Đang tải...
Tìm thấy 83 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Aubert Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  28.570.433,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 2. Khuy măng sét Calinae Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  3.136 crt - AAA

  57.333.099,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 3. Khuy măng sét Zuzana Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.96 crt - AAA

  40.698.418,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 4. Khuy măng sét Ahnjong Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  23.131.793,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 5. Khuy Măng Sét Arturo Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  34.374.876,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 6. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  3.256 crt - AAA

  81.838.072,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 7. Khuy Măng Sét Aaridon Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aaridon

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  30.762.274,00 ₫
  14.264.940  - 180.697.713  14.264.940 ₫ - 180.697.713 ₫
 8. Khuy Măng Sét Andreis Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  39.439.604,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Earvin Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  5.36 crt - AAA

  97.321.814,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 11. Khuy Măng Sét Zarrius Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zarrius

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.4 crt - AAA

  37.661.961,00 ₫
  15.226.354  - 262.753.160  15.226.354 ₫ - 262.753.160 ₫
 12. Khuy Măng Sét Zymond Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zymond

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  57.064.627,00 ₫
  12.426.465  - 190.065.826  12.426.465 ₫ - 190.065.826 ₫
 13. Khuy Măng Sét Amarus Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Amarus

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  0.616 crt - AAA

  30.699.008,00 ₫
  11.711.082  - 163.097.019  11.711.082 ₫ - 163.097.019 ₫
 14. Khuy Măng Sét Adorjan Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adorjan

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  1.44 crt - AAA

  57.113.292,00 ₫
  15.921.189  - 269.796.140  15.921.189 ₫ - 269.796.140 ₫
 15. Khuy Măng Sét Aerrion Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  43.834.370,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 16. Khuy Măng Sét Adolfito Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adolfito

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  1.12 crt - AAA

  62.045.271,00 ₫
  17.567.164  - 319.434.952  17.567.164 ₫ - 319.434.952 ₫
 17. Khuy Măng Sét Abderus Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abderus

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  1.1 crt - AAA

  51.683.304,00 ₫
  13.285.682  - 673.719.821  13.285.682 ₫ - 673.719.821 ₫
 18. Khuy Măng Sét Ahmiel Đá Tanzanite

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ahmiel

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  1.516 crt - AAA

  65.961.222,00 ₫
  17.437.390  - 490.548.270  17.437.390 ₫ - 490.548.270 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy măng sét Neomi Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương Đen

  0.56 crt - AAA

  43.051.125,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 21. Khuy măng sét Lamontte Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  33.084.159,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 22. Khuy măng sét Langolie Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.56 crt - AAA

  42.613.947,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 23. Khuy măng sét Taliesin Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  34.510.599,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 24. Khuy măng sét Cataphote Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  27.326.759,00 ₫
  12.842.825  - 170.788.875  12.842.825 ₫ - 170.788.875 ₫
 25. Khuy măng sét Biro Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  27.291.342,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy măng sét Dewott Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  2.164 crt - AAA

  59.975.906,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 28. Khuy măng sét Doxey Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  35.901.892,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 29. Khuy măng sét Yeong Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  42.805.905,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 30. Khuy măng sét Zaur Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  29.983.086,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 31. Khuy măng sét Gonzalo Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  2.5 crt - AAA

  60.826.471,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 32. Khuy măng sét Registeel Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  2.392 crt - AAA

  82.034.897,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 33. Khuy măng sét Anubis Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Anubis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  24.422.510,00 ₫
  10.174.334  - 154.161.495  10.174.334 ₫ - 154.161.495 ₫
 34. Khuy măng sét Caspar Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Caspar

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.8 crt - AAA

  37.956.117,00 ₫
  17.907.553  - 278.217.978  17.907.553 ₫ - 278.217.978 ₫
 35. Khuy măng sét Fox Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Fox

  Vàng Hồng 14K & Đá Tanzanite

  8.64 crt - AAA

  77.685.283,00 ₫
  27.344.605  - 26.032.529.686  27.344.605 ₫ - 26.032.529.686 ₫
 36. Khuy măng sét Harold Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  42.346.827,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 37. Khuy măng sét Morgen Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  29.754.898,00 ₫
  12.188.004  - 189.565.649  12.188.004 ₫ - 189.565.649 ₫
 38. Khuy măng sét Nour Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.274 crt - AAA

  26.977.450,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 39. Khuy măng sét Sekhet Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  38.414.113,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 40. Khuy măng sét Atreus Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Atreus

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  20.526.566,00 ₫
  9.572.504  - 131.856.472  9.572.504 ₫ - 131.856.472 ₫
 41. Khuy măng sét Ludicolo Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  31.579.856,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 42. Khuy măng sét Lurantis Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.276 crt - AAA

  46.843.519,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 43. Khuy măng sét Nefertiti Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.4 crt - AAA

  57.596.433,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy măng sét Palash Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Palash

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  32.497.739,00 ₫
  13.626.340  - 200.393.722  13.626.340 ₫ - 200.393.722 ₫
 46. Khuy măng sét Renna Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  28.656.950,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 47. Khuy măng sét Wob Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Wob

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  0.592 crt - AAA

  25.962.774,00 ₫
  8.686.792  - 157.797.890  8.686.792 ₫ - 157.797.890 ₫
 48. Khuy măng sét Carafonage Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.84 crt - AAA

  27.224.562,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 49. Khuy măng sét Catechisme Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Catechisme

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  0.4 crt - AAA

  42.347.367,00 ₫
  15.155.519  - 237.095.626  15.155.519 ₫ - 237.095.626 ₫
 50. Khuy măng sét Lunala Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  4.9 crt - AAA

  154.180.966,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 51. Khuy măng sét Sauly Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Sauly

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1.2 crt - AAA

  39.362.821,00 ₫
  17.577.979  - 316.650.206  17.577.979 ₫ - 316.650.206 ₫
 52. Khuy măng sét Aisan Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  0.948 crt - AAA

  26.729.526,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 53. Khuy măng sét Azumarill Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.16 crt - AAA

  42.239.223,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 54. Khuy măng sét Azurill Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  46.560.178,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 55. Khuy măng sét Boltund Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Kim Cương

  2.9 crt - AAA

  119.080.160,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 56. Khuy măng sét Borghild Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Borghild

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  20.597.402,00 ₫
  9.606.570  - 132.262.020  9.606.570 ₫ - 132.262.020 ₫
 57. Khuy măng sét Cullison Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Cullison

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  25.378.788,00 ₫
  10.583.124  - 159.636.367  10.583.124 ₫ - 159.636.367 ₫
 58. Khuy măng sét Gamal Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.964 crt - AAA

  40.116.595,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 59. Khuy măng sét Gligar Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  40.824.947,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 60. Khuy măng sét Hadjer Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Hadjer

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite & Đá Swarovski

  1.05 crt - AAA

  31.895.640,00 ₫
  15.517.536  - 271.404.807  15.517.536 ₫ - 271.404.807 ₫
 61. Khuy măng sét Larvitar Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.7 crt - AAA

  36.716.498,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 62. Khuy măng sét Litleo Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  1 crt - AAA

  33.846.587,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 63. Khuy măng sét Baws Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.32 crt - AAA

  22.033.845,00 ₫
  10.315.734  - 145.361.151  10.315.734 ₫ - 145.361.151 ₫
 64. Khuy măng sét Broth Đá Tanzanite

  Khuy măng sét GLAMIRA Broth

  Vàng Trắng 14K & Đá Tanzanite

  0.2 crt - AAA

  25.910.053,00 ₫
  12.161.509  - 162.677.962  12.161.509 ₫ - 162.677.962 ₫

You’ve viewed 60 of 83 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng