Đang tải...
Tìm thấy 172 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay nữ Voolav Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Voolav

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  10.830.230,00 ₫
  5.527.898  - 69.268.536  5.527.898 ₫ - 69.268.536 ₫
 2. Nhẫn Bondoflove Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Bondoflove

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - AA

  20.309.619,00 ₫
  8.782.599  - 976.141.596  8.782.599 ₫ - 976.141.596 ₫
 3. Vòng tay nữ Relazieone Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Relazieone

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.486 crt - AAA

  23.477.433,00 ₫
  9.521.275  - 49.466.933  9.521.275 ₫ - 49.466.933 ₫
 4. Nhẫn Kohtuda Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kohtuda

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.09 crt - AAA

  11.269.190,00 ₫
  5.900.915  - 70.046.835  5.900.915 ₫ - 70.046.835 ₫
 5. Nhẫn Kafala Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kafala

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  15.822.659,00 ₫
  8.089.772  - 96.777.836  8.089.772 ₫ - 96.777.836 ₫
 6. Nhẫn Kholbo Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kholbo

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  18.395.854,00 ₫
  8.741.844  - 119.023.013  8.741.844 ₫ - 119.023.013 ₫
 7. Vòng tay nữ Mengalir Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Mengalir

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.308 crt - AAA

  11.599.188,00 ₫
  5.603.746  - 88.018.445  5.603.746 ₫ - 88.018.445 ₫
 8. Mặt dây chuyền nữ Zenizeni Đá Sapphire Trắng

  Mặt dây chuyền nữ Zenizeni

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  10.296.458,00 ₫
  3.247.908  - 49.259.195  3.247.908 ₫ - 49.259.195 ₫
 9. Dây chuyền nữ Verbonnet Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Verbonnet

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.136 crt - AAA

  45.057.520,00 ₫
  15.595.397  - 175.579.543  15.595.397 ₫ - 175.579.543 ₫
 10. Bông tai nữ Batasuna Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Batasuna

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  9.293.728,00 ₫
  4.258.847  - 64.103.469  4.258.847 ₫ - 64.103.469 ₫
 11. Bông tai nữ Jednota Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Jednota

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  16.871.238,00 ₫
  7.471.662  - 122.942.806  7.471.662 ₫ - 122.942.806 ₫
 12. Nhẫn Spojiti Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Spojiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  17.395.954,00 ₫
  7.865.622  - 99.112.733  7.865.622 ₫ - 99.112.733 ₫
 13. Vòng Cổ Folyam Đá Sapphire Trắng

  GLAMIRA Vòng Cổ Folyam

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.72 crt - AAA

  77.181.990,00 ₫
  25.202.710  - 602.501.856  25.202.710 ₫ - 602.501.856 ₫
 14. Nhẫn Upoznati Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Upoznati

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  13.219.465,00 ₫
  7.195.720  - 79.315.660  7.195.720 ₫ - 79.315.660 ₫
 15. Nhẫn Passie Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Passie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.066 crt - AAA

  10.087.592,00 ₫
  5.370.257  - 61.796.873  5.370.257 ₫ - 61.796.873 ₫
 16. Nhẫn Povrzete Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Povrzete

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  13.870.405,00 ₫
  7.195.720  - 86.674.116  7.195.720 ₫ - 86.674.116 ₫
 17. Nhẫn Verbintenis Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Verbintenis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  10.965.796,00 ₫
  5.646.199  - 68.971.369  5.646.199 ₫ - 68.971.369 ₫
 18. Dây chuyền nữ Ukubamba Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Ukubamba

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.056 crt - AAA

  31.674.188,00 ₫
  10.992.400  - 178.046.321  10.992.400 ₫ - 178.046.321 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  30.171.647,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 21. Xỏ khuyên tai Elkarrekin Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Elkarrekin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  10.786.362,00 ₫
  5.349.030  - 69.678.909  5.349.030 ₫ - 69.678.909 ₫
 22. Nhẫn Ceangal Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ceangal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.438 crt - AAA

  16.983.313,00 ₫
  7.811.283  - 127.046.559  7.811.283 ₫ - 127.046.559 ₫
 23. Nhẫn Strasta Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Strasta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  9.625.990,00 ₫
  5.349.030  - 60.480.839  5.349.030 ₫ - 60.480.839 ₫
 24. Nhẫn Sumpay Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Sumpay

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  15.385.680,00 ₫
  7.600.718  - 96.834.440  7.600.718 ₫ - 96.834.440 ₫
 25. Bông tai nữ Adzinstva Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Adzinstva

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  14.143.799,00 ₫
  6.622.609  - 92.532.575  6.622.609 ₫ - 92.532.575 ₫
 26. Bông tai nữ Halawai Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Halawai

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  14.792.475,00 ₫
  7.274.682  - 93.438.230  7.274.682 ₫ - 93.438.230 ₫
 27. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - L Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Lienax - L

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.12 crt - AAA

  15.998.413,00 ₫
  7.686.756  - 97.075.011  7.686.756 ₫ - 97.075.011 ₫
 28. Bông tai nữ Eriline Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Eriline

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  16.884.541,00 ₫
  7.706.566  - 109.740.039  7.706.566 ₫ - 109.740.039 ₫
 29. Bông tai nữ Tikras Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Tikras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  10.987.588,00 ₫
  4.945.731  - 75.947.750  4.945.731 ₫ - 75.947.750 ₫
 30. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  11.652.679,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 31. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  9.821.273,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - C Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  8.315.902,00 ₫
  4.151.300  - 54.212.005  4.151.300 ₫ - 54.212.005 ₫
 33. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D Đá Sapphire Trắng

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  8.185.148,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 34. Nhẫn Ubuzima Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ubuzima

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.138 crt - AAA

  16.626.712,00 ₫
  8.313.922  - 103.527.810  8.313.922 ₫ - 103.527.810 ₫
 35. Vòng đeo ngón tay Zaedno Đá Sapphire Trắng

  Vòng đeo ngón tay Zaedno

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  15.137.756,00 ₫
  7.682.227  - 93.268.420  7.682.227 ₫ - 93.268.420 ₫
 36. Dây chuyền nữ Pristven Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Pristven

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  16.299.827,00 ₫
  7.983.924  - 35.526.622  7.983.924 ₫ - 35.526.622 ₫
 37. Chữ viết tắt
  Dây chuyền nữ Connectat - E Đá Sapphire Trắng

  Dây chuyền nữ Connectat - E

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.396 crt - AAA

  23.524.979,00 ₫
  9.631.085  - 145.810.622  9.631.085 ₫ - 145.810.622 ₫
 38. Chữ viết tắt
  Vòng tay nữ Lienax - S Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay nữ Lienax - S

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  16.611.145,00 ₫
  7.983.924  - 104.674.029  7.983.924 ₫ - 104.674.029 ₫
 39. Bông tai nữ Enhed Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Enhed

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  10.732.872,00 ₫
  4.945.731  - 73.004.368  4.945.731 ₫ - 73.004.368 ₫
 40. Bông tai nữ Forhard Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Forhard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  11.268.341,00 ₫
  5.624.973  - 72.438.332  5.624.973 ₫ - 72.438.332 ₫
 41. Bông tai nữ Forhold Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Forhold

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - AAA

  11.671.359,00 ₫
  5.709.878  - 76.230.766  5.709.878 ₫ - 76.230.766 ₫
 42. Nhẫn Konexioa Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Konexioa

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  21.143.954,00 ₫
  9.915.518  - 127.655.050  9.915.518 ₫ - 127.655.050 ₫
 43. Nhẫn Lidhje Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Lidhje

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  17.213.972,00 ₫
  8.578.260  - 98.391.036  8.578.260 ₫ - 98.391.036 ₫
 44. Nhẫn Nexum Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Nexum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  21.700.083,00 ₫
  10.191.460  - 130.838.995  10.191.460 ₫ - 130.838.995 ₫
 45. Bông tai nữ Relasyon Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Relasyon

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.093 crt - AAA

  8.266.091,00 ₫
  4.237.338  - 47.561.092  4.237.338 ₫ - 47.561.092 ₫
 46. Bông tai nữ Relatie Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Relatie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  13.288.804,00 ₫
  6.806.005  - 81.197.724  6.806.005 ₫ - 81.197.724 ₫
 47. Bông tai nữ Relationship Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Relationship

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.24 crt - AAA

  16.266.997,00 ₫
  7.478.454  - 93.042.009  7.478.454 ₫ - 93.042.009 ₫
 48. Bông tai nữ Rilato Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Rilato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  10.897.588,00 ₫
  5.412.709  - 70.315.697  5.412.709 ₫ - 70.315.697 ₫
 49. Vòng đeo ngón tay Sambungan Đá Sapphire Trắng

  Vòng đeo ngón tay Sambungan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  9.421.086,00 ₫
  5.264.125  - 55.245.016  5.264.125 ₫ - 55.245.016 ₫
 50. Nhẫn Spojeny Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Spojeny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  12.651.730,00 ₫
  6.643.836  - 78.211.889  6.643.836 ₫ - 78.211.889 ₫
 51. Bông tai nữ Spolu Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Spolu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  15.770.301,00 ₫
  7.376.568  - 103.329.695  7.376.568 ₫ - 103.329.695 ₫
 52. Bông tai nữ Suhde Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Suhde

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  10.860.513,00 ₫
  5.391.483  - 70.103.439  5.391.483 ₫ - 70.103.439 ₫
 53. Nhẫn Tadafuq Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Tadafuq

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AA

  16.035.205,00 ₫
  6.749.967  - 951.420.015  6.749.967 ₫ - 951.420.015 ₫
 54. Bông tai nữ Veza Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Veza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.568 crt - AAA

  18.741.418,00 ₫
  6.520.723  - 138.621.977  6.520.723 ₫ - 138.621.977 ₫
 55. Nhẫn Vezu Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Vezu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  27.095.814,00 ₫
  11.272.587  - 151.853.051  11.272.587 ₫ - 151.853.051 ₫
 56. Bông tai nữ Wahda Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Wahda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.37 crt - AA

  11.354.379,00 ₫
  5.285.352  - 270.550.601  5.285.352 ₫ - 270.550.601 ₫
 57. Xỏ khuyên tai Wananga Đá Sapphire Trắng

  Xỏ khuyên tai Wananga

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  10.251.742,00 ₫
  4.945.731  - 57.749.723  4.945.731 ₫ - 57.749.723 ₫
 58. Bông tai nữ Yhteys Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Yhteys

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.74 crt - AA

  15.971.526,00 ₫
  6.989.400  - 508.200.419  6.989.400 ₫ - 508.200.419 ₫
 59. Bông tai nữ Zajedno Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Zajedno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.492 crt - AAA

  22.988.097,00 ₫
  9.679.199  - 161.164.326  9.679.199 ₫ - 161.164.326 ₫
 60. Bông tai nữ Aikya Đá Sapphire Trắng

  Bông tai nữ Aikya

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  13.632.670,00 ₫
  6.346.668  - 96.183.505  6.346.668 ₫ - 96.183.505 ₫
 61. Nhẫn Chidones Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Chidones

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  17.811.422,00 ₫
  8.436.186  - 115.839.068  8.436.186 ₫ - 115.839.068 ₫

You’ve viewed 60 of 172 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng