Đang tải...
Tìm thấy 53 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Litleo Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  28.060.799,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 2. Khuy măng sét Dewott Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  31.749.913,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 3. Khuy măng sét Considerare Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Considerare

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  15.64 crt - AAA

  89.706.472,00 ₫
  28.627.482  - 447.276.526  28.627.482 ₫ - 447.276.526 ₫
 4. Khuy Măng Sét Aerrion Đá Topaz Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  38.048.582,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 5. Khuy măng sét Apollo Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.472 crt - AAA

  24.449.006,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 6. Khuy măng sét Hidden Charisma Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.56 crt - AAA

  38.692.047,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 7. Khuy Măng Sét Abderus Đá Topaz Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abderus

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  32.865.976,00 ₫
  13.285.682  - 673.719.821  13.285.682 ₫ - 673.719.821 ₫
 8. Khuy măng sét Sultan's Power Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.34 crt - AAA

  39.725.378,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Inspiring Whisper Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAA

  84.416.262,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 11. Khuy măng sét Exciting Journey Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  9.96 crt - AAA

  64.354.178,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 12. Khuy Măng Sét Earvin Đá Topaz Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Topaz Xanh

  5.36 crt - AAA

  46.060.817,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 13. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Topaz Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  45.528.199,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 14. Khuy Măng Sét Ahmiel Đá Topaz Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ahmiel

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.516 crt - AAA

  42.088.088,00 ₫
  17.437.390  - 490.548.270  17.437.390 ₫ - 490.548.270 ₫
 15. Khuy măng sét Neomi Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  40.698.959,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 16. Khuy măng sét Aubert Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  27.461.941,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 17. Khuy măng sét Lamontte Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.32 crt - AAA

  32.164.922,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 18. Khuy măng sét Langolie Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  27.906.149,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 19. Khuy măng sét Taliesin Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  32.780.270,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 20. Khuy măng sét Doxey Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  34.793.400,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 21. Khuy măng sét Yeong Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  31.829.131,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 22. Khuy măng sét Zuzana Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  36.129.268,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 23. Khuy măng sét Gonzalo Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  2.5 crt - AAA

  41.306.197,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 24. Khuy măng sét Registeel Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  41.696.602,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Harold Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  36.561.039,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 27. Khuy măng sét Morgen Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.32 crt - AAA

  28.835.661,00 ₫
  12.188.004  - 189.565.649  12.188.004 ₫ - 189.565.649 ₫
 28. Khuy măng sét Nour Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.274 crt - AAA

  29.140.360,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 29. Khuy măng sét Sekhet Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  27.437.339,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 30. Khuy măng sét Ludicolo Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1 crt - AAA

  25.794.068,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 31. Khuy măng sét Lurantis Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  38.110.765,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 32. Khuy măng sét Nefertiti Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  1.4 crt - AAA

  35.642.884,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 33. Khuy măng sét Renna Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.32 crt - AAA

  27.737.713,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 34. Khuy măng sét Carafonage Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  30.577.074,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 35. Khuy măng sét Lunala Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  4.9 crt - AAA

  77.343.543,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 36. Khuy măng sét Aisan Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  27.594.690,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 37. Khuy măng sét Azumarill Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  33.046.850,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 38. Khuy măng sét Azurill Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  35.583.404,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 39. Khuy măng sét Boltund Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  63.952.958,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 40. Khuy măng sét Gamal Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAA

  43.955.762,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 41. Khuy măng sét Gligar Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  39.716.455,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 42. Khuy măng sét Larvitar Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  35.608.006,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Baws Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.32 crt - AAA

  21.114.608,00 ₫
  10.315.734  - 145.361.151  10.315.734 ₫ - 145.361.151 ₫
 45. Khuy măng sét Buoya Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.32 crt - AAA

  19.414.560,00 ₫
  9.472.199  - 135.628.049  9.472.199 ₫ - 135.628.049 ₫
 46. Khuy măng sét Ignace Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.72 crt - AAA

  29.684.874,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 47. Khuy măng sét Sigilyph Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  52.846.680,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 48. Khuy măng sét Artsel Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  25.783.792,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 49. Khuy măng sét Azrutin Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  40.353.975,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 50. Khuy măng sét Calinae Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  38.245.406,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 51. Khuy măng sét Doroyt Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  31.929.436,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 52. Khuy măng sét Polfan Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.7 crt - AAA

  26.045.235,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 53. Khuy măng sét Tantri Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  59.169.951,00 ₫
  25.710.255  - 2.631.032.852  25.710.255 ₫ - 2.631.032.852 ₫
 54. Khuy măng sét Voyta Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Voyta

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh

  0.8 crt - AAA

  29.056.278,00 ₫
  11.219.020  - 2.913.265.739  11.219.020 ₫ - 2.913.265.739 ₫
 55. Khuy măng sét Kunye Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  45.677.440,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 56. Khuy măng sét Mesura Đá Topaz Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Topaz Xanh

  4.8 crt - AAA

  58.044.156,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 53 of 53 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng