Đang tải...
Tìm thấy 905 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Zaur Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  30.145.305,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 2. Khuy măng sét Undamilas Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Undamilas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.08 crt - AAA

  23.187.488,00 ₫
  10.969.204  - 137.507.078  10.969.204 ₫ - 137.507.078 ₫
 3. Khuy măng sét Jazzy Mood Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Jazzy Mood

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  2.24 crt - AAA

  33.479.701,00 ₫
  15.654.069  - 370.236.330  15.654.069 ₫ - 370.236.330 ₫
 4. Khuy Măng Sét Giffard Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giffard

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  26.491.606,00 ₫
  19.871.747  - 154.012.797  19.871.747 ₫ - 154.012.797 ₫
 5. Khuy Măng Sét Euston Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.06 crt - AAA

  24.523.087,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 6. Khuy măng sét Reynard Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Reynard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.03 crt - AAA

  31.773.436,00 ₫
  18.067.068  - 183.158.027  18.067.068 ₫ - 183.158.027 ₫
 7. Khuy Măng Sét Efisio Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.476 crt - AAA

  34.945.345,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 8. Khuy Măng Sét Arturo Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.2 crt - AAA

  34.537.095,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Aerrion Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1 crt - AA

  42.752.914,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 11. Khuy măng sét Stylish Humour Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Stylish Humour

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.4 crt - AAA

  33.014.406,00 ₫
  12.669.252  - 279.488.688  12.669.252 ₫ - 279.488.688 ₫
 12. Khuy măng sét Oriental Attraction Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Oriental Attraction

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.92 crt - AAA

  41.596.297,00 ₫
  14.340.101  - 501.376.348  14.340.101 ₫ - 501.376.348 ₫
 13. Khuy măng sét Adelhard Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Adelhard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.208 crt - AAA

  21.367.669,00 ₫
  11.010.570  - 128.382.300  11.010.570 ₫ - 128.382.300 ₫
 14. Khuy măng sét Archibaldo Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Archibaldo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.12 crt - AAA

  26.043.343,00 ₫
  14.538.819  - 155.337.581  14.538.819 ₫ - 155.337.581 ₫
 15. Khuy măng sét Baldwin Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Baldwin

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  26.621.380,00 ₫
  14.498.264  - 164.881.425  14.498.264 ₫ - 164.881.425 ₫
 16. Khuy măng sét Bartolomeo Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Bartolomeo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.34 crt - AAA

  25.418.260,00 ₫
  13.484.399  - 162.421.110  13.484.399 ₫ - 162.421.110 ₫
 17. Khuy măng sét Humberto Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  37.179.631,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 18. Khuy măng sét Parfaid Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Parfaid

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.54 crt - AAA

  29.564.021,00 ₫
  15.796.011  - 202.732.373  15.796.011 ₫ - 202.732.373 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Primerio Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Primerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.88 crt - AAA

  30.193.428,00 ₫
  15.552.683  - 224.523.701  15.552.683 ₫ - 224.523.701 ₫
 21. Khuy măng sét Ramiro Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Ramiro

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.24 crt - AAA

  23.610.879,00 ₫
  12.774.694  - 147.645.728  12.774.694 ₫ - 147.645.728 ₫
 22. Khuy măng sét Renzo Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  31.254.337,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 23. Khuy măng sét Wilfredo Đá Sapphire Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Wilfredo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.56 crt - AAA

  27.774.483,00 ₫
  14.802.423  - 197.230.468  14.802.423 ₫ - 197.230.468 ₫
 24. Khuy Măng Sét Aleser Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aleser

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.372 crt - AAA

  29.514.545,00 ₫
  13.812.891  - 202.962.184  13.812.891 ₫ - 202.962.184 ₫
 25. Khuy Măng Sét Andreis Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  39.601.823,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Atanas Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Atanas

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.14 crt - AAA

  66.264.840,00 ₫
  16.607.102  - 309.174.644  16.607.102 ₫ - 309.174.644 ₫
 28. Khuy Măng Sét Brendis Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Brendis

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.24 crt - AAA

  28.469.859,00 ₫
  13.039.651  - 178.575.361  13.039.651 ₫ - 178.575.361 ₫
 29. Khuy Măng Sét Damarcus Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Damarcus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  47.245.821,00 ₫
  16.919.913  - 269.404.109  16.919.913 ₫ - 269.404.109 ₫
 30. Khuy Măng Sét Didacus Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Didacus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  36.333.393,00 ₫
  16.641.168  - 220.603.424  16.641.168 ₫ - 220.603.424 ₫
 31. Khuy Măng Sét Drefan Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Drefan

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.412 crt - AAA

  46.202.757,00 ₫
  18.833.549  - 283.760.433  18.833.549 ₫ - 283.760.433 ₫
 32. Khuy Măng Sét Earvin Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  5.36 crt - AA

  94.185.592,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 33. Khuy Măng Sét Elston Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Elston

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Onyx Đen

  0.816 crt - AAA

  39.538.287,00 ₫
  16.400.274  - 289.573.262  16.400.274 ₫ - 289.573.262 ₫
 34. Khuy Măng Sét Emidio Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Emidio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.384 crt - AAA

  27.549.810,00 ₫
  12.417.002  - 192.810.014  12.417.002 ₫ - 192.810.014 ₫
 35. Khuy Măng Sét Eoforwic Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Eoforwic

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.648 crt - AAA

  37.312.650,00 ₫
  13.156.447  - 246.044.666  13.156.447 ₫ - 246.044.666 ₫
 36. Khuy Măng Sét Farlow Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Farlow

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.708 crt - AAA

  42.576.365,00 ₫
  14.047.026  - 192.309.842  14.047.026 ₫ - 192.309.842 ₫
 37. Khuy Măng Sét Gadiel Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.56 crt - AAA

  34.345.407,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 38. Khuy Măng Sét Hwitloc Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hwitloc

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.432 crt - AAA

  34.176.700,00 ₫
  12.093.377  - 194.580.899  12.093.377 ₫ - 194.580.899 ₫
 39. Khuy Măng Sét Jacolbie Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jacolbie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.72 crt - AAA

  40.548.366,00 ₫
  13.478.992  - 239.880.370  13.478.992 ₫ - 239.880.370 ₫
 40. Khuy Măng Sét Jurang Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Jurang

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.504 crt - AAA

  38.955.382,00 ₫
  14.550.985  - 268.917.457  14.550.985 ₫ - 268.917.457 ₫
 41. Khuy Măng Sét Kelven Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kelven

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.192 crt - AAA

  30.418.642,00 ₫
  13.577.675  - 186.740.347  13.577.675 ₫ - 186.740.347 ₫
 42. Khuy Măng Sét Kennard Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Kennard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.624 crt - AAA

  34.289.713,00 ₫
  14.885.155  - 253.168.762  14.885.155 ₫ - 253.168.762 ₫
 43. Khuy Măng Sét Leonato Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Leonato

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.816 crt - AAA

  46.910.570,00 ₫
  15.397.224  - 326.559.045  15.397.224 ₫ - 326.559.045 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Martinus Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Martinus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.24 crt - AAA

  34.313.774,00 ₫
  14.713.203  - 212.032.891  14.713.203 ₫ - 212.032.891 ₫
 46. Khuy Măng Sét Meldrick Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Meldrick

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.108 crt - AAA

  31.638.794,00 ₫
  13.512.787  - 181.562.876  13.512.787 ₫ - 181.562.876 ₫
 47. Khuy Măng Sét Silvius Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Silvius

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.876 crt - AAA

  47.143.893,00 ₫
  15.633.522  - 328.113.634  15.633.522 ₫ - 328.113.634 ₫
 48. Khuy Măng Sét Tilian Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tilian

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.12 crt - AAA

  32.731.876,00 ₫
  13.893.460  - 193.769.811  13.893.460 ₫ - 193.769.811 ₫
 49. Khuy Măng Sét Tinuyan Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tinuyan

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.768 crt - AAA

  37.120.423,00 ₫
  13.918.333  - 263.956.280  13.918.333 ₫ - 263.956.280 ₫
 50. Khuy Măng Sét Tomlin Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Tomlin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.432 crt - AAA

  35.634.231,00 ₫
  14.129.217  - 227.227.342  14.129.217 ₫ - 227.227.342 ₫
 51. Khuy Măng Sét Delbert Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Delbert

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.504 crt - AAA

  58.848.217,00 ₫
  19.912.301  - 357.731.999  19.912.301 ₫ - 357.731.999 ₫
 52. Khuy Măng Sét Giordani Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Giordani

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  0.16 crt - AAA

  37.462.702,00 ₫
  25.522.352  - 210.234.968  25.522.352 ₫ - 210.234.968 ₫
 53. Khuy Măng Sét Harding Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Harding

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.144 crt - AAA

  40.529.171,00 ₫
  30.442.976  - 240.867.205  30.442.976 ₫ - 240.867.205 ₫
 54. Khuy Măng Sét Radburt Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Radburt

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.3 crt - AAA

  28.397.942,00 ₫
  20.439.511  - 177.629.083  20.439.511 ₫ - 177.629.083 ₫
 55. Khuy Măng Sét Ravinger Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ravinger

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.312 crt - AAA

  28.434.170,00 ₫
  20.818.020  - 192.688.350  20.818.020 ₫ - 192.688.350 ₫
 56. Khuy Măng Sét Akhilan Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akhilan

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.492 crt - AAA

  38.717.732,00 ₫
  16.273.203  - 243.733.055  16.273.203 ₫ - 243.733.055 ₫
 57. Khuy Măng Sét Adicus Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adicus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.216 crt - AAA

  34.876.673,00 ₫
  16.325.924  - 213.682.113  16.325.924 ₫ - 213.682.113 ₫
 58. Khuy Măng Sét Aidren Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aidren

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - AAA

  43.673.232,00 ₫
  16.133.966  - 258.184.013  16.133.966 ₫ - 258.184.013 ₫
 59. Khuy Măng Sét Nicandro Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Nicandro

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.26 crt - AAA

  29.724.617,00 ₫
  13.232.961  - 175.560.801  13.232.961 ₫ - 175.560.801 ₫
 60. Khuy Măng Sét Zarrius Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zarrius

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.4 crt - AAA

  39.311.181,00 ₫
  15.226.354  - 262.753.160  15.226.354 ₫ - 262.753.160 ₫
 61. Khuy Măng Sét Zymond Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zymond

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  58.010.901,00 ₫
  12.426.465  - 190.065.826  12.426.465 ₫ - 190.065.826 ₫
 62. Khuy Măng Sét Alerio Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Alerio

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  1.1 crt - AAA

  56.311.934,00 ₫
  21.144.620  - 360.638.412  21.144.620 ₫ - 360.638.412 ₫
 63. Khuy Măng Sét Adrion Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adrion

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng

  0.52 crt - AAA

  37.158.544,00 ₫
  16.766.887  - 238.663.734  16.766.887 ₫ - 238.663.734 ₫
 64. Khuy Măng Sét Acadius Đá Sapphire Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Acadius

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.9 crt - AAA

  56.871.317,00 ₫
  17.857.536  - 340.861.294  17.857.536 ₫ - 340.861.294 ₫

You’ve viewed 60 of 905 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng