Đang tải...
Tìm thấy 40 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Artsel

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  35.712.565,00 ₫
  13.521.162  - 3.294.394.762  13.521.162 ₫ - 3.294.394.762 ₫
 2. Khuy Măng Sét Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  64.472.806,00 ₫
  23.535.737  - 6.257.984.489  23.535.737 ₫ - 6.257.984.489 ₫
 3. Khuy măng sét Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  36.077.374,00 ₫
  16.918.787  - 809.175.404  16.918.787 ₫ - 809.175.404 ₫
 4. Khuy măng sét Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  38.082.553,00 ₫
  14.514.553  - 3.313.498.440  14.514.553 ₫ - 3.313.498.440 ₫
 5. Khuy măng sét Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1 crt - AAA

  44.271.581,00 ₫
  20.148.017  - 1.043.188.448  20.148.017 ₫ - 1.043.188.448 ₫
 6. Khuy măng sét Dewott

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  41.782.158,00 ₫
  14.735.306  - 2.916.255.039  14.735.306 ₫ - 2.916.255.039 ₫
 7. Khuy măng sét Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  45.049.596,00 ₫
  17.370.483  - 860.543.084  17.370.483 ₫ - 860.543.084 ₫
 8. Khuy măng sét Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  42.934.606,00 ₫
  12.885.221  - 2.594.124.491  12.885.221 ₫ - 2.594.124.491 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  47.150.717,00 ₫
  20.235.752  - 2.669.025.078  20.235.752 ₫ - 2.669.025.078 ₫
 11. Khuy măng sét Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  2.5 crt - AAA

  60.016.129,00 ₫
  18.984.815  - 6.181.187.682  18.984.815 ₫ - 6.181.187.682 ₫
 12. Khuy măng sét Registeel

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  53.103.709,00 ₫
  17.655.765  - 3.398.021.627  17.655.765 ₫ - 3.398.021.627 ₫
 13. Khuy măng sét Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1 crt - AAA

  46.447.137,00 ₫
  16.100.300  - 2.287.375.948  16.100.300 ₫ - 2.287.375.948 ₫
 14. Khuy măng sét Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.274 crt - AAA

  36.075.960,00 ₫
  14.246.253  - 632.586.620  14.246.253 ₫ - 632.586.620 ₫
 15. Khuy măng sét Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  37.632.839,00 ₫
  11.946.169  - 2.563.770.866  11.946.169 ₫ - 2.563.770.866 ₫
 16. Khuy măng sét Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1 crt - AAA

  33.396.633,00 ₫
  13.229.937  - 2.212.659.321  13.229.937 ₫ - 2.212.659.321 ₫
 17. Khuy măng sét Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  49.621.460,00 ₫
  14.739.552  - 2.671.940.158  14.739.552 ₫ - 2.671.940.158 ₫
 18. Khuy măng sét Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1.4 crt - AAA

  52.538.523,00 ₫
  12.962.485  - 4.997.424.427  12.962.485 ₫ - 4.997.424.427 ₫
 19. Khuy măng sét Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  38.856.324,00 ₫
  14.772.099  - 904.821.179  14.772.099 ₫ - 904.821.179 ₫
 20. Khuy măng sét Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  4.9 crt - AAA

  127.993.826,00 ₫
  16.435.393  - 17.170.998.804  16.435.393 ₫ - 17.170.998.804 ₫
 21. Khuy măng sét Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  34.791.625,00 ₫
  14.281.912  - 624.888.539  14.281.912 ₫ - 624.888.539 ₫
 22. Khuy măng sét Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  43.541.962,00 ₫
  14.330.592  - 2.625.963.966  14.330.592 ₫ - 2.625.963.966 ₫
 23. Khuy măng sét Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  47.494.868,00 ₫
  14.834.646  - 2.620.232.861  14.834.646 ₫ - 2.620.232.861 ₫
 24. Khuy măng sét Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  80.275.089,00 ₫
  25.607.425  - 3.181.683.028  25.607.425 ₫ - 3.181.683.028 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAA

  54.603.701,00 ₫
  19.240.663  - 946.042.679  19.240.663 ₫ - 946.042.679 ₫
 27. Khuy măng sét Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  51.018.719,00 ₫
  22.412.440  - 894.717.456  22.412.440 ₫ - 894.717.456 ₫
 28. Khuy măng sét Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  46.050.630,00 ₫
  20.658.864  - 866.274.194  20.658.864 ₫ - 866.274.194 ₫
 29. Khuy măng sét Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  1 crt - AAA

  36.140.205,00 ₫
  12.932.768  - 2.228.366.796  12.932.768 ₫ - 2.228.366.796 ₫
 30. Khuy măng sét Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.72 crt - AAA

  39.774.432,00 ₫
  16.528.506  - 2.602.869.734  16.528.506 ₫ - 2.602.869.734 ₫
 31. Khuy măng sét Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  82.935.453,00 ₫
  16.482.940  - 2.327.988.960  16.482.940 ₫ - 2.327.988.960 ₫
 32. Khuy măng sét Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  51.834.375,00 ₫
  18.822.929  - 899.387.241  18.822.929 ₫ - 899.387.241 ₫
 33. Khuy măng sét Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  56.494.541,00 ₫
  13.640.029  - 934.453.112  13.640.029 ₫ - 934.453.112 ₫
 34. Khuy măng sét Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  44.460.636,00 ₫
  15.066.437  - 3.680.968.395  15.066.437 ₫ - 3.680.968.395 ₫
 35. Khuy măng sét Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  34.446.061,00 ₫
  14.900.872  - 799.835.826  14.900.872 ₫ - 799.835.826 ₫
 36. Khuy măng sét Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  75.744.545,00 ₫
  30.758.344  - 2.798.533.903  30.758.344 ₫ - 2.798.533.903 ₫
 37. Khuy măng sét Voyta

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  41.368.952,00 ₫
  13.328.992  - 3.070.839.211  13.328.992 ₫ - 3.070.839.211 ₫
 38. Khuy măng sét Kunye

  Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  64.941.483,00 ₫
  17.925.197  - 4.267.295.811  17.925.197 ₫ - 4.267.295.811 ₫
 39. Khuy măng sét Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Zircon Nâu

  4.8 crt - AAA

  93.382.480,00 ₫
  17.115.767  - 1.655.610.075  17.115.767 ₫ - 1.655.610.075 ₫
 40. Khuy măng sét Loxion Đá Zircon Nâu
  Mới

  Khuy măng sét Loxion

  Vàng Trắng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.8 crt - AAA

  78.444.249,00 ₫
  23.446.586  - 3.283.102.359  23.446.586 ₫ - 3.283.102.359 ₫
 41. Khuy măng sét Jezerna Đá Zircon Nâu
  Mới

  Khuy măng sét Jezerna

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Nâu

  0.7 crt - AAA

  75.560.867,00 ₫
  21.561.690  - 2.780.916.063  21.561.690 ₫ - 2.780.916.063 ₫
 42. Khuy măng sét Ryaness Đá Zircon Nâu
  Mới

  Khuy măng sét Ryaness

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Zircon Nâu & Đá Moissanite

  1.08 crt - AAA

  49.699.291,00 ₫
  16.998.032  - 2.684.095.767  16.998.032 ₫ - 2.684.095.767 ₫

You’ve viewed 40 of 40 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng