Đang tải...
Tìm thấy 924 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Maat Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Maat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  26.408.604,00 ₫
  14.366.056  - 152.458.204  14.366.056 ₫ - 152.458.204 ₫
 2. Khuy măng sét Acide Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Acide

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.468 crt - AAA

  24.464.957,00 ₫
  10.543.380  - 166.287.314  10.543.380 ₫ - 166.287.314 ₫
 3. Khuy măng sét Ferretie Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Ferretie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.576 crt - AAA

  38.159.700,00 ₫
  14.867.851  - 249.735.135  14.867.851 ₫ - 249.735.135 ₫
 4. Khuy măng sét Comberan Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Comberan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.01 crt - AAA

  15.806.554,00 ₫
  7.802.702  - 90.842.268  7.802.702 ₫ - 90.842.268 ₫
 5. Khuy măng sét Arachne Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Arachne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  16.108.550,00 ₫
  7.925.717  - 93.937.937  7.925.717 ₫ - 93.937.937 ₫
 6. Khuy Măng Sét Damarcus Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  46.948.421,00 ₫
  16.919.913  - 269.404.109  16.919.913 ₫ - 269.404.109 ₫
 7. Khuy măng sét Lasalle Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  22.863.322,00 ₫
  11.639.166  - 137.358.380  11.639.166 ₫ - 137.358.380 ₫
 8. Khuy măng sét Tahlia Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  12.950.970,00 ₫
  6.472.511  - 81.460.640  6.472.511 ₫ - 81.460.640 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Frogadier Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Frogadier

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  15.275.560,00 ₫
  6.813.170  - 101.007.953  6.813.170 ₫ - 101.007.953 ₫
 11. Khuy măng sét Baldwin Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  26.432.126,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 12. Khuy Măng Sét Didacus Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  36.090.065,00 ₫
  16.641.168  - 220.603.424  16.641.168 ₫ - 220.603.424 ₫
 13. Khuy Măng Sét Farlow Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Farlow

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.708 crt - AAA

  43.549.675,00 ₫
  14.047.026  - 192.309.842  14.047.026 ₫ - 192.309.842 ₫
 14. Khuy Măng Sét Emidio Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.384 crt - AAA

  28.820.520,00 ₫
  12.417.002  - 192.810.014  12.417.002 ₫ - 192.810.014 ₫
 15. Khuy Măng Sét Faolan Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  30.478.122,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 16. Khuy măng sét Youthful Mind Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  39.038.384,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 17. Khuy măng sét Urban Line Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  36.043.293,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 18. Khuy măng sét Mysterious Vibe Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.54 crt - AAA

  29.026.268,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Stylish Humour Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.4 crt - AAA

  34.231.043,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 21. Khuy măng sét Simply Wise Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  37.842.834,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 22. Khuy măng sét Alexander Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.296 crt - AAA

  38.941.863,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 23. Khuy măng sét Smooth Life Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  48.173.710,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 24. Khuy măng sét Contemporary Tale Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  30.238.038,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 25. Khuy măng sét Sultan's Power Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  3.34 crt - AAA

  90.229.356,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Jazzy Mood Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.24 crt - AAA

  36.751.105,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 28. Khuy măng sét Fair&Noble Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.008 crt - AAA

  30.607.085,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 29. Khuy măng sét Fearless Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  2.4 crt - AAA

  140.715.490,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 30. Khuy măng sét Absolute Confidence Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  2.016 crt - AAA

  98.063.420,00 ₫
  17.012.648  - 286.166.671  17.012.648 ₫ - 286.166.671 ₫
 31. Khuy măng sét Hidden Charisma Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  2.56 crt - AAA

  75.677.830,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 32. Khuy măng sét Adventurous Spirit Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.424 crt - AAA

  41.753.107,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 33. Khuy măng sét Apollo Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  3.472 crt - AAA

  84.145.358,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 34. Khuy măng sét Oriental Attraction Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  37.432.693,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 35. Khuy măng sét Splendid Logic Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  19.916.085,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 36. Khuy măng sét Romantic Knight Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.228 crt - AAA

  26.187.176,00 ₫
  13.971.054  - 166.422.501  13.971.054 ₫ - 166.422.501 ₫
 37. Khuy măng sét VIP Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.576 crt - AAA

  33.300.721,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 38. Khuy măng sét Adelhard Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  20.637.687,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 39. Khuy măng sét Archibaldo Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  25.935.197,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 40. Khuy măng sét Bartolomeo Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - AAA

  25.661.588,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 41. Khuy măng sét Humberto Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  37.287.777,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 42. Khuy măng sét Parfaid Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  29.564.021,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 43. Khuy măng sét Primerio Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  30.598.974,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Ramiro Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  23.421.625,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 46. Khuy măng sét Renzo Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  31.065.082,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 47. Khuy măng sét Reynard Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  31.692.326,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 48. Khuy măng sét Wilfredo Đá Sapphire Đen

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  29.126.303,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 49. Khuy Măng Sét Aleser Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.372 crt - AAA

  30.731.182,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 50. Khuy Măng Sét Andreis Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  40.223.660,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 51. Khuy Măng Sét Atanas Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.14 crt - AAA

  66.075.585,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 52. Khuy Măng Sét Brendis Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  28.145.422,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 53. Khuy Măng Sét Drefan Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Drefan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  45.013.155,00 ₫
  18.833.549  - 283.760.433  18.833.549 ₫ - 283.760.433 ₫
 54. Khuy Măng Sét Earvin Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  5.36 crt - AAA

  95.294.084,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 55. Khuy Măng Sét Efisio Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.476 crt - AAA

  35.540.145,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 56. Khuy Măng Sét Elston Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAA

  39.538.287,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 57. Khuy Măng Sét Eoforwic Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Eoforwic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.648 crt - AAA

  37.015.250,00 ₫
  13.156.447  - 246.044.666  13.156.447 ₫ - 246.044.666 ₫
 58. Khuy Măng Sét Gadiel Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.56 crt - AAA

  35.507.972,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 59. Khuy Măng Sét Hwitloc Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  33.879.300,00 ₫
  12.093.377  - 194.580.899  12.093.377 ₫ - 194.580.899 ₫
 60. Khuy Măng Sét Jacolbie Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  41.737.967,00 ₫
  13.478.992  - 239.880.370  13.478.992 ₫ - 239.880.370 ₫
 61. Khuy Măng Sét Jurang Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jurang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.504 crt - AAA

  40.604.602,00 ₫
  14.550.985  - 268.917.457  14.550.985 ₫ - 268.917.457 ₫
 62. Khuy Măng Sét Kelven Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  30.175.314,00 ₫
  13.577.675  - 186.740.347  13.577.675 ₫ - 186.740.347 ₫
 63. Khuy Măng Sét Kennard Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kennard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.624 crt - AAA

  36.317.442,00 ₫
  14.885.155  - 253.168.762  14.885.155 ₫ - 253.168.762 ₫
 64. Khuy Măng Sét Leonato Đá Sapphire Đen

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Leonato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.816 crt - AAA

  48.478.681,00 ₫
  15.397.224  - 326.559.045  15.397.224 ₫ - 326.559.045 ₫

You’ve viewed 60 of 924 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng