Đang tải...
Tìm thấy 37 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Khuy Măng Sét Hermetis Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy Măng Sét GLAMIRA Hermetis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.256 crt - AAA

  43.148.996,00 ₫
  19.777.660  - 5.950.006.685  19.777.660 ₫ - 5.950.006.685 ₫
 2. Khuy măng sét Aubert Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Aubert

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  28.110.815,00 ₫
  14.269.806  - 752.720.153  14.269.806 ₫ - 752.720.153 ₫
 3. Khuy măng sét Langolie Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Langolie

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.56 crt - AAA

  27.365.421,00 ₫
  12.424.573  - 3.148.725.670  12.424.573 ₫ - 3.148.725.670 ₫
 4. Khuy măng sét Taliesin Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Taliesin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1 crt - AAA

  34.186.162,00 ₫
  16.938.298  - 971.809.545  16.938.298 ₫ - 971.809.545 ₫
 5. Khuy măng sét Dewott Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Dewott

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.164 crt - AAA

  30.533.275,00 ₫
  12.547.588  - 2.768.229.024  12.547.588 ₫ - 2.768.229.024 ₫
 6. Khuy măng sét Doxey Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Doxey

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  35.442.274,00 ₫
  14.549.903  - 794.694.150  14.549.903 ₫ - 794.694.150 ₫
 7. Khuy măng sét Yeong Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Yeong

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  29.612.146,00 ₫
  10.855.651  - 2.458.675.866  10.855.651 ₫ - 2.458.675.866 ₫
 8. Khuy măng sét Zuzana Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Zuzana

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.96 crt - AAA

  36.426.668,00 ₫
  17.081.591  - 2.523.738.935  17.081.591 ₫ - 2.523.738.935 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Khuy măng sét Gonzalo Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Gonzalo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  2.5 crt - AAA

  38.926.994,00 ₫
  15.897.397  - 5.876.846.212  15.897.397 ₫ - 5.876.846.212 ₫
 11. Khuy măng sét Registeel Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Registeel

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.392 crt - AAA

  40.993.655,00 ₫
  15.200.940  - 3.223.792.208  15.200.940 ₫ - 3.223.792.208 ₫
 12. Khuy măng sét Harold Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Harold

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1 crt - AAA

  35.668.838,00 ₫
  13.482.506  - 2.157.733.795  13.482.506 ₫ - 2.157.733.795 ₫
 13. Khuy măng sét Nour Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Nour

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.274 crt - AAA

  29.843.306,00 ₫
  12.297.772  - 588.690.373  12.297.772 ₫ - 588.690.373 ₫
 14. Khuy măng sét Sekhet Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Sekhet

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  25.220.354,00 ₫
  10.100.524  - 2.433.532.018  10.100.524 ₫ - 2.433.532.018 ₫
 15. Khuy măng sét Ludicolo Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Ludicolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1 crt - AAA

  24.901.867,00 ₫
  11.156.566  - 2.096.090.830  11.156.566 ₫ - 2.096.090.830 ₫
 16. Khuy măng sét Lurantis Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Lurantis

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.276 crt - AAA

  35.893.780,00 ₫
  12.581.654  - 2.532.404.099  12.581.654 ₫ - 2.532.404.099 ₫
 17. Khuy măng sét Nefertiti Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Nefertiti

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1.4 crt - AAA

  31.235.952,00 ₫
  10.952.171  - 4.756.958.345  10.952.171 ₫ - 4.756.958.345 ₫
 18. Khuy măng sét Carafonage Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Carafonage

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.84 crt - AAA

  31.225.948,00 ₫
  12.582.735  - 846.725.682  12.582.735 ₫ - 846.725.682 ₫
 19. Khuy măng sét Lunala Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Lunala

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  4.9 crt - AAA

  61.932.800,00 ₫
  13.808.025  - 16.377.942.646  13.808.025 ₫ - 16.377.942.646 ₫
 20. Khuy măng sét Aisan Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Aisan

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.948 crt - AAA

  28.297.636,00 ₫
  12.178.541  - 579.511.516  12.178.541 ₫ - 579.511.516 ₫
 21. Khuy măng sét Azumarill Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Azumarill

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.16 crt - AAA

  30.829.865,00 ₫
  12.319.131  - 2.492.741.720  12.319.131 ₫ - 2.492.741.720 ₫
 22. Khuy măng sét Azurill Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Azurill

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  33.366.419,00 ₫
  12.460.531  - 2.480.169.793  12.460.531 ₫ - 2.480.169.793 ₫
 23. Khuy măng sét Boltund Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Boltund

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.9 crt - AAA

  62.736.320,00 ₫
  21.425.798  - 2.995.632.103  21.425.798 ₫ - 2.995.632.103 ₫
 24. Khuy măng sét Gamal Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Gamal

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.964 crt - AAA

  44.604.636,00 ₫
  16.351.609  - 876.573.863  16.351.609 ₫ - 876.573.863 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Khuy măng sét Gligar Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Gligar

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  40.365.329,00 ₫
  18.736.218  - 822.879.585  18.736.218 ₫ - 822.879.585 ₫
 27. Khuy măng sét Larvitar Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Larvitar

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  36.256.880,00 ₫
  17.292.475  - 799.357.928  17.292.475 ₫ - 799.357.928 ₫
 28. Khuy măng sét Litleo Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Litleo

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  1 crt - AAA

  27.168.598,00 ₫
  10.885.932  - 2.109.068.297  10.885.932 ₫ - 2.109.068.297 ₫
 29. Khuy măng sét Ignace Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Ignace

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.72 crt - AAA

  29.982.274,00 ₫
  13.898.867  - 2.463.988.512  13.898.867 ₫ - 2.463.988.512 ₫
 30. Khuy măng sét Sigilyph Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Sigilyph

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  6.58 crt - AAA

  44.708.726,00 ₫
  13.853.446  - 2.198.558.745  13.853.446 ₫ - 2.198.558.745 ₫
 31. Khuy măng sét Artsel Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Artsel

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  1.47 crt - AAA

  25.243.064,00 ₫
  11.545.890  - 3.131.287.194  11.545.890 ₫ - 3.131.287.194 ₫
 32. Khuy măng sét Azrutin Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Azrutin

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  41.002.849,00 ₫
  15.717.876  - 826.529.505  15.717.876 ₫ - 826.529.505 ₫
 33. Khuy măng sét Calinae Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Calinae

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.136 crt - AAA

  35.568.804,00 ₫
  11.735.685  - 877.263.289  11.735.685 ₫ - 877.263.289 ₫
 34. Khuy măng sét Doroyt Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Doroyt

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  2.044 crt - AAA

  30.766.871,00 ₫
  12.910.957  - 3.498.752.305  12.910.957 ₫ - 3.498.752.305 ₫
 35. Khuy măng sét Polfan Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Polfan

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.7 crt - AAA

  26.694.109,00 ₫
  12.547.588  - 744.609.240  12.547.588 ₫ - 744.609.240 ₫
 36. Khuy măng sét Tantri Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Tantri

  Vàng Trắng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  0.94 crt - AAA

  56.952.966,00 ₫
  25.710.255  - 2.631.032.852  25.710.255 ₫ - 2.631.032.852 ₫
 37. Khuy măng sét Voyta Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Voyta

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí

  0.8 crt - AAA

  28.110.004,00 ₫
  11.219.020  - 2.913.265.739  11.219.020 ₫ - 2.913.265.739 ₫
 38. Khuy măng sét Kunye Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Kunye

  Vàng 14K & Đá Topaz Huyền Bí & Đá Moissanite

  3.736 crt - AAA

  44.514.875,00 ₫
  15.261.501  - 4.051.565.391  15.261.501 ₫ - 4.051.565.391 ₫
 39. Khuy măng sét Mesura Đá Topaz Huyền Bí

  Khuy măng sét GLAMIRA Mesura

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Topaz Huyền Bí

  4.8 crt - AAA

  52.690.951,00 ₫
  14.326.042  - 1.552.389.007  14.326.042 ₫ - 1.552.389.007 ₫

You’ve viewed 37 of 37 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng