Đang tải...
Tìm thấy 37 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Zircon Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  3.256 crt - AAA

  74.321.955,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 2. Khuy măng sét Aubert Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  31.247.036,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 3. Khuy măng sét Langolie Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.56 crt - AAA

  32.664.555,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 4. Khuy măng sét Taliesin Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1 crt - AAA

  38.593.094,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 5. Khuy măng sét Dewott Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  2.164 crt - AAA

  56.515.248,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 6. Khuy măng sét Doxey Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  38.578.495,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 7. Khuy măng sét Yeong Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  38.209.719,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 8. Khuy măng sét Zuzana Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  0.96 crt - AAA

  39.914.363,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Gonzalo Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  2.5 crt - AAA

  53.310.354,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 11. Khuy măng sét Registeel Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  2.392 crt - AAA

  76.789.837,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 12. Khuy măng sét Harold Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1 crt - AAA

  39.913.551,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 13. Khuy măng sét Nour Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.274 crt - AAA

  29.005.179,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 14. Khuy măng sét Sekhet Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  33.817.927,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 15. Khuy măng sét Ludicolo Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1 crt - AAA

  29.146.580,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 16. Khuy măng sét Lurantis Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.276 crt - AAA

  42.247.333,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 17. Khuy măng sét Nefertiti Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.4 crt - AAA

  48.404.060,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 18. Khuy măng sét Carafonage Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  29.901.165,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 19. Khuy măng sét Lunala Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  4.9 crt - AAA

  122.007.660,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 20. Khuy măng sét Aisan Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  0.948 crt - AAA

  28.757.255,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 21. Khuy măng sét Azumarill Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAA

  37.643.037,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 22. Khuy măng sét Azurill Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  41.963.992,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 23. Khuy măng sét Boltund Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  2.9 crt - AAA

  115.619.502,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 24. Khuy măng sét Gamal Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  1.964 crt - AAA

  42.793.198,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Gligar Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  43.501.550,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 27. Khuy măng sét Larvitar Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  39.393.101,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 28. Khuy măng sét Litleo Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  1 crt - AAA

  31.413.311,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 29. Khuy măng sét Ignace Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.72 crt - AAA

  34.389.206,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 30. Khuy măng sét Sigilyph Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  6.58 crt - AAA

  76.314.267,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 31. Khuy măng sét Artsel Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Kim Cương

  1.47 crt - AAA

  38.085.350,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 32. Khuy măng sét Azrutin Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  44.139.070,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 33. Khuy măng sét Calinae Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  3.136 crt - AAA

  49.708.836,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 34. Khuy măng sét Doroyt Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  2.044 crt - AAA

  38.310.024,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 35. Khuy măng sét Polfan Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.7 crt - AAA

  29.830.330,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 36. Khuy măng sét Tantri Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Swarovski

  0.94 crt - AAA

  64.631.302,00 ₫
  25.710.255  - 2.631.032.852  25.710.255 ₫ - 2.631.032.852 ₫
 37. Khuy măng sét Voyta Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Voyta

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.8 crt - AAA

  36.572.395,00 ₫
  11.219.020  - 2.913.265.739  11.219.020 ₫ - 2.913.265.739 ₫
 38. Khuy măng sét Kunye Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng

  3.736 crt - AAA

  63.359.240,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 39. Khuy măng sét Mesura Đá Zircon Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Zircon Xanh

  4.8 crt - AAA

  86.702.730,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 37 of 37 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng