Đang tải...
Tìm thấy 115 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy măng sét Carafonage Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  30.658.184,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 2. Khuy măng sét Inspiring Whisper Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Inspiring Whisper

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Swarovski

  18.12 crt - AAA

  91.013.142,00 ₫
  29.848.175  - 11.903.149.591  29.848.175 ₫ - 11.903.149.591 ₫
 3. Khuy măng sét Mysterious Vibe Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Mysterious Vibe

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.54 crt - AAA

  27.890.740,00 ₫
  14.383.359  - 202.286.275  14.383.359 ₫ - 202.286.275 ₫
 4. Khuy măng sét Hidden Charisma Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Hidden Charisma

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.56 crt - AAA

  39.503.139,00 ₫
  17.864.295  - 574.834.221  17.864.295 ₫ - 574.834.221 ₫
 5. Khuy măng sét Youthful Mind Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Youthful Mind

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.24 crt - AAA

  36.821.400,00 ₫
  13.950.777  - 220.238.436  13.950.777 ₫ - 220.238.436 ₫
 6. Khuy măng sét Urban Line Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Urban Line

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.18 crt - AAA

  35.664.783,00 ₫
  13.437.086  - 217.615.906  13.437.086 ₫ - 217.615.906 ₫
 7. Khuy măng sét Simply Wise Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Simply Wise

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.72 crt - AAA

  26.595.696,00 ₫
  13.585.785  - 195.932.717  13.585.785 ₫ - 195.932.717 ₫
 8. Khuy măng sét Smooth Life Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Smooth Life

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  48.146.674,00 ₫
  14.610.465  - 279.299.435  14.610.465 ₫ - 279.299.435 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Contemporary Tale Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Contemporary Tale

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.38 crt - AAA

  25.533.706,00 ₫
  13.829.113  - 171.545.895  13.829.113 ₫ - 171.545.895 ₫
 11. Khuy măng sét Sultan's Power Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Sultan's Power

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.34 crt - AAA

  41.239.416,00 ₫
  15.954.173  - 875.343.704  15.954.173 ₫ - 875.343.704 ₫
 12. Khuy măng sét Exciting Journey Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Exciting Journey

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  9.96 crt - AAA

  67.192.999,00 ₫
  22.483.462  - 10.276.775.498  22.483.462 ₫ - 10.276.775.498 ₫
 13. Khuy măng sét Smart&Classy Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Smart&Classy

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  4.32 crt - AAA

  40.763.306,00 ₫
  21.888.661  - 402.788.146  21.888.661 ₫ - 402.788.146 ₫
 14. Khuy măng sét Apollo Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Apollo

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.472 crt - AAA

  26.098.226,00 ₫
  11.463.429  - 1.436.686.772  11.463.429 ₫ - 1.436.686.772 ₫
 15. Khuy măng sét Splendid Logic Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Splendid Logic

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.08 crt - AAA

  19.564.612,00 ₫
  11.030.847  - 117.229.786  11.030.847 ₫ - 117.229.786 ₫
 16. Khuy măng sét Humberto Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Humberto

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  36.422.612,00 ₫
  20.419.233  - 241.664.774  20.419.233 ₫ - 241.664.774 ₫
 17. Khuy măng sét Renzo Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Renzo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  1.44 crt - AAA

  29.929.553,00 ₫
  15.633.792  - 284.814.856  15.633.792 ₫ - 284.814.856 ₫
 18. Khuy Măng Sét Andreis Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Andreis

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Onyx Đen

  0.2 crt - AAA

  39.439.604,00 ₫
  16.297.536  - 230.377.083  16.297.536 ₫ - 230.377.083 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Khuy Măng Sét Earvin Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Earvin

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  5.36 crt - AAA

  48.872.601,00 ₫
  15.461.570  - 2.296.660.292  15.461.570 ₫ - 2.296.660.292 ₫
 21. Khuy Măng Sét Efisio Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Efisio

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.476 crt - AAA

  25.239.280,00 ₫
  12.906.091  - 187.159.414  12.906.091 ₫ - 187.159.414 ₫
 22. Khuy Măng Sét Gadiel Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Gadiel

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.56 crt - AAA

  34.237.261,00 ₫
  13.591.193  - 238.758.365  13.591.193 ₫ - 238.758.365 ₫
 23. Khuy Măng Sét Akhilan Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akhilan

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.492 crt - AAA

  34.770.419,00 ₫
  16.273.203  - 243.733.055  16.273.203 ₫ - 243.733.055 ₫
 24. Khuy Măng Sét Nicandro Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Nicandro

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.26 crt - AAA

  27.777.997,00 ₫
  13.232.961  - 175.560.801  13.232.961 ₫ - 175.560.801 ₫
 25. Khuy Măng Sét Zarrius Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zarrius

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.4 crt - AAA

  35.472.013,00 ₫
  15.226.354  - 262.753.160  15.226.354 ₫ - 262.753.160 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Khuy Măng Sét Arturo Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Arturo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  34.374.876,00 ₫
  14.944.094  - 201.380.553  14.944.094 ₫ - 201.380.553 ₫
 28. Khuy Măng Sét Zymond Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zymond

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  27.892.361,00 ₫
  12.426.465  - 190.065.826  12.426.465 ₫ - 190.065.826 ₫
 29. Khuy Măng Sét Amarus Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Amarus

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.616 crt - AAA

  24.183.238,00 ₫
  11.711.082  - 163.097.019  11.711.082 ₫ - 163.097.019 ₫
 30. Khuy Măng Sét Adorjan Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adorjan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.44 crt - AAA

  35.348.997,00 ₫
  15.921.189  - 269.796.140  15.921.189 ₫ - 269.796.140 ₫
 31. Khuy Măng Sét Zachriel Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zachriel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.272 crt - AAA

  35.024.020,00 ₫
  15.488.607  - 267.822.485  15.488.607 ₫ - 267.822.485 ₫
 32. Khuy Măng Sét Zeddicus Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeddicus

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  45.136.171,00 ₫
  21.221.403  - 262.063.730  21.221.403 ₫ - 262.063.730 ₫
 33. Khuy Măng Sét Lukyan Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Lukyan

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.912 crt - AAA

  31.793.711,00 ₫
  13.678.250  - 255.169.449  13.678.250 ₫ - 255.169.449 ₫
 34. Khuy Măng Sét Euston Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Euston

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.06 crt - AAA

  24.523.087,00 ₫
  11.835.450  - 144.049.887  11.835.450 ₫ - 144.049.887 ₫
 35. Khuy Măng Sét Faolan Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Faolan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.14 crt - AAA

  29.856.285,00 ₫
  14.361.730  - 181.657.507  14.361.730 ₫ - 181.657.507 ₫
 36. Khuy Măng Sét Hermetis Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  47.042.237,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 37. Khuy Măng Sét Zackarias Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zackarias

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.532 crt - AAA

  26.791.169,00 ₫
  12.544.344  - 176.777.435  12.544.344 ₫ - 176.777.435 ₫
 38. Khuy Măng Sét Aerrion Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aerrion

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  38.697.455,00 ₫
  16.238.056  - 358.218.658  16.238.056 ₫ - 358.218.658 ₫
 39. Khuy Măng Sét Abundio Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abundio

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.14 crt - AAA

  31.237.574,00 ₫
  14.566.666  - 189.565.649  14.566.666 ₫ - 189.565.649 ₫
 40. Khuy Măng Sét Adolfito Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adolfito

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.12 crt - AAA

  40.389.121,00 ₫
  17.567.164  - 319.434.952  17.567.164 ₫ - 319.434.952 ₫
 41. Khuy Măng Sét Abderus Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Abderus

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.1 crt - AAA

  33.947.431,00 ₫
  13.285.682  - 673.719.821  13.285.682 ₫ - 673.719.821 ₫
 42. Khuy Măng Sét Ahmiel Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ahmiel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.516 crt - AAA

  42.953.252,00 ₫
  17.437.390  - 490.548.270  17.437.390 ₫ - 490.548.270 ₫
 43. Khuy Măng Sét Zeckiel Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Zeckiel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.24 crt - AAA

  33.031.708,00 ₫
  14.505.023  - 198.541.731  14.505.023 ₫ - 198.541.731 ₫
 44. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 45. Khuy Măng Sét Adhruth Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Adhruth

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.14 crt - AAA

  24.685.305,00 ₫
  12.390.236  - 152.052.659  12.390.236 ₫ - 152.052.659 ₫
 46. Khuy Măng Sét Yhanniel Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Yhanniel

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.992 crt - AAA

  36.291.755,00 ₫
  15.807.095  - 253.452.641  15.807.095 ₫ - 253.452.641 ₫
 47. Khuy Măng Sét Pagiel Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Pagiel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.32 crt - AAA

  29.542.392,00 ₫
  12.961.245  - 189.700.834  12.961.245 ₫ - 189.700.834 ₫
 48. Khuy Măng Sét Ajulius Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Ajulius

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.2 crt - AAA

  40.665.433,00 ₫
  17.105.924  - 279.961.820  17.105.924 ₫ - 279.961.820 ₫
 49. Khuy Măng Sét Akerion Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Akerion

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1.4 crt - AAA

  47.994.998,00 ₫
  18.557.778  - 401.220.032  18.557.778 ₫ - 401.220.032 ₫
 50. Khuy Măng Sét Aaridon Thạch Anh Vàng

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Aaridon

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  30.762.274,00 ₫
  14.264.940  - 180.697.713  14.264.940 ₫ - 180.697.713 ₫
 51. Khuy măng sét Neomi Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  41.158.578,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 52. Khuy măng sét Aubert Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.7 crt - AAA

  27.543.051,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 53. Khuy măng sét Lamontte Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.32 crt - AAA

  32.624.541,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 54. Khuy măng sét Langolie Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  28.771.313,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 55. Khuy măng sét Taliesin Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  1 crt - AAA

  33.320.998,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 56. Khuy măng sét Cataphote Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  27.326.759,00 ₫
  12.842.825  - 170.788.875  12.842.825 ₫ - 170.788.875 ₫
 57. Khuy măng sét Ahnjong Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.32 crt - AAA

  22.672.175,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 58. Khuy măng sét Biro Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  27.291.342,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 59. Khuy măng sét Dewott Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  32.344.714,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 60. Khuy măng sét Doxey Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.7 crt - AAA

  34.874.510,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 61. Khuy măng sét Yeong Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.7 crt - AAA

  32.910.586,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 62. Khuy măng sét Zaur Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  0.2 crt - AAA

  29.983.086,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 63. Khuy măng sét Zuzana Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  35.967.049,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 64. Khuy măng sét Gonzalo Thạch Anh Vàng

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Vàng

  2.5 crt - AAA

  42.820.235,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫

You’ve viewed 60 of 115 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng