Đang tải...
Tìm thấy 581 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Crisp Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Crisp

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  22.096.571,00 ₫
  9.521.405  - 131.248.155  9.521.405 ₫ - 131.248.155 ₫
 2. Khuy măng sét Parfaid Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  31.808.041,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 3. Khuy măng sét Wombat Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Wombat

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.56 crt - AAA

  30.254.801,00 ₫
  13.353.813  - 181.657.506  13.353.813 ₫ - 181.657.506 ₫
 4. Khuy măng sét Adventurous Spirit Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Adventurous Spirit

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.424 crt - AAA

  55.703.885,00 ₫
  19.121.487  - 316.339.287  19.121.487 ₫ - 316.339.287 ₫
 5. Khuy măng sét Werne Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Werne

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  16.331.330,00 ₫
  8.611.089  - 93.992.006  8.611.089 ₫ - 93.992.006 ₫
 6. Cufflinks Eefr Ngọc Lục Bảo

  GLAMIRA Cufflinks Eefr

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.72 crt - AAA

  39.600.470,00 ₫
  16.027.983  - 253.533.748  16.027.983 ₫ - 253.533.748 ₫
 7. Khuy măng sét Liossey Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Liossey

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  28.519.065,00 ₫
  12.207.470  - 162.759.068  12.207.470 ₫ - 162.759.068 ₫
 8. Khuy măng sét Areal Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Areal

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  24.229.472,00 ₫
  10.265.176  - 139.210.376  10.265.176 ₫ - 139.210.376 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Euston Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  25.090.851,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 11. Khuy măng sét Urban Line Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.18 crt - AAA

  37.557.331,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 12. Khuy măng sét Splendid Logic Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  20.132.376,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 13. Khuy măng sét VIP Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA VIP

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.576 crt - AAA

  35.815.106,00 ₫
  17.641.245  - 226.591.991  17.641.245 ₫ - 226.591.991 ₫
 14. Khuy măng sét Fox Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Fox

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  8.64 crt - AA

  261.019.049,00 ₫
  27.344.605  - 26.032.529.686  27.344.605 ₫ - 26.032.529.686 ₫
 15. Khuy măng sét Youthful Mind Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  49.967.575,00 ₫
  18.060.309  - 281.881.409  18.060.309 ₫ - 281.881.409 ₫
 16. Khuy măng sét Caracteresa Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Caracteresa

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  18.113.569,00 ₫
  8.558.369  - 104.103.620  8.558.369 ₫ - 104.103.620 ₫
 17. Khuy măng sét Febinasin Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Febinasin

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  20.122.914,00 ₫
  9.521.405  - 115.837.412  9.521.405 ₫ - 115.837.412 ₫
 18. Khuy Măng Sét Earvin Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  5.36 crt - AA

  100.782.472,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Gonzalo Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.5 crt - AA

  67.639.642,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 21. Khuy măng sét Broth Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Broth

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  27.586.310,00 ₫
  12.161.509  - 162.677.962  12.161.509 ₫ - 162.677.962 ₫
 22. Khuy măng sét Tanesha Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Tanesha

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  27.559.002,00 ₫
  14.061.626  - 164.016.262  14.061.626 ₫ - 164.016.262 ₫
 23. Khuy măng sét Lamontte Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  34.490.052,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 24. Khuy măng sét Sette Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Sette

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.05 crt - AAA

  18.733.243,00 ₫
  9.120.725  - 109.619.040  9.120.725 ₫ - 109.619.040 ₫
 25. Khuy Măng Sét Elemer Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elemer

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  27.204.555,00 ₫
  10.738.854  - 154.999.623  10.738.854 ₫ - 154.999.623 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Baldwin Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  27.810.981,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 28. Khuy măng sét Fair&Noble Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Fair&Noble

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.008 crt - AAA

  40.475.368,00 ₫
  15.075.491  - 229.903.946  15.075.491 ₫ - 229.903.946 ₫
 29. Khuy Măng Sét Giffard Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  26.680.861,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 30. Khuy măng sét Contemporary Tale Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.38 crt - AAA

  30.400.256,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 31. Khuy Măng Sét Aerrion Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1 crt - AA

  43.726.224,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 32. Khuy măng sét Stylish Humour Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  44.126.363,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 33. Khuy măng sét Jazzy Mood Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  2.24 crt - AAA

  44.889.058,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 34. Khuy măng sét Smart&Classy Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  4.32 crt - AAA

  83.805.240,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 35. Khuy măng sét Archibaldo Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  26.638.143,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 36. Khuy Măng Sét Giordani Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giordani

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  37.814.175,00 ₫
  25.522.352  - 210.234.968  25.522.352 ₫ - 210.234.968 ₫
 37. Khuy Măng Sét Faolan Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  30.640.340,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 38. Khuy măng sét Humberto Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  40.586.217,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 39. Khuy Măng Sét Efisio Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.476 crt - AAA

  35.702.363,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 40. Khuy Măng Sét Arturo Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  36.051.133,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 41. Khuy măng sét Primerio Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  34.059.632,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 42. Khuy Măng Sét Hermetis Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  3.256 crt - AA

  88.651.243,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 43. Khuy măng sét Mysterious Vibe Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.54 crt - AAA

  33.243.945,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Renzo Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  42.339.257,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 46. Khuy măng sét Reynard Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  31.881.581,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 47. Khuy Măng Sét Harding Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harding

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.144 crt - AAA

  41.745.808,00 ₫
  30.442.976  - 240.867.205  30.442.976 ₫ - 240.867.205 ₫
 48. Khuy Măng Sét Zymond Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zymond

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  60.200.849,00 ₫
  12.426.465  - 190.065.826  12.426.465 ₫ - 190.065.826 ₫
 49. Khuy Măng Sét Adhruth Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adhruth

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.14 crt - AAA

  25.469.360,00 ₫
  12.390.236  - 152.052.659  12.390.236 ₫ - 152.052.659 ₫
 50. Khuy Măng Sét Tilian Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tilian

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.12 crt - AAA

  33.245.567,00 ₫
  13.893.460  - 193.769.811  13.893.460 ₫ - 193.769.811 ₫
 51. Khuy Măng Sét Zeckiel Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeckiel

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.24 crt - AAA

  35.410.911,00 ₫
  14.505.023  - 198.541.731  14.505.023 ₫ - 198.541.731 ₫
 52. Khuy Măng Sét Pagiel Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Pagiel

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.32 crt - AAA

  31.434.940,00 ₫
  12.961.245  - 189.700.834  12.961.245 ₫ - 189.700.834 ₫
 53. Khuy Măng Sét Ahmiel Ngọc Lục Bảo

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ahmiel

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  1.516 crt - AA

  65.636.785,00 ₫
  17.437.390  - 490.548.270  17.437.390 ₫ - 490.548.270 ₫
 54. Khuy măng sét Simply Wise Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  38.383.562,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 55. Khuy măng sét Alexander Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Alexander

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.296 crt - AAA

  51.648.967,00 ₫
  17.945.403  - 293.331.315  17.945.403 ₫ - 293.331.315 ₫
 56. Khuy măng sét Smooth Life Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.06 crt - AAA

  48.714.438,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 57. Khuy măng sét Sultan's Power Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  3.34 crt - AA

  84.740.969,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 58. Khuy măng sét Fearless Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Fearless

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  2.4 crt - AAA

  143.067.656,00 ₫
  13.322.181  - 270.350.383  13.322.181 ₫ - 270.350.383 ₫
 59. Khuy măng sét Absolute Confidence Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Absolute Confidence

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  2.016 crt - AAA

  100.577.805,00 ₫
  17.012.648  - 286.166.671  17.012.648 ₫ - 286.166.671 ₫
 60. Khuy măng sét Hidden Charisma Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  2.56 crt - AA

  76.786.322,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 61. Khuy măng sét Inspiring Whisper Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  18.12 crt - AA

  303.194.737,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 62. Khuy măng sét Exciting Journey Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  9.96 crt - AA

  307.681.696,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 63. Khuy măng sét Apollo Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  3.472 crt - AAA

  91.688.511,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 64. Khuy măng sét Oriental Attraction Ngọc Lục Bảo

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  44.002.536,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫

You’ve viewed 60 of 581 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng