Đang tải...
Tìm thấy 71 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Thạch Anh Khói

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  43.419.360,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 2. Khuy măng sét Neomi Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Neomi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.56 crt - AAA

  40.671.923,00 ₫
  18.071.123  - 272.986.434  18.071.123 ₫ - 272.986.434 ₫
 3. Khuy măng sét Aubert Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  27.191.578,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 4. Khuy măng sét Lamontte Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Lamontte

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  32.137.886,00 ₫
  17.014.000  - 208.626.306  17.014.000 ₫ - 208.626.306 ₫
 5. Khuy măng sét Langolie Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  27.095.057,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 6. Khuy măng sét Taliesin Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1 crt - AAA

  32.023.251,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 7. Khuy măng sét Cataphote Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Cataphote

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  26.921.214,00 ₫
  12.842.825  - 170.788.875  12.842.825 ₫ - 170.788.875 ₫
 8. Khuy măng sét Ahnjong Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Ahnjong

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  22.185.520,00 ₫
  10.860.517  - 151.647.111  10.860.517 ₫ - 151.647.111 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Biro Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Biro

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  26.885.797,00 ₫
  11.400.705  - 170.586.105  11.400.705 ₫ - 170.586.105 ₫
 11. Khuy măng sét Dewott Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  30.235.875,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 12. Khuy măng sét Doxey Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  34.523.037,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 13. Khuy măng sét Yeong Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  30.585.457,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 14. Khuy măng sét Zaur Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Zaur

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  29.577.541,00 ₫
  14.568.559  - 185.996.850  14.568.559 ₫ - 185.996.850 ₫
 15. Khuy măng sét Zuzana Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  35.696.686,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 16. Khuy măng sét Gonzalo Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  2.5 crt - AAA

  39.197.358,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 17. Khuy măng sét Registeel Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  41.155.874,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 18. Khuy măng sét Anubis Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Anubis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  24.016.965,00 ₫
  10.174.334  - 154.161.495  10.174.334 ₫ - 154.161.495 ₫
 19. Khuy măng sét Caspar Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Caspar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.8 crt - AAA

  36.604.298,00 ₫
  17.907.553  - 278.217.978  17.907.553 ₫ - 278.217.978 ₫
 20. Khuy măng sét Fox Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Fox

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  8.64 crt - AAA

  60.111.629,00 ₫
  27.344.605  - 26.032.529.686  27.344.605 ₫ - 26.032.529.686 ₫
 21. Khuy măng sét Harold Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1 crt - AAA

  35.209.219,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 22. Khuy măng sét Morgen Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Morgen

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  28.808.625,00 ₫
  12.188.004  - 189.565.649  12.188.004 ₫ - 189.565.649 ₫
 23. Khuy măng sét Nour Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.274 crt - AAA

  29.059.251,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 24. Khuy măng sét Sekhet Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  26.193.665,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Atreus Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Atreus

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  20.121.021,00 ₫
  9.572.504  - 131.856.472  9.572.504 ₫ - 131.856.472 ₫
 27. Khuy măng sét Ludicolo Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1 crt - AAA

  24.442.248,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 28. Khuy măng sét Lurantis Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  36.867.091,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 29. Khuy măng sét Nefertiti Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.4 crt - AAA

  33.155.536,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 30. Khuy măng sét Palash Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Palash

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  32.092.194,00 ₫
  13.626.340  - 200.393.722  13.626.340 ₫ - 200.393.722 ₫
 31. Khuy măng sét Renna Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Renna

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  27.710.677,00 ₫
  13.183.484  - 183.279.689  13.183.484 ₫ - 183.279.689 ₫
 32. Khuy măng sét Wob Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Wob

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.592 crt - AAA

  17.446.310,00 ₫
  8.686.792  - 157.797.890  8.686.792 ₫ - 157.797.890 ₫
 33. Khuy măng sét Carafonage Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  30.306.711,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 34. Khuy măng sét Catechisme Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Catechisme

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.4 crt - AAA

  36.453.435,00 ₫
  15.155.519  - 237.095.626  15.155.519 ₫ - 237.095.626 ₫
 35. Khuy măng sét Lunala Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  4.9 crt - AAA

  68.637.825,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 36. Khuy măng sét Sauly Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Sauly

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1.2 crt - AAA

  37.199.910,00 ₫
  17.577.979  - 316.650.206  17.577.979 ₫ - 316.650.206 ₫
 37. Khuy măng sét Aisan Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  27.513.581,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 38. Khuy măng sét Azumarill Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  31.803.176,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 39. Khuy măng sét Azurill Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  34.339.730,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 40. Khuy măng sét Boltund Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  62.438.920,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 41. Khuy măng sét Borghild Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Borghild

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  20.191.857,00 ₫
  9.606.570  - 132.262.020  9.606.570 ₫ - 132.262.020 ₫
 42. Khuy măng sét Cullison Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Cullison

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  24.973.243,00 ₫
  10.583.124  - 159.636.367  10.583.124 ₫ - 159.636.367 ₫
 43. Đồ Trang Sức Thủ Công Hoàn Mĩ
 44. Khuy măng sét Gamal Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAA

  43.685.399,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 45. Khuy măng sét Gligar Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  39.446.092,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 46. Khuy măng sét Hadjer Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Hadjer

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.05 crt - AAA

  34.950.753,00 ₫
  15.517.536  - 271.404.807  15.517.536 ₫ - 271.404.807 ₫
 47. Khuy măng sét Larvitar Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  35.337.643,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 48. Khuy măng sét Litleo Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  1 crt - AAA

  26.708.979,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 49. Khuy măng sét Baws Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Baws

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  21.087.572,00 ₫
  10.315.734  - 145.361.151  10.315.734 ₫ - 145.361.151 ₫
 50. Khuy măng sét Broth Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Broth

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  25.504.508,00 ₫
  12.161.509  - 162.677.962  12.161.509 ₫ - 162.677.962 ₫
 51. Khuy măng sét Buoya Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Buoya

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.32 crt - AAA

  19.387.524,00 ₫
  9.472.199  - 135.628.049  9.472.199 ₫ - 135.628.049 ₫
 52. Khuy măng sét Chunky Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Chunky

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  28.621.263,00 ₫
  14.094.070  - 180.521.977  14.094.070 ₫ - 180.521.977 ₫
 53. Khuy măng sét Ignace Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.72 crt - AAA

  29.252.292,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 54. Khuy măng sét Sawsbuck Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Sawsbuck

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  50.296.878,00 ₫
  19.114.728  - 304.619.010  19.114.728 ₫ - 304.619.010 ₫
 55. Khuy măng sét Sigilyph Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  44.681.690,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 56. Khuy măng sét Fenurimas Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Fenurimas

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  25.292.001,00 ₫
  12.059.311  - 161.461.320  12.059.311 ₫ - 161.461.320 ₫
 57. Khuy măng sét Annabels Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Annabels

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.4 crt - AAA

  26.479.439,00 ₫
  14.004.850  - 185.848.148  14.004.850 ₫ - 185.848.148 ₫
 58. Khuy măng sét Apace Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Apace

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.32 crt - AAA

  25.964.126,00 ₫
  10.810.230  - 172.627.353  10.810.230 ₫ - 172.627.353 ₫
 59. Khuy măng sét Artsel Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  24.972.700,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 60. Khuy măng sét Azrutin Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.7 crt - AAA

  40.083.612,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 61. Khuy măng sét Calinae Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  34.514.384,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 62. Khuy măng sét Crisp Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Crisp

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Khói

  0.2 crt - AAA

  20.014.769,00 ₫
  9.521.405  - 131.248.155  9.521.405 ₫ - 131.248.155 ₫
 63. Khuy măng sét Darjobina Đá Thạch Anh Khói

  Khuy măng sét GLAMIRA Darjobina

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Khói & Đá Moissanite

  0.68 crt - AAA

  21.566.927,00 ₫
  9.708.767  - 367.181.218  9.708.767 ₫ - 367.181.218 ₫

You’ve viewed 60 of 71 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng