Đang tải...
Tìm thấy 43 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Tourmaline Xanh

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  48.826.639,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 2. Khuy măng sét Neomi Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  41.077.469,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 3. Khuy măng sét Aubert Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  28.570.433,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 4. Khuy măng sét Lamontte Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.32 crt - AAA

  32.543.432,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 5. Khuy măng sét Langolie Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  29.095.750,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 6. Khuy măng sét Taliesin Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  33.888.762,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 7. Khuy măng sét Dewott Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  33.263.951,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 8. Khuy măng sét Doxey Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  35.901.892,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Yeong Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  35.019.425,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 11. Khuy măng sét Zuzana Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  38.156.997,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 12. Khuy măng sét Gonzalo Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  2.5 crt - AAA

  44.604.637,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 13. Khuy măng sét Registeel Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  42.886.203,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 14. Khuy măng sét Harold Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  37.858.786,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 15. Khuy măng sét Morgen Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.32 crt - AAA

  29.214.171,00 ₫
  12.188.004  - 189.565.649  12.188.004 ₫ - 189.565.649 ₫
 16. Khuy măng sét Nour Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.274 crt - AAA

  29.681.088,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 17. Khuy măng sét Sekhet Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  30.627.633,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 18. Khuy măng sét Ludicolo Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  27.091.815,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 19. Khuy măng sét Lurantis Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  41.301.059,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 20. Khuy măng sét Nefertiti Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1.4 crt - AAA

  42.023.472,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 21. Khuy măng sét Renna Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.32 crt - AAA

  28.116.223,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 22. Khuy măng sét Carafonage Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  31.685.566,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 23. Khuy măng sét Lunala Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  4.9 crt - AAA

  99.675.602,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 24. Khuy măng sét Aisan Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  28.135.418,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Azumarill Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  36.237.144,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 27. Khuy măng sét Azurill Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  38.773.698,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 28. Khuy măng sét Boltund Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  65.466.996,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 29. Khuy măng sét Gamal Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAA

  45.064.254,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 30. Khuy măng sét Gligar Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  40.824.947,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 31. Khuy măng sét Larvitar Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  36.716.498,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 32. Khuy măng sét Litleo Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  1 crt - AAA

  29.358.546,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 33. Khuy măng sét Baws Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.32 crt - AAA

  21.493.118,00 ₫
  10.315.734  - 145.361.151  10.315.734 ₫ - 145.361.151 ₫
 34. Khuy măng sét Buoya Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.32 crt - AAA

  19.793.070,00 ₫
  9.472.199  - 135.628.049  9.472.199 ₫ - 135.628.049 ₫
 35. Khuy măng sét Ignace Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.72 crt - AAA

  31.712.603,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 36. Khuy măng sét Sigilyph Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  58.199.885,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 37. Khuy măng sét Artsel Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  26.973.393,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 38. Khuy măng sét Azrutin Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  41.462.467,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 39. Khuy măng sét Calinae Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  43.760.830,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 40. Khuy măng sét Doroyt Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  33.659.765,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 41. Khuy măng sét Polfan Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.7 crt - AAA

  27.153.727,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 42. Khuy măng sét Tantri Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  62.360.245,00 ₫
  25.710.255  - 2.631.032.852  25.710.255 ₫ - 2.631.032.852 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Voyta Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Voyta

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá

  0.8 crt - AAA

  30.462.170,00 ₫
  11.219.020  - 2.913.265.739  11.219.020 ₫ - 2.913.265.739 ₫
 45. Khuy măng sét Kunye Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng 14K & Đá Tourmaline Xanh Lá & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  47.407.769,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 46. Khuy măng sét Mesura Đá Tourmaline Xanh

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Tourmaline Xanh Lá

  4.8 crt - AAA

  69.075.003,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 43 of 43 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng