Đang tải...
Tìm thấy 1012 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Elvire

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.39 crt - AAA

  37.509.160,00 ₫
  14.945.589  - 233.277.190  14.945.589 ₫ - 233.277.190 ₫
 2. Khuy măng sét Maat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.024 crt - AAA

  31.352.114,00 ₫
  17.076.144  - 180.819.892  17.076.144 ₫ - 180.819.892 ₫
 3. Khuy măng sét Acide

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.468 crt - AAA

  28.390.618,00 ₫
  12.374.092  - 189.989.663  12.374.092 ₫ - 189.989.663 ₫
 4. Khuy măng sét Ferretie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.576 crt - AAA

  44.691.296,00 ₫
  17.592.369  - 288.592.967  17.592.369 ₫ - 288.592.967 ₫
 5. Khuy măng sét Comberan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.01 crt - AAA

  18.511.327,00 ₫
  9.142.881  - 106.343.834  9.142.881 ₫ - 106.343.834 ₫
 6. Khuy măng sét Arachne

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  18.827.456,00 ₫
  9.271.653  - 109.584.383  9.271.653 ₫ - 109.584.383 ₫
 7. Khuy Măng Sét Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  54.447.475,00 ₫
  20.059.149  - 312.366.437  20.059.149 ₫ - 312.366.437 ₫
 8. Khuy măng sét Lasalle

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.144 crt - AAA

  26.788.173,00 ₫
  13.709.368  - 160.131.310  13.709.368 ₫ - 160.131.310 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Frogadier

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  17.584.726,00 ₫
  7.898.735  - 114.862.659  7.898.735 ₫ - 114.862.659 ₫
 11. Khuy măng sét Tahlia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  14.780.589,00 ₫
  7.429.209  - 92.277.862  7.429.209 ₫ - 92.277.862 ₫
 12. Khuy Măng Sét Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  42.821.399,00 ₫
  19.844.905  - 259.795.933  19.844.905 ₫ - 259.795.933 ₫
 13. Khuy Măng Sét Farlow

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.708 crt - AAA

  50.011.741,00 ₫
  16.476.713  - 224.107.421  16.476.713 ₫ - 224.107.421 ₫
 14. Khuy măng sét Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  31.191.359,00 ₫
  17.193.314  - 192.763.231  17.193.314 ₫ - 192.763.231 ₫
 15. Khuy Măng Sét Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.384 crt - AAA

  33.654.462,00 ₫
  14.674.175  - 221.786.681  14.674.175 ₫ - 221.786.681 ₫
 16. Khuy Măng Sét Faolan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.14 crt - AAA

  36.242.374,00 ₫
  17.153.125  - 214.994.257  17.153.125 ₫ - 214.994.257 ₫
 17. Khuy măng sét Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  46.537.985,00 ₫
  16.768.788  - 263.022.331  16.768.788 ₫ - 263.022.331 ₫
 18. Khuy măng sét Urban Line

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.18 crt - AAA

  43.180.265,00 ₫
  16.146.149  - 259.003.483  16.146.149 ₫ - 259.003.483 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.54 crt - AAA

  34.240.591,00 ₫
  17.116.899  - 233.829.078  17.116.899 ₫ - 233.829.078 ₫
 21. Khuy măng sét Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.4 crt - AAA

  39.392.359,00 ₫
  14.892.382  - 312.946.628  14.892.382 ₫ - 312.946.628 ₫
 22. Khuy măng sét Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  42.468.759,00 ₫
  15.856.056  - 221.447.061  15.856.056 ₫ - 221.447.061 ₫
 23. Khuy măng sét Alexander

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.296 crt - AAA

  44.731.484,00 ₫
  21.056.503  - 329.772.017  21.056.503 ₫ - 329.772.017 ₫
 24. Khuy măng sét Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.06 crt - AAA

  57.880.480,00 ₫
  17.569.728  - 335.036.147  17.569.728 ₫ - 335.036.147 ₫
 25. Khuy măng sét Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  34.915.871,00 ₫
  16.344.261  - 198.253.771  16.344.261 ₫ - 198.253.771 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  3.34 crt - AAA

  98.530.569,00 ₫
  18.880.099  - 939.660.638  18.880.099 ₫ - 939.660.638 ₫
 28. Khuy măng sét Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  2.24 crt - AAA

  42.252.816,00 ₫
  18.551.798  - 409.215.035  18.551.798 ₫ - 409.215.035 ₫
 29. Khuy măng sét Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.008 crt - AAA

  35.116.813,00 ₫
  17.660.293  - 258.281.793  17.660.293 ₫ - 258.281.793 ₫
 30. Khuy măng sét Fearless

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  2.4 crt - AAA

  150.081.928,00 ₫
  15.537.661  - 298.923.104  15.537.661 ₫ - 298.923.104 ₫
 31. Khuy măng sét Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  2.016 crt - AAA

  106.805.435,00 ₫
  20.186.224  - 323.333.366  20.186.224 ₫ - 323.333.366 ₫
 32. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  2.56 crt - AAA

  83.631.677,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 33. Khuy măng sét Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.424 crt - AAA

  47.933.828,00 ₫
  22.436.214  - 355.342.651  22.436.214 ₫ - 355.342.651 ₫
 34. Khuy măng sét Apollo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  3.472 crt - AAA

  89.937.307,00 ₫
  13.132.012  - 1.514.539.986  13.132.012 ₫ - 1.514.539.986 ₫
 35. Khuy măng sét Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  41.816.969,00 ₫
  16.618.788  - 539.912.531  16.618.788 ₫ - 539.912.531 ₫
 36. Khuy măng sét Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.08 crt - AAA

  23.443.473,00 ₫
  13.032.957  - 137.574.818  13.032.957 ₫ - 137.574.818 ₫
 37. Khuy măng sét Romantic Knight

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.228 crt - AAA

  30.712.494,00 ₫
  16.514.072  - 193.102.853  16.514.072 ₫ - 193.102.853 ₫
 38. Khuy măng sét VIP

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.576 crt - AAA

  39.308.303,00 ₫
  21.014.051  - 262.668.564  21.014.051 ₫ - 262.668.564 ₫
 39. Khuy măng sét Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  24.161.771,00 ₫
  12.990.504  - 149.037.024  12.990.504 ₫ - 149.037.024 ₫
 40. Khuy măng sét Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  30.782.400,00 ₫
  17.299.446  - 183.409.504  17.299.446 ₫ - 183.409.504 ₫
 41. Khuy măng sét Bartolomeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - AAA

  29.828.630,00 ₫
  15.813.603  - 187.003.824  15.813.603 ₫ - 187.003.824 ₫
 42. Khuy măng sét Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  44.334.694,00 ₫
  24.410.261  - 283.328.841  24.410.261 ₫ - 283.328.841 ₫
 43. Khuy măng sét Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  34.803.512,00 ₫
  18.742.835  - 234.296.054  18.742.835 ₫ - 234.296.054 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  1.08 crt - AAA

  35.738.602,00 ₫
  18.403.214  - 256.258.214  18.403.214 ₫ - 256.258.214 ₫
 46. Khuy măng sét Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  27.557.980,00 ₫
  15.113.135  - 171.961.441  15.113.135 ₫ - 171.961.441 ₫
 47. Khuy măng sét Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  36.226.525,00 ₫
  18.488.119  - 319.371.123  18.488.119 ₫ - 319.371.123 ₫
 48. Khuy măng sét Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.03 crt - AAA

  37.921.233,00 ₫
  21.629.613  - 218.899.898  21.629.613 ₫ - 218.899.898 ₫
 49. Khuy măng sét Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  33.752.103,00 ₫
  17.363.124  - 225.140.436  17.363.124 ₫ - 225.140.436 ₫
 50. Khuy Măng Sét Aleser

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.372 crt - AAA

  35.765.772,00 ₫
  16.243.790  - 233.050.777  16.243.790 ₫ - 233.050.777 ₫
 51. Khuy Măng Sét Andreis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  47.815.809,00 ₫
  19.457.454  - 273.847.752  19.457.454 ₫ - 273.847.752 ₫
 52. Khuy Măng Sét Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  1.14 crt - AAA

  73.357.575,00 ₫
  19.463.115  - 348.054.951  19.463.115 ₫ - 348.054.951 ₫
 53. Khuy Măng Sét Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.24 crt - AAA

  32.836.540,00 ₫
  15.323.983  - 206.249.014  15.323.983 ₫ - 206.249.014 ₫
 54. Khuy Măng Sét Drefan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  53.126.067,00 ₫
  22.465.930  - 331.427.667  22.465.930 ₫ - 331.427.667 ₫
 55. Khuy Măng Sét Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  5.36 crt - AAA

  104.944.595,00 ₫
  18.483.308  - 2.433.865.819  18.483.308 ₫ - 2.433.865.819 ₫
 56. Khuy Măng Sét Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.476 crt - AAA

  40.354.901,00 ₫
  15.242.191  - 213.961.241  15.242.191 ₫ - 213.961.241 ₫
 57. Khuy Măng Sét Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAA

  46.616.381,00 ₫
  19.562.171  - 333.055.024  19.562.171 ₫ - 333.055.024 ₫
 58. Khuy Măng Sét Eoforwic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương Nhân Tạo

  0.648 crt - AAA

  42.306.872,00 ₫
  15.348.040  - 277.937.355  15.348.040 ₫ - 277.937.355 ₫
 59. Khuy Măng Sét Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.56 crt - AAA

  41.989.610,00 ₫
  16.250.865  - 277.526.980  16.250.865 ₫ - 277.526.980 ₫
 60. Khuy Măng Sét Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  38.912.927,00 ₫
  14.317.573  - 223.428.182  14.317.573 ₫ - 223.428.182 ₫
 61. Khuy Măng Sét Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  46.694.494,00 ₫
  15.599.925  - 268.300.613  15.599.925 ₫ - 268.300.613 ₫
 62. Khuy Măng Sét Jurang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.504 crt - AAA

  47.732.602,00 ₫
  17.307.087  - 311.432.484  17.307.087 ₫ - 311.432.484 ₫
 63. Khuy Măng Sét Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.192 crt - AAA

  35.665.867,00 ₫
  16.143.319  - 218.829.148  16.143.319 ₫ - 218.829.148 ₫
 64. Khuy Măng Sét Kennard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  0.624 crt - AAA

  41.835.932,00 ₫
  17.389.162  - 286.880.709  17.389.162 ₫ - 286.880.709 ₫

You’ve viewed 60 of 1012 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng