crt - VS1

  20.940.465,00 ₫
  7.726.378  - 100.442.915  7.726.378 ₫ - 100.442.915 ₫
 56. Dây chuyền nữ Jinkhene Kim Cương Nâu

  Dây chuyền nữ Jinkhene

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.108 crt - VS1

  16.472.467,00 ₫
  6.378.082  - 79.683.580  6.378.082 ₫ - 79.683.580 ₫
 57. Vòng tay nữ Kartu Kim Cương Nâu

  Vòng tay nữ Kartu

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.226 crt - VS1

  39.743.300,00 ₫
  11.363.719  - 60.535.182  11.363.719 ₫ - 60.535.182 ₫
 58. Airpods® Kukuman Kim Cương Nâu

  Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.216 crt - VS1

  18.090.763,00 ₫
  6.176.857  - 81.636.405  6.176.857 ₫ - 81.636.405 ₫
 59. Bông tai nữ Lifetyd Kim Cương Nâu

  Bông tai nữ Lifetyd

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu & Kim Cương

  0.202 crt - VS1

  21.882.064,00 ₫
  8.063.169  - 108.806.084  8.063.169 ₫ - 108.806.084 ₫
 60. Nhẫn Manawa Kim Cương Nâu

  Nhẫn GLAMIRA Manawa

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.054 crt - VS1

  21.008.673,00 ₫
  9.216.465  - 112.966.445  9.216.465 ₫ - 112.966.445 ₫
 61. Kẹp tóc Reunirse Kim Cương Nâu

  Kẹp tóc GLAMIRA Reunirse

  Vàng 14K & Kim Cương Nâu

  0.432 crt - VS1

  36.591.617,00 ₫
  9.132.974  - 150.834.182  9.132.974 ₫ - 150.834.182 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng