Đang tải...
Tìm thấy 55 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.56 crt - AAA

  45.254.501,00 ₫
  21.226.314  - 626.997.023  21.226.314 ₫ - 626.997.023 ₫
 2. Khuy Măng Sét Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Peridot

  5.36 crt - AAA

  54.708.984,00 ₫
  18.483.308  - 2.433.865.819  18.483.308 ₫ - 2.433.865.819 ₫
 3. Khuy măng sét Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  3.34 crt - AAA

  46.398.741,00 ₫
  18.880.099  - 939.660.638  18.880.099 ₫ - 939.660.638 ₫
 4. Khuy măng sét Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAA

  100.981.784,00 ₫
  35.745.113  - 12.505.242.615  35.745.113 ₫ - 12.505.242.615 ₫
 5. Khuy măng sét Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  9.96 crt - AAA

  75.294.831,00 ₫
  26.804.589  - 10.378.436.881  26.804.589 ₫ - 10.378.436.881 ₫
 6. Khuy măng sét Apollo

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  3.472 crt - AAA

  26.711.192,00 ₫
  13.132.012  - 1.514.539.986  13.132.012 ₫ - 1.514.539.986 ₫
 7. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  53.548.330,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 8. Khuy Măng Sét Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  45.488.273,00 ₫
  19.460.284  - 405.762.223  19.460.284 ₫ - 405.762.223 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy Măng Sét Abderus

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  38.420.194,00 ₫
  15.690.491  - 724.355.056  15.690.491 ₫ - 724.355.056 ₫
 11. Khuy Măng Sét Ahmiel

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.516 crt - AAA

  50.087.591,00 ₫
  20.797.825  - 546.407.782  20.797.825 ₫ - 546.407.782 ₫
 12. Khuy măng sét Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  48.803.258,00 ₫
  21.548.954  - 318.663.583  21.548.954 ₫ - 318.663.583 ₫
 13. Khuy măng sét Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  32.511.353,00 ₫
  16.918.787  - 809.175.404  16.918.787 ₫ - 809.175.404 ₫
 14. Khuy măng sét Lamontte

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.32 crt - AAA

  38.683.401,00 ₫
  20.247.073  - 244.498.839  20.247.073 ₫ - 244.498.839 ₫
 15. Khuy măng sét Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  32.535.409,00 ₫
  14.514.553  - 3.313.498.440  14.514.553 ₫ - 3.313.498.440 ₫
 16. Khuy măng sét Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  39.347.076,00 ₫
  20.148.017  - 1.043.188.448  20.148.017 ₫ - 1.043.188.448 ₫
 17. Khuy măng sét Dewott

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  36.801.049,00 ₫
  14.735.306  - 2.916.255.039  14.735.306 ₫ - 2.916.255.039 ₫
 18. Khuy măng sét Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  41.483.575,00 ₫
  17.370.483  - 860.543.084  17.370.483 ₫ - 860.543.084 ₫
 19. Khuy măng sét Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  37.557.273,00 ₫
  12.885.221  - 2.594.124.491  12.885.221 ₫ - 2.594.124.491 ₫
 20. Khuy măng sét Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  42.226.212,00 ₫
  20.235.752  - 2.669.025.078  20.235.752 ₫ - 2.669.025.078 ₫
 21. Khuy măng sét Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  2.5 crt - AAA

  49.091.653,00 ₫
  18.984.815  - 6.181.187.682  18.984.815 ₫ - 6.181.187.682 ₫
 22. Khuy măng sét Registeel

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  47.896.186,00 ₫
  17.655.765  - 3.398.021.627  17.655.765 ₫ - 3.398.021.627 ₫
 23. Khuy măng sét Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  43.560.358,00 ₫
  16.100.300  - 2.287.375.948  16.100.300 ₫ - 2.287.375.948 ₫
 24. Khuy măng sét Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.32 crt - AAA

  34.716.343,00 ₫
  14.501.817  - 221.786.679  14.501.817 ₫ - 221.786.679 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.274 crt - AAA

  33.613.707,00 ₫
  14.246.253  - 632.586.620  14.246.253 ₫ - 632.586.620 ₫
 27. Khuy măng sét Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  32.255.506,00 ₫
  11.946.169  - 2.563.770.866  11.946.169 ₫ - 2.563.770.866 ₫
 28. Khuy măng sét Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  30.509.854,00 ₫
  13.229.937  - 2.212.659.321  13.229.937 ₫ - 2.212.659.321 ₫
 29. Khuy măng sét Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  44.244.127,00 ₫
  14.739.552  - 2.671.940.158  14.739.552 ₫ - 2.671.940.158 ₫
 30. Khuy măng sét Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1.4 crt - AAA

  41.783.857,00 ₫
  12.962.485  - 4.997.424.427  12.962.485 ₫ - 4.997.424.427 ₫
 31. Khuy măng sét Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.32 crt - AAA

  33.381.633,00 ₫
  15.672.661  - 214.145.207  15.672.661 ₫ - 214.145.207 ₫
 32. Khuy măng sét Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  35.290.303,00 ₫
  14.772.099  - 904.821.179  14.772.099 ₫ - 904.821.179 ₫
 33. Khuy măng sét Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  4.9 crt - AAA

  90.352.495,00 ₫
  16.435.393  - 17.170.998.804  16.435.393 ₫ - 17.170.998.804 ₫
 34. Khuy măng sét Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  32.329.372,00 ₫
  14.281.912  - 624.888.539  14.281.912 ₫ - 624.888.539 ₫
 35. Khuy măng sét Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  38.164.629,00 ₫
  14.330.592  - 2.625.963.966  14.330.592 ₫ - 2.625.963.966 ₫
 36. Khuy măng sét Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  42.117.535,00 ₫
  14.834.646  - 2.620.232.861  14.834.646 ₫ - 2.620.232.861 ₫
 37. Khuy măng sét Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  75.293.980,00 ₫
  25.607.425  - 3.181.683.028  25.607.425 ₫ - 3.181.683.028 ₫
 38. Khuy măng sét Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAA

  51.037.680,00 ₫
  19.240.663  - 946.042.679  19.240.663 ₫ - 946.042.679 ₫
 39. Khuy măng sét Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  47.452.698,00 ₫
  22.412.440  - 894.717.456  22.412.440 ₫ - 894.717.456 ₫
 40. Khuy măng sét Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  42.484.609,00 ₫
  20.658.864  - 866.274.194  20.658.864 ₫ - 866.274.194 ₫
 41. Khuy măng sét Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  1 crt - AAA

  33.253.426,00 ₫
  12.932.768  - 2.228.366.796  12.932.768 ₫ - 2.228.366.796 ₫
 42. Khuy măng sét Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.32 crt - AAA

  25.373.370,00 ₫
  12.196.640  - 168.296.372  12.196.640 ₫ - 168.296.372 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.32 crt - AAA

  23.297.152,00 ₫
  11.166.455  - 156.409.629  11.166.455 ₫ - 156.409.629 ₫
 45. Khuy măng sét Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.72 crt - AAA

  34.849.927,00 ₫
  16.528.506  - 2.602.869.734  16.528.506 ₫ - 2.602.869.734 ₫
 46. Khuy măng sét Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  58.143.118,00 ₫
  16.482.940  - 2.327.988.960  16.482.940 ₫ - 2.327.988.960 ₫
 47. Khuy măng sét Artsel

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  30.165.421,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 48. Khuy măng sét Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  48.268.354,00 ₫
  18.822.929  - 899.387.241  18.822.929 ₫ - 899.387.241 ₫
 49. Khuy măng sét Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  44.154.977,00 ₫
  13.640.029  - 934.453.112  13.640.029 ₫ - 934.453.112 ₫
 50. Khuy măng sét Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  36.988.973,00 ₫
  15.066.437  - 3.680.968.395  15.066.437 ₫ - 3.680.968.395 ₫
 51. Khuy măng sét Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  30.880.040,00 ₫
  14.900.872  - 799.835.826  14.900.872 ₫ - 799.835.826 ₫
 52. Khuy măng sét Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  70.367.212,00 ₫
  30.758.344  - 2.798.533.903  30.758.344 ₫ - 2.798.533.903 ₫
 53. Khuy măng sét Voyta

  Vàng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  34.463.325,00 ₫
  13.328.992  - 3.070.839.211  13.328.992 ₫ - 3.070.839.211 ₫
 54. Khuy măng sét Kunye

  Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  52.828.333,00 ₫
  17.925.197  - 4.267.295.811  17.925.197 ₫ - 4.267.295.811 ₫
 55. Khuy măng sét Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Peridot

  4.8 crt - AAA

  68.703.352,00 ₫
  17.115.767  - 1.655.610.075  17.115.767 ₫ - 1.655.610.075 ₫
 56. Khuy măng sét Loxion Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà
  Mới

  Khuy măng sét Loxion

  Vàng Trắng 14K & Đá Peridot

  0.8 crt - AAA

  71.538.622,00 ₫
  23.446.586  - 3.283.102.359  23.446.586 ₫ - 3.283.102.359 ₫
 57. Khuy măng sét Jezerna Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà
  Mới

  Khuy măng sét Jezerna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot

  0.7 crt - AAA

  70.183.534,00 ₫
  21.561.690  - 2.780.916.063  21.561.690 ₫ - 2.780.916.063 ₫
 58. Khuy măng sét Ryaness Đá peridot / Ngọc lục bảo chiều tà
  Mới

  Khuy măng sét Ryaness

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Peridot & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  44.774.786,00 ₫
  16.998.032  - 2.684.095.767  16.998.032 ₫ - 2.684.095.767 ₫

You’ve viewed 55 of 55 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng